57 ⇒

⇐ 55

Zákon jednoty Relace 56

Hide menu

8. června, 1981

56.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

56.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím napřed nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současné době vážně zkreslen směrem ke slabosti mentálního a fyzického komplexu a je díky této příležitosti pod psychickým útokem.

56.2 Tazatel: Bylo by lepší tentokrát v kontaktu nepokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Toto je zcela na vašem uvážení. Tento nástroj má převedenou určitou energii, která je dostupná. Není jí však díky dříve zmíněným účinkům velké množství.

Pokud toužíte nám v tomto sezení dále klást otázky, budeme se jako vždy snažit tento nástroj zabezpečit. Cítíme, že si jste vědomi parametrů bez dalšího rozvádění.

56.3 Tazatel: V tom případě se zeptám, jak funguje tvar pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáme, že si přejete znát principy tvarů, úhlů a průniků pyramidy v tom, co nazýváte Gízou.

Ve skutečnosti tvar pyramidy nemá vliv na funkčnost. Tvar sám nepracuje. Je to uspořádání pro soustředění a také pro rozptýlení nahoru směřující spirální energie, kterou používá komplex mysli/těla/ducha.

Spirálovitá povaha světla je taková, že magnetická pole jednotlivce jsou ovlivněna spirální energií. Určité tvary se nabízejí jako rezonanční komora nebo, řekněme, zesilovač pro spirální pránu, jak někteří nazvali toto všudypřítomné primární zkreslení jednoho nekonečného Stvořitele.

Pokud je záměrem zintenzivnit nezbytnost vlastní vůle entity, aby si vyžádala vnitřní světlo, kvůli přizpůsobení zesílení spirálové světelné energie, bude entita umístěna do toho, co v tomto konkrétně tvarovaném objektu nazýváte pozicí Královniny komnaty. Ta je místem pro zasvěcení a místem pro znovuzrození.

Vykompenzované místo, jež reprezentuje spirálu, která je v pohybu, je vhodnou pozicí pro toho, jenž má být léčen, neboť v této pozici jsou vibrační magnetické body entity přerušeny ve svém normálním toku. Proto se vytváří vortex možnosti/pravděpodobnosti: entitě je nabídnut, řekněme, nový začátek, ve kterém si může vybrat méně zkreslenou, méně slabou nebo méně blokovanou konfiguraci magnetických zkreslení energetických center.

Funkce léčitele a krystalu nesmí být příliš zdůrazňována, neboť tato síla přerušení musí být, řekněme, kontrolována inkarnační inteligencí; inteligence je toho, kdo rozpozná energetické vzory; toho, jenž bez souzení rozpozná zablokování, slabost a jiná zkreslení; a který je skrze pravidelnost sebe a krystalu schopen vizualizace méně zkresleného druhého-já, jež má být léčeno.

Jiné tvary, které jsou klenuté, žebrované, klenbovité, kónické nebo jako vaše týpí, jsou také tvary s tímto typem zesilování spirálovitého světla. Vaše jeskyně, jež jsou zakulacené, jsou díky tomuto tvarování místem síly.

Je nutné poznamenat, že tyto tvary jsou nebezpečné. Jsme velmi potěšeni, že máme příležitost mluvit na téma tvarů, jako je pyramida, protože si jako součást naší cti/povinnosti přejeme uvést, že existuje mnoho nesprávných použití těchto oblých tvarů; neboť s nesprávným umístěním, s nesprávnými záměry nebo s nedostatečně krystalizovanou bytostí fungující jako kanál pro léčení, bude citlivá entita v některých případech zkreslena spíše více než méně.

Je třeba poznamenat, že vaši lidé si z větší části staví rohová nebo čtvercová obydlí, protože nesoustřeďují sílu. Dále je třeba poznamenat, že duchovní hledající po mnoho vašich období let hledali kruhové, klenuté a špičaté formy jako výraz síly Stvořitele.*

56.4 Tazatel: Existuje vrcholový úhel, který je úhlem pro maximální účinnost pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Pro zachování energie tohoto nástroje opět předpokládáme, že chcete popsat nejvhodnější vrcholový úhel pro léčebnou práci. Pokud je tvar takový, že je dostatečně rozměrný na to, aby pojmul komplex mysli/těla/ducha jednotlivce uvnitř, ve vhodné ofsetové pozici, je přibližný úhel 76°18‘ užitečný a vhodný. Pokud se pozice liší, může se lišit úhel. Dále, pokud má léčitel schopnost vnímat zkreslení s dostatečným rozlišením, může být pozice uvnitř kteréhokoli pyramidálního tvaru měněna, dokud nejsou dosaženy výsledky.

Avšak pro nás byl tento konkrétní úhel užitečný. Jiné společenské paměťové komplexy, nebo jejich části, nalezly jiné vrcholové úhly pro odlišná využití, ne pro léčení ale pro učení. Když se pracuje s kuželem nebo, řekněme, s tvarovým typem sila, energie pro léčení bude v obecném kruhovitém vzoru unikátní pro každý tvar jako funkce jeho konkrétní výšky a šířky, a v případě tvaru kužele jako funkce úhlu vrcholu. V těchto případech nejsou žádné rohové úhly. Tudíž spirálová energie pracuje v kruhovém pohybu.

56.5 Tazatel: Učiním prohlášení, jež můžete opravit. Intuitivně vidím spirálovitou energii pyramidy v Gíze, jak se rozvinuje během proudění přes takzvanou Královu komnatu, a pak se soustřeďuje v takzvané Královnině komnatě. Odhaduji, že rozvinutá energie v takzvané Králově komnatě se jeví jako spektrum barev od červené po fialovou, a že energetická centra entity, která má být léčena, by měla být s tímto rozšířeným spektrem sladěna tak, aby spektrum souhlasilo s různými energetickými centry. Můžete toto prohlášení opravit?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto prohlášení opravit.

56.6 Tazatel: Udělal byste to prosím?

Ra: Spirálovitá energie se začíná rozptylovat v bodě, kde prochází skrze pozici Královy komnaty. Ale navzdory tomu, že spirály pokračují v protínání, otevíraje a zavíraje se jako dvojité spirály přes vrcholový úhel, rozptyl nebo síla spirálových energií od hodnot červené po fialovou slábne, pokud mluvíme o síle, a sílí, pokud mluvíme o rozptylu, až na vrcholu pyramidy vznikne velmi slabé barevné rozlišení užitečné pro léčebné účely.

Tudíž je pozice Královy komnaty vybrána jako první spirála po soustředném začátku z pozice Královniny komnaty. Můžete si představit úhel rozptylu jako opačný k úhlu pyramidy, přičemž úhel je méně široký než vrcholový úhel pyramidy, někde mezi 33° a 54° v závislosti na různých rytmech samotné planety.

56.7 Tazatel: Pak předpokládám, pokud svůj úhel začnu ve spodní části Královniny komnaty a z tohoto bodu vytvořím úhel mezi 33° a 54°, tak že polovina tohoto úhlu padne na stranu středové linie, na které je Králova komnata, bude to naznačovat rozptýlení spektra, jež začíná z bodu na spodní části Královniny komnaty; řekněme, že když použijeme úhel 40°, měli bychom 20° rozptýlení nalevo od středové linie procházející Královou komnatou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka v této relaci.

Je správně, že polovina dříve zmíněného úhlu prochází skrze pozici Královy komnaty. Je nesprávné předpokládat, že Královnina komnata je základem tohoto úhlu. Úhel začne někde mezi pozicí Královniny komnaty a odtud dolů směrem k úrovni rezonanční komnaty, vykompenzovanou pro léčebnou práci.

Tato variace je závislá na různých magnetických tocích planety. Pozice Královy komnaty je navržena tak, aby protínala nejsilnější spirálu energetického toku bez ohledu na to, kde úhel začíná. Avšak jak tato spirálová energie prochází přes pozici Královniny komnaty, je vždy soustředěná a ve svém nejsilnějším bodě.

Můžeme nyní odpovědět na nějaké krátké otázky?

56.8 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí přátelé. Je však dobré být si vědom omezení nástroje. Cítíme, že zarovnání jsou v tuto dobu excelentní.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

57 ⇒

⇐ 55

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy