12 ⇒

⇐ 10

Zákon jednoty Relace 11

Hide menu

28. ledna, 1981

11.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

11.1 Tazatel: Měli bychom do knihy, v níž vyústí tyto relace, zahrnout rituál, který jste doporučil, abychom používali pro vaše volání?

Ra: Já jsem Ra. Tato záležitost je malé důležitosti, protože naše doporučení bylo podáno pro účel navázání kontaktu skrze tento nástroj s touto skupinou.

11.2 Tazatel: Je pro nástroj nápomocné mít [jméno] a [jméno] přítomné během těchto relací? Tvoří počet [lidí] ve skupině nějaký rozdíl v těchto relacích?

Ra: Já jsem Ra. Nejdůležitější z entit jsou tazatel a vibrační zvukový komplex Jim. Dvě entity dále napomáhají [většímu] pohodlí nástroje dodáním energie nástroji [a to] jejich schopnostmi sdílet komplex fyzické energie, který je částí vaší vibrace lásky.

11.3 Tazatel: Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by nebyl Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se vyvíjela se službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly by do řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve smyslu služby sobě samému?

Ra: Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by to byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená sklizeň – pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se směrem do čtvrté úrovně ve službě sobě samým, velká většina opakujících třetí úroveň. Toto je přibližné díky faktu, že paralelní vortexy možnosti/pravděpodobnosti ustanou, když čin proběhne, a nové vortexy možnosti/pravděpodobnosti jsou započaty.

11.4 Tazatel: Existuje planeta za naším sluncem, naproti nám v orbitě, o které nevíme?

Ra: Já jsem Ra. Je zde sféra v oblasti naproti vašemu slunci s velmi, velmi studenými podmínkami, ale dostatečně velká ke zkreslení statistických dat. Tato sféra by se správně neměla nazývat planetou, protože je uzamčená v první úrovni.

11.5 Tazatel: Řekl jste, že entity z Maldeku by mohly jít do… některé mohou jít do negativní čtvrté úrovně. Existují lidé, kteří odcházejí z naší současné třetí úrovně do míst ve vesmíru a slouží, které jsou planetami čtvrté úrovně ve službě sobě sama nebo[li] negativní typy planet?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím zopakujte.

11.6 Tazatel: Jakmile náš cyklus skončí a nastane graduace, je pro kohokoli možné přejít z této třetí úrovně na planetu čtvrté úrovně, která je typu služby sobě samé nebo[li] negativního typu?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme specifičnost vaší otázky. V rámci této sklizně naznačuje vortex možnosti/pravděpodobnosti sklizeň, ačkoliv malou, tohoto typu. Toto je správně.

11.7 Tazatel: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli si byla vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče.

11.8 Tazatel: Je zde kdokoliv v historii, kdo je všeobecně známý a přešel na planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samému, nebo[li] planetu negativního typu nebo kdo tam půjde?

Ra: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu.

11.9 Tazatel: Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem?

Ra: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako Čingischán, ten známý jako Rasputin.

11.10 Tazatel: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho dosáhli?

Ra: Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního nekonečna.

11.11 Tazatel: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny ke službě sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept a také se usilovně snažil o následování služby sobě samému.

11.12 Tazatel: Kde jsou tyto tři entity nyní?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné pro přesun těchto znalostí k vám.

11.13 Tazatel: Kdo šel do souhvězdí Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán.

11.14 Tazatel: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co dělá?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem.

11.15 Tazatel: Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu?

Ra: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně využijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny bytosti slouží Stvořiteli.

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, přepravní úředník.

11.16 Tazatel: Co křižáci dělají?

Ra: Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých válečných vozech (kočárech), aby dobyli planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha dříve, než nabydou stádia dosažení společenské paměti.

11.17 Tazatel: V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti?

Ra: Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Skupinová paměť ztracená pro jednotlivce v kořenech stromu mysli se pak společenskému komplexu stane známou, čímž se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody tohoto komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru hledání, protože všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám společnosti.

11.18 Tazatel: Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu za účelem kontroly mysli? Jak toto dělají?

Ra: Jako všichni, následují Zákon jednoty následujíce svobodnou vůli. Je vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Ti pak na planetární sféře jednají, jako jednáte vy, šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí Zákona jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. Skrze ně započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek planetárních entit zotročen svou vlastní svobodnou vůlí.

11.19 Tazatel: Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, některá jména, která mohou být na této planetě známá?

Ra: Já jsem Ra. Přeji si být nenásilným ke zkreslení svobodné vůle. Jmenovat ony dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad plody činů těch entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. Touto cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat v řekněme planetární hře. Není to ústřední pro sklizeň.

11.20 Tazatel: Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dva hlavní způsoby, tak jako jsou zde dva hlavní způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Jsou zde takové komplexy mysli/těla/ducha ve vaší rovině, které provádějí cvičení a disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a moci, které vedou k otevření brány inteligentního nekonečna.

Jsou zde jiní, jejichž vibrační komplex je takový, že tato brána je [jim] otevřená a kontakt, s absolutní službou sobě samému spolu s primárním zkreslením manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou.

11.21 Tazatel: Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona jednoty s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát technickou, tak jako někteří v Konfederaci, v pokusech pomoci této planetě ve službě ostatním, poskytli to, co byste nazvali technickými informacemi. Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě různých způsobů kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě.

11.22 Tazatel: Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním ohlasům potenciální destrukce kvůli dalšímu přijetí jiných vědců negativní orientace/zkreslení.

11.23 Tazatel: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs jak pozitivní, tak negativní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali.

11.24 Tazatel: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

11.26 Tazatel: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké byly její záměry?

Ra: Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v osvětlení a energii.

11.27 Tazatel: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte?

Ra: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu.

11.28 Tazatel: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo [toto osvobození] má nějaký reálný produkt?

Ra: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti.

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi penězi za energii.

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání Zákona jednoty.

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé formě.

11.29 Tazatel: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem plánováno?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace.

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času.

11.30 Tazatel: Dobře, toto byla poslední otázka, takže se zeptám jako obvykle, zda je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Vedete si dobře. Nejdůležitější je opatrně zarovnat symboly. Nastavení udělaná v této konkrétní časové/prostorové současnosti pomohou fyzickému komplexu nástroje ve zkreslení směrem k pohodlí.

Můžeme se zeptat, zda máte nějaké krátké otázky, které můžeme zodpovědět před uzavřením relace?

11.31 Tazatel: Nevím, zda je toto krátká otázka nebo ne, takže ji můžeme ušetřit na příště, ale má jediná otázka je, proč křižáci z Orionu toto dělají. Jaký je jejich konečný cíl? Toto je pravděpodobně příliš dlouhé pro odpověď.

Ra: Já jsem Ra. Toto není příliš dlouhé pro odpověď. Sloužit sobě je sloužit všem. Služba sobě samému, když je nahlížena touto perspektivou, potřebuje neustále se rozšiřující používání energií ostatních pro manipulaci ve prospěch sebe sama ve zkreslení směrem k moci.

Pokud je zde více dotazů úplněji vysvětlit toto téma, budeme opět s vámi.

11.32 Tazatel: Byla zde pouze jedna věc, kterou jsem zapomněl. Je možné dnes později provést další relaci?

Ra: Já jsem Ra. To je v pořádku.

11.33 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

12 ⇒

⇐ 10

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy