Zákon jednoty Historie Země: Druhý cyklus

Hide menu

Nalezeno 11 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Druhý cyklus

14.16 Tazatel: Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň pak?

Ra: Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly opakovat hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli mohly v jakémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň použitím inteligentního nekonečna.

14.17 Tazatel: Pak sklizeň před 25 000 roky, entity, které mohly být sklizeny do čtvrté úrovně zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly zde sklizně-schopné entity, které si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.

21.28 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve tvoření těchto otázek, ale tohle mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji vám.

Vyvinula se pak v druhém 25 000ročním hlavním cyklu nějaká veliká civilizace?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během tohoto cyklu veliké společnosti. Existoval určitý pokrok mezi těmi z Denebu, kteří si vybrali inkarnovat se jako společenstvo v tom, co byste nazvali Čínou.

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující Ameriky, kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte Austrálií a to, co znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy.

Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských komplexů a v případě Atlantidy, velmi vysokých technologických znalostí.

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, započalo velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly sklizně-schopné na konci druhého hlavního cyklu bez toho, aby vůbec vytvořily silné společenské nebo technologické komplexy.

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Máte dotaz, na který můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento nástroj poněkud vyčerpán?

22.3 Tazatel: Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce druhého cyklu…druhého hlavního cyklu. A poté budeme pokračovat do třetího a posledního z hlavních cyklů.

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Na konci druhého hlavního cyklu byla délka života, jak ji znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v harmonii s inteligentní energií a s méně násilím.

22.4 Tazatel: Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku života v letech na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí strávili přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s možností délky, která nebyla považována za abnormální, blížící se jednomu stu vašich roků.

22.5 Tazatel: Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento drastický pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v průběhu druhého 25 000ročního období, nastal kvůli zintenzivnění…bylo způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochopit lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni.

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více malých způsobů, jak ukázat buď službu ostatním, nebo službu sobě se zkreslením k manipulování ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, tyto lekce sdílení, dávání, přijímání s čistou vděčností… každá lekce mohla být v praxi odmítnuta.

Bez demonstrování plodů těchto učení/vyučování se délka života velice zkrátila, protože odpovědnost cti/povinnosti nebyla přijata.

22.6 Tazatel: Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli způsobem v tom, že by měla více času mezi inkarnacemi revidovat svoje chyby nebo by jí tato zkrácená délka života překážela?

Ra: Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení Zákona jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve větší intenzitě, než může unést. To pouze platí na individuální úrovni, ale není to platné pro planetární nebo společenské komplexy.

Proto je zkrácená délka života nutná kvůli nezbytnosti odstranění entity z intenzity zkušenosti, která následuje, když se odmítnutá moudrost a láska odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako součást sebe sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a mnohého hodnocení inkarnace.

Nesprávnost spočívá v tom, že za předpokladu vhodných okolností je mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času velmi prospěšná pro pokračování této intenzivní práce, až po dosažení závěrů skrze katalytický proces.

22.7 Tazatel: Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-schopná na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života na konci druhého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té devět set roční [900 let] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň.

22.8 Tazatel: Pak předpokládám, že planetární působení, které nyní prožíváme a které zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebylo toho času dostatečně silné, aby je ovlivnilo a navzdory zkrátilo délku jejich života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě prostoru/času byla možná velká izolace.

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy