Zákon jednoty Historie Země: Velikonoční ostrov/Nazca

Hide menu

Nalezeno 14 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Velikonoční ostrov/Nazca

20.29 Tazatel: Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, učinili během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí úrovně. Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl zájem jít k polaritě touto cestou.

20.30 Tazatel: Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto informací?

Ra: Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu: první, myšlenkový přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“.

Druhá, uspořádání určitých kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu moci, toto jsou ty sochy a kamenné formace ve vašich oblastech Tichého oceánu, jak je nyní nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední Ameriky, jak je nyní chápete.

20.31 Tazatel: Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.32 Tazatel: Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si vybral cestu služby sobě samým?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, že jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako milosrdenství sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá entita, jako je socha nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než mocí, je možné pro svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní strukturu nebo formaci, připsat této síle moc nad těmi věcmi, které nemohou být ovládány. Toto pak má potenciál dalšího zkreslení k moci nad ostatními-já.

20.33 Tazatel: Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování hluboké mysli, kmenu stromu mysli, přičemž byly pozorovány obrazy, které by s největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně.

20.34 Tazatel: Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály fyzicky nebo to provedly z mentálních rovin nebo pro zkonstruování těchto formací myšlenkou využili jednu z inkarnovaných entit?

Ra: Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské roviny/úrovně.

20.35 Tazatel: Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního hlavního cyklu.

20.37 Tazatel: A teď, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně zkonstruování těchto hlav?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] vašich roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua.

20.38 Tazatel: Které struktury byly postavené v Jižní Americe?

Ra: Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé charakteristické sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a některé formace zahrnující kámen a zeminu.

20.39 Tazatel: Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.40 Tazatel: Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo prospěchu?

Ra: Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií moci.

20.41 Tazatel: Jsem trochu zmatený. Obrazce v Nazce jsou pro entitu kráčející na povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než narušení povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete vidět vzory. Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po povrchu?

Ra: Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 000] roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených kopců.

20.42 Tazatel: Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto obrazce?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla na mnoha místech postavena v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a počasím, jak byste řekli, a do značné míry erodovalo jak celkem ohromné struktury ze zeminy navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny.

20.43 Tazatel: Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze slabými stopami toho, co tam bývalo?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy