63 ⇒

⇐ 61

Zákon jednoty Relace 62

Hide menu

13. července, 1981

62.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Než začneme, můžeme požádat, aby se kolem tohoto nástroje obešel kruh a pak ať každý z podpůrné skupiny silně vydechne přibližně dva a půl stopy nad hlavou nástroje, a pak aby byl kruh znovu kolem nástroje obejit.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Oceňujeme vaši milou spolupráci. Prosím, znovu zkontrolujte zarovnání kolmosti a začneme.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Nyní komunikujeme.

62.1 Tazatel: Můžete mi říct, co bylo špatně nebo co způsobilo nutnost opakované chůze v kruhu a co bylo účelem vydechování?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj byl v době zahájení tohoto sezení pod určitým psychickým útokem. Ve slovech, které verbalizoval váš zvukový komplex vibračních mechanismů, se při ochranné chůzi kruhu vyskytla mírná nepravidelnost. Do tohoto střetnutí vešla tato entita a začala pracovat na nástroji, který je nyní v transu, jak byste jej nazvali. Tento nástroj byl ve zkreslení fyzického komplexu docela nepříznivě postižen.

Proto byl kruh řádně procházen. Výdech spravedlnosti vypudil myšlenkovou formu a kruh znovu obejit.

62.2 Tazatel: Jaká byla podstata této myšlenkové formy nebo její příslušnost?

Ra: Já jsem Ra. Tato myšlenková forma byla orionské příslušnosti.

62.3 Tazatel: Byl útok z pohledu vytvoření dalšího zkreslení fyzického komplexu nástroje úspěšný?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.4 Tazatel: Jaká je podstata tohoto zkreslení?

Ra: Tato myšlenková forma se snažila ukončit inkarnaci tohoto nástroje prací na ledvinových zkresleních, která… ačkoliv byla v času/prostoru opravena… jsou náchylná tomu, kdo zná způsob, jak oddělit formování času/prostoru a zkreslení prostoru/času, která jsou zbavena formy, jsou zranitelná jako před, řekněme, léčením.

62.5 Tazatel: Jaký škodlivý účinek byl způsoben?

Ra: Já jsem Ra. Nastane určité nepohodlí. Avšak měli jsme štěstí v tom, že nám byl tento nástroj velmi otevřený a dobře naladěný. Kdybychom nebyli schopni se k tomuto nástroji dostat a instruovat vás, byl by fyzický nosič nástroje brzy neživotaschopný.

62.6 Tazatel: Bude mít tento útok nějaký trvalý následek, co se týká fyzického nosiče nástroje?

Ra: Já jsem Ra. To je těžké říci. Jsme toho názoru, že se žádné trvalé ublížení nebo zkreslení neobjeví.

Léčitel byl silný a pouta, která působí při přetváření těchto zkreslení ledvin, byla účinná.

V tuto chvíli jde o dvě formy zanechání toho, čemu říkáte kouzlo nebo magická práce – zkreslení léčitele oproti pokusu o zkreslení Orionu: zkreslení léčitele plné lásky a také čisté, zkreslení Orionu odloučení. Zdá se, že vše je v pořádku, až na určitá možná nepohodlí, kterým pokud budou trvalé, je třeba věnovat pozornost.

62.7 Tazatel: Byla tato vhodná příležitost v ochranném kruhu plánována entitou z Orionu? Jednalo se o konkrétní plánovaný pokus o vytvoření vhodné příležitosti nebo to bylo něco, co se prostě stalo náhodou?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita, jak by to vaši lidé vyjádřili, hledala vhodnou příležitost. Chybějící slovo se objevilo náhodně a nikoli plánovaně.

Pro, řekněme, budoucnost, jak měříte prostor/čas, můžeme navrhnout, abyste si při začátku práce byli vědomi, že tento nástroj je pravděpodobně sledován pro jakoukoliv příležitost. Tudíž, pokud je kruh obejit s určitou nedokonalostí, je dobré jej okamžitě zopakovat. Vhodný je také výdech, vždy doleva.

62.8 Tazatel: Mohl byste to, co jste řekl o výdechu, rozšířit? Nebyl jsem si zcela jistý, co jste tím myslel.

Ra: Já jsem Ra. Opakování toho, co se při této práci provádí dobře, je vhodné, pokud je kruh obejit v horší nežli vhodné konfiguraci.

62.9 Tazatel: Věřím ale, že jste zmínil výdech doleva. Mohl byste mi říci, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o to, čeho jste právě dosáhli, [a to] dech, který je směrován nad hlavou nástroje z jeho pravé části na levou.

62.10 Tazatel: Existuje něco, co můžeme pro nástroj až vystoupí z transu udělat, abychom ji pomohli se z tohoto útoku zotavit?

Ra: Já jsem Ra. Není toho mnoho, co je možné udělat. Můžete sledovat, zda zkreslení trvají a dohlížet nad tím, aby se vhodní léčitelé s tímto komplexem mysli/těla/ducha setkali v případě, že obtíže přetrvávají. Nemusí. Tato bitva se odehrává dokonce i nyní. Každý může nástroji poradit, aby pokračoval v práci, jak bylo nastíněno dříve.

62.11 Tazatel: Kdo by byli vhodní léčitelé a jakým způsobem bychom je mohli přivést do kontaktu s nástrojem?

Ra: Já jsem Ra. Jsou čtyři. Pokud jsou obtíže vůbec u zkreslení těla zaznamenány, mohou ten známý jako Don a ten známý jako Jim na komplexu těla pracovat prostřednictvím praktik, které se v každé entitě rozvíjí. Pokud zkreslení trvají, měl by se objevit ten známý jako Stuart. Pokud pokračující obtíže překonají dobu jednoho z vašich cyklů zvaného čtrnáct dní, měl by se objevit ten známý jako Douglas.

62.12 Tazatel: Ví nástroj, kdo jsou tito lidé Stuart a Douglas? Já nevím, kdo jsou.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.13 Tazatel: Je to vše, co můžeme udělat, abychom pomohli nástroji?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že harmonie a láskyplný sociální vztah, který v této skupině běžně panuje, vytváří příznivé prostředí pro práci každého z vás.

62.14 Tazatel: Jakou, řekl bych, prioritu s ohledem na nynější aktivity na planetě Zemi dává skupina Orionu na zmenšení účinnosti nebo eliminaci účinnosti této skupiny? Můžete mi to sdělit?

Ra: Já jsem Ra. Tato skupina, stejně jako všechny pozitivní kanály a podpůrné skupiny, mají v rámci skupiny Orionu velmi vysokou prioritu. Zkreslení těla tohoto nástroje jsou nejsnadněji uvolnitelná nebo odpoutaná zkreslení rozplývající komplex mysli/těla/ducha, pokud je skupina Orionu úspěšná… tato skupina se naučila být bez vážných trhlin, můžeme říci, ve vibračních vzorech komplexu mysli a ducha. V jiných kanálech mohou být jiné trhliny více patrné.

62.15 Tazatel: Učiním toto prohlášení a vy mne opravte. Skupina Orionu má svůj cíl přivést polarizované entity sloužící samy sobě ke sklizni, a to k co největší sklizni. Tato sklizeň vybuduje jejich potenciál neboli jejich schopnost konat práci ve vědomí tak, jak je dáno zkreslením Zákona jednoty zvaném Zákonem čtverce nebo zdvojením. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.16 Tazatel: Existují jiné skupiny těch, které jsou na cestě sobě samým, spojené s těmi ze skupiny Orionu? Například ti z Jižního kříže, pracují momentálně na stejném typu sklizně s ohledem na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Ti z Jižního kříže, které jste zmínil, jsou členy skupiny Orionu. Není to, řekněme, dle chápaného smyslu slova tak, že by měli být skupiny z různých galaxií pojmenovány dle jedné. Avšak planetární společenské paměťové komplexy takzvaného souhvězdí Orionu mají vyšší právo, a tudíž vládnou ostatním členům. Musíte si vzpomenout, že v rámci negativního myšlení existuje vždy řád, řekněme, a moc proti moci v odloučení.

62.17 Tazatel: Vytvořením co možná největší sklizně negativně orientovaných entit ze Země nabývá společenský paměťový komplex skupiny Orionu na síle. Předpokládám správně, že pak je tato síla v celkové síle komplexu, přičemž řád zůstane přibližně stejný, a ti na vrcholu získají s ohledem na celkovou sílu společenského paměťového komplexu na síle? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Silnějším jde větší část polarity.

62.18 Tazatel: Co tedy dělají ti, kteří jsou na vrcholu řádu skupiny Orion… No, nejprve se zeptám na tohle: Hovoříme nyní o skupině čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ve skupině Orion jsou členové čtvrté a několik páté úrovně.

62.19 Tazatel: Je tedy vrchol řádu páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.20 Tazatel: Co je cílem… co má, řekněme, vůdce, ten na samotném vrcholu řádu v páté úrovni Orionu, za cíl? Rád bych pochopil jeho filosofii s ohledem na jeho cíle a plány pro to, co můžeme nazvat budoucností nebo jeho budoucností.

Ra: Já jsem Ra. Toto uvažování vám nebude připadat zvláštní. Můžeme proto promluvit skrze úrovně, jelikož má vaše planeta v tomto bodě prostoru/času nějaké negativně orientované působení.

Negativní entita ranné páté úrovně, pokud je orientovaná k udržení soudržnosti jako společenský paměťový komplex, se může ve své vlastní svobodné vůli rozhodnout, že se cesta za moudrostí nalézá v manipulaci, ve vytříbené [po]slušnosti všech ostatních já. Ona se pak díky svým schopnostem v oblasti moudrosti může stát vůdcem bytostí čtvrté úrovně, které jsou na cestě k moudrosti objevováním dimenzí lásky sebe sama a porozumění sobě. Tyto bytosti páté úrovně zří stvoření tak, že by mělo být dáno do řádu.

Co se týká roviny, jako je tato třetí úroveň, během této sklizně uvidí mechanismus volání jasněji a bude mít mnohem méně zkreslení směrem k drancování nebo manipulaci myšlenkami, které jsou dány negativně orientovaným entitám… i přesto, že to dovolí a posíláním méně moudrých entit k vykonávání této práce, se jakýkoliv úspěch přispěje vůdcům.

Pátá úroveň chápe obtíže, které světlo působí a tímto způsobem směruje entity těchto vibrací, aby hledaly příležitostné cíle, jako je tento. Pokud pokušení čtvrté úrovně, řekněme, směrem ke zkreslení ega atd. nejsou úspěšná, uvažuje pak entita páté úrovně ve smyslu odstranění světla.

62.21 Tazatel: Když je tu entita Orionu, která na nás čeká a hledá příležitost k útoku, můžete nám popsat způsob jejího příchodu sem, jak vypadá a jak čeká? Vím, že to není příliš důležité, ale mohlo by mi to pomoci trochu pochopit, o čem hovoříme.

Ra: Já jsem Ra. Entity páté úrovně jsou vysoce světelné bytosti, ačkoliv mají typ fyzického nosiče, který chápete. Entity páté úrovně jsou velmi pěkné na pohled, co se vašeho měřítka krásy týče.

To, co se vysílá, je myšlenka, jelikož u entity páté úrovně je pravděpodobné, že tuto techniku nebo disciplínu dokonale ovládá. Takovou entitu lze vnímat jen málo nebo vůbec, protože na rozdíl od negativních entit čtvrté úrovně chodí se světelnýma [s lehkýma] nohama.

Tento nástroj si byl během posledního denního cyklu vědom extrémního chladu a strávil mnohem více času, než by se dle vašich normálních postojů zdálo, v prostředí, které se každému z vás jeví jako extrémně teplé. Nástroj si toho nevšímal, ale pokles subjektivní teploty je znamením přítomnosti negativní, resp. nepozitivní nebo vysávající entity.

Tento nástroj zmínil pocit nepohodlí, ale byl touto skupinou vyživován a byl schopen jej odvrátit. Nebýt náhodného nedopatření, bylo by vše v pořádku, neboť jste se naučili žít v lásce a světle a neopomíjíte pamatovat na jednoho nekonečného Stvořitele.

62.22 Tazatel: Byla to tedy entita páté úrovně, která dnes provedla tento konkrétní útok na tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.23 Tazatel: Není pak nezvyklé, že by se pátá úroveň s tím obtěžovala, než aby poslala služebníka ze čtvrté úrovně, řekněme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Téměř všechny pozitivní kanály a skupiny mohou mít svou pozitivitu oslabenou nebo se mohou stát zcela bezvýznamnými tím, co můžeme nazvat pokušeními, která nabízejí myšlenkové formy negativní čtvrté úrovně. Mohou naznačovat mnohá zkreslení vzhledem k určitým informacím, směrem ke zvelebení vlastního já, k rozkvětu organizace určitým politickým, sociálním nebo finančním způsobem.

Tato zkreslení odvádějí pozornost od jednoho nekonečného Zdroje lásky a světla, jehož jsme všichni posly, skromnými a vědomi si, že my sami jsme jen nepatrnou částí Stvořitele, malou částí velkolepé celistvosti nekonečné inteligence.

62.24 Tazatel: Existuje cokoli, co by mohl nástroj udělat nebo my udělat pro nástroj, abychom eliminovali problém, který má, když z těchto útoků opakovaně zažívá pocit chladu?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

62.25 Tazatel: Mohli byste nám říci, co bychom mohli udělat?

Ra: Já jsem Ra. Mohli byste přestat se svými pokusy být kanály lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele.

62.26 Tazatel: Přehlédl jsem teď něco, co můžeme vůbec udělat, abychom pomohli nástroji během, před nebo po relaci nebo kdykoliv jindy?

Ra: Já jsem Ra. Lásce a oddanosti této skupiny nic neschází. Buďte v klidu. Za tuto práci se platí určitá daň. Tento nástroj to akceptuje, jinak bychom nemohli hovořit.

Odpočívejte pak v tomto klidu a lásce a konejte, jak chcete, jak si přejete, jak cítíte. Nechť nastane konec obav, jakmile je toto dokončeno. Láska je velikým léčitelem zkreslení.

62.27 Tazatel: Mám otázku, na kterou jsem minulou noc nemohl správně odpovědět. Položil mi ji Morris. Týká se vibrací úrovní. Rozumím tomu, že první úroveň se skládá ze základních atomických vibrací, které jsou v červeném spektru, druhá v oranžovém atd. Mám tomu rozumět tak, že základní vibrace naší planety jsou stále v červeném a že bytosti druhé úrovně jsou nyní v tomto času/prostoru nebo prostoru/času stále v oranžovém? A že každá úroveň, jež nyní na naší planetě existuje má rozdílnou základní vibraci, nebo to není správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

62.28 Tazatel: Jak tedy vibrace čtvrté úrovně přicházejí, znamená to, že může planeta podporovat entity základní vibrace čtvrté úrovně. Bude pak planeta stále základní vibrace první úrovně a budou zde na ní entity druhé úrovně s vibracemi druhé úrovně a budou zde entity třetí úrovně s vibracemi třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této práce. Energie tu je, ale zkreslení nástroje nám naznačují, že bude dobré tuto práci s vaším svolením zkrátit.

62.28 Tazatel: Jsou pak bytosti, o kterých jsme mluvili, ty, co jsou sklizně schopné na třetí úrovni, které sem přišly z jiných planet, jsou to ony, které bisexuální reprodukcí vytvoří potřebné komplexy čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Příchody energetických komplexů pravé zelené barvy budou více a více vytvářet podmínky, ve kterých je atomová struktura buněk komplexů těla ta z úrovně lásky. Komplexy mysl/tělo/duch, které tyto fyzické nosiče obývají budou, a do určitého rozsahu jsou, ty, o kterých jste mluvil, a jak bude sklizeň dokončena, i sklizené bytosti tohoto planetárního vlivu.

62.29 Tazatel: Ano.

Ra: Musíte se dívat na Zemi, jak ji nazýváte, jako by byla sedmi Zeměmi. Je zde červené, oranžové, žluté a brzy bude dokončené vibrační místo zelené barvy pro entity čtvrté úrovně, které budou nazývat Zemí. Během zkušenosti čtvrté úrovně, kvůli nedostatečnému vývoji entit čtvrté úrovně, není planeta třetí úrovně vhodná pro obývání, protože ranná entita čtvrté úrovně nebude přesně vědět, jak udržovat iluzi, že čtvrtou úroveň nelze vidět ani určit z žádného přístroje dostupného jakékoli třetí úrovni.

Ve čtvrté úrovni budou tudíž červené, oranžové a zelené body vaší planety aktivovány, zatímco žlutý bude spolu s modrým a indigovým s potenciálem.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda jsou nějaké krátké dotazy?

62.30 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Vše je v pořádku. Byli jste nanejvýš svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, ve slávě lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

63 ⇒

⇐ 61

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy