Zákon jednoty Kategorie Úrovně

Nalezeno 45 výsledků.

Kategorie “Úrovně” má 6 podkategorií. Ukázat všechny kategorie

Obecné (4)

První (2)

Druhá (13)

Čtvrtá (15)

Pátá (6)

Šestá (5)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Obecné

28.15 Tazatel: A nyní, když je hlavní galaxie vytvořena, a předpokládám, že všechny její úrovně… Předpokládám, že všechny… Existuje osm vytvořených úrovní, když je tato hlavní galaxie stvořena. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak je dobré vnímat, že osmá úroveň funguje také ve svých pozdějších fázích jako počáteční úroveň nebo první úroveň další oktávy úrovní.

32.12 Tazatel: Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka dostačující.

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se pokusili o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální mysl jednoduše podchytitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že může být viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto kroky mohou být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice existuje nekonečno odstupňování vibrací nebo barev.

Nicméně jakmile se přibližujeme k hranici, musí být vynaložena snaha, abychom tuto hranici překročili. Tyto barvy jsou zjednodušujícím způsobem vyjádření hraničních dělení vaší úrovně. Existuje také časová/prostorová analogie, která může být v upraveném aspektu viděna jako samotná barva.

41.16 Tazatel: A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci*. Abychom snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí úrovni viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně mají schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a aktivovat energetické centrum zeleného paprsku.

Bytost třetí úrovně, jež má potenciál pro úplné sebeuvědomění, má tudíž potenciál pro minimální aktivaci všech energetických center. Čtvrté, páté a šesté úrovně jsou ty, jež kultivují vyšší energetická centra. Sedmá úroveň je úrovní dokončení a kloní se k bezčasovosti neboli věčnosti.

45.11 Tazatel: Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu je evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na porozumění vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ pro společenské komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými paměťovými komplexy. Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi nezbytným. Pátá pozitivní používá společenskou paměť k dosažení moudrosti, ačkoliv je to činěno individuálně. V páté negativní je mnohé prováděno bez pomoci ostatních.

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme?

Zpět na začátek

První

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

41.8 Tazatel: Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání a pokud mne opravíte, budu…

Intuitivně vidím tvoření první úrovně energetickým centrem, jež je vortexem. Tento vortex pak způsobuje tyto rotační pohyby, jež jsem zmínil předtím, světla, a vibrace, jež je světlem, které pak začíná houstnout do materiálů první úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně tak, jak daleko vás vaše úvaha dovedla. Avšak je dobré podotknout, že Logos má plán všech úrovní oktávy v potenciálním dokončení předtím, než vstoupí do kontinua prostoru/času v první úrovni. Tudíž energetická centra existují předtím, než jsou manifestována.

Zpět na začátek

Druhá

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

30.6 Tazatel: Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost [významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem.

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.7 Tazatel: Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem nekompatibilní.

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný prostor/čas?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou dvěma mezi mnohými.

30.9 Tazatel: A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.10 Tazatel: Můžete mi říci, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace tělového komplexu?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro nezávislou entitu nedostupné.

30.12 Tazatel: Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli v duchovním růstu entit druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně.

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto stvoření a jaký typ energetického centra má?

Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu.

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic náhodného.

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických látkách v okolí vzniku.

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu.

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

Čtvrtá

38.14 Tazatel: Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…

Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované energie.

Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád autority ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je každý na správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský paměťový komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost myšlenek nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch těch, co jsou na vrcholu mocenské struktury.

Toto, jak můžete vidět, je často docela škodlivé pro další polarizaci negativních entit čtvrté úrovně, protože další negativní polarizace může nastat pouze skupinovou snahou. Jakmile se entity čtvrté úrovně zvládnou spojit, polarizují se pak skrze takové služby sobě jako jsou ty nabídnuté křižáky Orionu.

Na specifičtější otázky se můžete zeptat v následující relaci této práce. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

43.9 Tazatel: V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování?

Ra: Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze s koncem inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla považována za dost vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí úrovni. Ve čtvrté úrovni jsou používány katalyzátory mentální a duchovní bolesti.

43.10 Tazatel: Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou.

43.11 Tazatel: Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života inkarnace prostoru/času ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas.

43.12 Tazatel: Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více inkarnací se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.13 Tazatel: Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté úrovni?

Ra: Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho nekonečného Stvořitele.

43.16 Tazatel: Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní používáme ve třetí úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je však podobný.

43.17 Tazatel: Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.18 Tazatel: Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a příprava potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou potravinou extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, ale spíše jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami čtvrté úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti.

43.19 Tazatel: Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti?

Ra: Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, aby byly požity potraviny, přináší trpělivost.

43.29 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby pro předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo volání právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce čtvrté úrovně předány do třetí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté úrovni není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že stejný mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se svobodnou vůlí.

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení.

47.2 Tazatel: OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem naplánované?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak můžeme odpovědět na jeho podstatu.

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož jednota Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu vytvořeném Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti.

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné celému komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, která se podílí na tomto společenství entit.

47.5 Tazatel: Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do čtvrté?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, hovoříme v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit čtvrté úrovně pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, protože bez moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře známa. Tudíž, ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během zkušenosti čtvrté úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto najdeme přibližně osm procent graduací do páté úrovně, které jsou negativní.

47.6 Tazatel: No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do páté více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do páté?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz.

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté úrovni existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více prostoru/času.

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena světlem. Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se tudíž stává požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté do páté úrovně.

48.6 Tazatel: Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím?

Ra: Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce s vědomím v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je vykonána v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský paměťový komplex, který se do sebe integroval přes pomalé fáze, pokračuje dále, aby pomohl těm méně pozitivní orientace, kteří hledají jejich pomoc. Tudíž jejich služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku společenského já a druhého já, jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší a větší intenzity porozumění a soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud nemůže být přivítána příslušná intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté úrovně.

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně polarizovaným druhým já.

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o pozici, které předcházejí období tvorby společenského paměťového komplexu. Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním ostatních já. Situace je stejná během období společenského paměťového komplexu negativní čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské oslovování méně polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní polarizaci.

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše zintenzivňující se než zvyšující potenciál.

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které pomáhají jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes channeling.

V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já nevnímají žádnou hodnotu.

Zpět na začátek

Pátá

29.28 Tazatel: Chápu. Když jste pak schopen přečíst fialový paprsek entity, vidět tento paprsek, je pak možné okamžitě určit, zda by entita mohla používat krystaly k dotknutí se inteligentní energie?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné udělat pro toho z páté úrovně nebo vyšší.

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

43.20 Tazatel: Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která může být připravena myšlenkou.

43.21 Tazatel: Jaký by to byl typ jídla?

Ra: Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií nebo světlým vývarem zlatavě bílého odstínu.

43.22 Tazatel: Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času je navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný.

43.23 Tazatel: Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám příležitosti naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje komplex, ale dává nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to zásobuje komplex, ale učí to něco?

Ra: Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se to v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení.

Zpět na začátek

Šestá

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

41.5 Tazatel: Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které přijímáte, jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně.

41.6 Tazatel: Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému Stvořiteli?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány.

43.15 Tazatel: Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití moudrosti?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně.

43.24 Tazatel: Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče směru vašeho dotazu.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.