47 ⇒

⇐ 45

Zákon jednoty Relace 46

Hide menu

15. dubna, 1981

46.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

46.1 Tazatel: Mohl byste prvně prosím naznačit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současnosti skenován a má extrémně nízkou fyzikální energii a je pod útokem. To bude pokračovat po několik vašich týdnů. Životní energie tohoto nástroje se však postupně navracejí na svou původní úroveň.

46.2 Tazatel: V tom případě se vás zeptáme pouze na jednu otázku, ledaže budete považovat pokládání dalších otázek za správné, ale ta jedna otázka, která nás znepokojuje a kterou jsem dostal v meditaci, může být nevhodná, ale cítím svou povinnost ji položit, protože je pro mentální stav tohoto nástroje a pro nás ústřední. Má co do činění se dvěma kočkami, které jsme hodlali dnes vzít na čištění zubů a na odstranění malého nádoru z Gandalfovy nohy. Nabyl jsem dojmu, že může existovat prostor pro zásah skupiny Orion a v první řadě jsme se zajímali o cokoliv, co bychom mohli udělat na ochranu těchto dvou koček. Mohu být mimo, když se na to ptám, ale cítím svou povinnost se na to zeptat. Mohl byste mi prosím dát informace, veškeré informace, které můžete, na toto téma?

Ra: Já jsem Ra. Entita, komplex mysli/těla/ducha Gandalf, jež je sklizně-schopná do třetí úrovně, je otevřená stejnému typu psychického útoku, vůči kterému jste sami zranitelní. Proto je přes mechanismy představ a snů potenciálně možné, aby byly tomuto komplexu mysli/těla/ducha nabídnuty negativní koncepty, a tak měly možné škodlivé následky. Entita Fairchild, ačkoliv je s dopomocí sklizně-schopná, není díky nedostatku aktivity ve zkreslení k vědomé oddanosti komplexu mysli příliš vůči útoku zranitelná.

Pro ochranu těchto entit můžeme naznačit dvě možnosti. Za prvé meditaci, která nasadí brnění světla. Za druhé, opakování krátkých rituálních vět, které jsou tomuto nástroji známé z instituce, která pro tento nástroj zkresluje duchovní jednotu. Rituál může být s účinností a ve vhodných intervalech opakován od tohoto okamžiku až do bezpečného návratu.

46.3 Tazatel: Nejsem s rituálními větami obeznámen. Pokud je s nimi nástroj obeznámen, nemusíte na toto odpovídat, ale které věty myslíte?

Ra: [Ticho. Žádná reakce od Ra.]

46.4 Tazatel: Předpokládám, že je nástroj obeznámen.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

46.5 Tazatel: Můžete mi něco říct o malém nádoru na Gandalfově noze, co jej způsobilo a zda je pro něj nebezpečný?

Ra: Já jsem Ra. Příčina takovýchto nádorů byla diskutována dříve. Nebezpečí pro fyzický komplex těla je malé, uvážíme-li nedostatek opakovaných stimulů pro hněv.

46.6 Tazatel: Nyní bych se zeptal, zda bychom měli relaci kvůli nízké vitalitě nástroje ukončit nebo zda je to díky odevzdání se této relaci již irelevantní.

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně. Můžete pokračovat. Budeme monitorovat životní energie tohoto nástroje.

46.7 Tazatel: Jen jsem přemýšlel, pokud se entita polarizuje směrem k cestě služby sobě samé, měl by hněv stejný fyzický účinek, jako by účinkoval na entitu polarizovanou směrem k cestě služby ostatním? Způsobilo by to také rakovinu nebo je to pouze katalytický účinek působící na pozitivně polarizovanou entitu?

Ra: Já jsem Ra. Katalytické mechanismy nezávisí na vybrané polaritě komplexu mysli/těla/ducha, ale na užití nebo účelu, pro který je tento katalyzátor využit. Tudíž entita, která používá prožitek hněvu, aby se vědomě polarizovala pozitivně nebo negativně, nezažívá tělový katalyzátor, ale využívá katalyzátor pro mentální nastavení.

46.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tomu rozumím. Pojďme uvést nějaké příklady: pokud se entita polarizovaná směrem k negativní cestě rozhněvá… Vezměme případ, kdy si vyvine rakovinu. Jaká je toho pro ni příčina?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme podstatu vašeho dotazu a odpovíme v rozporu s konkrétním dotazem, pokud budete souhlasit.

46.9 Tazatel: Zajisté.

Ra: Entita polarizovaná pozitivně postřehne svůj hněv. Tato entita, pokud používá tento katalyzátor vědomě, chválí a miluje tento hněv v sobě samé. Pokud pak tento hněv vědomě zintenzivní pouze v mysli, dokud není hloupost této energie červeného paprsku spatřena ne jako hloupost v sobě sama, ale díky náhodnosti použité energie jako předmět energie duchovní entropie.

Pozitivní orientace pak poskytuje vůli a víru pokračovat v tomto mentálně intenzivním prožitku, aby byl hněv pochopen, přijat a začleněn do komplexu mysli/těla/ducha. Jiné já, jež je předmětem hněvu, je tak převedeno na předmět přijetí, pochopení a urovnání, přičemž je vše opětovně spojeno za použití velké energie, kterou hněv započal.

Negativně orientovaný komplex mysli/těla/ducha bude tento hněv používat podobně vědomým způsobem s tím, že odmítne přijmout nepřímou nebo náhodnou energii hněvu a místo toho bude skrze vůli a víru tuto energii praktickými prostředky odvádění negativního aspektu této emoce usměrňovat tak, aby získal kontrolu nad druhým já nebo jinak řídil situaci, která hněv způsobila.

Ovládnutí je klíčem k negativně polarizovanému použití katalyzátoru. Přijetí je klíčem k pozitivně polarizovanému použití katalyzátoru. Mezi těmito polaritami se nachází potenciál pro tuto náhodnou a nepřímou energii vytvořit v komplexu těla podobnost tomu, co nazýváte rakovinovým nádorem tkáně.

46.10 Tazatel: Pak, jak tomu rozumím, říkáte, že pokud pozitivně polarizovaná entita selže v přijetí druhého já nebo negativně orientovaná entita selže v ovládání druhého já, pak jakákoliv z těchto dvou situací eventuálně způsobí rakovinu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Za prvé, přijetí nebo ovládnutí, v závislosti na polaritě, je sebe sama. Hněv je jednou z mnoha věcí, kterou je třeba přijmout a milovat jako část sebe nebo ovládat jako část sebe, pokud entita hodlá pracovat.

46.11 Tazatel: Říkáte pak, že pokud je negativně polarizovaná nebo polarizující se entita neschopna svůj vztek ovládat nebo je neschopna sebe sama v hněvu ovládat, že si může způsobit rakovinu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. Negativní polarizace obsahuje velkou potřebu pro ovládání a potlačování.

46.12 Tazatel: Potlačování čeho?

Ra: Já jsem Ra. Jakékoliv zkreslení komplexu mysli, které můžete nazvat emocionální, které je samo o sobě neorganizované, potřebuje pro to, aby bylo pro negativně orientovanou entitu užitečné, aby bylo potlačeno a pak přivedeno zpět v organizovaném využití. Tudíž můžete nalézt například negativně polarizované entity, které ovládají a potlačují takové základní potřeby těla jako je sexuální touha, aby pak mohla být v praxi, kdy je sexuální chování dovoleno, použita k prosazení vůle sebe sama nad ostatním já s větší efektivitou.

46.13 Tazatel: Pak, jak bylo uvedeno v dřívějším kontaktu, by pozitivně orientovaná entita emoci spíš vyvážila, než že by se ji pokusila potlačit. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a ilustruje to cestu jednoty.

46.14 Tazatel: Pak tedy rakovina je katalyzátor pro výuku, který pracuje pro obě polarity přibližně stejným způsobem, ale pokouší se, řekněme, vytvořit polarizaci v obou směrech, pozitivním i negativním, což závisí na orientaci entity, která katalyzátor prožívá. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že katalyzátor není vědomý a nepracuje s inteligencí, ale je spíše částí, řekněme, mechanismu učení/vyučování nastaveném sub-Logosem před počátkem vašeho prostoru/času.

46.15 Tazatel: Jak tento katalyzátor provádí učení/vyučování, když entita nemá vědomou představu o tom, co se s ní děje, když si vytvoří rakovinu?

Ra: Já jsem Ra. V mnoha případech není katalyzátor využit.

46.16 Tazatel: Jaký je plán pro užití katalyzátoru rakoviny?

Ra: Já jsem Ra. Katalyzátor, jako všechny katalyzátory, je navržen pro nabytí zkušenosti. Tato zkušenost může být ve vaší úrovni milována a přijata nebo může být ovládána. Toto jsou dvě cesty. Když není zvolena ani jedna z nich, katalyzátor ve svém návrhu selhává a entita pokračuje, dokud ji nezasáhne takový katalyzátor, který způsobí utváření návyku směrem k přijetí a lásce nebo k odloučení a ovládání. Nedostatek prostoru/času, ve kterém může tento katalyzátor fungovat, není.

46.17 Tazatel: Předpokládám, že existuje plán sub-Logosu a Logosu pro pozitivně a negativně polarizované společenské paměťové komplexy ve čtvrté úrovni a výše. Můžete mi sdělit účel plánu pro tyto dva typy společenských paměťových komplexů s ohledem, řekněme, na Coulombův zákon nebo negativní a pozitivní elektrickou polaritu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj se unavuje. Budeme s vámi znovu hovořit. Můžeme naznačit možnost, aniž bychom způsobili další poškození nástroji, přibližně dvou relací za vaše týdenní období, dokud nebudou tyto týdny s potenciálem pro útok a pro přítomnost velmi nízké fyzické energie u konce. Můžeme říci, že je dobré být s touto skupinou. Vážíme si vaší věrnosti. Existují nějaké stručné dotazy před koncem doby tohoto sezení?

46.18 Tazatel: Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Každý podporuje nástroj dobře a nástroj zůstává ve svém účelu stabilní. Jste svědomití. Vše je v pořádku. Doporučujeme, abyste se vyvarovali jakékoli nedbalosti ohledně uspořádání a orientace příslušenství.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

47 ⇒

⇐ 45

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy