Zákon jednoty Historie Země: Hiroshima a Nagasaki

Hide menu

Nalezeno 10 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Hiroshima a Nagasaki

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

26.26 Tazatel: Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme zabity v Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav?

Ra: Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali hojivý proces. Je jim pomáháno, jak je to jen možné.

26.27 Tazatel: Až bude tento hojivý proces s těmito entitami dokončen, způsobí tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v jejich stoupání ke čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude potřebovat léčení.

26.28 Tazatel: Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo možné, aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude za tento čin procházet léčením, nedochází k žádnému rozlišení mezi obětí a agresorem, to kvůli škodě způsobené celé planetě.

26.30 Tazatel: A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení?

Ra: Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, restituce. Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho vašich lidí, kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou ve fyzickém stavu.

26.31 Tazatel: Jak se tito lidé pokoušejí o restituci ve fyzickém stavu?

Ra: Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a utěšení a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy