Zákon jednoty Historie Země: Sklizeň druhé úrovně

Hide menu

Nalezeno 11 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Sklizeň druhé úrovně

19.5 Tazatel: Když se první entity druhé úrovně na této planetě dostaly na třetí, bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde existovaly entity druhé úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez žádného vnějšího vlivu?

Ra: Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím zkušeností.

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně díky sklizňovým snahám posílání stejné vibrační pomoci, jako vám ji nyní posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše telepatická než telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě bytostí druhé úrovně.

19.7 Tazatel: Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Musíme upřesnit správnost tohoto dotazu. Část Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nabízí svou pomoc jako nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé úrovně – je zodpovědná za pomoc v těchto sklizních.

Konfederace, jak jsme uvedli dříve v těchto relacích, je složena z mnoha těch v jiných úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry a v rámci vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která vyvíjí komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový komplex a pak věnuje tento společenský paměťový komplex k singulární službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace.

19.8 Tazatel: Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí úrovně před 75 000 roky? Přibližně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

19.9 Tazatel: Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí úrovně ke své inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Na zdejší druhé úrovni existovaly formy, které se, když byly vystaveny vibracím třetí úrovně, staly, jak byste nazvali zvukovou vibrací, „lidskými“ entitami třetí úrovně.

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, objevilo se oblečení těla pro jeho ochranu, nastala změna struktury krku, čelisti a čela za účelem dovolit snazší vokalizaci a přišel větší lebeční vývoj, charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna.

19.10 Tazatel: Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být velmi krátké.

Ra: Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, byli schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických elementů jako vhodný pro lekce třetí úrovně.

20.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, takže nám budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu mysli/těla/ducha. Pokud se zaseknu na některém místě v jedné z těchto relací jako třeba na tom, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu položit některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme snažit pokračovat v rámci těchto směrů.

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí úrovně. Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně část svého cyklu.

20.2 Tazatel: Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 75 000roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v posledních 75 000 letech?

Ra: Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé.

20.3 Tazatel: Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí úrovně. Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí úrovně, řekněme, v poslední době?

Ra: Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem graduace druhé úrovně během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček.

Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace prudký nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení fyzického komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného vědomí toho druhu, chcete-li.

20.4 Tazatel: Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla těsně předtím entitou druhé úrovně? Jakým typem entity se zde stanou?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí úrovně, je pro začátek tohoto procesu učení opatřena nejnižšími, pokud si přejete tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí úrovně; to jest, opatřena sebe-vědomím.

20.5 Tazatel: To by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku chápání třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.6 Tazatel: Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním změnám.

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy