39 ⇒

⇐ 37

Zákon jednoty Relace 38

Hide menu

13. března, 1981

38.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

38.1 Tazatel: Řeknete nám, existovala by nějaká naděje nebo nějaký účel v tom, kdybychom buď Jim nebo já převzali na začátku relace místo nástroje a pokusili se nahradit nástroj za nástroj tím, že se pokusíme o práci v transu sami?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je na hranici porušení svobodné vůle. Vezmeme však vaši touhu jako povolení mluvit, řekněme, mírně za limity nastavenými pokyny Konfederace.

V tomto bodě prostoru/času není ani ten, který je znám jako Don, ani ten, který je znám jako Jim, dostupný pro tuto práci. Ten známý jako Don by, řekněme, praktikováním mechanismů kontaktu a službou ostatním ve způsobech channelování, jak jej nazýváte, mohl za určitou délku vašeho času být schopný tuto práci dělat. Ten známý jako Jim by také bez větší praxe po delší dobu shledal stát se kanálem tohoto typu jako obtížné. Pak bychom museli experimentovat s harmonickými frekvencemi, které by se touto praxí vyvinuly. To je pravdou v obou případech.

38.2 Tazatel: Děkuji vám. Dnes bych se rád trochu vrátil a rád bych se dozvěděl, zda měl důvod toho, proč byla před čtyřiceti, nebo tak nějak, lety přinesena nukleární energie do této úrovně, něco společného s předáním další šance entitám, které zde byly a které způsobily zničení Maldeku, aby použily nukleární energii spíše mírumilovně než destruktivně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že to umísťuje vůz před koně*, jak vaši lidé říkávají. To touha po tomto typu informací přitahovala tato data k vašim lidem. Toto nebylo z určitého důvodu předáno z vnějších vlivů; spíše to bylo touhou vašich národů. Od tohoto bodu dále je vaše uvažování správné v tom, že entity toužily po druhé šanci, kterou jste zmínil.

38.3 Tazatel: Jaký byl mechanismus naplňování touhy po informacích týkajících se nukleární energie?

Ra: Já jsem Ra. Jak rozumíme vašemu dotazu, mechanismem bylo to, co můžete nazvat inspirací.

38.4 Tazatel: Byla tato inspirace… Vštípila by entita osobě toužící po informacích [toto] myšlenkami? Fungoval by takto mechanismus inspirace?

Ra: Já jsem Ra. Mechanismus inspirace vyžaduje mimořádnou schopnost touhy nebo vůle, aby [informace] dotyčný v určité oblasti poznal nebo přijal, [a tato schopnost] je doprovázena schopností otevřít se a věřit tomu, co můžete nazvat intuicí.

38.5 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak by každý z paprsků, od červeného po fialový, vypadal u dokonale vyvážené a nezkreslené entity?

Ra: Já jsem Ra. Toto vám nemůžeme sdělit, protože každá vyváženost je dokonalá a každá jedinečná. Nechceme být nejasní.

Nabídneme příklad. V konkrétní entitě, použijme tento nástroj, mohou být paprsky červený, oranžový a žlutý viděny jako extrémně vyrovnané. Zelený paprsek je extrémně jasný. Toto je, řekněme, vyváženo ztlumeným indigovým. Mezi těmito dvěma se nachází bod rovnováhy, modrý paprsek komunikátoru září neobvyklou silou.

Ve fialovém paprsku vidíme jedinečný spektrograf, chcete-li, a zároveň čistou fialovou, která obklopuje celek; toto je na oplátku obklopeno tím, co míchá červený a fialový paprsek, což naznačuje integraci mysli, těla a ducha; toto je dále obklopeno vibračním vzorem pravé úrovně této entity.

Tento popis může být viděn jako jak nevyvážený, tak dokonale vyvážený. Druhé zmíněné pochopení je extrémně užitečné při jednání s ostatními-já. Schopnost vidět zablokování je užitečná pouze pro léčitele. Pokud jde o dívání se na vyvážení v barvách, není zde vhodný ani malý kousek odsuzování. Samozřejmě, pokud vidíme mnohé z energetických uzlů oslabené a zablokované, můžeme chápat, že entita ještě neuchopila kolík a nezačala závod. Avšak potenciály vždy existují. Všechny paprsky, zcela vyvážené, jsou připravené a čekají na svou aktivaci.

Možná jiný způsob, jak přistoupit k vašemu dotazu, je tento: V entitě s naplněným potenciálem se paprsky organizují jeden na druhý s rovnou vibrační oslnivostí a jiskrným leskem, dokud není okolní barva bílá. Toto je, co můžete nazvat potenciální vyvážeností ve třetí úrovni.

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci.

38.7 Tazatel: Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety třetí úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě sobě samým, na tomto stupni… dosažených podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale docela vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k tomuto planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a je částí společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo poukazováno v dřívějším materiálu.* Společenský paměťový komplex je správně fenoménem čtvrté úrovně.

38.8 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů?

Ra: Já jsem Ra. Toto se blíží ke správnosti. Tyto formy vegetace druhé úrovně, které na této planetě nesoucí jméno Dog [Pes] graduovaly do třetí úrovně, byly blízko stromům, jak je znáte.

38.9 Tazatel: Také jsem pak přemýšlel, jelikož činy agresivní povahy nejsou, jak tomu rozumím, pro vegetaci možné, zda by neměly výhodu, když přecházejí ze druhé do třetí úrovně, jelikož si nenesou rasovou paměť agresivní povahy, a proto si vyvinou harmoničtější společnost a urychlí svou evoluci v rámci této povahy. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, obzvláště agresivity.

38.10 Tazatel: Pak předpokládám, že jejich prozkoumávání agresivity bylo primárně spíše toho typu, že extrahovali [data] z Hicksonovy paměti, než že by válčili mezi sebou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše entity potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity.

38.11 Tazatel: Věřím, že to je pro nás důležitý bod v pochopení vyvažovacího aspektu meditace, protože zde máme antitezi v podobě jiného typu evoluce. Tyto entity se pohybují, jak nám řekl Charlie Hickson, aniž by pohybovaly svýma nohama. Oni… Předpokládám, že při pohybu svých fyzických nosičů využívají principu, který je poněkud podobný principu pohybu vašich krystalových zvonů. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně.

38.12 Tazatel: Ale jenom předpokládám, že… jejich metoda pohybu není funkcí mechanického působení, jako je naše, ale přímou funkcí mysli nějakým způsobem spojenou s magnetickou činností planety. Je to správné?

Ra: Já jsem Ra. To je do značné míry správně. Je to elektromagnetický jev, který je řízen myšlenkovými impulsy slabé elektrické povahy.

38.13 Tazatel: Bylo jejich plavidlo viditelné pro… Bylo by viditelné komukoliv naší úrovně na naší planetě, kdo by ho mohl zahlédnout nebo by mohl být v té oblasti toho času? Jedná se o materiál třetí úrovně, stejný jako tato židle nebo cokoliv, co zde máme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zeptejte se prosím na ještě jednu plnou otázku předtím, než skončíme, jelikož tento nástroj má v tomto prostoru/času málo životní energie.

38.14 Tazatel: Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…

Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované energie.

Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád autority ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je každý na správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský paměťový komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost myšlenek nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch těch, co jsou na vrcholu mocenské struktury.

Toto, jak můžete vidět, je často docela škodlivé pro další polarizaci negativních entit čtvrté úrovně, protože další negativní polarizace může nastat pouze skupinovou snahou. Jakmile se entity čtvrté úrovně zvládnou spojit, polarizují se pak skrze takové služby sobě jako jsou ty nabídnuté křižáky Orionu.

Na specifičtější otázky se můžete zeptat v následující relaci této práce. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

38.15 Tazatel: Pouze bych rád věděl, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat pro to, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

39 ⇒

⇐ 37

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy