Zákon jednoty Historie Země: Lemurie

Hide menu

Nalezeno 5 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Lemurie

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění.

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem.

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

21.24 Tazatel: Jak postupujeme do druhého 25 000ročního cyklu, byla… V této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který již neexistuje. Byli také ti, kteří pracovali v oblasti, kterou byste nazvali Ruskem… [páska končí]

21.25 Tazatel: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla Lemurie svou katastrofu?

Ra: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi roky. Zkáza byla dokončena v tom posledním malém cyklu tohoto velkého cyklu.

21.26 Tazatel: Myslel jste říci velký nebo hlavní cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus.

21.27 Tazatel: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na konci tohoto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje souběh energií. Toto povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší planetární sféry.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy