60 ⇒

⇐ 58

Zákon jednoty Relace 59

Hide menu

25. června, 1981

59.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

59.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje a proč se cítí tak unavená?

Ra: Já jsem Ra. Stav tohoto nástroje byl už dříve popsán. Nemůžeme omezit vaši svobodnou vůli diskuzí druhé části otázky.

59.2 Tazatel: Byla by ochrana nástroje jakkoli zlepšena, kdyby si Jim sedl na druhou stranu postele?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

59.4 Tazatel: Na konci druhého velkého cyklu bylo na Zemi inkarnováno několik stovek tisíc lidí. Dnes jsou tu inkarnovány více než čtyři miliardy. Tyto více než čtyři miliardy, které jsou dnes v inkarnaci, nacházely se v úrovních Země, ale ne v inkarnaci, nebo přišly během posledního 25 000letého cyklu odjinud?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři základní typy původu těchto bytostí.

Zaprvé a především, ty bytosti z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek, které byly schopné začít znovu ve třetí úrovni, byly postupně uvolněny z jimi vybrané limitace formy.

Za druhé, ti z jiných vstupů do třetí úrovně neboli začátečníků, jejichž vibrace se shodovaly s pozemskou úrovní zkušeností. Ti se pak filtrovali přes proces inkarnace.

Za třetí, během posledních 200 let jste zažili mnoho návštěv poutníků.

Je třeba poznamenat, že teď jsou využívány všechny možné příležitosti k inkarnaci, kvůli vašemu procesu sklizně a možnostem, které nabízí.

59.5 Tazatel: Jen pro upřesnění: mohl byste mi přibližně říci, kolik celkových komplexů mysli/těla/ducha bylo přeneseno na Zemi na začátku tohoto posledního 75 000letého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento přenos, jak ho nazýváte, byl postupný. Více než 2 miliardy jsou ti z Maldeku, kteří úspěšně provedli přechod.

Přibližně 1,9 miliardy duší do této zkušenosti vstoupilo z mnoha míst stvoření v různých časech. Zbytek jsou ti, kteří na této sféře zažili první dva cykly nebo ti, kteří sem v nějakém bodě přišli jako poutníci. Někteří poutníci jsou na této sféře po mnoho tisíců vašich let, jiní přišli celkem nedávno.

59.6 Tazatel: Pokouším se porozumět třem spirálám světla ve tvaru pyramidy. Chtěl bych se na každou zeptat.

První spirála začíná pod komorou královny a končí v komoře královny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. První představa spirálního světla směřujícího vzhůru je podobná nabírání, které světelnou energii nahrne dovnitř kvůli přitažlivosti tvaru pyramidy, přes její spodek nebo základnu. Proto je první tvar poloviční spirála.

59.7 Tazatel: Bylo by to podobné víru, který dostanete, když vypouštíte vodu z vany?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou toho, že důvodem tohoto jevu je gravitace, kdežto v případě pyramidy je to vortex vzhůru stoupajícího spirálovitého světla, které je přitahováno elektromagnetickým polem způsobeným tvarem pyramidy.

59.8 Tazatel: Pak první spirála po této poloviční spirále, je ta spirála používaná pro studium a léčení. Kde tato spirála, relativně k pozici královniny komnaty, začíná a končí?

Ra: Já jsem Ra. Spirála užívaná pro studium a léčení začíná v, nebo mírně pod pozicí královniny komnaty, v závislosti na rytmech vaší planety a vesmíru. Prochází přes pozici královy komnaty v ostře vymezené formě a končí v bodě, kde je zřejmé, že přibližně horní třetina pyramidy energii zesiluje.

59.9 Tazatel: Takže ta první spirála je zřejmě nějak odlišná od druhé a třetí spirály, neboť mají jiné vlastnosti a jiná využití. Druhá spirála pak začíná na konci první spirály a pokračuje předpokládám nahoru, do vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to z části správně. Velká spirála je vtahována do víru na vrcholu pyramidy. Avšak část světelné energie – ta, která má intenzivnější rysy červeného konce spektra, řekněme – stoupá znovu spirálovitě vzhůru a způsobuje obrovské zesílení a zaostření energie, kterou je možné využít pro stavbu.

59.10 Tazatel: A třetí spirála pak stoupá z vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála se tak chová. To je správně. Je dobře se zamyslet nad základní poloviční spirálou, která poskytuje pránu pro vše, co je ovlivněno třemi následnými, stoupajícími spirálami světla.

59.11 Tazatel: Snažím se teď pochopit, co se během tohoto procesu děje. Budu říkat první poloviční spirále pozice nula a třem dalším spirálám jedna, dvě a tři, kde první spirála je o učení a léčení. Jaké změny světla nastávají z pozice nula do první spirály, které umožní použít první spirálu pro léčení a studium?

Ra: Já jsem Ra. Prána, která je nahrnuta dovnitř tvarem pyramidy získá koherenci energetického směru. Výraz „vzhůru směřující spirálovité světlo“ není váš koncept nahoru a dolů, ale poukazuje na koncept toho, co směřuje ke zdroji lásky a světla.

Proto všechno světlo, nebo prána, směřuje spirálou vzhůru, ale jeho směr, jak tento výraz chápete, je neřízený a není pro práci užitečný.

59.12 Tazatel: Mohu tedy předpokládat, že světlo vychází v naší iluzi ze všech směrů v prostoru, ven v pevném úhlu 360 stupňů, a nabírání tvarem pyramidy pak vytvoří koherenci této radiace jako zaostřovací mechanismus? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

59.13 Tazatel: Pak má první spirála jiný faktor koheze než, řekněme, ta druhá. Jaký je rozdíl mezi první a druhou spirálou?

Ra: Já jsem Ra. Jak je světlo směrováno do pozice, kterou nazýváte pozice nula, dosáhne bodu točení. To funguje jako stlačení světla a mnohonásobně to zvyšuje jeho koherenci a uspořádání.

59.14 Tazatel: Je pak koherence a uspořádání světla opět zesíleno na začátku druhé spirály? Je to zdvojnásobující nebo zvyšující efekt?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem jazyce to je těžké vysvětlit. Není to zdvojnásobující efekt ale transformace přes hranice dimenzí tak, že světlo se pro ty, které je využívají v konfiguraci prostor/čas – čas/prostor, stane světlem, které pracuje v tom, co můžete považovat za interdimenzionální konfiguraci čas/prostor – prostor/čas. To způsobuje zřejmý rozptyl a slábnutí spirálovité energie. Ovšem v pozici dvě, jak jste ji nazval, je možné provést mnoho interdimenzionální práce.

59.15 Tazatel: Pyramida v Gize nemá komnatu v pozici dvě. Využívali jste někdy komnatu umístěnou do pozice dvě, například na jiných planetách nebo v jiných pyramidách?

Ra: Já jsem Ra. Tato pozice je užitečná pouze pro ty, jejichž schopnosti jsou takové, že mohou sloužit jako převaděči tohoto typu zaostřené spirály. Nechtěli bychom se pokoušet trénovat bytosti třetí dimenze v takových disciplínách.

59.16 Tazatel: Pak třetí spirála, která září z vrcholu pyramidy je, jak říkáte, využívána pro nabíjení. Můžete mi říci, co myslíte tím „nabíjením“?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála je vysoce naplněna pozitivními efekty cílené prány a to, co je umístěno nad takový tvar dostane šok, který nabije elektromagnetická pole. To může být ve třetí úrovni velmi stimulující pro mentální a tělesné aplikace. Ale pokud je umístění příliš dlouhé, pak mohou takové šoky bytost traumatizovat.

59.17 Tazatel: Má tvar pyramidy jakékoliv další účinky kromě spirál, které jsme právě probírali?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jich několik. Jejich využití je ovšem omezené. Využití pozice rezonující komnaty je to, které vyzývá schopnost adepta podívat se sám na sebe. To je jeden typ mentálního testu, který může být využit. Je silný a velmi nebezpečný.

Vnější obal tvaru pyramidy obsahuje malé víry světelné energie, které jsou v rukách schopné a krystalizované bytosti užitečné pro různé jemné práce pro uzdravení neviditelných těl, která ovlivňují fyzické tělo.

Další z takových míst jsou ta, kde může být dosaženo perfektního spánku a vrácení procesu stárnutí. Tyto charakteristiky pyramidy nejsou důležité.

59.18 Tazatel: V jaké poloze je pozice vrácení procesu stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně 5 až 10 stupňů nad a pod komnatou královny, ve tvaru ovoidů na každé stěně čtyřboké pyramidy, prodlužujícího se do pevného tvaru v přibližně jedné čtvrtině vzdálenosti ke komnatě královny.

59.19 Tazatel: Jinými slovy, kdybych pronikl dovnitř stěny pyramidy do jedné čtvrtiny, a přitom zůstal tři čtvrtiny vzdálenosti od centra, přibližně nad úrovní základny královniny komnaty, ocitl bych se na té pozici?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Musíte si představit tvar dvojité kapky který leží jak v rovině stěny pyramidy, tak polovinou směrem ke komnatě královny a zasahuje nad ni i pod ni. Můžete si to představit jako pozici, kde je světlo shrnuto do spirály a pak se zase rozpíná. Můžete tuto pozici nazvat vakuum prány.

59.20 Tazatel: Proč by to mělo obracet stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Stárnutí je funkcí vlivu různých elektromagnetických polí na elektromagnetická pole komplexu mysli/těla/ducha. V této pozici není možný vstup nebo narušení těchto polí a není ani umožněna aktivita komplexu elektromagnetického pole v komplexu mysli/těla/ducha. Vakuum odsaje jakákoli taková narušení. Proto entita necítí nic a je suspendována.

59.21 Tazatel: Funguje pyramida, kterou Jim postavil na naší zahradě správně? Je orientována správně a postavena správně?

Ra: Já jsem Ra. Je postavena s dobrými tolerancemi, ale ne perfektně. Ale její orientace by pro maximální efektivitu měla být stejná jako toto místo odpočinku.

59.22 Tazatel: Máte na mysli to, že jedna ze stran základny by měla směřovat 20 stupňů na severozápad?

Ra: Já jsem Ra. Takové nasměrování by bylo efektivní.

59.23 Tazatel: Dříve jste řekl, že jedna ze stran základny by měla být nasměrována na magnetický sever. Co je lepší, nasměrovat na magnetický sever nebo 20 stupňů na severovýchod?

Ra: Já jsem Ra. To je na všem uvážení. Správné nasměrování v současné době je na magnetický sever. Ale ve vaší otázce jste se ptal na specifickou strukturu, která je užívána specifickými bytostmi, jejichž energetické víry více rezonují, řekněme, s pravou zelenou barvou orientace. Ta je 20 stupňů severozápadně.

Obě orientace mají své výhody. Účinek je silnější od magnetického severu a je jasněji cítit. Energie která, i když slabší, přichází z „teď vzdáleného, ale brzy důležitého“ směru je užitečnější.

Výběr je na vás. Je to volba mezi kvalitou a kvantitou, nebo mezi širokopásmovou a úzkopásmovou pomocí v meditaci.

59.24 Tazatel: Až se planetární osy přesměrují, nasměrují se 20 stupňů severovýchodně v souladu se zelenou vibrací?

Ra: Já jsem Ra. Obáváme se, že toto bude poslední otázka, neboť u této bytosti se rychle zvyšuje zkreslení směrem k tomu, co nazýváte bolestí komplexu těla.

Vše nasvědčuje tomu, že to nastane. Nemůžeme mluvit s jistotou, ale víme že hrubší nebo méně husté materiály budou vtaženy do souladu s hustějšími a lehčími energiemi, které dávají vašemu Logosu směr v říši zkušeností.

Můžeme teď odpovědět na nějaké krátké otázky?

59.25 Tazatel: Jen jestli je něco, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro lepší kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je pořádku. Víme, že teď zažíváte potíže, ale nejsou způsobeny nedostatkem svědomí nebo obětavosti.

Já jsem Ra. Opouštím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

60 ⇒

⇐ 58

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy