43 ⇒

⇐ 41

Zákon jednoty Relace 42

Hide menu

22. března, 1981

42.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

42.1 Tazatel: Mám otázku týkající se vyvažování. Je docela dlouhá a napíšeme ji přímo do knihy tak, jak je. Pokud ji můžete zodpovědět, aniž bych ji četl, ušetřilo by to čas, jinak bych ji přečetl.

Ra: Já jsem Ra. Chápeme vaši touhu zachovat svou příležitost. Avšak shrnutí otázky by bylo dobré. Protože pokud odpovíme na mentálně požadovaný dotaz, nesmí tento dotaz být publikován. Pokud si přejete, aby tato odpověď byla pouze pro soukromé účely, budeme pokračovat.

42.2 Tazatel: Pak otázku velmi rychle přečtu.

Hodlám uvést tvrzení a zeptat se vás na okomentování jeho stupně přesnosti. Předpokládám, že vyvážená entita by se v žádné situaci, jíž by mohla být vystavena, neklonila ani k pozitivním ani k negativním emocím. Tím, že zůstane v jakékoliv situaci neemocionální, může vyvážená entita v harmonii se Zákonem jednoty jasně rozlišit vhodné a nezbytné reakce v jakékoliv situaci.

Většina entit naší planety se nachází nevědomě zachycena v každé emocionální situaci, se kterou se dostane do kontaktu, v souladu se svými unikátními návyky, a kvůli těmto návykům není schopna jasně vidět příležitosti pro vyučování/učení a vhodné reakce na každou emocionální situaci, a proto musí skrze proces mnoha pokusů a omylů a skrze trvalou vyplývající bolest takové situace opakovat mnoho, mnohokrát, dokud si vědomě neuvědomí potřebu vyvážit svá energetická centra, a tím také vyvážit své reakce a chování.

Jakmile se osoba stane vědomě povědomá o potřebě vyvážit svá energetická centra a reakce, je dalším krokem dovolit průchod přiměřeně pozitivním nebo negativním reakcím k emocionálním situacím skrze svou bytost bez toho, aby si zachovaly jakékoli emocionální podbarvení poté, co potřeba vyvážení byla vědomě zpozorována a prožita. A předpokládám, že tato schopnost vědomě pozorovat pozitivně nebo negativně nabitou energii, jež proudí skrze bytost, může být posílena praktikováním vyvažovacích cvičení, které jste nám předal, s výsledkem vyváženého bytí dosaženého pro entitu, jež by pak mohla zůstat neemocionální a nezkreslená s ohledem na Zákon jednoty v jakékoliv situaci, stejně jako je objektivní pozorovatel televizního filmu.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to nesprávné aplikování vyvažování, které jsme diskutovali*. Cvičení prvního prožití pocitů a pak vědomé objevení jejich protikladů uvnitř bytosti, nemá za svůj cíl hladké proudění pocitů jak negativních, tak pozitivních, zatímco bytost zůstane neovlivněnou, ale má spíše za cíl stát se neovlivněnou. To je to jednodušší výsledek, který vyžaduje, řekněme, mnoho praxe.

Katalyzátor zkušenosti pracuje za účelem, aby nastalo učení/vyučování v rámci této úrovně. Avšak pokud je v bytosti spatřena reakce, dokonce i když je pouze pozorována, entita stále tento katalyzátor pro učení/vyučování používá. Konečným výsledkem je to, že katalyzátor už není více potřeba. Tudíž tato úroveň není už více potřeba.

Není to nedostatek zájmu nebo nestrannost, ale jemně vyladěný soucit a láska, jež vidí všechny věci jako lásku. Toto vidění vyvolává nulovou odezvu na katalytické reakce. Tudíž je entita nyní schopna se stát spolu-Stvořitelem vyskytnuvších se zkušeností. To je pravdivější vyvážení.

42.3 Tazatel: Pokusím se udělat analogii. Pokud zvíře, řekněme býk v ohradě, na vás zaútočí, protože jste do jeho ohrady zavítal, rychle mu odejdete z cesty, ale neviníte jej. Nebo nemáte mnoho emocionální odezvy, pouze odezvu strachu, že by vás mohl zranit. Avšak pokud spatříte jiné já v jeho teritoriu a on vás napadne, může být vaše reakce emocionálnější povahy a může vytvářet fyzické tělesné reakce. Je můj předpoklad správný, že když je vaše reakce na zvíře a druhé já taková, že je oba vidíte jako Stvořitele a že je oba milujete a rozumíte jejich činu, kdy na vás útočí, jako čin jejich svobodné vůle, pak jste se vyvážil v této oblasti správně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak vyvážená entita bude ve zdánlivém útoku druhého já vidět příčiny tohoto činu, které jsou ve většině případů komplexnější povahy než příčina útoku býka druhé úrovně, jak zněl váš příklad. Tudíž se tato entita otevře mnohem více příležitostem pro službu druhého já třetí úrovně.

42.4 Tazatel: Cítila by zcela vyvážená entita emocionální odezvu, když na ni zaútočí jiné já?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Odezvou je láska.

42.5 Tazatel: V naší iluzi, kterou nyní prožíváme, je obtížné udržovat tuto odezvu, zvláště pokud útok entity končí fyzickou bolestí. Předpokládám však, že by se tato odezva měla udržet dokonce i skrze ztrátu fyzického života nebo skrze extrémní bolest. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a je dále hlavního nebo základního významu v chápání, řekněme, principu vyvažování. Vyvážení není nedostatkem zájmu, ale spíše případ, kdy je pozorovatel nezaslepený žádnými pocity odloučení, ale zcela naplněný láskou.

42.6 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl: „My, tj. Ra, jsme strávili mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni.“ Mohl byste tento koncept rozvinout v souvislosti s tím, co jsme právě diskutovali?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, jak jsme řekli, oplývá soucitem. Tento soucit je bláhový, je-li viděn skrze oči rozumu. Je to spása třetí úrovně, ale vytváří nerovnováhu v konečném vyvážení entity.

Tudíž jsme my, společenský paměťový komplex čtvrté úrovně, měli tendenci k soucitu, a dokonce až k mučednictví při pomáhání druhým. Když byla dosažena sklizeň do páté úrovně, viděli jsme vady v této vibrační úrovni v účinnosti takového neustálého soucitu. Strávili jsme mnoho času/prostoru rozjímáním cest Stvořitele, jež doplňují lásku moudrostí.

42.7 Tazatel: Rád bych se pokusil udělat analogii ve třetí úrovni.

Mnoho zdejších entit cítí velký soucit směrem ke snižování fyzických problémů ostatních-já třetí úrovně tím, že mnohými způsoby poskytují pomoc, přinášením jídla, pokud mají hlad, tak jak tomu je nyní u afrických národů, přinášením medikamentů, pokud věří, že jim potřebují přispět lékařsky, a jsou ve všech těchto službách do velmi velké míry nesobečtí.

To vytváří polarizaci nebo vibraci, jež je v souladu se zeleným paprskem neboli čtvrtou úrovní. Avšak to není vyvážené s chápáním páté úrovně, že tyto entity prožívají katalyzátor a že vyváženější poskytování pomoci pro jejich potřeby by jim bylo poskytnout učení nezbytné pro dosažení stavu povědomí o čtvrté úrovni než poskytovat pomoc týkající se jejich současných fyzických potřeb. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vhodná odezva pro komplex mysli/těla/ducha, který hladoví, je nakrmit tělo. Můžete z toho vyvozovat dále.

Na druhou stranu však máte pravdu ve svém předpokladu, že odezva zeleného paprsku není tak vytříbená jako ta, která je naplněna moudrostí. Tato moudrost umožňuje entitě ocenit své příspěvky k planetárnímu vědomí kvalitou svého bytí bez ohledu na aktivitu nebo chování, jež očekává výsledky ve viditelných rovinách.

42.8 Tazatel: Proč pak nyní máme problém extrémního hladovění, obecně, v oblasti Afriky? Je to, … existuje pro toto nějaký metafyzický důvod nebo je to čistě náhodný výskyt?

Ra: Já jsem Ra. Váš předchozí předpoklad týkající se katalytické činnosti tohoto hladovění a nemoci byl správný. Avšak jedná se o svobodnou vůli entity reagovat na tuto nesnáz ostatních-já a nabízení potřebných potravin a látek je vhodnou reakcí v rámci struktury vašeho nynějšího učení/vyučování, což zahrnuje rostoucí smysl lásky pro službu ostatním.

42.9 Tazatel: Jaký je rozdíl z pohledu aktivace energetických center mezi osobou, jež potlačuje emocionálně nabité odezvy na emocionálně nabité situace, a osobou, jež je vyvážená, proto opravdu neovlivněná emocionálně nabitými situacemi?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz obsahuje nesprávný předpoklad. Pro opravdu vyváženou entitu by žádná situace nebyla emocionálně nabitá. S pochopením tohoto můžeme říci následující: Potlačení emocí depolarizuje entitu do té míry, že si spontánně vybere nepoužít katalytický čin v současném prostoru/času, a tudíž bude tlumit energetická centra. Existuje však určitá polarizace směrem k pozitivnu, pokud je příčinou potlačení úcta k ostatním-já.

Entita, která pracovala s katalyzátorem dost dlouho na to, aby byla schopna katalyzátor vycítit, ale neshledala nutným vyjádřit své reakce, není ještě vyvážená, ale netrpí díky transparentnosti svého zkušenostního kontinua žádnou depolarizací. Tudíž pozvolné navýšení schopnosti pozorovat své reakce a znát sebe sama přivede sebe sama ještě blíže k opravdové rovnováze. Trpělivost je potřeba a je doporučena, jelikož katalyzátor je ve vaší rovině intenzivní a jeho použití musí být poznáváno během období důsledného učení/vyučování.

42.10 Tazatel: Jak může osoba, když není emocionálně nabitou situací ovlivněná, vědět, zda potlačuje proud emocí nebo zda je v rovnováze a opravdu neovlivněná?

Ra: Já jsem Ra. O tomto bodu jsme již hovořili. Proto krátce zopakujeme, že pro vyváženou entitu nemá žádná situace emocionální náboj, ale je jednoduše situací jako každá jiná, ve které entita může nebo nemusí vidět příležitost být k službám. Čím se entita více přiblíží k tomuto postoji, tím je entita blíže k rovnováze.

Můžete vzít na vědomí, že není naším doporučením, aby katalyzátory byly potlačeny nebo překonány, ledaže by takové reakce byly pro ostatní já překážkou nesouznějící se Zákonem jednoty. Je mnohem, mnohem lepší dovolit zkušenosti, aby se vyjádřila, aby pak entita mohla plněji tento katalyzátor použít.

42.11 Tazatel: Jak může jednotlivec určit, která energetická centra uvnitř své bytosti jsou aktivována a nepotřebují okamžitou pozornost, a která energetická centra nejsou aktivována a je na ně zapotřebí okamžité pozornosti?

Ra: Já jsem Ra. Myšlenky entity, její pocity nebo emoce, a nejméně ze všeho její chování jsou ukazateli pro vyučování/učení sebe sama sebou. Při analýze zkušeností každodenního cyklu může entita určit, co považuje za nevhodné myšlenky, chování, pocity a emoce.

Při vyšetřování těchto nevhodných aktivit komplexů mysli, těla a ducha, může pak entita umístit tato zkreslení do správného vibračního pásma, a tudíž uvidět, kde je potřeba zapracovat.

42.12 Tazatel: V poslední relaci jste řekl: „Vlastní já, jež si je dostatečnou měrou vědomo o činnosti tohoto katalyzátoru a o technikách programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a dovednost víry způsobit přeprogramování, a to bez analogie k půstu, způsobu stravy nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla.“

Jaké jsou techniky programování, které vyšší já používá, aby zajistilo, že hledané lekce jsou naučeny nebo je o ně usilováno vlastním já třetí úrovně v naší inkarnační laboratoři třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Existuje pouze jedna technika pro tento růst nebo živení vůle a víry, a to je zaměření pozornosti. Interval pozornosti těch, jež nazýváte dětmi, je považován za krátký. Duchovní interval pozornosti většiny vašich lidí je takový, jako ten u dítěte. Tudíž je to otázka přání být schopen shromáždit pozornost a udržet ji na hledaném programování.

Toto, když se opakuje, posiluje vůli. Celá aktivita se může objevit pouze tehdy, když existuje víra, že výsledek této disciplíny je možný.

42.13 Tazatel: Můžete zmínit některá cvičení pro napomáhání udržení pozornosti?

Ra: Já jsem Ra. Taková cvičení jsou běžná mezi mnoha vašimi mystickými tradicemi vašich entit. Vizualizace tvaru a barvy, jež je osobní inspirací meditujícího, je srdcem toho, co byste nazvali náboženskými aspekty tohoto druhu vizualizace.

Vizualizace jednoduchých tvarů a barev, které nemají pro entitu žádnou vrozenou inspirující vlastnost, tvoří základ pro to, co můžete nazvat vašimi magickými tradicemi.

Není důležité, zda vizualizujete růži nebo kruh. Avšak je doporučeno vybrat jednu nebo druhou cestu za účelem cvičení této vlastnosti. Je to kvůli pečlivému uspořádání tvarů a barev, které byly jako vizualizace popsány těmi, jež vstoupili do této magické tradice.

42.14 Tazatel: Jako mladý jsem se učil v inženýrských vědách, které pro procesy návrhu zahrnují potřebu třídimenzionální vizualizace. Bylo by toto nápomocné jako základ pro typ vizualizace, o které hovoříte, nebo by to nemělo žádnou hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Pro vás, jako tazatele, byla tato zkušenost hodnotná. Pro méně uvědomělou entitu by to nepřineslo správné navýšení koncentrační energie.

42.15 Tazatel: Pak by méně uvědomělá entita měla použít… Co by měla pro správnou energii použít?

Ra: Já jsem Ra. V případě méně uvědomělého jedince je vhodné si vybrat osobně inspirující obrazy, ať už je touto inspirací růže, jež je dokonalé krásy, kříž, jež je dokonalou obětí, Buddha, jenž je Vše-bytost v Jednotě, nebo cokoliv jiného, co může entitu inspirovat.

42.16 Tazatel: Přibližně před dvaceti lety, o trochu méně, jsem měl během meditace jeden prožitek, o kterém jsem mluvil dříve* a který byl velmi hluboký. Jaké disciplíny by byly nejvhodnější, aby byla tato situace a tento typ prožitku znovu vytvořen?

Ra: Já jsem Ra. Váš prožitek by byl nejlépe dosažen z ceremoniální magické pozice. Avšak Poutník nebo adept bude mít pro tento typ prožitku mnohem větší potenciál, který, jak jste si nepochybně zanalyzoval, je archetypické povahy, ten patřící do kořenů vesmírného vědomí.

42.17 Tazatel: Týkalo se to nějakým způsobem Zlatého úsvitu v obřadní magii?

Ra: Já jsem Ra. Vztahem byla shodnost.

42.18 Tazatel: Měl bych pak v rámci pokusu tuto zkušenost reprodukovat následovat praktiky Řádu Zlatého úsvitu, abych ji zopakoval?

Ra: Já jsem Ra. Pokusit se zreprodukovat zasvěcovací zkušenost je, řekněme, cestou vzad. Avšak praxe tohoto druhu služby ostatním je ve vašem případě vhodná při práci se svými druhy. Pro pozitivně polarizované entity není dobré pracovat jednotlivě. Důvody tohoto jsou zřejmé.

42.19 Tazatel: Byla pak tato zkušenost formou zasvěcení? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

42.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaký typ činů, co se týká vztahu vyučování/učení mezi rodičem a jeho dítětem, by demonstroval aktivaci každého energetického centra v řadě od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení.

Entita, ať už dítě nebo dospělý, jak ji nazýváte, není nástrojem na hraní. Vhodným způsobem vyučování/učení od rodiče k dítěti je ze srdce otevřené bytí rodiče a naprosté přijetí bytí dítěte. To zahrne jakýkoli materiál, jež entita dítěte přinesla do životní zkušenosti této roviny.

Vedle základního přijetí dítěte rodičem existují v tomto vztahu dvě věci obzvláště důležité. Za prvé zkušenost, bez ohledu na to, jakou formu rodič používá pro uctívání a děkování jednomu nekonečnému Stvořiteli, by tato zkušenost měla být, pokud možno, sdílena s entitou dítěte denně, jak byste řekli.

Za druhé, soucit rodiče k dítěti by měl být přizpůsoben chápáním, že se entita dítěte od rodičovského já naučí sklonům služby ostatním nebo služby sobě. To je důvodem, že v rámci vyučování/učení je vhodná určitá disciplína. To neplatí pro aktivaci jakéhokoli jednotlivého energetického centra, protože každá entita je jedinečná a každý vztah se sebou sama a s druhým já dvojnásobně jedinečný. Z tohoto důvodu jsou předaná vodítka pouze obecná.

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj?

42.21 Tazatel: Pokud toto není dostatečně stručné, neobtěžujte se na to odpovídat. Ale za prvé jsem pouze přemýšlel, zda jsou některé části vždy odňaty, stejné části odňaty při mrzačení dobytka, a zda se to týká energetických center a proč jsou tyto části, tyto určité části, odňaty. Pokud je to ale pro odpověď příliš dlouhé, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Bylo by dobré odpovědět na dotaz v jiném sezení. Nástroj je v pořádku.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

43 ⇒

⇐ 41

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy