18 ⇒

⇐ 16

Zákon jednoty Relace 17

Hide menu

3. února, 1981

17.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele.

Předtím, než budeme komunikovat odpovědi, opravíme chybu, kterou jsme objevili v přenosu naší informace k vám. Máme obtíže s vaším časem/prostorem. Opět se mohou objevit chyby tohoto typu. Neváhejte nás upozornit, abychom mohli přepočítat ve vašem měření času/prostoru.

Chyba, kterou jsme odhalili, se týká příchodu jak skupiny Orionu na vaši planetární sféru vlivu, tak odpovídajícímu příchodu vyslanců Konfederace. Předali jsme data dva šest nula nula [2 600] let pro vstup Orionu, dva tři nula nula [2 300] pro vstup Konfederace. To je nesprávně. Přepočet naznačuje čísla tři šest nula nula [3 600] pro vstup Orionu, tři tři nula nula [3 300] pro vstup Konfederace.*

Nyní komunikujeme.

17.1 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych zopakoval, že moje otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona jednoty, abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další zkreslení, která objevujeme.

Právě nyní mě napadly tři otázky při meditaci. Položím je jako první předtím, než budeme pokračovat.

Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně v dalších třiceti letech? Uvidíme více změn v našem prostředí a v našem účinku na naše prostředí?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co bychom nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To způsobí vlastní planetární sféře, že si elektromagneticky přenastaví své vortexy přijímání kosmických sil proudících dovnitř, které se vyjadřují jako vibrační sítě, takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste to mohli nazvat.

To se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli energiím myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelné konstrukty energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což způsobuje zvýšení entropie a nepoužitelné teplo. Toto způsobí vaší planetární sféře výskyt některých trhlin v jejím vnějším plášti, zatímco se bude vhodně magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární přizpůsobení.

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy mysli/těla/ducha, jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro zkreslení čtvrté vibrace. Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové plemeno. To jsou ti, kteří se inkarnují pro práci ve čtvrté úrovni.

Bude zde také v krátké perspektivě prudký nárůst negativně orientovaných nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a společenských komplexů, kvůli polarizujícím podmínkám prudkého vymezení mezi charakteristikami čtvrté úrovně a orientací služby sobě třetí úrovně.

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané pozitivní orientace. Mnozí přijdou odjinud, protože se zdá, že přes veškerou nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, vnitřních civilizací a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podporovat ve službě.

17.2 Tazatel: Je možné pomoci entitě dosáhnout čtvrté úrovně v těchto posledních dnech?

Ra: Já jsem Ra. Je nemožné pomoci jiné bytosti přímo. Je pouze možné nabídnout katalyzátor dostupný v jakékoli formě, přičemž nejdůležitější je vyzařování uvědomění si jednotnosti se Stvořitelem ze sebe sama, méně důležité pak jsou informace, které s vámi sdílíme.

My osobně necítíme naléhavost pro široké rozšíření těchto informací. Je dostatečné, že jsme ji zpřístupnili třem, čtyřem nebo pěti. To je mimořádně dostatečná odměna, protože pokud jeden z těchto obdrží porozumění čtvrté úrovně díky tomuto katalyzátoru, pak jsme splnili Zákon jednoty ve zkreslení služby.

Jsme rádi za věcný pokus sdílet informace bez obavy o počty nebo rychlý nárůst mezi ostatními. To, že se pokoušíte tyto informace zpřístupnit, je, ve vašem termínu, vaše služba. Tento pokus, pokud dosáhne jednoho, dosáhne všech.

Nemůžeme nabídnout zkratky k osvícení. Osvícení je momentem, je otvíráním do inteligentního nekonečna. Může být pouze dosaženo vlastním já, pro vlastní já. Ostatní já nemůže vyučovat/učit osvícení, ale pouze vyučovat/učit informace, inspiraci nebo sdílení lásky, mystéria, neznáma, což přiměje ostatní-já začít zkoušet a začít proces hledání, který končí v momentě. Ale kdo ví, kdy entita otevře bránu do současnosti?

17.3 Tazatel: Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co způsobilo tento kráter?

Ra: Já jsem Ra. Destrukce atomového reaktoru způsobila vznik tohoto kráteru.

17.4 Tazatel: Reaktoru koho?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“, poslaným Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl detonován.

17.5 Tazatel: Jaký byl účel jeho příletu sem?

Ra: Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té době jste začínali pracovat ve více technickém směru. Zajímalo nás určení rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn jednoduchým atomovým reaktorem nebo motorem, jak byste jej nazvali. Nebyl to ten typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl stejný destruktivní účinek na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, když se porouchal, cítili jsme, že by bylo nejlepší raději vybrat místo pro jeho destrukci než se pokusit jej získat zpět, protože módy možnosti/pravděpodobnosti tohoto manévru vypadaly velmi, velmi nepatrné.

17.6 Tazatel: Bylo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci?

Ra: Já jsem Ra. Radiace, jak ji znáte, bylo v tomto konkrétním typu zařízení velice málo. Je radiace, která je lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, že není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních zbraní.

17.7 Tazatel: Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve stromech?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. Nicméně energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila potíže.

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

17.10 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do této úrovně, známým jako Ježíš Nazaretský?

Ra: Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. Můžete najít jinou formu tohoto dotazu?

17.11 Tazatel: Ano. Co jsem měl na mysli říci bylo, můžete mi říci, zda Ježíš Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací zde?

Ra: Já jsem Ra. Ten vám známý jako Ježíš Nazaretský neměl jméno. Tato entita byla členem páté* úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. Tato entita si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem co možná nejčistším způsobem sdílet vibraci lásky. Tudíž tato entita dostala povolení tuto misi vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, původem z Konfederace, páté úrovně, reprezentující chápání vibrací pochopení nebo lásky páté úrovně.

17.12 Tazatel: Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta lásky?

Ra: Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme zamýšleli říci, nejvyšší pod-úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato entita mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí pro tuto konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace lásky. To je čtvrtá úroveň.

17.13 Tazatel: Když s vámi komunikuji jako s Ra, jste v té době individualizovaná entita nebo mluvím s celým komplexem?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte s Ra. Není zde žádné odloučení. Mohl byste to nazvat společenským paměťovým komplexem, tudíž naznačující mnohost. V našem chápání mluvíte s individualizovanou částí vědomí.

17.14 Tazatel: Mluvím vždy ke stejné individualizované části vědomí v každé z relací?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte ke stejné entitě skrze kanál nástroje. Tento nástroj je někdy nižší vitální energie. To někdy překáží našemu řízení. Nicméně tento nástroj má velkou věrnost k úkolu a dává tomuto úkolu cokoliv, co má. Proto můžeme pokračovat i když je vitální energie nízká. To je proč obvykle mluvíme o konci relace díky našemu odhadu úrovně vitální energie nástroje.

17.15 Tazatel: Chtěl bych nyní vyjasnit něco, čímž jsem si teď sám jistý. Lidé této planety, kteří následují nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo nemající žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec něčeho, mohou být přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. Není to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobí ostatním, aby si byli vědomi jejich, co byste mohli nazvat, spirituality, kvality zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla zcela neznáma svým nejbližším známým jako neobvykle zářivá osobnost, ani kdyby tento jedinec nebyl součástí zkreslení vašich takzvaných náboženských systémů.

17.16 Tazatel: Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, pokusila se skupina Orionu jej nějakým způsobem znevěrohodnit?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

17.17 Tazatel: Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila způsobit jeho pád?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena na jiných negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly předány tím, kterého lidé nazývali Jahve. Tyto informace zahrnovaly mnohá omezení chování a slibovaly moc povahy třetí úrovně, typu službě sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli v těchto myšlenkových formách.

To nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. Nakonec to i vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu Jidáš, jak tuto entitu nazýváte, která věřila, že dělá správnou věc, když působila na nebo nutila toho, kterého nazýváte Ježíš, k nezbytnosti přinést zkreslení planetární moci třetí úrovně ve formě vlády nad ostatními.

Entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do kouta, ta pak bude schopna vidět moudrost užití síly inteligentního nekonečna za účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se mýlil ve svém odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo orientováno směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení komplexu těla toho vámi známého jako Ježíš.

17.18 Tazatel: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné?

Ra: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního materiálu.

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie.

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duše integrovaná a syntetizovaná, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s ostatními.

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama vytvářející prostředí, ve kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama vlastním já, vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama.

17.19 Tazatel: Jak se to Ježíš během své inkarnace naučil?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným způsobem rozpomenutí ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita nejprve objevila schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, že se stala zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato entita byla dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna.

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá hrůzný potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii pro dobro, ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a rozvzpomněla si víc než většina Poutníků.

17.20 Tazatel: Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který nazýváte Judaismem, a naučila se dostatečně na to být rabínem, jak nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, ve velmi nízkém věku.

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek své pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných míst, kde hledala více informací. To pokračovalo sporadicky až entita dosáhla věku přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného příbytku a učila se a praktikovala umění svého pozemského otce.

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit to, co cítila jako hodnotné během předešlých let.

Entita byla karmicky osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v poslední části svého života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“. V odpuštění se nachází zastavení kola činu nebo toho, co nazýváte karmou.

17.21 Tazatel: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrací světla.

17.22 Tazatel: V naší kultuře se mnoho říká o tom, že se vrátí. Můžete mi říct, zda je toto naplánováno?

Ra: Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku zodpovědět. Je to složité. Tato entita si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel jednoho Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si byla vědoma, že tento cyklus je ve své poslední části a mluvila o tom, že ti jejího vědomí se vrátí v době sklizně.

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou příležitostného mluvení skrze kanál jako člen Konfederace. Existují však i jiné identické kongruence vědomí, které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu.

17.23 Tazatel: Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku.

Můžete mi říct, proč bude Země čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně negativní poté, co bude cyklus kompletní, poněvadž se zdá že máme větší negativní populaci?

Ra: Já jsem Ra. Země se zdá být negativní. To je kvůli tichému, řekněme, hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo pozitivně orientované entity mají směrem k událostem, které jsou [ve] vaší prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-schopní ve způsobech služby ostatním vysoce početně převažují nad těmi, jejichž orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečnou pro sklizeň (pozn. volnější překlad „has become that of harvestable quality“).

17.24 Tazatel: Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do čtvrté úrovně než těch pozitivních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí úroveň.

17.25 Tazatel: Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před sklizní?

Ra: Já jsem Ra. Je právem/výsadou/povinností těch, co vědomě otevírají bránu inteligentního nekonečna, vybrat si způsob svého opuštění úrovně. Ti negativní orientace, kteří takto dosáhli práva/povinnosti, si nejčastěji vybírají posun dopředu v jejich učení/vyučování služby sobě samým.

17.26 Tazatel: Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním samovznícením?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně.

17.27 Tazatel: Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen bleskem. Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné výskyty, které se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém jsme mluvili.

17.28 Tazatel: Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou náhodné entity?

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně.

17.29 Tazatel: Mám tomu rozumět tak, že sklizeň nastane v roce 2011 nebo bude rozložena?

Ra: Já jsem Ra. Je to odhad. Uvedli jsme, že máme obtíže s vaším časem/prostorem. Je to vhodný pravděpodobný/možný bod času/prostoru pro sklizeň. Ti, kteří nebudou v té době v inkarnaci, budou do sklizně zahrnuti.

17.30 Tazatel: Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být ve službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký způsob stejně dobrý jako jakýkoliv jiný?

Ra: Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně pokryt v předchozím materiálu.* Krátce zopakujeme.

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku Stvořitele, jak je známa vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a schopnost bez váhání otevřít sebe sama ostatním-já. To zahrnuje, řekněme, vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu mysli/těla/ducha.

Co se týče záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí hledat uvnitř sebe, svým vlastním úsudkem, svou inteligenci, jakým způsobem nejlépe sloužit ostatním-já. To bude rozdílné pro každého. Neexistuje žádný nejlepší způsob. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé.

17.31 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření odpovědi. Vypadá to jako [neslyšitelné], co dosahujeme, možná ne.

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z padesáti procent pro ostatní… to jest, jde více jak 50 % službou ostatním, a je méně jak padesát procent služby sobě samé, pak je sklizně-schopný. Je to správné tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtvrtou dimenzionální úroveň.

17.32 Tazatel: Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být sklizena jako negativní?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé musí dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, devadesát pět procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní cesta je celkem obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou oddanost.

17.33 Tazatel: Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení sklizně-schopnosti než pozitivní?

Ra: Já jsem Ra. To je díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci jedné rovné a úzké cesty*, jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta oddanosti pro prospěch ostatních-já je stejně obtížné jako dosažení pěti procent oddanosti pro ostatní-já. Řekněme, že mezi těmito dvěma se nachází propast lhostejnosti.

17.34 Tazatel: Dobře, potom tedy pokud je entita sklizena do čtvrté úrovně se stupněm, řekněme, padesáti jedna procent pro ostatní, čtyřiceti devíti procent pro sebe, do jaké pod-úrovně čtvrté úrovně by přešla? Předpokládám, že existují různé pod-úrovně v rámci čtvrté úrovně.

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Každý vstupuje do pod-úrovně, která vibruje v souladu s chápáním entity.

17.35 Tazatel: Kolik máme pod-úrovní zde ve třetí úrovni v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Třetí úroveň má nekonečné množství pod-úrovní.

17.36 Tazatel: Slyšel jsem, že existuje sedm astrálních a sedm devachanských primárních úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o některých z větších rozlišení v úrovních ve vašich vnitřních rovinách. To je správně.

17.37 Tazatel: Dobře, kdo obývá astrální a kdo obývá devachanské úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Entity obývají různé roviny díky své vibrační povaze. Astrální úroveň se různí od myšlenkových forem v dolních úrovních až po osvícené bytosti, které se odhodlaly vyučovat/učit ve vyšších astrálních úrovních.

V devachanských úrovních, jak je nazýváte, jsou ti, jejichž vibrace jsou ještě bližší k primárním zkreslením lásky/světla.

Za těmito úrovněmi existují jiné.

17.38 Tazatel: Dobře, má každá… má… toto je těžké. Naše fyzická úroveň: máme sedm pod-úrovní toho, čemu říkáme naše zdejší fyzická úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte správně. Je to těžké pochopit. Existuje nekonečné množství úrovní. Ve vašem konkrétním zkreslení kontinua prostoru/času existuje sedm pod-úrovní komplexů mysli/těla/ducha. Vibrační podstatu těchto sedmi úrovní objevíte, jak procházíte vašimi zkušenostními zkresleními, přičemž potkáte ostatní-já různých úrovní, které odpovídají centrům energetického vtoku fyzického těla.

Neviditelné neboli vnitřní roviny třetí úrovně jsou obydlené těmi, kteří nejsou podstaty komplexů těla, jako je vaše; to jest nevytváří si chemické tělo pro své komplexy ducha/mysli. Avšak tyto entity jsou rozděleny do toho, co byste nazvali umělým snem v rámci snu v různých úrovních. Ve vyšších úrovních touha dělit se o znalost zpět dolů na vnější úrovně existence se zmenšuje kvůli intenzivnímu učení/vyučování, které na těchto úrovních nastává.

17.39 Tazatel: Je potom nezbytné proniknout rovinu po rovině, jak se posouváme z toho, co nazýváme fyzickou třetí úrovní, skrze tyto roviny?

Ra: Já jsem Ra. Je naší zkušeností, že někteří proniknou několika rovinami najednou. Jiní jimi pronikají pomalu. Někteří se v dychtivosti pokouší proniknout na vyšší roviny před proniknutím energiemi takzvaných nižších nebo základnějších rovin. To způsobuje nevyváženost energií.

Uvidíte že špatné zdraví, jak nazýváte toto zkreslení, je často výsledkem jemného nesouladu energií, ve kterých jsou některé z vyšších energetických úrovní aktivovány vědomými pokusy entity, zatímco entita nepronikla centry nižšími energiemi nebo pod-úrovněmi této úrovně.

17.40 Tazatel: Existuje nejlepší způsob meditace?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

17.41 Tazatel: V současnosti, blízko konce cyklu, jak jsou reinkarnace do fyzických těl přidělovány, řekněme, na této planetě? V našem vlastním [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Entity, které si přejí získat kriticky potřebnou zkušenost za účelem se stát sklizně-schopnými, jsou inkarnovány přednostně před těmi, které budou, bez příliš velkých pravděpodobných/možných pochyb, potřebovat znovu prožít tuto úroveň.

17.42 Tazatel: Jak dlouho toto probíhá, tento typ přidělování?

Ra: Já jsem Ra. Probíhá to od té doby, kdy se první individuální entita stala vědomou své potřeby učit se lekce této úrovně. To byl počátek toho, co můžete nazvat inkarnace podle stáří vibrace.

17.43 Tazatel: Můžete vysvětlit, co myslíte inkarnací podle stáří vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace práce.

Inkarnace podle stáří vibrace je přednostní zacházení, řekněme, které následuje způsoby Zákona jednoty a které povzbuzuje sklizně-schopné jedince, kde každému jedinci, který se stává vědomým o času sklizně a o potřebě na vlastní úrovni nasměrovat mysl, tělo a ducha směrem k učení/vyučování těchto lekcí, je dána priorita, aby tato entita měla nejlepší možnou šanci, řekněme, k úspěchu tohoto pokusu.

Můžeme se teď zeptat, zda máte nějaké otázky?

17.44 Tazatel: Moje jediná otázka: je něco, co můžeme udělat, aby nástroj [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj nenosí vhodný oděv pro tuto práci. Jak dochází ke vstupům v oblastech toho, co můžete nazvat, sedmou čakrou, jak mluvíte o těchto energetických centrech, filtrující přes šestou a tak dále, ostatní nebo základové čakry entity částečně ztrácí energii. Tudíž by tato entita měla být více opatrná ve svém výběru teplého oděvu pro část komplexu těla, který nazýváte nohy.

Můžeme odpovědět na nějaké jiné krátké otázky?

17.45 Tazatel: Pouze… chceme dát silnější oblečení na nohy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Nyní opustím tento nástroj. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

18 ⇒

⇐ 16

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy