Zákon jednoty Historie Země: Populace

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Populace

6.13 Tazatel: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou všichni původně z Maldeku?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu.

10.6 Tazatel: Pak je tedy naše současná rasa tvořena několika, kteří původně přišli z Maldeku, a z docela velkého počtu těch, kteří přišli z Marsu. Jsou zde entity i z jiných míst?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum času/prostoru, které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste to nazvali, stvoření, protože když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, pak najdou planetární sféru vhodnou pro toto opakování. Je to poněkud neobvyklé pro planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat bytosti z mnoha, mnoha odlišných míst, ale hodně to vysvětluje, protože jak vidíte, zažíváte výskyt třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí cyklus opakovat. Bylo a je proto obtížné sjednotit orientaci, a to dokonce i s pomocí mnoha z vašich vyučujících/učících se.

20.18 Tazatel: Způsob, jakým tomu rozumím je, že zde na počátku tohoto 75 000ročního cyklu máme směs entit… těch, které postoupily z druhé úrovně na Zemi, aby se staly entitami třetí úrovně, a skupinu entit přenesených z planety Mars, aby se zde inkarnovaly do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.19 Tazatel: Co… Pokračujte.

Ra: Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než počátkem.

20.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… které byly ve třetí úrovni toho času z Marsu a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entitami z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci třetí úrovně.

20.21 Tazatel: Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři tyto typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe rozdělené do skupin nebo společností?

Ra: Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené.

20.22 Tazatel: Přispělo pak tedy toto nemíchání k možnosti oddělení skupin nebo možnosti válečných vztahů mezi skupinami?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.23 Tazatel: Napomohlo pak toto k redukci délky života?

Ra: Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy