34 ⇒

⇐ 32

Zákon jednoty Relace 33

Hide menu

1. března, 1981

33.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

33.1 Tazatel: V naší poslední relaci jste varoval: „...každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu.“ Znamenalo to, že bychom měli… že bychom se Jim a já měli dívat na nástroj… nebo měli dávat pozor na životní energie nástroje nebo dávat pozor na naše vlastní životní energie?

Ra: Já jsem Ra. Každá entita je zodpovědná [sama] za sebe. Mechanika tohoto procesu, který právě probíhá, zahrnuje prvně užití komplexu fyzického těla třetí úrovně s jeho doprovázejícím fyzickým materiálem za účelem vyjádřit tato slova. Tudíž tento nástroj potřebuje pečlivě sledovat své životní energie, protože si jej nepřejeme vyčerpat.

Za druhé, funkce podporující skupiny mohou být viděny jednak jako ochrana tohoto kontaktu a jednak jako povzbuzování nástroje a zintenzivňování jeho životní energie.

Tato podporující skupina měla vždy díky základní harmonii velmi stabilní podstatu, pokud jde o ochranu láskou a světlem, a tím zajišťovala pokračování tohoto úzko-pásmového kontaktu. Avšak když jsou životní energie jednoho z podporujících členů vyčerpány, musí pak nástroj použít větší část svých životních energií a tím sám sebe vyčerpává víc, než by bylo z dlouhodobého pohledu výhodné.

Prosím pochopte, že žádáme o vaši(?) omluvu za toto porušení vaší svobodné vůle. Avšak je naším zkreslením/pochopením, že byste tuto informaci spíše preferovali, než ponecháni zcela vašim zkreslením týkajícím se odhodlání, abyste vyčerpali nástroj nebo skupinu do té míry, že by kontakt nemohl být udržen.

33.2 Tazatel: Můžete nám předat radu, jak udržovat nejlepší možné podmínky pro udržení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme informace týkající se správného vyživování tohoto kanálu. Proto pouze zopakujeme dva obecné způsoby.

Za prvé, doporučujeme, že raději než být, řekněme, stateční a ignorovat zkreslení slabosti fyzického komplexu, je dobré toto zkreslení sdílet se skupinou a tím snad, řekneme, odebrat příležitost kontaktu, který je pro nástroj velmi unavující, aby mohla nastat jiná příležitost, ve které je nástroj správně podpořen.

Za druhé, práce započatá v harmonii může pokračovat. Harmonie, díkůvzdání a chvála příležitostí a Stvořitele: ty jsou vaší ochranou. Toto jsou naše doporučení. Nemůžeme být konkrétní, neboť vaše svobodná vůle je v tomto kontaktu podstatou. Jak jsme řekli, mluvíme na toto téma pouze díky našemu chápání vaší orientace směrem k dlouhodobému udržování tohoto kontaktu. To je pro nás přijatelné.

33.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nástroj vlastní zařízení pro takzvanou barevnou terapii, a jelikož jsme v minulé relaci o tomto konceptu různých barev mluvili, přemýšlel jsem, zda se nějakým způsobem týkají principu barevné terapie ve smyslu svícení určitými barvami na fyzické tělo. Má to nějaký příznivý účinek a můžete mi o tom něco říct?

Ra: Já jsem Ra. Tato terapie, jak ji nazýváte, je poněkud nemotorný a proměnlivě užitečný nástroj pro podněcování v komplexu mysli/těla/ducha entity zesílení energií nebo vibrací, které mohou být pro entitu nápomocné. Proměnlivost [účinku] tohoto zařízení je způsobena jednak nedostatkem pravých barev, které jsou použité, a za druhé kvůli extrémní různosti v citlivosti na vibrace mezi vašimi lidmi.

33.4 Tazatel: Myslel bych, že byste mohl dosáhnout skutečné barvy průchodem světla skrze krystal určité barvy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To by byl jeden způsob, jak se přiblížit k přesnosti barvy. Je to otázka toho, co byste nazvali kontrolou kvality, že použitý celuloid je měnící se barvy. Nejedná se o velkou nebo dokonce viditelnou variaci, ta však způsobuje určité rozdíly pro daná specifická užití.

33.5 Tazatel: Možná by bylo lepší použití hranolu lámajícího bílé světlo na jeho spektrum a následné odstínění všech jeho částí spektra kromě toho, které si přejete, nechat proniknout skrze štěrbinu. Bylo by to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

33.6 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda existuje naprogramování zkušeností, které jednotlivci způsobuje, aby ve svém denním životě dostal určitý katalyzátor. Například, existuje mnoho věcí, které můžeme prožít, jak se pohybujeme skrze náš každodenní život. Díváme se na tyto zkušenosti, jak se objevují jako čisté náhody nebo jako náš vědomý návrh, jako sjednání schůzky nebo dosahování úspěchů. Jenom jsem přemýšlel, zda proběhlo naprogramování katalyzátoru, řekněme, za scénou, aby byly v případech některých entit vytvořené nezbytné zkušenosti pro rapidnější růst. Je to… Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. Věříme, že jsme pochytili jádro vaší otázky. Požádejte prosím o více informací, pokud se mýlíme.

Inkarnující se entita, která se stala vědomou inkarnačního procesu, a tudíž programuje své vlastní zkušenosti, si může vybrat množství katalyzátorů nebo, abychom to vyjádřili jinak, počet lekcí, které se zaváže, že prožije, a ze kterých se bude v jedné inkarnaci učit. To neznamená, že vše je předurčené, ale spíše, že existují neviditelné pokyny formující události, které budou podle tohoto programování fungovat. Tudíž pokud je jedna příležitost promeškána, další se bude objevovat, dokud, řekněme, student životní zkušenosti nepochopí, že je nabízena lekce a nezaváže se ji naučit.

33.7 Tazatel: Pak by tyto lekce byly přeprogramované, řekněme, jak pokračuje životní zkušenost. Řekněme, že si entita vyvíjí předpojatost, kterou si ve skutečnosti před inkarnací nevybrala vyvinout. Pak je možné naprogramovat takové zkušenosti, že bude mít příležitost tuto předpojatost skrze vyvažování zmírnit. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

33.8 Tazatel: Děkuji vám. Pak bych z toho odvodil domněnku, řekněme, že orientace v mysli entity je jedinou věcí, která je jediným důsledkem vůbec. Fyzický katalyzátor, který prožívá, bez ohledu na to, co se jí děje, bude striktně funkcí orientace její mysli. Použiji příklad [příklad smazán], což je tvrzení orientace v mysli, která řídí katalyzátor. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Dáváme přednost v naší komunikaci k vám nepoužívat jakékoliv dobře známé příklady, rčení nebo pořekadla, kvůli ohromnému množství zkreslení, která jakékoliv dobře známé rčení podstupuje. Proto můžeme odpovědět na první část vašeho dotazu a žádáme o smazání příkladu. Podle našeho nejlepšího vědomí je zcela pravdivé, že orientace nebo polarizace komplexu mysli/těla/ducha je příčinou vnímání generovaných každou entitou.

Tudíž může být pozorována scéna ve vašem obchodě potravin. Entita před vlastním já může být bez dostatečných prostředků. Jedna entita může brát tuto příležitost ke krádeži. Jiná entita může brát tuto příležitost cítit sama sebe jako selhání. Jiná může bezstarostně odstranit nejméně potřebné věci, zaplatit, za co může a jít si dále po svém. Ta entita za vlastním já pozoruje [situaci] a může cítit soucit, může se cítit uražená, protože stojí vedle chudobné osoby, může cítit štědrost, může cítit lhostejnost.

Chápete nyní analogie více odpovídajícím způsobem?

33.9 Tazatel: Ano, chápu. Pak z toho odvodím koncept, který je poněkud složitější, jelikož jak jste dříve vysvětlil, má dokonce i pozitivní čtvrtá úroveň koncept obranné činnosti, ale nad čtvrtou úrovní není koncept obranné činnosti používán. Koncept obranné činnosti a [potlačovaný smích] útočné činnosti jsou v této naší přítomnosti velice používané.

Předpokládám, že pokud je entita dost silně ve svých myšlenkách polarizovaná v pozitivním smyslu, pak defenzivní činnost pro ni nebude nezbytná, protože příležitost aplikovat defensivní činnost od ní nebude nikdy vycházet. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nepoznatelné. V každém případě, jak jsme řekli, si entita schopná naprogramovat zkušenosti může vybrat počet a intenzitu lekcí, které mají být naučeny. Je možné, že extrémně pozitivně orientovaná entita může pro sebe naprogramovat situace, které otestují schopnost sebe sama vyhnout se obranné činnosti dokonce do bodu fyzické smrti sebe sama nebo jiného-já. To je intenzivní lekce a není známo, řekněme, co entity naprogramovaly. Můžeme, pokud toužíme, si toto programování přečíst. Avšak toto je porušení a vybíráme si takto nečinit.

33.10 Tazatel: Zeptám se vás, zda jste obeznámen s filmem nazvaným The Ninth Configuration (překlad názvu: Devátá konfigurace). Jste s tímto obeznámen?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme váš komplex mysli a vidíme tuto konfiguraci nazvanou The Ninth Configuration.

33.11 Tazatel: Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro vás možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými entitami? Můžete na to vůbec odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované ostatní-já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající soucitem. Více než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět.

33.12 Tazatel: Děkuji vám. Jak se blížíme ke konci tohoto hlavního cyklu, může se pro entity objevit navyšující množství katalyzátorů. Přemýšlím, jak se planetární vibrace poněkud neshodují s vibracemi čtvrté úrovně a katalyzátory jsou navýšeny, zda to vytvoří nepatrně více polarizace, a tím bude díky těmto katalyzátorům nepatrně větší pozitivní sklizeň a stejným způsobem vytvoří více negativní polarizace a pak bude o nepatrné množství větší negativní sklizeň [způsobená] tímto mechanismem přechodu, který je bohužel poněkud více katalytický, než jaký by byl, kdyby planeta dosáhla vyššího stavu vědomí. Děje se to?

Ra: Já jsem Ra. Na otázku musí být odpovězeno ve dvou částech. Za prvé, planetární katastrofy, jak je můžete nazvat, jsou příznakem spíše obtížné sklizně než vědomě pro sklizeň naprogramovanými katalyzátory. Tudíž se tímto neznepokojujeme, protože je to náhodné s ohledem na vědomý katalyzátor, jako je ten, který my můžeme zpřístupnit.

Druhá část je tato: výsledky náhodného katalyzátoru toho, co nazýváte pozemskými změnami, jsou také náhodné. Tudíž můžeme vidět pravděpodobné/možné vortexy směřující směrem k pozitivnímu a negativnímu. Avšak bude tomu tak, jak tomu bude. Skutečné příležitosti pro vědomý katalyzátor nejsou funkcí pozemských změn, ale funkcí výsledku systému inkarnací podle stáří [vibrací], který v době sklizně umístil do inkarnace ty, jejichž šance použití životních zkušeností na to, aby se staly sklizně-schopnými, jsou největší.

33.13 Tazatel: Je tento systém podle stáří také používán pro stranu služby sobě, aby se stala na své straně sklizně-schopnou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžete se v tuto chvíli zeptat na jednu plnou otázku.

33.14 Tazatel: OK. Rád bych, abyste vytvořil seznam všech hlavních mechanismů navržených k poskytnutí katalytických zkušeností, které nezahrnují interakci s ostatními-já. To je první část otázky, kterou položím.

Ra: Já jsem Ra. Chápeme z této otázky, že si uvědomujete, že primárním mechanismem pro katalytické zkušenosti ve třetí úrovni jsou ostatní-já. Seznam ostatních katalytických vlivů: za prvé, vesmír Stvořitele; za druhé, vlastní já.

33.15 Tazatel: Můžete vyjmenovat jakékoliv pod-kategorie pod vlastním já, které by… nebo způsoby, kterými vlastní já katalyticky jedná, aby produkovalo zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, nemanifestované vlastní já. Za druhé, vlastní já ve vztahu k společenskému já vytvořené vlastním já a ostatními-já. Za třetí, interakce mezi vlastním já a nástroji, hračkami a zábavami vlastní invence nebo invence ostatních-já. Za čtvrté, vztah sebe sama s těmi atributy, které můžete nazvat válkou a zvěstmi války.

33.16 Tazatel: Měl jsem na mysli možná katalyzátor fyzické bolesti. Jak se to… Je to zahrnuto do této pod-kategorie?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, toto spadá do pod-kategorie nemanifestovaného vlastního já; to jest vlastní já, které nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo nebo jednalo.

33.17 Tazatel: Máme dost zbývajícího času zeptat se na druhou část této otázky, kterou je vyjmenovat všechny hlavní mechanismy navržené, aby poskytly katalyzátor, který zahrnuje činnost jiného-já? Máme pro to dost času?

Ra: Já jsem Ra. Máte pro to mnoho času, protože můžeme tento seznam vyjádřit jedním ze dvou způsobů. Mohli bychom mluvit donekonečna nebo bychom mohli jednoduše uvést, že jakákoliv interakce mezi vlastním já a druhým-já má jakýkoliv potenciál pro katalyzátor, který existuje v rozdílu potenciálů mezi vlastním já a druhým-já, přičemž toto je moderováno a zabezpečeno konstantním faktem Stvořitele jako já a jako druhé-já. Můžete se na tuto otázku zeptat více, pokud si přejete konkrétní informace.

33.18 Tazatel: Věřím, že toto je prozatím dostačující.

Ra: Já jsem Ra. Máte krátký dotaz nebo dva předtím, než toto sezení ukončíme?

33.19 Tazatel: No, minutku. Nemyslím si, že cokoliv, na co bych se mohl nyní zeptat, by bylo dost krátké. Minutku. [Zvuk manipulace s papíry] Ano, tady je jedna otázka. Existuje nějaký rozdíl mezi aktivitou fialového paprsku nebo jasem mezi entitami, které jsou na úrovni vstupu do čtvrté úrovně pozitivní a negativní?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Fialový paprsek pozitivní [entity] čtvrté úrovně bude zabarvený zelenou, modrou, indigovou triádou energií. Toto zabarvení může být viděno jako část duhy nebo hranolu, jak jej znáte, přičemž paprsky jsou docela zřetelné.

Fialový paprsek negativní [entity] čtvrté úrovně má ve své auře, řekněme, zabarvení červené, oranžové, žluté, přičemž jsou tyto tři paprsky spíše zakalené než zřetelné.

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

33.21 Tazatel: Pak se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tato práce je v pořádku. Pokoušíte se být svědomití. Děkujeme vám. Můžeme říct, že jsme si užili vaši vizi, jak náš společenský paměťový komplex pije jednu z vašich tekutin, když jsme mluvili skrze tento nástroj.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

34 ⇒

⇐ 32

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy