Zákon jednoty Kontakt s Ra

Hide menu

Výsledky 101 až 200 z 299

⇐ Předchozích 100        Následujících 99 ⇒

⇐ Category list

Kategorie “Kontakt s Ra” má 6 podkategorií.

Obecné

61.12 Tazatel: Můžete mi říci, proč je důležité, aby bylo příslušenství a další věci tak pečlivě vyrovnány vzhledem k nástroji, a proč jen malé zvlnění prostěradla u nástroje způsobuje problém s příjmem Ra?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme se pokusit o vysvětlení. Tento kontakt je úzkopásmový. Nástroj je velice citlivý. Máme proto do něj dobrý vstup a můžeme jej využít na stále uspokojivější úrovni.

Nicméně stav transu není, řekněme, stavem, který by byl pro tento nástroj bez úhony. Proto musí být prostor nad vstupem do komplexu těla tohoto nástroje čistý, aby se zabránilo nepříjemným pocitům nástroje, zejména při jeho opětovném vstupu do komplexu těla.

Příslušenství poskytuje nástroji smyslové vjemy a mentální vizualizaci, které napomáhají začátku transu. Jejich pečlivé sladění je pro energizující skupinu důležité v tom smyslu, že této podpůrné skupině připomíná, že je čas na práci.

Rituální chování jsou spouštěčem mnoha energií podpůrné skupiny. Možná jste si všimli, že se při relacích používá více energie, protože jejich počet se zvýšil, v důsledku dlouhodobého, řekněme, účinku těchto rituálních akcí.

Jiné skupině by to nepomohlo, protože to bylo navrženo pro tento konkrétní systém komplexů mysli/těla/ducha a zejména pro tento nástroj.

Je zde dostatek přenesené energie pro jeden další delší dotaz. Nechceme tento nástroj vyčerpat.

62.26 Tazatel: Přehlédl jsem teď něco, co můžeme vůbec udělat, abychom pomohli nástroji během, před nebo po relaci nebo kdykoliv jindy?

Ra: Já jsem Ra. Lásce a oddanosti této skupiny nic neschází. Buďte v klidu. Za tuto práci se platí určitá daň. Tento nástroj to akceptuje, jinak bychom nemohli hovořit.

Odpočívejte pak v tomto klidu a lásce a konejte, jak chcete, jak si přejete, jak cítíte. Nechť nastane konec obav, jakmile je toto dokončeno. Láska je velikým léčitelem zkreslení.

64.1 Tazatel: Mohli byste mi nejprve sdělit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je stejný, jak bylo uvedeno minule, s výjimkou přechodného zkreslení, jež snižuje volný tok životní energie.

64.2 Tazatel: Můžete mi říci, co je tím přechodným zkreslením?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o okrajovou informaci.

Zpět na začátek

Zahajovací výroky

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

2.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. Komunikuji s vámi.

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní paměťový společenský komplex má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tou je odpovídat na žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní mohou začít.

3.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní s vámi komunikuji.

4.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

5.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

6.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

7.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

8.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

9.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

10.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

11.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

12.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

13.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

14.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

15.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

16.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

17.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele.

Předtím, než budeme komunikovat odpovědi, opravíme chybu, kterou jsme objevili v přenosu naší informace k vám. Máme obtíže s vaším časem/prostorem. Opět se mohou objevit chyby tohoto typu. Neváhejte nás upozornit, abychom mohli přepočítat ve vašem měření času/prostoru.

Chyba, kterou jsme odhalili, se týká příchodu jak skupiny Orionu na vaši planetární sféru vlivu, tak odpovídajícímu příchodu vyslanců Konfederace. Předali jsme data dva šest nula nula [2 600] let pro vstup Orionu, dva tři nula nula [2 300] pro vstup Konfederace. To je nesprávně. Přepočet naznačuje čísla tři šest nula nula [3 600] pro vstup Orionu, tři tři nula nula [3 300] pro vstup Konfederace.*

Nyní komunikujeme.

18.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

19.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

20.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

21.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

22.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

23.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

24.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

25.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

26.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

27.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

28.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

29.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

30.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

31.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

32.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

33.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

34.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

35.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

36.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

37.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

38.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

39.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

40.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

41.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

42.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

43.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Předtím, než začneme komunikovat, můžeme požádat, aniž by došlo ke kontaktu s fyzickým komplexem těla nástroje, o úpravu předmětu, který tlačí na hlavu nástroje? Způsobuje to určité rušení našeho kontaktu.

44.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

45.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

46.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

47.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

48.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

49.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

50.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

51.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

52.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

53.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

54.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

55.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

56.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

57.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

58.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

59.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

60.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

61.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

62.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Než začneme, můžeme požádat, aby se kolem tohoto nástroje obešel kruh a pak ať každý z podpůrné skupiny silně vydechne přibližně dva a půl stopy nad hlavou nástroje, a pak aby byl kruh znovu kolem nástroje obejit.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Oceňujeme vaši milou spolupráci. Prosím, znovu zkontrolujte zarovnání kolmosti a začneme.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Nyní komunikujeme.

63.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás ve světle a v lásce Jednoho nekonečného stvořitele. Nyní komunikujeme.

64.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Zpět na začátek

Závěrečné výroky

1.13 Tazatel: Ne zcela.

Ra: Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. Toto je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. Ostatní by nazvali tuto entitu „Carla”.

Nabití vody se provádí přítomnými, když položí své ruce na sklenici a představí si sílu lásky, jak vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní médium těmito vibracemi.

Nástroj je v tuto chvíli velmi unavený. Nicméně má takové srdce, že pokračuje být nám otevřená a užitečná jako kanál. Z tohoto důvodu jsme strávili čas/prostor vysvětlováním, jak by mohlo zkreslení toho, co nazýváte únavou, být zlepšeno.

Za žádných okolností by nástroj neměl být dotýkán, dokud neodpoví na své jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit.

Zanechávám vás ve slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v síle jednoho Stvořitele. Já jsem Ra.

2.6 Tazatel: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, abychom maximalizovali její dovednosti… k pohodlí, osvěžení a tak dále?

Ra: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné zkreslení těla v oblasti únavy.

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru:

Otázka: „Co je Zákon?“

Odpověď: „Zákon je jednota.“

Otázka: „Proč jsme zde?“

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím myslíme, že zkreslení, které vstupují do jejího komplexu mysli/těla/ducha, pocházejí z jakéhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré provést následující:

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody.

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejčastěji dotýká.

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské kadidelnici.

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na první kapitolu, umístit bílou svíčku.

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být zahalený a ležet a mít zakryté oči.

Cítíme, že ačkoliv se jedná o komplex aktivit/okolností a mohl by vyznít velmi zkresleně od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení, uleví toto rozvinutí techniky transu zkreslením mysli těch okolo nástroje, protože oni uvidí zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před rozsvícením osvětlovacího mechanismu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás opouštíme. Adonai.

3.18 Tazatel: Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho nabijeme, nebo máme použít jinou sklenici vody?

Ra: Tento a pouze tento kalich je nejprospěšnější, neboť panenský materiál, který žije v kalichu, přijme, udrží a reaguje na vibraci lásky aktivovanou vaším bytím.

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

4.23 Tazatel: Děkuji vám, Ra.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jedné nekonečné Inteligence, která je Stvořitelem. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru Jednoty. Adonai.

5.3 Tazatel: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj větší pohodlí? To je vše.

Ra: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

6.29 Tazatel: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně?

Ra: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

7.19 Tazatel: Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

8.34 Tazatel: Je kadidelnice mimo vzhledem k úhlu nebo vzhledem k podélnému posunutí?

Ra: Je to přibližně třístupňová výchylka ze správné kolmosti.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

9.23 Tazatel: Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, zda je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit pohodlí.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných částí jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického centra, které byste nazvali epifýzou.

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

10.19 Tazatel: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

11.33 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

12.33 Tazatel: Děkuji vám. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Prosíme vás zarovnat objekt, na kterém se symboly nacházejí. Není to významné zkreslení pro jednu relaci, ale shledáte skrze měření celkového shromáždění, že odpočívadlo je jedna celá čtyři stupně [1,4°] od správného zarovnání, odpočívadlo dalšího půl stupně [0,5°] od správné orientace. Nedělejte si s tímto přehnané starosti v současném bodě prostoru/času, ale nedovolte těmto zkreslením, aby zůstala po dlouhou dobu, nebo bude kontakt postupně narušen.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

13.27 Tazatel: Tom Flaherty zde bude tento večer a bude pomáhat při večerní relaci. Je to v pořádku?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

14.34 Tazatel: Můžete mi říct, zda vykonáváme naši snahu celkem dobře?

Ra: Já jsem Ra. Zákon je Jednota. Chyby neexistují.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16.62 Tazatel: Pouze vědět, zda může být nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v pohodlí, jak je to jen pro vás možné udělat s ohledem na zkreslení slabosti jeho komplexu těla. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

17.45 Tazatel: Pouze… chceme dát silnější oblečení na nohy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Nyní opustím tento nástroj. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

18.27 Tazatel: Ne zcela. Co máme konkrétně udělat pro fyzické vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé: dávejte pozor na potravu. Za druhé: hýbejte s fyzickým komplexem pro zmírnění zkreslení směrem k bolesti fyzického komplexu. Za třetí: podpořte určité množství toho, co byste nazvali vaším cvičením. Poslední rada: dejte obzvlášť pozor na vyrovnání v této druhé relaci, aby entita mohla dostat tolik pomoci z různých symbolů, kolik je to jen možné. Navrhujeme vám zkontrolovat tyto symboly s co největší opatrností. Tato entita je mírně položena mimo správnou konfiguraci. Není to v tuto dobu důležité. Důležitější to bude až bude naplánována druhá relace.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

19.23 Tazatel: Jedinou další otázku, kterou mám, existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? A je to… chtěl jsem se zeptat ohledně další relace, ale myslím, že už je dnes příliš pozdě. Neuvědomil jsem si to.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře zarovnán. Jste velmi svědomití. Žádáme vás, abyste byli více opatrní v tom, aby nástroj nosil oblečení na nohy, které byste nazvali zvukovým vibračním komplexem „obuv“.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

20.45 Tazatel: Zamýšlím se v příští relaci zaměřit na vývoj pozitivně orientovaných entit v prvních 25 000 letech. Vím, že nemůžete činit návrhy. Ale toto mi připadá být… Doufám, že jdu správnou cestou ve vyšetřování celého vývoje a všech vlivů v historii naší třetí úrovně. Můžete mi k tomu věnovat vůbec nějaký komentář?

Ra: Já jsem Ra. Volby jsou vaše podle vašeho úsudku.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

21.29 Tazatel: Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně s ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 roků.

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co mohu udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později druhou relaci.

Ra: Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou a kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, kumulativní účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v pořádku mít druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací fyzického komplexu tohoto nástroje.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

22.29 Tazatel: Existuje nějaký způsob, kterým můžeme nástroji přinést více pohodlí, nebo cokoliv, co pro ni můžeme udělat?

Ra: Já jsem Ra. Nástroji je dobře. Je poněkud méně snadné udržovat jasný kontakt během doby, kdy některé nebo jedna z entit v kruhu práce není plně při vědomí. Žádáme, aby si entity v kruhu byly vědomy toho, že jejich energie je nápomocná pro zvýšení vitality tohoto kontaktu. Děkujeme vám, že jste v tázání svědomití.*

Já jsem Ra. Je nám velkým potěšením vás zanechat v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

23.19 Tazatel: Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně.

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

24.23 Tazatel: Ach, prosím, jsem téměř hotov. Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Buďte pouze opatrní při přizpůsobení horních končetin nástroje, pokud je jeho horní polovina těla vyvýšena.

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Je naším potěšením s vámi hovořit. Odcházíme v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

25.12 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřejeme si vyčerpat tento nástroj, takže je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jste velmi svědomití. Jak jsme žádali minule, bylo by dobré pozorovat úhly vzniklé vzpřímenějším držením těla entity. Způsobuje to určité nervová zablokování v části komplexu těla nazývané lokty.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

26.40 Tazatel: Tento nástroj se ptá, jak dlouho potrvají oslabující účinky, které teď pociťuje z požití LSD, a existuje něco, co bychom mohli udělat, aby tento nástroj byl ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři vaše lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární cyklus; druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek.

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste velmi svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující se v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

27.18 Tazatel: Jedinou věc, kterou potřebuji vědět, je, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo jí nebo kontaktu pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je trochu v nepohodlí. Snad by byla vhodná jednodušší konfigurace těla s ohledem na zlepšení podmínek fyzického komplexu nástroje.

Já jsem Ra. Jste svědomití ve svých snahách. Budeme s vámi. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Radujte se proto v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

28.21 Tazatel: Děkuji. A jelikož jsme na konci, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře přizpůsoben. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

29.34 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom vylepšili kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Entita je dobře zarovnaná.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

30.18 Tazatel: Děkuji vám. Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro vylepšení kontaktu?

Ra: Tento nástroj je dobře vyvážen a kontakt je takový, jaký by měl být. Tento nástroj má určité obtíže zkreslení, které byste nazvali svalovou křečí, a to způsobuje v nehybné pozici [určité] nepohodlí. Tudíž nástroj opouštíme.

Já jsem Ra. Vedete si dobře, mí přátelé. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

31.17 Tazatel: To je přesně ta skutečnost, ke které jsem zkoušel dojít. Děkuji vám mnohokrát. Abychom neunavili nástroj, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi, že nástroj je poněkud unavený. Kanál je velmi čistý. Avšak zjišťujeme, že životní energie je nízká. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Avšak existuje, řekněme, výměna energie, kterou cítíme jako čest/povinnost nabídnout, když tento nástroj sám sebe otevře. A proto tomuto nástroji doporučujeme, aby se pokusil pečlivě odhadnout životní energie před [vlastním] nabídnutím sebe sama jako otevřený kanál.

Vše je v pořádku. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj a vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

32.16 Tazatel: Myslím, že cokoliv by bylo příliš dlouhé. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo udělat kontakt lepším?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Upozorňujeme nejenom nástroj, ale každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu. Jste nanejvýš svědomití, mí přátelé. Budeme s vámi.

Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

⇐ Předchozích 100        Následujících 99 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy