Zákon jednoty Historie Země: Nukleární energie/Industriální revoluce

Hide menu

Nalezeno 12 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Nukleární energie/Industriální revoluce

11.22 Tazatel: Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním ohlasům potenciální destrukce kvůli dalšímu přijetí jiných vědců negativní orientace/zkreslení.

11.23 Tazatel: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs jak pozitivní, tak negativní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali.

11.24 Tazatel: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

11.26 Tazatel: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké byly její záměry?

Ra: Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v osvětlení a energii.

11.27 Tazatel: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte?

Ra: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu.

11.28 Tazatel: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo [toto osvobození] má nějaký reálný produkt?

Ra: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti.

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi penězi za energii.

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání Zákona jednoty.

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé formě.

11.29 Tazatel: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem plánováno?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace.

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času.

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

38.2 Tazatel: Děkuji vám. Dnes bych se rád trochu vrátil a rád bych se dozvěděl, zda měl důvod toho, proč byla před čtyřiceti, nebo tak nějak, lety přinesena nukleární energie do této úrovně, něco společného s předáním další šance entitám, které zde byly a které způsobily zničení Maldeku, aby použily nukleární energii spíše mírumilovně než destruktivně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že to umísťuje vůz před koně*, jak vaši lidé říkávají. To touha po tomto typu informací přitahovala tato data k vašim lidem. Toto nebylo z určitého důvodu předáno z vnějších vlivů; spíše to bylo touhou vašich národů. Od tohoto bodu dále je vaše uvažování správné v tom, že entity toužily po druhé šanci, kterou jste zmínil.

38.3 Tazatel: Jaký byl mechanismus naplňování touhy po informacích týkajících se nukleární energie?

Ra: Já jsem Ra. Jak rozumíme vašemu dotazu, mechanismem bylo to, co můžete nazvat inspirací.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy