59 ⇒

⇐ 57

Zákon jednoty Relace 58

Hide menu

16. června, 1981

58.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

58.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak byl dříve popsán s výjimkou zmíněného fyzického zkreslení, které se mírně zvýšilo.

58.2 Tazatel: Můžete mi říci důvod pro zvýšení fyzického zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. Fyzická zkreslení tohoto typu začínají, jak jsme řekli, kvůli příliš velké aktivitě

slabého, jak toto zkreslení nazýváte, komplexu těla. Zhoršení je v důsledku zkreslení, které nazýváte artritida. Jakmile začne, bude se toto zkreslení nepředvídatelně objevovat a bude se nepředvídatelně zhoršovat nebo zlepšovat.

58.3 Tazatel: Zkusili jsme léčení s diamantovým krystalem. Vyzkoušel jsem jak zavěsit krystal kolem svého krku, tak houpat krystalem na řetízku v mé pravé ruce. Myslím, že pro co možná nejlepší působení na zápěstí bych měl krystalem houpat přímo pod mou pravou rukou, ve vzdálenosti jednoho nebo dvou centimetrů, a držet ho přímo nad zápěstím. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To by bylo správné, pokud byste měl s takovým uměním léčení zkušenosti. Pracovat s tak silným krystalem jaký máte, bez možnosti vnímat magnetické fluktuace jemných těl, je pravděpodobně to samé jako doporučit začátečníkovi, aby jen s pilou a hřebíky vytvořil Vatikán.

Používat houpající se krystal vyžaduje velké umění. V současném stádiu vašeho vývoje uděláte dobře, když budete používat normální krystaly k objevení nejen hlavních fyzických center, ale také sekundárních a terciálních fyzických center, a pak pokračovat v objevování korespondujících jemných energetických center těla. Tímto způsobem také aktivujete svůj vnitřní zrak.

58.4 Tazatel: Jaký typ krystalu by měl být použit?

Ra: Já jsem Ra. Můžete použít jakékoli houpající se symetrické závaží, protože váš úkol není narušit nebo manipulovat tato energetická centra, ale pouze je najít a uvědomit si, jak je vnímáte, když jsou v rovnováze a jak, když v rovnováze nejsou nebo jsou zablokované.

58.5 Tazatel: Předpokládám správně, když plánuji, že nechám viset závaží nad tělem, přibližně 60 centimetrů pod svou rukou, a když závaží začne dělat krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, bude to indikovat nezablokované energetické centrum? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vzdálenost závaží od ruky není důležitá a záleží na vás. Kruhový pohyb ukazuje nezablokované energetické centrum. Ovšem některé bytosti jsou polarizované opačně než jiné a je proto správné vyzkoušet formu normálních energetických spirál před tím, než s procedurou začnete.

58.6 Tazatel: Jak byste to vyzkoušel?

Ra: Já jsem Ra. Zkouška se provede tak, že nejdříve držíte závaží nad svou rukou a pozorujete vaši vlastní konfiguraci. Pak stejnou proceduru zopakujete s rukou druhé bytosti.

58.7 Tazatel: V případě tohoto nástroje máme zájem o uzdravení zápěstí a rukou. Měl bych pak vyzkoušet energetické centrum nástroje v oblasti zápěstí a rukou? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Poskytli jsme vám všeobecné informace o tomto způsobu léčení a vysvětlili jsme situaci tohoto nástroje. Existuje hranice, za kterou jsou informace narušením Zákona zmatení.

(Mezi koncem této odpovědi a začátkem další otázky je pauza 82 vteřin.)

58.8 Tazatel: Rád bych na několika příkladech sledoval energetické vzorce a to, co se vlastně s těmito vzorci a tokem energie děje. Začnu s formou pyramidy a budu sledovat energii, která je tímto tvarem nějak zaostřená. Udělám prohlášení a nechám vás je opravit.

Myslím, že pyramida může být v jakékoli pozici a poskytovat určité zaostření spirálovité energie, ale největší zaostření nastává, když je jedna strana přesně rovnoběžná s magnetickým severem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně, s jednou připomínkou. Když je jeden roh orientován k magnetickému severu, energie bude také lépe zaostřena.

58.9 Tazatel: Míníte tím, že když nakreslím čáru přes dva opačné rohy na základně pyramidy, zamířenou přesně na magnetický sever – to je přesně pod úhlem 45 stupňů k jedné straně zamířené na magnetický sever – že by to také fungovalo? Je to to, co říkáte?

Ra: Já jsem Ra. Fungovalo by to mnohem lépe, než kdyby forma pyramidy nebyla orientovaná vůbec. Nebude to fungovat tak efektivně jako dříve zmíněná orientace.

58.10 Tazatel: Fungovala by pyramida stejně jak v normální pozici, tak vzhůru nohama, vzhledem k povrchu Země, za předpokladu, že magnetická orientace by v obou případech byla stejná?

Ra: Nepronikáme do vaší otázky. Obrácená pozice pyramidy obrací efekt pyramidy. Navíc je takovou strukturu těžké postavit, špičkou dolů. Možná jsme vaší otázce špatně porozuměli.

58.11 Tazatel: Použil jsem tuto otázku jen abych pochopil, jak pyramida zaostřuje světlo, ne z důvodu, jak ji použít. Pouze říkám, že kdybychom postavili pyramidu špičkou dolů, zaostřila by energii do pozice Královniny komnaty, nebo jen pod ni, stejně jako kdyby byla špičkou nahoru?

Ra: Fungovalo by to tak pouze v případě, kdy by polarita entity byla z nějakého důvodu obrácená.

58.12 Tazatel: Pak linie spirální světelné energie – začínají z pozice směrem k centru Země a vyzařují z tohoto bodu ven?

Ra: Já jsem Ra. Tvar pyramidy funguje jako sběrač, který přitahuje vstupující energii, jak byste řekli, zespodu nebo ze základny a umožňuje této energii stoupat ve spirále nahoru ve směru vrcholu pyramidy. To platí, i když je pyramida vzhůru nohama. Tato energie není pozemská energie, jak rozumíme vaší otázce, ale je to všudypřítomná energie světla.

58.13 Tazatel: Je rozdíl, jestli je pyramida z jednoho kusu nebo jestli je tvořena čtyřmi tenkými stěnami, a existuje rozdíl mezi těmito dvěma typy?

Ra: Já jsem Ra. Co se týká sběru energie, jedinou podmínkou je samotný tvar. Z hlediska praktických potřeb vašich komplexů těla, pokud do takového tvaru chcete vstoupit, je lépe, když forma pyramidy má pevné stěny, abyste nebyli zavaleni vnějšími vjemy.

58.14 Tazatel: Takže pokud bych použil jen tvar z drátu, to jest čtyři kusy drátu spojené ve špičce a pokračující dolů k základně a pyramida by byla zcela otevřená, mělo by to stejný efekt na spirální světelnou energii? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Koncept, že kostra je ekvivalentní pevné formě, je správný. Avšak existuje mnoho kovů, které nejsou doporučeny k použití na formu pyramidy navržené jako pomůcka pro proces meditace. Ty, které jsou doporučeny, jsou, jak byste řekli, drahé ve vašem systému směnného obchodování. Dřevo a jiné přírodní materiály nebo umělé plastové tyče jsou také použitelné.

58.15 Tazatel: Proč je spirální světlo soustřeďováno něčím tak otevřeným a jednoduchým jako jsou čtyři dřevěné tyče spojené ve vrcholu pod určitým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Když si představíte světlo v metafyzickém smyslu jako vodu, a tvar pyramidy jako trychtýř, bude tento koncept evidentní.

58.16 Tazatel: Chápu, jak pyramida s pevnými stěnami může fungovat jako trychtýř. Zdá se mi, že použití pouze čtyř tyčí spojených do vrcholového úhlu by bylo méně efektivní. Můžete mi říci, jak jsou tyče rovnocenné s pyramidou s pevnými stěnami?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou rovnocenné v prostoru/času. Pro praktické využití doporučujeme pyramidu s pevnými stěnami nebo jiný soustřeďující tvar kvůli tomu, aby váš fyzický komplex těla měl klid od vnějšího hluku, deště a dalších rozptýlení od meditace. Ale v času/prostoru je důležité elektromagnetické pole, které tvar vytváří. Stejné pole je vytvářeno jak tvarem s pevnými stěnami, tak tvarem otevřeným. Spíše než viditelné tvary působí metafyzicky na světlo tohoto pole.

58.17 Tazatel: Děkuji, tím se to hezky vysvětluje. Omlouvám se za tolik hloupých otázek na tohle téma, ale disponuji zde velmi malými znalostmi. Nepřeji se zabývat oblastmi, které nejsou důležité. Domníval jsem se, že otázky o pyramidě jste si přál kvůli určitému nebezpečí pro ty, kteří pyramidy zneužívali atd.

Zkouším porozumět tomu, jak funguje světlo a pochopit, jak spolu vše souvisí, a tak jsem doufal, že otázky v této oblasti, o pyramidě, mi pomohou pochopit Třetí zkreslení, což je podle mě Světlo.

Takže, tak jak to chápu funguje tvar pyramidy jako trychtýř, který zvětšuje, řekněme, hustotu energie, aby jednotlivec mohl aktuálně mít větší intenzitu Třetího zkreslení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Všeobecně je to správně.

58.18 Tazatel: Pak čistý krystalový tvar, například diamant, o kterém jste řekl, že je zmraženým světlem… zdá se, že tahle fyzická manifestace ve třetí dimenzi je nějakým oknem, nebo zaostřujícím mechanismem Třetího zkreslení všeobecně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně. Ovšem je třeba podotknout, že pouze vůle krystalizované bytosti může způsobit tok mezi-dimenzionálního světla tímto materiálem. Čím více je bytost vyrovnaná a krystal pravidelný, tím hlubší je efekt.

58.19 Tazatel: Dnes existuje mnoho lidí, jež ohýbají kov a dělají podobné věci tím, že o to mentálně žádají. Co se v takovém případě děje? Co oni … můžete vysvětlit, jak to probíhá?

Ra: Já jsem Ra. To, co v takovém případě probíhá se dá přirovnat k vlivu druhé spirály světla v pyramidě, která je bytostí používána. Když tato druhá spirála končí na vrcholu, dá se světlo metafyzicky přirovnat k paprsku laseru. Když je kontrolována inteligencí, může způsobit ohýbání nejen v pyramidě, ale je to typ energie, který může být využit těmi, kteří jsou schopní soustředit stoupající spirálové světlo. Je to umožněno kontaktem s inteligentní energií v indigovém paprsku.

58.20 Tazatel: Proč jsou to tito lidé schopni udělat? Zdá se, že nemají žádný trénink, jsou to prostě schopní udělat.

Ra: Já jsem Ra. Pamatují si nezbytné disciplíny pro takovou aktivitu, která je užitečná jen pro jiná místa zkušenostních vibrací v pravé barvě.

58.21 Tazatel: Říkáte tedy, že by to v naší současné dimenzi nebylo užitečné. Bude to užitečné ve čtvrté dimenzi na této planetě, v blízké budoucnosti?

Ra: Já jsem Ra. Cíl takového soustředění energie je stavět, ne ničit, a opravdu se to stane velmi užitečným jako alternativa k, řekněme, metodám stavitelství ve třetí dimenzi.

58.22 Tazatel: Je to také používáno pro léčení?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

58.23 Tazatel: Je v něčem výhodné pokusit se takové schopnosti vyvinout nebo být schopen ohýbat kov a podobně? Pokouším se říci, zda jsou takové schopnosti znakem vývoje bytosti nebo jsou znakem něčeho jiného. Například, když se bytost vyvine do úrovně indigo, bude znakem toho vývoje ohýbání kovu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Začneme popisem třech spirál světelné energie, které představuje pyramida. Za prvé, základní spirála, která se používá pro studium a léčení. Za druhé, spirála k vrcholu, která se využívá pro stavbu. Za třetí, spirála, která se šíří z vrcholu a která se využívá k energizaci.

Kontakt s paprskem indigo se nemusí ukázat jako nějaká specifická schopnost nebo dar, jak jste řekli. Jsou takoví jejichž energie indiga je ta čistého bytí a není nijak manifestována, a přece všichni o vývoji takové bytosti ví. Jiní mohou učit nebo sdílet kontakt s inteligentní energií mnoha způsoby. Další pokračují v hledání inteligentního nekonečna bez manifestace.

Proto je manifestace menším znakem než to, co je vnímáno nebo intuitivně chápáno o komplexu mysli/těla/ducha. Tento fialový paprsek bytí je mnohem více indikativní o skutečném já.

Máte nějaké krátké dotazy nebo maličkosti, které můžeme objasnit, pokud budeme schopni, než tento nástroj opustíme?

58.24 Tazatel: No, já jsem měl dotaz na to, co jste mysleli „třetí spirálou“. A pokud je to příliš dlouhé, zeptám se jen na to, jak můžeme zlepšit pohodlí nástroje nebo jak zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme krátce odpovědět. Můžete se na detaily zeptat v jiné relaci, pokud si to přejete.

Představte si plamen svíčky a můžete vidět třetí spirálu.

Tento nástroj je dobře vyvážen. Příslušenství je dobře srovnáno. Jste pečliví.

Já jsem Ra. Opouštím vás, přátelé, ve světle a v lásce jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

59 ⇒

⇐ 57

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy