2 ⇒

⇐ 64

Zákon jednoty Relace 1

Hide menu

15. ledna, 1981

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

1.1 Tazatel: Zdá se, že členové Konfederace mají specifický cíl. Je to podle vás pravda, a pokud ano, jaký je váš cíl?

Ra: Já jsem Ra. Nyní komunikujeme. I my máme své místo. My nejsme ti z [hustoty] Lásky nebo ze [hustoty] Světla.* My jsme ti ze Zákona jednoty. V naší vibraci jsou polarity harmonizovány, složitosti zjednodušeny a paradoxy mají řešení. My jsme jedním. To je naše přirozenost a náš cíl.

Již jsme na vaší planetě dlouho a vykonávali jsme tady službu s různým stupněm úspěšnosti v přenášení Zákona jednoty, Spojenosti, Jednolitosti, vašim lidem. Procházeli jsme se po povrchu vaší země. Viděli jsme tváře vašich lidí. Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali jsme, že to bylo neúčinné.

Nicméně potom jsme cítili velkou zodpovědnost zůstat kvůli odstranění zkreslení a sil, které byly Zákonu jednoty dány. Budeme v tom pokračovat, dokud řekněme váš cyklus nebude patřičně ukončen. Pokud ne tento, pak ten další. Nejsme součástí času, a tedy jsme schopní s vámi být v jakékoli vaší době.

Dává vám to dostatek informací k pochopení našeho cíle, můj bratře?

1.2 Tazatel: Ano, dává. Děkuji.

Ra: Vážíme si vaší vibrace. Máte další otázku?

1.3 Tazatel: Slyšel jsem jméno “Ra” ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto Ra něco společného?

Ra: Já jsem Ra. Ano, to máme. Můžeme to objasnit?

1.4 Tazatel: Prosím.

Ra: Čemu nerozumíte?

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

1.6 Tazatel: [neslyšitelné]

Ra: Je tu další otázka?

1.7 Tazatel: [Otázka byla ztracená, protože tazatel seděl příliš daleko od magnetofonu na to, aby se nahrála.]

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud chcete, že je vesmír nekonečný. Toto ještě nebylo potvrzeno ani vyvráceno, ale můžeme vás ujistit, že sami nemáte konce, nemá konce vaše porozumění toho, co byste nazvali cestou hledání, ani nemá konce vaše vnímání stvoření.

To, co je nekonečné, nemůže být mnohé, protože mnohost je konečný koncept. Abyste měli nekonečnost, musíte identifikovat nebo definovat nekonečnost jako jednotu, jinak se termín nemá k čemu vztahovat nebo nemá význam. V nekonečném Stvořiteli je jenom jednota. Znáte jednoduché příklady jednoty. Viděli jste světlo, rozložené čočkou do všech barev slunečního světla. Toto je zjednodušený příklad jednoty.

Pravda není ani správná, ani špatná. Není polarita, neboť vše bude, jak byste řekli, jednou smířeno ve vašem tanci skrze komplex mysli/těla/ducha, který vás v této době baví zkreslovat různými způsoby. Zkreslení není v žádném případě nutné. Je každým z vás zvoleno jako alternativa k porozumění celistvosti jednoty myšlenky, která zastřešuje všechny věci.

Nemluvíte o podobných entitách nebo věcech. Jste každou věcí, každou bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste jednotou. Jste nekonečnem. Jste láska/světlo, světlo/láska. Vy jste. Toto je Zákon jednoty.

Můžeme artikulovat tento zákon ve větším detailu?

1.8 Tazatel: [neslyšitelné]

Ra: Je tu další otázka?

1.9 Tazatel: Můžete mi říci něco o planetárních změnách, které nás čekají?

[Šum v pozadí.]

Ra: Já jsem Ra. Preferoval bych počkat, dokud tento nástroj opět nedosáhne patřičného stavu jednoznačnosti nebo zaměřenosti na jeden bod.

Změny jsou velmi, velmi nepodstatné. Nezabýváme se okolnostmi, které způsobují sklizeň.

1.10 Tazatel: Další otázka. Je možné urychlit chápání [u] ostatních entit [nebo je] všechno úsilí… úsilí jednotlivce vynaložené na urychlení jeho chápání na něm samotném? Jinými slovy, pokud se jednotlivec snaží jednat jako katalyzátor v obecném smyslu, pro urychlení povědomí o planetárním vědomí, nedělá tedy nic jiného, než pracuje na sobě samém, nebo je možné [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na vaši otázku ve dvou částech, které jsou stejně důležité.

Nejprve musíte pochopit, že rozdíl mezi vámi a ostatními pro nás není viditelný. My nepředpokládáme, že existuje rozdíl mezi snahou o pozvednutí vědomí zkreslení, které promítáte jako osobnost, a zkreslení, které promítáte jako jinou osobnost. Takže učit se je stejné jako vyučovat, ledaže neučíte to, co jste se naučili; pak jste pro sebe a ostatní docílili málo nebo žádného dobra. Toto porozumění by mělo být vaším komplexem mysli/těla/ducha zvažováno, neboť je to zkreslení, které hraje roli ve vaší zkušenosti v tomto bodě.

V druhé části naší odpovědi se pokusíme vyjádřit naše chápání, i když limitované. Individualizované skupinové vědomí je takovým stavem sdílení porozumění s ostatními zkresleními komplexů mysli/těla/ducha, která jsou v evidentním dosahu individuálním nebo skupinovém komplexu mysli/těla/ducha. Tedy, my s vámi mluvíme a akceptujeme naše i vaše zkreslení, abychom artikulovali principy stvoření, obzvláště Zákon jednoty.

Nejsme dostupní mnoha vašim lidem, protože toto není jednoduše pochopitelný způsob komunikace nebo typ filosofie. Nicméně naše samotná existence je, jak doufáme, břitkým příkladem jak potřebnosti, tak téměř beznadějným pokusem učit.

Každý v této skupině usiluje použít, strávit a diverzifikovat informace, které posíláme tomuto nástroji prostřednictvím kanálů komplexu mysli/těla/ducha, bez zkreslení. Těch pár, které osvětlíte sdílením svého světla, jsou více než dostatečným důvodem pro nejlepší možnou snahu. Sloužit jednomu znamená sloužit všem.

Proto vám vracíme tuto otázku konstatováním, že je to opravdu jediná aktivita, která stojí za to: učit se/vyučovat a vyučovat/učit se. Není nic jiného, co by bylo nápomocné demonstraci původní myšlenky než vaše bytost a zkreslení, která plynou z nevysvětleného, neartikulovaného nebo záhadou zahaleného bytí. Tedy pokus rozeznat a najít vaši cestu tolika zkresleními mysli/těla/ducha, jak bude během vašeho času vyučování možné, je velmi dobře vynaloženým úsilím. Nemluvě o vaší statečné touze sloužit.

Můžeme mluvit v jakémkoliv jiném pohledu na toto téma?

1.11 Tazatel: Budete dostupní pro komunikaci? Můžeme vás v budoucnu volat?

Ra: Já jsem Ra. Máme dobrý kontakt s tímto nástrojem díky jejím nedávným zkušenostem s transem. Bude schopná reprodukovat naše myšlenky ve vaší budoucnosti. Nicméně radíme být opatrní s vyrušením kanálu na pár momentů a pak patřičný postup pro pomoc nástroji, jenž má do jisté míry potřebu se vrátit do komplexu mysli/těla/ducha, který si zvolil pro životní zkušenosti v tomto času/prostoru. Rozumíte, jak o tento nástroj pečovat?

1.12 Tazatel: Ne. Můžete to vysvětlit?

Ra: Doporučujeme nejdříve krátkou dobu ticha.

Potom ve vaší úrovni opakování vibračního komplexu zvuku nástroje, které označujete jako jméno. To opakujte, dokud neobdržíte odpověď.

Pak krátké přikládání rukou v oblasti krku, aby si nástroj mohl dobít baterie, které nejsou řekněme v této oblasti plné esence.

A konečně dar vody, která byla nabita láskou všech přítomných. To obnoví tuto entitu, která má zkreslení obsahující velkou citlivost vůči vibracím lásky a nabitá voda způsobí pohodlí. Nyní rozumíte?

1.13 Tazatel: Ne zcela.

Ra: Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. Toto je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. Ostatní by nazvali tuto entitu „Carla”.

Nabití vody se provádí přítomnými, když položí své ruce na sklenici a představí si sílu lásky, jak vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní médium těmito vibracemi.

Nástroj je v tuto chvíli velmi unavený. Nicméně má takové srdce, že pokračuje být nám otevřená a užitečná jako kanál. Z tohoto důvodu jsme strávili čas/prostor vysvětlováním, jak by mohlo zkreslení toho, co nazýváte únavou, být zlepšeno.

Za žádných okolností by nástroj neměl být dotýkán, dokud neodpoví na své jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit.

Zanechávám vás ve slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v síle jednoho Stvořitele. Já jsem Ra.

2 ⇒

⇐ 64

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy