45 ⇒

⇐ 43

Zákon jednoty Relace 44

Hide menu

28. března, 1981

44.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

44.1 Tazatel: Tento nástroj měl určité otázky týkající se její vitality. Těžko se nám to odhadovalo. Je pro vás možné to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a shledáváme, že můžeme být k službám bez porušení svobodné vůle díky rozhodnutí tohoto nástroje řídit se spíše nejpečlivějším hodnocením než tím nejvíce touženým.

Byli jsme překvapeni, že jsme byli schopni udržovat pravidelný kontakt během tohoto nejintenzivnějšího období negativního rušení. Přesuny sexuální energie pro určitá sezení daly tomuto nástroji dodatečné životní zdroje, ze kterých bylo možné čerpat. Avšak to není případ tohoto sezení, kde komplex těla je řízen vůlí tohoto nástroje. Tento nástroj nevynáší žádný soud nad touto službou. Schopnost vůle, rozpoznána jako ústřední a nejvíce hodnotná, by mohla v této činnosti způsobit vážné zkreslení v komplexu těla nástroje. Můžeme podotknout, že mučednictví není nezbytně nápomocné. Žádáme tento nástroj, aby vyhodnotil tyto myšlenky, zvážil a rozeznal v nich možnou pravdu, a pokud jsou posouzeny jako pravdivé, doporučujeme tomuto nástroji předat moc úsudku této skupině, jejíž zájmy jsou mnohem vyváženější než ty nástroje. Vyberte rozhodnutí bez očekávání nebo vazby na výsledek. Naše naděje, můžeme říci, pro dlouhodobý kontakt skrze tento nástroj závisí na jeho vyzrálé schopnosti poskytnout službu ostatním já tím, že přijme jejich pomoc, a tím zůstane životaschopným nástrojem.

Rádi bychom poděkovali tazateli, že nám umožňuje hovořit k tomuto bodu, jelikož jsme si byli vědomi zkresleních spočívajících na té, jejíž vůle sloužit není usměrňována vědomostmi o omezeních zkreslení komplexu těla.

44.2 Tazatel: Jelikož si nejsme v tomto čase vědomi vitality nástroje, mohl byste prosím ukončit tento kontakt, jakmile to bude nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Vyjádřeno vaší řečí jsou naše ruce do určité míry svázány. Tento nástroj využil vnitřní rezervy, jež byly draze koupeny. Proto máme čest/povinnost užívat tuto energii, jak nejlépe dovedeme. Když bude její množství nízké, s největší pravděpodobností, jako vždy, vyjádříme potřebu ukončení sezení. Jediný způsob, jak se za každou cenu vyhnout tomuto sdílení služby, je vzdát se této činnosti. Je to dilema.

44.3 Tazatel: Můžete mi říct, co to bylo za tón, který jsem slyšel ve svém levém uchu, když jste začal komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To byl negativně orientovaný signál.

44.4 Tazatel: Můžete mi říct, jak bych slyšel pozitivně orientovaný signál?

Ra: Já jsem Ra. Jsou dva typy pozitivního signálu. Za prvé, v místě pravého ucha signál naznačuje znamení, že vám je předávána nějaká bezeslovní zpráva říkající: „Poslouchejte. Buďte opatrní.“ Druhým pozitivním znamením je tón nad hlavou, který je vyváženým potvrzením myšlenky.

44.5 Tazatel: Existují nějaké jiné negativně orientované signály, které dostávám?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jste schopen přijímat myšlenkové formy, slovní formy a vize. Avšak zdáte se být schopen je rozeznávat.

44.6 Tazatel: Existuje důvod, že jsem těmto signálům negativní povahy otevřený?

Ra: Já jsem Ra. Nejste snad vším?

44.7 Tazatel: Myslím, že by bylo dobré, kdybychom nyní ukončili spojení, abychom před pokračováním nástroji dovolili nabrat více nezbytné energie. To je nyní moje rozhodnutí. Velmi rád bych pokračoval ve spojení, ale zdá se mi, ačkoliv neumím posoudit úroveň energie nástroje, že by nástroj neměl spotřebovat žádnou další energii.

Ra: Já jsem Ra. Odpovídáme na nezodpovězenou otázku. Avšak je to nanejvýš nápadné, a proto vás prosíme o odpuštění za toto porušení. Energie nástroje byla již vynaložena a byla určena pouze k tomuto účelu. Můžete činit, jak si přejete, ale toto je povahou přípravy nástroje pro kontakt a je jediným důvodem, že jej můžeme použít.

44.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda jsem vám zcela rozuměl. Mohl byste to říct trochu odlišným způsobem? Mohl byste to vysvětlit jinak?

Ra: Já jsem Ra. Každý z vás při této činnosti vědomě zasvětil existenci, která je nyní prožívána, službě ostatním. Tento nástroj zjemnil toto odhodlání dlouhou zkušeností s channelingem, jak jej nazýváte, filosofie konfederace, jak můžete říci. Když jsme tudíž prvně tento nástroj kontaktovali, nabídl své bytí nejenom ke službě ostatním já, ale službě komunikace této povahy. Jak se tento kontakt rozvíjel, stalo se odhodlání tohoto bytí docela specifickým. Jakmile je tedy životní energie nástrojem našim komunikacím zasvěcena, dokonce i když sezení nenastane, je tato životní energie ztracena pro každodenní zkušenosti nástroje. Tudíž jsme poukázali na důležitost uvolnění vůle nástroje z procesu stanovování dob sezení, protože když nástroj touží po kontaktu, je energie nashromážděna, a proto ztracena pro běžné nebo normální účely.

44.9 Tazatel: V tom případě, jelikož je energie již ztracena, tak bychom mohli pokračovat v relaci a měli bychom velmi pečlivě monitorovat nástroj a být samosoudci, kdy relace mají nastat. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně. Rozhodnutí tohoto nástroje pokračovat v tomto období v kontaktu již prodloužilo období nízké energie.

44.10 Tazatel: To je pro nás velmi odhalující. Děkuji vám. Každý z nás dostává signály a sny. Nejméně jednou jsem si byl vědom v bdělém stavu jasné zvukové komunikace. Můžete doporučit nějakou metodu, kterou bychom mohli, řekněme, vynulovat účinek ovlivňování z negativního zdroje, jejž nechceme?

Ra: Já jsem Ra. Existují rozličné metody. Nabídneme ty nejběžnější nebo nejjednodušší. Nejdostupnějším prostředkem vynulování účinků takovýchto událostí jsou: sdílet obtížný kontakt s ostatními já spojenými s touto prací a meditovat s láskou za ty, co posílají vize a světlo, za sebe a za ostatní já. Snížení účinku těchto zkušeností využitím intelektu nebo disciplín vůle, má za výsledek prodloužení těchto účinků. Je daleko lepší s důvěrou takové zkušenosti sdílet a spojit srdce a duše soucitem pro odesílatele v lásce a ve světlu, a také obrnit sebe sama.

44.11 Tazatel: Můžete mi sdělit zdroj snu nástroje z dnešního rána, který mi sdělila, jakmile se probudila?

Ra: Já jsem Ra. Atmosféra snu, řekněme, byla ovlivněna Orionem. Zahalení snu odhaluje více nevědomých asociativních vzorů symbolismu nástroje.

44.12 Tazatel: V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a nedobrovolně se prudce pohybovala. Co to bylo?

Ra: Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo doktory.

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií nástroje.

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně přímým způsobem.

44.14 Tazatel: Díval jsem se na diagram pokročilých magických praktik počínaje Malchutem a konče Keterem (pozn.: termíny z Kabalistického Stromu života). Přemýšlel jsem, zda tyto korespondovaly s barvami nebo úrovněmi, s Malkutem jako první, Jesodem jako druhou, Hodem a Necachem jako třetí, Tif´eretem čtvrtou, a tak dále. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě nesprávně, ačkoliv se nacházíte na správně myšlenkové stopě. Každá s těchto stanic má komplexní počet a tónování energetických center, stejně tak jako některé části různých vyvážení; nízké, střední, vysoké a úplné vyvážení. Tudíž se v každé stanici nacházejí komplexní barvy nebo paprsky a komplexní náboje, chcete-li.

44.15 Tazatel: Dobrá. Reprezentuje levá cesta více cestu služby sobě sama a pravá cesta službu ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení.

To je nesprávně. Tyto stanice znamenají vztahy. Každá cesta nabízí tyto vztahy. Záměr praktikanta během práce s těmito mocnými koncepty určuje polaritu práce. Nástroje jsou nástroje.

44.16 Tazatel: Jako ukončující otázku se pouze zeptám, zda je pak možné, aby měl Ipsissmus (pozn.: titul/cesta odpovídající Keteru, nejvyššímu sefíru nebo jak Ra řekl stanici, na Stromu života) buď pozitivní, nebo negativní polaritu, nebo nesmí mít žádnou?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na smysl tohoto termínu specializovaným významem. Ipsissmus je ten, kdo zcela pochopil Strom života a kdo použil tohoto mistrovství pro negativní polarizaci.

Existuje nějaký krátký dotaz, na který můžeme odpovědět, jak budeme opouštět tento nástroj?

44.17 Tazatel: Omlouvám se, že jsme dnes trochu sešli z cesty. Myslím, že nejdůležitější věcí, které jsme dosáhli, je znalost, jak lépe regulovat relace nástroje, a doufal bych, že budete mít strpení s mou občasnou neschopností vhodně vybírat otázky, jelikož někdy se mi stává, že proniknu do určitých oblastí, abych zjistil, zda se tam nachází možná cesta, kterou můžeme jít, a jakmile vstoupíme, tak…

Jinak bych chtěl pouze vědět, zda existuje v této relaci cokoliv, co bychom mohli udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Neexistují chyby. Buďte v klidu, můj příteli. Každý z vás je nanejvýš svědomitý. Vše je v pořádku.

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Já jsem Ra. Adonai.

45 ⇒

⇐ 43

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy