46 ⇒

⇐ 44

Zákon jednoty Relace 45

Hide menu

6. dubna, 1981

45.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

45.1 Tazatel: Mohl byste nám nyní, když je odpočatá, dát odhad fyzického stavu nástroje pro komunikování?

Ra: Já jsem Ra. Stav je vzhledem ke komplexu těla nástroje extrémně špatný. Tento nástroj není odpočatý. Avšak tento nástroj byl dychtivý pro náš kontakt.

45.2 Tazatel: Pomohlo období odpírání kontaktu fyzickému stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pravděpodobnost vývoje toho, co byste nazvali, nemoci nástroje, ať už plicní povahy nebo ledvinové povahy, byla během našich předchozích spojení docela významná. Odvrátili jste možné vážné fyzické selhání komplexu těla tohoto nástroje.

Je třeba poznamenat, že vaše modlitební podpora byla nápomocná, stejně tak jako trvalé rozhodnutí nástroje přijmout to, co bylo nejlepší z dlouhodobého hlediska, a tudíž nástroj udržoval doporučená cvičení bez zbytečné netrpělivosti.

Je třeba dále podotknout, že věci, které nástroji pomáhají, jsou do jisté míry protichůdné a potřebují vyvážení. Tudíž je tomuto nástroji pomoženo odpočíváním, ale také rozptýleními aktivní povahy. Toto ztěžuje pomoc tomuto nástroji. Avšak jakmile je to známo, může být jednodušeji dosaženo vyvážení.

45.3 Tazatel: Můžete mi říct, zda je větší procento zdejších Poutníků, kteří jsou od Ra?

Ra: Já jsem Ra. Mohu.

45.4 Tazatel: Je?

Ra: Já jsem Ra. Významná část Poutníků šesté úrovně jsou ti našeho společenského paměťového komplexu. Další velká část se skládá z těch, kteří pomohli těm v Jižní Americe; další část – ti, kteří pomohli Atlantidě. Všichni jsou šesté úrovně a všichni jsou skupinami bratrů a sester díky sjednocenému cítění, a tak jako nám bylo pomoženo tvary jako jsou pyramidy, tak i my jsme mohli pomoci vašim lidem.

45.5 Tazatel: Můžete říci, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné z ostatních skupin?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

45.6 Tazatel: Můžete nám říct, který z nás je ze které skupiny?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.7 Tazatel: Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil?

Ra: Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně schopný sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi učitelem a studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte vysoce soudržnou skupinu.

45.8 Tazatel: Můžete vysvětlit tón pravého a levého ucha a to, co nazývám dotykovým spojením, jež neustále dostávám?

Ra: Já jsem Ra. Tohle bylo dříve pokryto *. Zeptejte se prosím na konkrétní další detaily.

45.9 Tazatel: V různých časech cítím, co považuji za šimrání v mém pravém a levém uchu. Je to něco odlišného, pokud jde o význam, než tón, který dostávám ve svém pravém a levém uchu?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.10 Tazatel: Proč je levé ucho pro kontakt typu služby sobě a pravé pro služby ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Povaha vašeho fyzického nosiče je taková, že okolo pláště vašeho nosiče se v komplexních vzorech nacházejí pozitivní a negativní magnetická pole. U většiny entit je levá polovina oblasti hlavy v této úrovni časového/prostorového kontinua negativní povahy.

45.11 Tazatel: Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu je evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na porozumění vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ pro společenské komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými paměťovými komplexy. Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi nezbytným. Pátá pozitivní používá společenskou paměť k dosažení moudrosti, ačkoliv je to činěno individuálně. V páté negativní je mnohé prováděno bez pomoci ostatních.

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme?

45.12 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři.

45.13 Tazatel: Co jste řekl? Nemohl jsem vás slyšet*.

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři. Zanechávám vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

46 ⇒

⇐ 44

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy