Zákon jednoty Historie Země: První cyklus

Hide menu

Nalezeno 5 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

První cyklus

14.15 Tazatel: Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, sklízení nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo období před 50 000 roky. Můžete mi říci, kolik bylo sklizeno z naší planety v té době?

Ra: Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen.

21.12 Tazatel: Děkuji vám. Během prvního 25 000ročního cyklu, byl zde vůbec nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období dostupné nějaké stroje?

Ra: Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu připsal, je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje ze dřeva a kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při použití v agresi.

21.13 Tazatel: Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000ročního cyklu nějaká fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 75 000ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle inteligentní energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, přizpůsobila fyzické komplexy svému prostředí, to jest barva kůže kvůli oblasti sféry, na které entity žily; a postupný růst lidí díky zlepšenému příjmu potravy.

21.14 Tazatel: Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000ročního cyklu, řekl bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak stalo? Jaké opatření bylo přijato atd.?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě povědomí o možnosti volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami této úrovně. Konfederace se stará o zachování podmínek vedoucích k učení. To se z větší části točí okolo primárního zkreslení svobodné vůle.

21.15 Tazatel: Pak zahradníci Konfederace, předpokládám, neudělali nic, dokud některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, nezavolaly o pomoc. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy