Zákon jednoty Historie Země: Přesun z Marsu

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Přesun z Marsu

9.6 Tazatel: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.9 Tazatel: Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když toto prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto procesu?

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako přinášení moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a tudíž splynutí společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z Rudé planety. To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití Zákona jednoty z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu činu byla zavedena karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že byla zmenšena svobodná vůle těch z Rudé planety.

9.10 Tazatel: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním Rudé planety?

Ra: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi.

9.11 Tazatel: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety.

9.12 Tazatel: Před 75 000 lety?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně.

9.13 Tazatel: Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, dvě nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových obdobích za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito návštěvníci neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve svém prostředí do doby předtím zmíněné.

64.14 Tazatel: Děkuji. Četl jsem, že poslední výzkum ukázal, že normální cyklus spánku pro entity na této planetě nastává o jednu hodinu později každou denní periodu, takže máme 25hodinový cyklus namísto 24hodinového. Je to správně a pokud ano, proč tomu tak je?

Ra: Já jsem Ra. Je to v některých případech správně. Planetární vlivy, z nichž ti z Marsu mají paměť, mají určitý účinek na tyto fyzické komplexy těla třetí úrovně. Tato rasa dala svůj genetický materiál mnoha tělům na vaší rovině.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy