10 ⇒

⇐ 8

Zákon jednoty Relace 9

Hide menu

27. ledna, 1981

9.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

9.1 Tazatel: Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této knihy. Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, řekněme, chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z tohoto důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást více otázek v předních částech těchto relací, které budou poněkud bezvýznamné s ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní neznalosti toho, co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle stanu schopnějším, jak budeme pokračovat.

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád bych je vyřídil. Trochu mě znepokojují.

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

9.3 Tazatel: Léčitelská cvičení, která jste nám dali, jsou takové povahy, že je nejlepší se v jednu dobu soustředit jen na určité cvičení. Chtěl bych se v tuto chvíli zeptat, na které cvičení bych se měl soustředit… možná malá změna ve cvičeních… měl bych se soustředit na [neslyšitelné], řekněme dnes v noci?

Ra: Já jsem Ra. Znovu [říkám], že řídit váš úsudek je pronikání do vašeho zkreslení kontinua prostoru/času nazývaného budoucnost. Mluvit o minulosti nebo současnosti v rámci omezení našeho zkreslení/úsudku je akceptovatelné. Vést místo vyučování/učení je neakceptovatelné pro naše zkreslení ve smyslu vyučování/učení se. Místo toho můžeme navrhnout proces, kde si každý vybere první z daných cvičení v pořadí, v němž jsme je uvedli, které ve svém úsudku cítíte, že není plně pochopeno vaším komplexem mysli/těla/ducha.

Toto je správná volba, začít od základů, ujistit se, že základy stavby jsou pevné. Posoudili jsme pro vás intenzitu této snahy, pokud jde o energetický výdej. Vezměte toto na mysl a buďte trpěliví, neboť jsme nepředali krátký nebo snadný program učení/vyučování [o] vědomí.

9.4 Tazatel: Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má na postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že tato situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to nastavilo.

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné části inteligentní energie.

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny.

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

9.6 Tazatel: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.9 Tazatel: Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když toto prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto procesu?

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako přinášení moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a tudíž splynutí společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z Rudé planety. To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití Zákona jednoty z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu činu byla zavedena karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že byla zmenšena svobodná vůle těch z Rudé planety.

9.10 Tazatel: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním Rudé planety?

Ra: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi.

9.11 Tazatel: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety.

9.12 Tazatel: Před 75 000 lety?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně.

9.13 Tazatel: Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, dvě nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových obdobích za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito návštěvníci neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve svém prostředí do doby předtím zmíněné.

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

9.18 Tazatel: Je nyní na naší planetě nějaká určitá rasa lidí, která sem byla inkarnována z druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Na vaší sféře nejsou v současné době komplexy vědomí druhé úrovně. Nicméně jsou zde dvě rasy, které používají podobu druhé úrovně. První tvoří entity z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek. Tyto entity odpracovávají své komplexy porozumění skrze sérii toho, co byste nazvali karmickou restitucí. Žijí uvnitř pasáží vašeho hlubšího podzemí a jsou vám známi jako „bigfoot“ (sněžný muž).

Druhé rase je nabízeno obydlí této úrovně strážci, kteří si přejí dávat komplexům mysli/těla/ducha těch, kteří jsou této úrovně, v určité době adekvátně připravené fyzické nosiče, jak byste nazvali tyto chemické komplexy, v případě, že by byla, jak byste to nazvali, nukleární válka.

9.19 Tazatel: Nerozuměl jsem, pro co tyto nosiče nebo bytosti byly, které by byly vhodné v případě nukleární války.

Ra: Já jsem Ra. Jsou to bytosti, které existují jako instinktivní (pudové) bytosti druhé úrovně a jsou drženy jako rezerva ve formě, kterou byste nazvali genovou bankou pro případ, že by byly tyto komplexy těl potřeba. Tyto komplexy těl jsou velice schopné odolat vážné radiaci, což by komplexy těl, jež nyní obýváte, nemohly.

9.20 Tazatel: Kde se tyto komplexy těl nacházejí?

Ra: Já jsem Ra. Tyto komplexy těl druhé rasy přebývají v neobydleném hlubokém lese. Je jich mnoho na různých místech na povrchu vaší planety.

9.21 Tazatel: Jsou to tvorové typu „bigfoot“ (sněžný muž)?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli bychom je nenazvali sněžnými muži, protože jsou vzácní a jsou velmi schopní uniknout odhalení. První rasa je méně schopná si být vědoma blízkosti jiných komplexů mysli/těla/ducha, ale tyto bytosti jsou velice schopné utéct díky svým technologickým porozuměním [z dob] před svými zdejšími inkarnacemi. Tyto entity se zářícíma očima jsou ty, které jsou vašim lidem nejznámější.

9.22 Tazatel: Takže jsou zde dva typy bytostí sněžného muže. Správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka.

Jsou zde tři typy bytostí sněžného muže, pokud přijmete tento vibrační zvukový komplex použitý pro tři tak odlišné komplexy mysli/těla/ducha. První dvě jsme popsali.

Třetí je myšlenková forma.

9.23 Tazatel: Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, zda je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit pohodlí.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných částí jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického centra, které byste nazvali epifýzou.

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

10 ⇒

⇐ 8

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy