Zákon jednoty Historie Země: Pomoc Konfederace

Hide menu

Nalezeno 19 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Pomoc Konfederace

14.4 Tazatel: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit vývoj této třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi lety byl námi popsán dříve.*

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha.

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme mluvili dříve.**

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili.***

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále usilováno.

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta.**** Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň.

14.8 Tazatel: Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. Všechny z těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu předat lidem Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim dovolit postoupit výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo službou Zemi. Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty svým vlastním způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. Říkám to doposud správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených jazykem.

14.18 Tazatel: Pak v posledních 2 300 letech* aktivně pracujete na vytvoření co možná největší možné sklizně na konci 75 000ročního cyklu. Můžete sdělit ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako stanovisko vašich důvodů?

Ra: Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. Naše touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení způsobené těmi neporozuměními naší informace a vedení.

Hlavní důvod služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení Zákona jednoty, což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, pokud přijmete tuto analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v noze? Modřiny na kůži? Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. My, entity zármutku, si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, což nazýváme analogií k bolestem komplexu zkreslení fyzického těla.

20.26 Tazatel: Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000ročního úseku, nebo hlavního cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které se nacházely v tomto 25 000ročním období, aby mohly mít příležitost k růstu?

Ra: Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval s těmi z Marsu v provádění přechodu.

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého vlastního myšlení.

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje takovým způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo pomoc ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity schopné samy na sobě pracovat směrem k vhodným polarizacím a cílům učení/vyučování třetí úrovně.

20.28 Tazatel: Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000ročního období, ve kterém nějaké procento bude sklizně-schopné do pozitivní čtvrté úrovně a nějaké procento sklizně-schopné do negativní čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává jaro. Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak zahradník musí na zahradě pracovat.

22.16 Tazatel: Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla reakce Konfederace na nedostatek sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy.

22.17 Tazatel: Byl vykonán nějaký čin okamžitě nebo jste čekali na zavolání?

Ra: Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na třetí úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne Poutníkům, ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto bylo provedeno náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, protože ještě nenastalo volání.

22.26 Tazatel: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude nastolena rovnováha.

23.16 Tazatel: Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl také učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná otázka, kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… o kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní Americe kontaktováni?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány podobnou touhou na straně tamních entit pochopit manifestace slunce. Uctívaly tento zdroj světla a života.

Tak byly tyto entity navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. Byly předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než ty naše. Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst včetně pyramidových struktur.

Tyto pyramidy se poněkud rozcházely s návrhem, který jsme přinesli my. Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo záměru vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, pro cítění přítomnosti jednoho Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, nejen pro zasvěcené a ty na vyléčení.

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně v pohybu a byly také zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc pěti set [3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha aspektech, ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu.

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila entita, která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických cest, které nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý pokus osobní opravy zkreslení, která se objevila v jejich plánu. To bylo povoleno a tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a entita, která byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi napravit chyby.

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu.

Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, v pozdější době z větší části velice a silně překroucena až k provádění skutečných lidských obětí místo léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému komplexu dána čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení anulována z komplexů zkreslení vašich lidí.

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než skončíme?

24.4 Tazatel: Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr.

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi?

Ra: Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v minulosti, jak měříte čas.

Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky.

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro tuto konkrétní planetu vhodné.

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením a především s nejmenší možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace.

24.19 Tazatel: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Ra: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

26.12 Tazatel: Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti letech některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu?

Ra: Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak měříte čas.

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke sklizni do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a porozumění. Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka porozumění, jestliže omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje další takovou komunikaci.

26.13 Tazatel: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod?

Ra: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace.

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání.

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

27.2 Tazatel: Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že byly také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které nebyly plně materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu nahoru po svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým chodidlům. Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, inteligentní nekonečno nacházející se ve vstřebávání žití a bytí, jak se kodifikuje do inteligentní energie díky myšlenkovým dojmům těch, kteří pomáhali živému kameni do nového tvaru bytí. Uvolnění a užití inteligentního nekonečna na krátkou dobu začne vstřebávat všechny navazující nebo propletené dimenze, tudíž umožňuje krátké částečné záblesky těch, co promítají do materiálu své myšlenky. Tyto bytosti se tudíž začnou materializovat, ale nezůstanou viditelnými. Tyto bytosti byly manifestacemi myšlenkových forem neboli manifestacemi viditelnými ve třetí úrovni našeho komplexu společenské paměti, když jsme nabídli kontakt z našeho inteligentního nekonečna do inteligentního nekonečna kamene.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy