53 ⇒

⇐ 51

Zákon jednoty Relace 52

Hide menu

19. května, 1981

52.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

52.1 Tazatel: V předchozí relaci jste uvedl: „Dalším typem zkušeností jsou čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, které se naučily nezbytné disciplíny osobnosti a vidí vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, materializujíce nezbytné plavidlo.“

Rád bych se vás zeptal, když říkáte „čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie,“ uvádíte, že více entit z ostatních galaxií než těch z této galaxie si vyvinulo schopnost tohoto, řekněme, typu cestování? Používám termín galaxie ve vztahu k čočkovitému uskupení 250 miliard hvězd.

Ra: Já jsem Ra. Znovu jsme použili termín galaxie, který se v tomto čase nenachází ve vašem slovníku, pokud jej tak nazvete. Odkazujeme na vaši sluneční soustavu.

Je nesprávné předpokládat, že jiné hvězdné systémy jsou schopnější v manipulaci dimenzemi než vaše vlastní. Jde pouze o to, že existuje mnoho jiných systému kromě toho vašeho.

52.2 Tazatel: Děkuji vám. Myslím, že jsem možná u důležitého bodu, protože se mi zdá, že velkou prací v rámci evoluce je disciplína osobnosti a vypadá to, že existují dva typy pohybů vesmírem, jeden založený na disciplíně osobnosti a druhý založený na tom, co jste nazval prakovým efektem. Nepůjdu do pod-světelných rychlostí, jelikož to nepovažuji za příliš důležité. Považuji tento materiál důležitým s ohledem na fakt, že zkoumáme disciplínu osobnosti.

Řídí se použití efektu praku pro cestování… je to, co byste mohl nazvat intelektuálním typem chápání nebo zapojením levé mozkové hemisféry, spíše než typem chápáním se zapojením pravé mozkové hemisféry?

Ra: Já jsem Ra. Vaše vnímání tohoto tématu je široké. Pronikl jste vnějším učením. Upřednostňujeme nepoužívat terminologii pravé a levé mozkové hemisféry kvůli nepřesnostem této terminologie. Některé funkce se opakují nebo jsou redundantní v obou lalocích, dále jsou pro některé entity funkce pravé a levé hemisféry obrácené. Jádro otázky je však hodné určité pozornosti.

Technologie, do které jste jako společenský komplex tak v této době zamilovaní, je pouze počátkem manipulace inteligentní energie sub-Logosu, která, když se mnohem více rozvine, se může vyvinout do technologie užití gravitačních efektů, o kterých jste mluvil. Poznamenáváme, že tento termín není přesný, ale lepší termín neexistuje.

Proto užití technologie k manipulování toho co je vnější sebe sama je mnohem, mnohem méně nápomocné pro osobní evoluci než disciplíny komplexu mysli/těla/ducha, jež mají za výsledek celkové znalosti sebe sama v mikrokosmu a makrokosmu.

Pro disciplinovanou entitu jsou všechny věci otevřené a volné. Disciplína, jež otevírá vesmíry, otevírá také brány k evoluci. Rozdíl je výběr buď jet stopem na místo, kde může být viděna krása, nebo krok za krokem jít, nezávisle a svobodně a chválit v této nezávislosti sílu chůze a příležitost ke vnímání krásy.

Namísto toho je stopař rozptýlen konverzací a rozmary cesty a v závislosti na vrtoších ostatních se obává, aby na schůzku přijel včas. Stopař vidí stejnou krásu, ale sám sebe nepřipravil pro uložení zkušenosti v kořenech mysli.

52.3 Tazatel: Zeptám se na tuto otázku, abych pochopil mentální disciplíny a jejich vývoj. Používají pozitivní společenské paměťové komplexy nebo komplexy s orientací služby ostatním čtvrté, páté a šesté úrovně pro cestování jak prakový typ účinku, tak typ účinku osobnostní disciplíny nebo používají pouze jeden z nich?

Ra: Já jsem Ra. Pozitivně orientovaný společenský paměťový komplex se bude pokoušet naučit disciplíny mysli, těla a ducha. Avšak existují ti, kteří mají přístup k technologii použití sil inteligentní energie a využijí ji k cestování, zatímco se učí vhodnějším disciplínám.

52.4 Tazatel: Pak předpokládám, že v pozitivně orientovaných společenských paměťových komplexech, že daleko větší procento z nich používá pro takové cestování osobnostní disciplíny. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jakmile pozitivní pátá úroveň přechází do šesté, téměř žádné entity už neužívají pro cestování nebo komunikaci vnější technologii.

52.5 Tazatel: Mohl byste mi dát stejnou informaci o negativně orientovaných společenských paměťových komplexech ve formě procent, kolik používá prakový nebo ten druhý efekt, osobnostní disciplínu?

Ra: Já jsem Ra. Negativní čtvrtá úroveň používá prakový gravitační světelný efekt, neboť zhruba 80 % z jejich společenstva není schopno zvládnout disciplíny nezbytné pro alternativní metody cestování. V negativní páté úrovni přibližně 50 % získá v nějakém bodě nezbytnou disciplínu k použití myšlenky k dosažení cestování. Jakmile se blíží šestá úroveň, negativní orientace zasáhne zmatek a je málo pokusů o cestování. To cestování, které je vykonáno je zhruba 73 % světla/myšlenky.

52.6 Tazatel: Existuje pak nějaký rozdíl, řekněme, blízko ke konci páté úrovně, v disciplínách osobnosti potřebných pro toto cestování, mezi pozitivní a negativní orientací na vyšší páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Existují zjevné rozdíly mezi polaritami, ale vůbec žádný rozdíl v dokončování znalosti sebe sama, jež je nezbytná k dosažení této disciplíny.

52.7 Tazatel: Říkám to pak správně, když předpokládám, že disciplína osobnosti, znalost sebe sama a ovládání, řekněme, s ohledem na posílení vůle je to, co by každá entita páté úrovně viděla jako důležité?

Ra: Já jsem Ra. Ve skutečnosti jsou tyto věci důležité od třetí až po počáteční sedmou úroveň. Jedinou nepřesností, kterou bychom opravili, je jiné použití vašeho slova „ovládání“. Je prvořadé pochopit, že pro růst chápání entity není užitečné nebo nápomocné, aby, řekněme, entita sama ovládala myšlenkové procesy nebo impulsy krom těch, kde mohou vyústit v činy nesouhlasné se Zákonem jednoty.

Ovládání může vypadat jako zkratka k disciplíně, míru a osvícení. Avšak toto samotné ovládání zvyšuje potenciál a vede k nutnosti další inkarnační zkušenosti, aby se ovládání nebo represe toho já, jež je dokonalé, vyvážilo.

Namísto toho oceňujeme a doporučujeme použití vašeho druhého slova v souvislosti s užitím svobodné vůle. Přijetí sebe, odpuštění sobě a směrování vůle; to je cesta k disciplinované osobnosti. Vaše vlastnost vůle je to, co je ve vás jako spolu-Stvořiteli mocné. Nemůžete této vlastnosti přikládat dostatečnou důležitost. Vůle musí být pro ty na pozitivně orientované cestě používána s opatrností a směřováním ke službě ostatním.

Jakmile se osobnost stává silnější, existuje pro použití vůle velké nebezpečí neboť může být i podvědomě využita způsoby, které snižují polaritu entity.

52.8 Tazatel: Snad vnímám spojení mezi tím, co jste právě řekl, a tím, proč si mnoho Poutníků vybralo k inkarnaci čas sklizně na této planetě. Myslím to správně? Je to nejasný vjem.

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že v rámci šance si vzpomenout na to, co bylo v zapomnění ztraceno, existuje přemíra příležitostí pro pozitivní orientaci. Věříme, že toto je specifický záměr vaší otázky.* Zeptejte se prosím dále, pokud tomu tak není.

52.9 Tazatel: No, já bych pouze zahrnul otázku, proč je čas sklizně vybrán tolika Poutníky jako čas pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Pro inkarnaci během sklizně existuje několik důvodů. Mohou být rozděleny na termíny vlastní já a ostatní já.

Prvořadým důvodem pro nabídnutí se těchto Bratrů a Sester zármutku do inkarnačních stavů je možnost pomoci ostatním já prosvětlováním zkreslení planetárního vědomí a pravděpodobnost poskytnutí katalyzátoru pro druhé já, což zvyšuje sklizeň.

Existují další dva důvody pro vybrání této služby, jež se pojí s vlastním já.

Poutník, pokud se rozpomene a zasvětí se službě, se bude polarizovat mnohem rychleji než je možné v oblastech slabších katalyzátorů vyšších úrovní.*

Poslední důvod existuje uvnitř celku mysli/těla/ducha nebo celku společenského paměťového komplexu, který může usoudit, že entita nebo členové společenské entity mohou využít katalyzátor třetí úrovně, aby zrekapitulovali učení/vyučování, které je viděno jako méně než dokonale vyvážené. To se obzvláště týká těch, jež vstupují do a pokračují skrze šestou úroveň, kde je vyváženost mezi soucitem a moudrostí zdokonalena.

52.10 Tazatel: Děkuji vám. Je tu něco, na co jsem zvědavý se zeptat, není to tak důležité, ale rád bych uvedl tvrzení, které intuitivně vidím, i když může být špatné.

Hovořil jste o prakovém efektu a tento termín mě mate.

Jedinou věc, kterou vidím je, že musíte vložit energii do plavidla, dokud se nepřiblíží k rychlosti světla, což samozřejmě potřebuje více a více a více energie. Objevuje se časová dilatace a mně se zdá, že by bylo možné pohybem v úhlu 90°ke směru cesty nějakým způsobem změnit tuto uloženou energii v její aplikaci směru nebo významu, takže se pohnete ven z prostoru/času do času/prostoru s 90° odchylkou. Pak by byla energie využita v čase/prostoru a vy byste na konci použití této energie znovu vstoupil do prostoru/času. Chápu to nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Chápete to velmi správně v limitech daným vaším jazykem, a díky vašemu vzdělání jste lépe schopný než my tento koncept vyjádřit. Jediná naše korekce, chcete-li, by bylo navrhnout, že úhel 90°, o kterém mluvíte, je úhlem, který může být nejlépe chápán jako část teseraktu.*

52.11 Tazatel: Děkuji vám. Jenom malá věc, která mě znepokojovala a která není tak důležitá.

Existuje tedy z pohledu jedince, který si přeje sledovat cestu služby ostatním z naší současné pozice ve třetí úrovni, existuje cokoliv jiného důležitého než disciplíny osobnosti, znalost sebe sama a posílení vůle?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o techniku. Ta není ústřední. Pojďme prozkoumat podstatu evoluce.

Zapamatujme si, že jsme všichni jedno. Toto je veliké učení/vyučování. V této jednotě se nachází láska. I to je velké učení/vyučování. V této jednotě se nachází světlo. To je základní učení na všech rovinách existence materializace. Jednota, láska, světlo a radost; to je podstatou evoluce ducha.

Lekce druhotného významu jsou naučeny/vyučovány v meditaci a ve službě. V určitém bodě je komplex mysli/těla/ducha těmito ústředními myšlenkami nebo zkresleními tak jemně aktivován a vyvážen, že techniky, které jste zmínil, se stanou velmi významné. Ale vesmír, jeho záhada nepřekonaná, je jednotou. Vždy začínejte a končete ve Stvořiteli, ne v technice.

52.12 Tazatel: Děkuji vám. Během zmínky o sklizni jste v předchozí relaci zmínil nositele světla oktávy. Mám tím rozumět, že ti, jež poskytují světlo pro stupňování absolvování, jsou z oktávy nad naší, kterou zažíváme? Mohl byste mi říct více o těchto přinašečích světla, kdo jsou atd.?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Ta úroveň oktávy, o které jsme hovořili, je jak omegou, tak alfou, kde se duchovní masa nekonečných vesmírů opět stává jedním centrálním sluncem nebo Stvořitelem. Pak se rodí nový vesmír, nové nekonečno, nový Logos, který zahrnuje vše, co Stvořitel se Sebou prožil. V této nové oktávě také existují tací, kteří putují. Víme velmi málo o věcech za hranicí oktávy krom toho, že tyto bytosti přicházejí pomoci naší oktávě v dokončení jejího Logosu.

Máte nyní nějaký stručný dotaz?

52.13 Tazatel: Pouze zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má určité zkreslení v oblasti plic, což bylo dobře kompenzováno umístěním fyzického komplexu.

Vše je v pořádku.

Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

53 ⇒

⇐ 51

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy