Zákon jednoty Historie Země: Starší rasa

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Starší rasa

15.15 Tazatel: Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost.

Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná sklizeň na konci posledního 25 000ročního cyklu: „Byly zde sklizně-schopné entity, které si mají vybrat způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak „si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně“?

Ra: Já jsem Ra. Tito pastýři nebo, jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si mají vybrat čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, dokud nejsou jejich ostatní-já také sklizně-schopné.

15.16 Tazatel: Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou sklizně-schopné?

Ra: Já jsem Ra. Ostatní-já, o které si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, kteří nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu.

15.17 Tazatel: Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte.

15.18 Tazatel: Pokládám tuto otázku, protože jsem slyšel o Starší rase dříve v knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Willimsona a přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili* o způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zůstaly zde během zavírání druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu.

Existují určitá zkreslení v popisech toho známého jako Michel**; nicméně tato zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství.

15.19 Tazatel: Proč je nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili, s jejich identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli.

15.20 Tazatel: Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou?

Ra: Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve smyslu, že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně, se raději okamžitě reinkarnovat ve třetí úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To jim způsobilo být Poutníky typu Poutníků, kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše kvůli své svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy