Zákon jednoty Kategorie Kontakt s Ra

Výsledky 1 až 100 z 138

       Následujících 38 >>

Kategorie “Kontakt s Ra” má 5 podkategorií. Ukázat všechny kategorie

Obecné (46)

Zahajovací výroky (34)

Závěrečné výroky (34)

Metodologie (11)

Údržba (13)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Obecné

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

2.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. Komunikuji s vámi.

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní paměťový společenský komplex má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tou je odpovídat na žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní mohou začít.

2.1 Tazatel: Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co říkáte, a kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, jestli byste s tím souhlasili? V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě váš historický původ.

Ra: Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme tuto skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez přílišného zkreslení to, co komunikujeme, přes toto spojení s tímto komplexem mysli/těla/ducha.

Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši komunikaci s ostatními, my máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo velmi nápomocné ke krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních vzorců na úrovních zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden osvětlen, nejsou všichni osvětlení? Proto jsme připraveni odpovědět na cokoliv, co si budete přát. Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom z jeho nejzákladnějším zkreslení.

2.5 Tazatel: Mohl byste zmínit, zda... existoval původně pyramidion* na vrcholu pyramidy, z čeho byl postaven a jak jste hýbali s těžkými kusy kamene, abyste postavili pyramidu. Jakou techniku jste použili?

Ra: Já jsem Ra. Žádám, abychom byli tázáni touto otázkou příště, jak byste pojmenovali toto zkreslení, které naše energie vytvářejí.

Pokud máte nějaké otázky týkající se patřičného použití tohoto [komplexu] mysli/těla/ducha, ocenili bychom, kdybyste se na ně nyní zeptali.

3.17 Tazatel: Jedinou otázkou je, jestli jsme něco neudělali špatně nebo jestli něco můžeme udělat, aby byl nástroj ve větší pohodě?

Ra: Provádíme vyšetření tohoto nástroje.

Tomuto nástroji tato opatření velmi pomohla. Doporučujeme pouze věnovat pozornost krku, který se zdá v tomto těle/zkreslení zkresleným v oblasti síly/slabosti. Více podpory by tak oblasti krku pomohlo.

4.21 Tazatel: Předpokládám, že bychom měli pokračovat zítra.

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný, ledaže cítíte, že je nezbytná určitá otázka. Tento nástroj je nejlépe uzpůsoben na přibližně takto dlouhou dobu práce.

4.22 Tazatel: Jedna krátká otázka. Je tento nástroj schopný dvou takovýchto sezení denně nebo máme zůstat u jednoho?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je schopný dvou sezení denně. Nicméně musí být podporována, aby si udržela svůj komplex těla silný, a to přijímáním vaší potravy ve výši, která přesahuje normální přísun potravy tohoto nástroje, což je kvůli fyzickému materiálu, který používáme k mluvení.

Dále musí být aktivity tohoto nástroje monitorovány, aby se předešlo nadměrné aktivitě, protože tato práce je rovna velmi namáhavé fyzické práci.

Pokud jsou tato doporučení zvážena, byla by dvě sezení možná. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

6.2 Tazatel: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou Tom Flaherty?

Ra: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu.

6.3 Tazatel: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství.

Ra: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení potřebných výsledků.

6.20 Tazatel: Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, cokoliv společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci?

Ra: Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální touhou sloužit.

Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, abyste věděli, že v naší paměti vám děkujeme.

6.26 Tazatel: Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto je díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou vůli, svou odpověď nabídneme.

6.27 Tazatel: Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je nutné. Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi sdělit stav nástroje?

Ra: Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického nosiče narůstá.

6.28 Tazatel: V tom případě bychom měli pokračovat později.

Ra: My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme.

7.18 Tazatel: Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme nyní schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez výrazného vyčerpání nástroje.

Přejete si ptát se dále?

8.31 Tazatel: Bylo by možné pro kohokoliv z nás mít nějaký typ kontaktu s Konfederací přímějším způsobem?

Ra: Já jsem Ra. V pozorování zkreslení těch, kteří podstoupili tuto sekvenci zkušeností, jsme se rozhodli postupně ustoupit, jak bych řekl, od přímého kontaktu myšlenkovou formou. Zdá se, že nejmenší zkreslení je dostupné v komunikaci z mysli do mysli. Proto žádost být vzatý na palubu není to, čím se chceme zabývat. Jste nejvíce užitečný ve vaší současné orientaci.

8.33 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je dobře vyvážen. Je možné udělat malé korekce v konfiguraci páteře nástroje, aby byla přímější. Pokračujte také v pečlivém dohlížení na polohu a orientaci použitých symbolů. V této konkrétní relaci je kadidelnice mírně mimo, a proto tento nástroj zažije mírné nepohodlí.

9.1 Tazatel: Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této knihy. Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, řekněme, chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z tohoto důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást více otázek v předních částech těchto relací, které budou poněkud bezvýznamné s ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní neznalosti toho, co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle stanu schopnějším, jak budeme pokračovat.

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád bych je vyřídil. Trochu mě znepokojují.

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

27.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s procesem zahájení druhé knihy Zákona jednoty. Předpokládám, že to bude mnohem obtížnější úkol než první kniha, protože se chceme soustředit na věci, které nejsou pomíjivé, a jako tazatel mohu mít někdy obtíže.

Když budu mít tyto obtíže, mohu spadnout zpět k některým částečně pomíjivým otázkám jednoduše proto, že nebudu schopen formulovat to, co skutečně formulovat potřebuji, a za to se omlouvám, ale budu se snažit co možná nejvíce, abych zůstal ve správných kolejích, a [budu] z knihy eliminovat věci bez jakékoli hodnoty, pokud se objeví v mých otázkách.

Začnu s tvrzením, které jsem si napsal. To je: Většina entit v této úrovni soustředí vlastní mysl na některou pomíjivou okolnost nebo aktivitu s malým ohledem na její hodnotu jako nástroje nebo jako pomoci pro svůj růst a porozumění pravdivé a nezkreslené podstatě stvoření, kterého jsou nedílnou součástí.

Začneme s počátkem stvoření, a tím se pokusíme ustavit přehled o nás ve stvoření, čímž se dostaneme na informovanější bod zkoumání toho, co považujeme za realitu. Doufáme, že nám tento proces dovolí se efektivněji účastnit procesu evoluce.

Rád bych začal definicemi slov, které jsme používali a kterým jsme možná ne… a možná nemohli… zcela rozumět, ale protože první výraz, který používáme, je „inteligentní nekonečno“, chtěl bych po vás definovat každé z těchto slov a dát mi definici jejich složení.

Ra: Já jsem Ra. Vibrace vašeho komplexu mysli naznačují dotaz. Avšak váš vibrační zvukový komplex naznačuje preferenci. Prosím přeformulujte.

32.3 Tazatel: V materiálu, který jste přednesl 17. února, jste uvedl: „Ve třetím paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie.“ Jaké barvy je v tomto materiálu třetí paprsek?

Ra: Já jsem Ra. Paprsek, o kterém jsme v tom materiálu hovořili, by měl správně být zelený paprsek nebo čtvrtý paprsek.

32.4 Tazatel: Takže bych měl změnit ten třetí na čtvrtý?

Ra: Já jsem Ra. To je správně*. Prosím pokračujte ve vyhledávání chyb, které mají co do činění s číslováními, jak je nazýváte, jelikož tento koncept je pro nás cizí a musíme překládat, chcete-li, když používáme čísla. To je pokračující slabina tohoto kontaktu kvůli odlišnosti našich a vašich způsobů. Vaše pomoc je vítána.

33.1 Tazatel: V naší poslední relaci jste varoval: „...každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu.“ Znamenalo to, že bychom měli… že bychom se Jim a já měli dívat na nástroj… nebo měli dávat pozor na životní energie nástroje nebo dávat pozor na naše vlastní životní energie?

Ra: Já jsem Ra. Každá entita je zodpovědná [sama] za sebe. Mechanika tohoto procesu, který právě probíhá, zahrnuje prvně užití komplexu fyzického těla třetí úrovně s jeho doprovázejícím fyzickým materiálem za účelem vyjádřit tato slova. Tudíž tento nástroj potřebuje pečlivě sledovat své životní energie, protože si jej nepřejeme vyčerpat.

Za druhé, funkce podporující skupiny mohou být viděny jednak jako ochrana tohoto kontaktu a jednak jako povzbuzování nástroje a zintenzivňování jeho životní energie.

Tato podporující skupina měla vždy díky základní harmonii velmi stabilní podstatu, pokud jde o ochranu láskou a světlem, a tím zajišťovala pokračování tohoto úzko-pásmového kontaktu. Avšak když jsou životní energie jednoho z podporujících členů vyčerpány, musí pak nástroj použít větší část svých životních energií a tím sám sebe vyčerpává víc, než by bylo z dlouhodobého pohledu výhodné.

Prosím pochopte, že žádáme o vaši(?) omluvu za toto porušení vaší svobodné vůle. Avšak je naším zkreslením/pochopením, že byste tuto informaci spíše preferovali, než ponecháni zcela vašim zkreslením týkajícím se odhodlání, abyste vyčerpali nástroj nebo skupinu do té míry, že by kontakt nemohl být udržen.

33.2 Tazatel: Můžete nám předat radu, jak udržovat nejlepší možné podmínky pro udržení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme informace týkající se správného vyživování tohoto kanálu. Proto pouze zopakujeme dva obecné způsoby.

Za prvé, doporučujeme, že raději než být, řekněme, stateční a ignorovat zkreslení slabosti fyzického komplexu, je dobré toto zkreslení sdílet se skupinou a tím snad, řekneme, odebrat příležitost kontaktu, který je pro nástroj velmi unavující, aby mohla nastat jiná příležitost, ve které je nástroj správně podpořen.

Za druhé, práce započatá v harmonii může pokračovat. Harmonie, díkůvzdání a chvála příležitostí a Stvořitele: ty jsou vaší ochranou. Toto jsou naše doporučení. Nemůžeme být konkrétní, neboť vaše svobodná vůle je v tomto kontaktu podstatou. Jak jsme řekli, mluvíme na toto téma pouze díky našemu chápání vaší orientace směrem k dlouhodobému udržování tohoto kontaktu. To je pro nás přijatelné.

36.19 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s Ra mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

36.20 Tazatel: Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně?

Ra: To je správně.

36.21 Tazatel: Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný počet pro tento typ práce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pro ochranu tohoto nástroje je toto nezbytné jako minimální seskupení a také jako nejefektivnější počet díky mimořádné harmonii v této skupině. V jiných skupinách může tento počet být větší, ale v tomto kontaktu jsme zpozorovali, že nejefektivnější podpora je dávána jednotlivými myslemi/těly/duchy v tomto čase přítomnými.

37.1 Tazatel: Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat publikovat první knihu, kterou jsme udělali?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

37.2 Tazatel: Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu. Je pro vás možné toto okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

37.3 Tazatel: Okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Za prvé, vybírání této skupiny vykonat nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují.

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již překročil číslo jedna.

37.4 Tazatel: Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto k distribuci. Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento problém, který mám?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě jednoduché, jasné prózy.

Nemůžeme říci více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili Způsob zmatení.

37.5 Tazatel: Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak byla Konfederace zapojena více pochopitelnějším způsobem, řekněme, pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by rádi měli Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním problémům.

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé?

38.1 Tazatel: Řeknete nám, existovala by nějaká naděje nebo nějaký účel v tom, kdybychom buď Jim nebo já převzali na začátku relace místo nástroje a pokusili se nahradit nástroj za nástroj tím, že se pokusíme o práci v transu sami?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je na hranici porušení svobodné vůle. Vezmeme však vaši touhu jako povolení mluvit, řekněme, mírně za limity nastavenými pokyny Konfederace.

V tomto bodě prostoru/času není ani ten, který je znám jako Don, ani ten, který je znám jako Jim, dostupný pro tuto práci. Ten známý jako Don by, řekněme, praktikováním mechanismů kontaktu a službou ostatním ve způsobech channelování, jak jej nazýváte, mohl za určitou délku vašeho času být schopný tuto práci dělat. Ten známý jako Jim by také bez větší praxe po delší dobu shledal stát se kanálem tohoto typu jako obtížné. Pak bychom museli experimentovat s harmonickými frekvencemi, které by se touto praxí vyvinuly. To je pravdou v obou případech.

39.1 Tazatel: Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití chemické látky před zhruba šesti týdny?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tento nástroj nyní kvůli efektu zdvojnásobení dvou užití prochází nejintenzivnějším období oslabení/zkreslení fyzického komplexu. Nástroj může očekávat, že tento extrém bude pokračovat v období patnácti nebo dvaceti vašich denních cyklů. Zkreslení slabosti se pak začnou zmenšovat, avšak ne tak rychle, jak jsme mysleli, a to díky pokračujícím zkreslením slabosti nástroje.

Tento nástroj má velké štěstí, že má podpůrnou skupinu, která mu v současnosti vštěpuje nezbytnou opatrnost s ohledem na tyto relace. Tento nástroj je schopný téměř okamžitě vyčistit mentální/emocionální komplex a duchovní komplex k čistotě, kterou tato práce vyžaduje, ale zkreslení nástroje směrem k věrnosti službě nefunguje k nejlepšímu využití jeho úsudku o zkreslení slabosti fyzického komplexu. Vážíme si proto vaší asistence v prostorech/časech, jako je ta ve vašem posledním rozhodnutí nemít sezení. Bylo to vhodné rozhodnutí a pokyny dané tomuto nástroji byly nápomocné.

39.2 Tazatel: Existuje cokoliv, co by mohl nástroj udělat navíc kromě toho, co se už pro rychlejší zlepšení svého stavu pokouší dělat? Vím, že nebyla schopná cvičit kvůli svému problému s chodidlem během dvou posledních dnů… nemohla chodit, ale doufáme, že se k tomu vrátíme. Existuje cokoliv jiného, co by mohla dělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní do uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější fyzická existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak požadavky zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají na tuto aktivitu vliv.

Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem kontinuu třetí úrovně otázka času.

39.3 Tazatel: Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence a jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz hraničí s porušením svobodné vůle. Předané informace celkem dobře stanovují pokyny, které lze následovat. Avšak jsme si vědomi toho, nejen že nikdo z vás nemůže číst auru tohoto nástroje a vidět tak stav jejího fyzického komplexu, ale také toho, že samotný nástroj má značné obtíže kvůli své neustálé závislosti na vůli sloužit proniknout přesným stavem zkreslení svého fyzického komplexu.

Věříme proto, že neporušujeme svobodnou vůli, když jako nejvhodnější navrhneme jedno sezení každý druhý den během ranních hodin, s možností dalšího kratšího sezení během volného rána, pokud to bude vhodné. Je tomu tak nejenom během tohoto období, ale obecně.

39.9 Tazatel: Chápu. „The Nine“ se popisuje jako „devět představitelů Boha“.* Můžete mi říct, co tím míní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je také zahalené tvrzení. Je učiněn pokus naznačit, že těch devět, kteří sedí v Radě, jsou ti, co reprezentují Stvořitele, jednoho Stvořitele, právě tak, jak může existovat devět svědků v soudní síni, kteří svědčí ve prospěch jednoho obžalovaného. Termín představitel má také tento význam.

Touha pisatele může být ve většině tohoto materiálu viděna v tom, jak ovlivnila způsob jeho prezentace právě tak, jako schopnosti a preference této skupiny určují povahu tohoto kontaktu. Rozdíl tkví ve faktu, že my jsme tací, jací jsme. Tudíž můžeme buď mluvit, jak chceme, nebo nemluvit vůbec. To vyžaduje, řekněme, velmi vyladěnou skupinu.

41.1 Tazatel: Pro začátek mám jednu otázku týkající se logistiky. Vím, že je to hloupá otázka, ale musím ji položit, abych si byl jistý. V budoucnu existuje možnost, že se budeme muset z tohoto místa odstěhovat na místo, jež je tisíc nebo více mil daleko. Bude toto mít jakýkoliv účinek na náš kontakt s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Toto není hloupá otázka. Lokalita je bezvýznamná, neboť nejsme snad uvnitř stvoření? Avšak před prvním sezením bude místo práce buď vámi pečlivě posouzeno tak, aby mělo příslušné vibrační úrovně, nebo je doporučeno provést očištění místa a učinit zasvěcení skrze meditaci před prvním použitím. To by mohlo vyžadovat takové zdánlivě běžné práce jako je čistění nebo malování povrchů, které můžete považovat za nevhodně poškozené.

41.3 Tazatel: Pak obecně co říkáte je, že i když se odstěhujeme přes tisíc mil daleko, pokud bychom pečlivě připravili místo, které jsme nalezli, i když bylo předtím používáno jinými, mohlo by být vyhovující. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

43.1 Tazatel: Jedná se o polštář nebo něco jiného? Hovoříte… hovoříte o polštáři pod krkem?

Ra: Já jsem Ra. Je zde čára rušení, která se kříží s korunou hlavy.

43.2 Tazatel: Jedná se o tohle? [Tři palce (7,62 cm) od koruny hlavy nástroje se nachází dvoupalcový (5,08 cm) záhyb prostěradla a leží naplocho na posteli.] Je tohle ono?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zvyšte prosím vzdálenost od koruny hlavy.

43.3 Tazatel: [Zvlnění jsou zarovnána po celé délce prostěradla vedle hlavy nástroje.] Je toto uspokojivé?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

43.4 Tazatel: Omlouvám se, že jsme si toho nevšimli.

Ra: Nyní komunikujeme.

46.17 Tazatel: Předpokládám, že existuje plán sub-Logosu a Logosu pro pozitivně a negativně polarizované společenské paměťové komplexy ve čtvrté úrovni a výše. Můžete mi sdělit účel plánu pro tyto dva typy společenských paměťových komplexů s ohledem, řekněme, na Coulombův zákon nebo negativní a pozitivní elektrickou polaritu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj se unavuje. Budeme s vámi znovu hovořit. Můžeme naznačit možnost, aniž bychom způsobili další poškození nástroji, přibližně dvou relací za vaše týdenní období, dokud nebudou tyto týdny s potenciálem pro útok a pro přítomnost velmi nízké fyzické energie u konce. Můžeme říci, že je dobré být s touto skupinou. Vážíme si vaší věrnosti. Existují nějaké stručné dotazy před koncem doby tohoto sezení?

47.1 Tazatel: Mohl byste nám prvně naznačit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav je, jak bylo uvedeno dříve.

48.1 Tazatel: Mohl byste mi sdělit stav nástroje a zda se s časem zlepšuje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se s časem, jak jej měříte, zlepšují. Fyzické energie nástroje jsou nižší, než když jste se posledně ptal.

49.1 Tazatel: Mohl byste nám prosím nejprve podat výklad stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

50.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nyní dát indikaci o stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

Zpět na začátek

Zahajovací výroky

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

2.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. Komunikuji s vámi.

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní paměťový společenský komplex má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tou je odpovídat na žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní mohou začít.

3.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní s vámi komunikuji.

4.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

5.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

6.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

7.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

8.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

9.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

10.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

27.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

28.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

29.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

30.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

31.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

32.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

33.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

34.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

35.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

36.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

37.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

38.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

39.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

40.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

41.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

42.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

43.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Předtím, než začneme komunikovat, můžeme požádat, aniž by došlo ke kontaktu s fyzickým komplexem těla nástroje, o úpravu předmětu, který tlačí na hlavu nástroje? Způsobuje to určité rušení našeho kontaktu.

44.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

45.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

46.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

47.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

48.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

49.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

50.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Zpět na začátek

Závěrečné výroky

1.13 Tazatel: Ne zcela.

Ra: Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. Toto je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. Ostatní by nazvali tuto entitu „Carla”.

Nabití vody se provádí přítomnými, když položí své ruce na sklenici a představí si sílu lásky, jak vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní médium těmito vibracemi.

Nástroj je v tuto chvíli velmi unavený. Nicméně má takové srdce, že pokračuje být nám otevřená a užitečná jako kanál. Z tohoto důvodu jsme strávili čas/prostor vysvětlováním, jak by mohlo zkreslení toho, co nazýváte únavou, být zlepšeno.

Za žádných okolností by nástroj neměl být dotýkán, dokud neodpoví na své jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit.

Zanechávám vás ve slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v síle jednoho Stvořitele. Já jsem Ra.

2.6 Tazatel: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, abychom maximalizovali její dovednosti… k pohodlí, osvěžení a tak dále?

Ra: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné zkreslení těla v oblasti únavy.

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru:

Otázka: „Co je Zákon?“

Odpověď: „Zákon je jednota.“

Otázka: „Proč jsme zde?“

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím myslíme, že zkreslení, které vstupují do jejího komplexu mysli/těla/ducha, pocházejí z jakéhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré provést následující:

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody.

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejčastěji dotýká.

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské kadidelnici.

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na první kapitolu, umístit bílou svíčku.

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být zahalený a ležet a mít zakryté oči.

Cítíme, že ačkoliv se jedná o komplex aktivit/okolností a mohl by vyznít velmi zkresleně od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení, uleví toto rozvinutí techniky transu zkreslením mysli těch okolo nástroje, protože oni uvidí zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před rozsvícením osvětlovacího mechanismu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás opouštíme. Adonai.

3.18 Tazatel: Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho nabijeme, nebo máme použít jinou sklenici vody?

Ra: Tento a pouze tento kalich je nejprospěšnější, neboť panenský materiál, který žije v kalichu, přijme, udrží a reaguje na vibraci lásky aktivovanou vaším bytím.

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

4.23 Tazatel: Děkuji vám, Ra.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jedné nekonečné Inteligence, která je Stvořitelem. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru Jednoty. Adonai.

5.3 Tazatel: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj větší pohodlí? To je vše.

Ra: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

6.29 Tazatel: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně?

Ra: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

7.19 Tazatel: Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

8.34 Tazatel: Je kadidelnice mimo vzhledem k úhlu nebo vzhledem k podélnému posunutí?

Ra: Je to přibližně třístupňová výchylka ze správné kolmosti.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

9.23 Tazatel: Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, zda je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit pohodlí.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných částí jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického centra, které byste nazvali epifýzou.

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

10.19 Tazatel: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

27.18 Tazatel: Jedinou věc, kterou potřebuji vědět, je, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo jí nebo kontaktu pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je trochu v nepohodlí. Snad by byla vhodná jednodušší konfigurace těla s ohledem na zlepšení podmínek fyzického komplexu nástroje.

Já jsem Ra. Jste svědomití ve svých snahách. Budeme s vámi. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Radujte se proto v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

28.21 Tazatel: Děkuji. A jelikož jsme na konci, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře přizpůsoben. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

29.34 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom vylepšili kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Entita je dobře zarovnaná.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

30.18 Tazatel: Děkuji vám. Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro vylepšení kontaktu?

Ra: Tento nástroj je dobře vyvážen a kontakt je takový, jaký by měl být. Tento nástroj má určité obtíže zkreslení, které byste nazvali svalovou křečí, a to způsobuje v nehybné pozici [určité] nepohodlí. Tudíž nástroj opouštíme.

Já jsem Ra. Vedete si dobře, mí přátelé. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

31.17 Tazatel: To je přesně ta skutečnost, ke které jsem zkoušel dojít. Děkuji vám mnohokrát. Abychom neunavili nástroj, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi, že nástroj je poněkud unavený. Kanál je velmi čistý. Avšak zjišťujeme, že životní energie je nízká. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Avšak existuje, řekněme, výměna energie, kterou cítíme jako čest/povinnost nabídnout, když tento nástroj sám sebe otevře. A proto tomuto nástroji doporučujeme, aby se pokusil pečlivě odhadnout životní energie před [vlastním] nabídnutím sebe sama jako otevřený kanál.

Vše je v pořádku. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj a vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

32.16 Tazatel: Myslím, že cokoliv by bylo příliš dlouhé. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo udělat kontakt lepším?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Upozorňujeme nejenom nástroj, ale každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu. Jste nanejvýš svědomití, mí přátelé. Budeme s vámi.

Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

33.21 Tazatel: Pak se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tato práce je v pořádku. Pokoušíte se být svědomití. Děkujeme vám. Můžeme říct, že jsme si užili vaši vizi, jak náš společenský paměťový komplex pije jednu z vašich tekutin, když jsme mluvili skrze tento nástroj.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

34.19 Tazatel: Děkuji vám. Pak se pouze zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a světle Jednoho, který je Vším ve Všem. Zanechávám vás ve věčném míru. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

35.9 Tazatel: Pokud existují další otázky, zeptám se na ně v dalším období, které by mělo nastat asi za čtyři dny. Nechci nástroj vyčerpat. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světe jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

36.24 Tazatel: Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být schopen odpovědět před tou konečnou…

Ta krátká je: můžete mi říct, jaké procento poutníků nyní na Zemi je úspěšných v proniknutí paměťové zábrany a uvědomili si, kdo jsou, a pak nakonec, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme přiblížit procento těch, jež inteligentně pronikli svým statusem. Je to mezi osmi a půl a devíti a tři čtvrtě procenty. Existuje větší procentní skupina těch, kteří docela dobře stanovili, řekněme, skupinu symptomů jim naznačující, že nejsou, řekněme, z tohoto „stavu šílenství“. To činí něco málo nad padesát procent zbytku. Téměř třetina zbytku si jsou vědomi, že je něco na nich odlišného.

Takže vidíte, že existuje mnoho odstupňování probouzení znalosti o tom být poutníkem. Můžeme dodat, že tyto informace budou, řekněme, dávat smysl prostřední a první z těchto skupin.

Tento nástroj je na tom dobře. Odpočívadlo ve svém účinku poněkud zmenšuje pohodlí zádové části fyzického nosiče tohoto nástroje. Zmínili jsme to [již] dříve.

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, vesele s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

Zpět na začátek

       Následujících 38 >>

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.