Zákon jednoty Book V

Hide menu

Výsledky 1 až 100 z 150

       Následujících 50 ⇒

6.2 Tazatel: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou Tom Flaherty?

Ra: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu.

6.3 Tazatel: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství.

Ra: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení potřebných výsledků.

6.29 Tazatel: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně?

Ra: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

8.2 Tazatel: Včera zde bylo určité množství materiálu, který přečtu a kde říkáte: „je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.“ Moje první otázka je, co jste myslel tím „přistání jsou vašich lidí“?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé dosáhli v přítomnosti tohoto času/prostoru technologického pokroku, pokud byste to tak nazvali, být schopni sestrojit a létat plavidly tvaru a typu vám známém jako neidentifikované létající objekty. Bohužel pro vibrační frekvenci společenského paměťového komplexu vašich lidí nejsou tato zařízení určena jako služba lidstvu, ale pro potenciální destruktivní účely. To dále zamotává vibrační propojení vašeho společenského paměťového komplexu způsobující situaci, kde ani ti orientovaní směrem ke službě ostatním, ani ti orientovaní službě sobě samému nemohou získat energii/moc, která otevírá pro společenský paměťový komplex bránu do inteligentního nekonečna. Toto pak způsobuje malou sklizeň.

8.3 Tazatel: Jsou toto plavidla našich lidí z úrovní, jak říkáme, kteří nejsou v tuto dobu inkarnovaní? Kde mají základnu?

Ra: Já jsem Ra. Ti, o kterých mluvíme, jsou třetí úrovně a jsou součástí takzvaného vojenského komplexu z různých společenských skupin a struktur vašich lidí.

Základny se liší. Jsou zde základny, jak byste je nazvali, podmořské ve vašich jižních vodách poblíž Baham, a také ve vašich mořích Tichého oceánu na různých místech v blízkosti chilských mořských hranic. Existují základny na vašem Měsíci, jak tento satelit nazýváte, jež jsou v současné době přepracovávány. Jsou základny, které se pohybují na vaší pevnině. Jsou základny, pokud byste je tak nazvali, na vaší obloze. Toto jsou základny vašich lidí, jsou velmi početné a, jak jsme řekli, potenciálně destruktivní.

8.4 Tazatel: Odkud lidé, kteří obsluhují tato plavidla, pocházejí? Jsou spojení s nějakým národem na Zemi? Odkud pocházejí?

Ra: Tito lidé pocházejí ze stejného místa jako vy nebo já. Pocházejí od Stvořitele.

Jelikož jste zamýšlel otázku v jejím povrchním aspektu, tito lidé jsou ti z vašich vlád a vlád ostatních, kteří jsou zodpovědní za, jak byste řekli, národní bezpečnost.

8.5 Tazatel: Mám tomu pak rozumět tak, že Spojené státy mají tato plavidla v podmořských základnách?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

8.6 Tazatel: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto pozemních [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie.

V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich lidí je stále větší.

8.7 Tazatel: Jsem zmatený těmi plavidly, pro která máme podmořské základny. Jsou [neslyšitelné]. Je tato technologie dostatečná k zastínění všech ostatních druhů zbraní? Máme pouze schopnost létat v těchto plavidlech, nebo jsou jiné zbraně jako jsou… Byly nám poskytnuty [neslyšitelné] nebo to jsou jen plavidla pro transport? Jaký je základní mechanismus jejich [neslyšitelné]? Je opravdu těžké tomu uvěřit.

Ra: Já jsem Ra. V některých případech je možná nesprávné použít pojmenování „plavidla“. Bylo by vhodnější je považovat za výzbroj. Použitá energie je ta z pole elektromagnetické energie, která polarizuje zemskou sféru. Zbraně jsou dvojího základního druhu: ty, které jsou nazývány vašimi lidmi jako psychotronické, a ty, které jsou nazývané vašimi lidmi jako částicový paprsek. Množství destrukce, které je obsažené v této technologii, je značné a zbraně byly použity v mnoha případech ke změně počasí a k posílení vibračních změn, které v současné době obklopují vaši planetu.

8.8 Tazatel: Jak byli schopní toto udržet v tajnosti? Proč nejsou tato plavidla užívaná k transportu?

Ra: Vlády každé iluze vašeho společenského rozdělení si přejí zdržet se publicity, aby mohlo být zachováno překvapení v případě nepřátelské akce od, jak je vaši lidé nazývají, nepřátel.

8.9 Tazatel: Kolik těchto plavidel mají Spojené státy?

Ra: Já jsem Ra. Spojené státy jich mají v tomto okamžiku pět set sedm tři, pět sedm tři [573]. Jsou v procesu navyšování tohoto počtu.

8.10 Tazatel: Jaká je maximální rychlost jednoho z těchto plavidel?

Ra: Já jsem Ra. Maximální rychlost těchto plavidel je rovna energii Země na druhou. Toto pole se mění. Limit je přibližně polovina rychlosti světla, jak byste to nazvali. Toto je kvůli nedokonalostem v návrhu.

8.11 Tazatel: Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí přepravovat [neslyšitelné]… přepravovat [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii způsobují, že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti se zkreslením se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci.

8.12 Tazatel: Ve stejnou chvíli, kdy jste se zmínil, že některá z přistání byla našich lidí, jste se také zmínil, že některá patřila skupině Orionu. Bavili jsme se trochu o skupině Orionu, ale proč zde tato skupina přistává? Jaký je jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Jejich účelem je dobýt. Na rozdíl od těch z Konfederace, kteří čekají na volání, volá takzvaná skupina Orionu za účelem dobývání sama sebe.

8.13 Tazatel: Co přesně dělají, když přistanou?

Ra: Existují dva typy přistání. V prvním jsou entity z vašich lidí vzaty do jejich plavidla a naprogramovány pro budoucí použití. Existují dvě nebo tři úrovně programování. Za prvé úroveň, která bude objevena těmi, kdo provádějí výzkum. Za druhé spouštěcí program. Za třetí je to druhý a nejhlubší spouštěcí program krystalizující entitu, čímž způsobí, že vypadá jako bez života a je užitečnou jako druh majáku. To je typ přistání.

Druhým typem je přistání pod zemskou kůru, kam je vstoupeno z vody. Znovu se jedná o oblasti vaší Jižní Ameriky a oblasti Karibiku a v blízkosti takzvaného severního pólu. Základny těchto lidí jsou podzemní.

8.14 Tazatel: Co má skupina Orionu za... jaký je cíl skupiny Orionu s ohledem na dobývání?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří v souladu s vibrací Orionu nejsou.

8.23 Tazatel: Nejpřekvapivější informace, kterou jste mi dal a které, což musím připustit, mám potíže uvěřit, je, že Spojené státy mají 573 plavidel, jak jste popsal. Kolik lidí v naší vládě si je vědomo, že máme tyto… kolik lidí celkem ze Spojených států si je toho vědomo, včetně těch, kteří spravují plavidla?

Ra: Já jsem Ra. Počet vašich lidí se různí, protože jsou v tomto konkrétním bodě času/prostoru potřeby ke komunikaci, takže se počet v tomto okamžiku zvyšuje. Přibližný počet je jedna pět nula nula [1 500]. Je to pouze přibližně, protože jak se vaše iluzorní časové/prostorové kontinuum posouvá ze současnosti do současnosti tohoto bodu, mnozí se učí.

8.24 Tazatel: Kde jsou ta plavidla konstruována?

Ra: Tato plavidla jsou konstruována jedno po druhém na dvou místech: v poušti nebo v suchých oblastech vašeho takzvaného Nového Mexika a v poušti nebo suchých oblastech vašeho takzvaného Mexika, [přičemž] obě instalace jsou pod zemí.

8.25 Tazatel: Říkáte, že Spojené státy skutečně mají výrobní továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Tak jsem to řekl. Smím v tuto chvíli zopakovat, že tento typ informace je velmi povrchní a nemá žádnou důležitost v porovnáním se studiem Zákona jednoty. Nicméně bedlivě sledujeme tento vývoj v naději, že vaši lidé budou sklizeni v míru.

8.26 Tazatel: Jsem si plně vědom, že tato série otázek je zcela bez důležitosti, ale tato konkrétní informace je pro mě tak překvapující, že mě nutí zpochybňovat v této věci vaši věrohodnost. Až do tohoto bodu jsem souhlasil se vším. Toto je velmi překvapující a nepřipadá mi možné, že by se toto tajemství uchovalo v tajnosti dvacet sedm let a že my ovládáme tato plavidla. Omlouvám se za svůj postoj, ale řekl jsem si, že budu v tomto velmi upřímný. Je pro mě neuvěřitelné, že bychom provozovali továrnu v Mexiku, mimo Spojené státy, k výrobě těchto plavidel. Možná se mýlím. Tato plavidla jsou fyzická plavidla vyrobená našimi fyzickými lidmi? Mohl bych jít dovnitř jednoho a řídit jej? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nemohl byste jej řídit. Spojené státy, jak nazýváte váš společenský divizní komplex, je vyrábí jako typy zbraní.

8.27 Tazatel: Není tam tedy žádná posádka? Žádný pilot, jak bych řekl?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.28 Tazatel: Jak jsou řízena?

Ra: Já jsem Ra. Jsou řízena počítačem ze vzdáleného datového zdroje.

8.29 Tazatel: Proč máme továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Nezbytné to je jak kvůli suchosti půdy, tak kvůli téměř úplné absenci populace. Proto vaše takzvaná vláda a takzvaná vláda vaší sousedící geografické oblasti zřídily podzemní instalaci. Vládní úředníci, kteří souhlasili, neznali užití, ke kterému bylo jejich území vybráno, ale považovali to za vládní výzkumnou instalaci pro užití v tom, co byste nazvali bakteriologická válka.

8.30 Tazatel: Je toto typ plavidla, kterým byl transportován Dan Fry?

Ra: Já jsem Ra. Ten, který je známý jako Daniel, byl v myšlenkové formě transportován myšlenkovou formou iluze vozidla Konfederace za účelem předání dat tohoto komplexu mysli/těla/ducha tak, abychom mohli vidět, jak by takový typ kontaktu mohl pomoci vašim lidem v odhalování inteligentního nekonečna za iluzí limitů.

8.32 Tazatel: Důvodem, proč jsem se tolik dotazoval na plavidla, o kterých jste řekl, že je Spojené státy řídí, je to, že pokud toto zahrneme do knihy, způsobí to mnoho problémů. Je to něco, co uvažuji zcela z knihy vyjmout, nebo se vás na to musím vyptat se značnými detaily. Je obtížné se vůbec ptát v této oblasti, ale chtěl bych o tom možná položit ještě několik dalších otázek s možností to pak vynechat z knihy. Jaké jsou průměry těchto plavidel, která Spojené státy [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Navrhuji, aby toto byla poslední otázka této relace. Budeme hovořit v příští relaci, jak uznáte za vhodné, a žádáme, abyste byli řízeni pouze vlastním úsudkem.

Přibližný průměr, vzhledem k několika modelovým změnám, je dvacet tři vašich stop, jak měříte.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda máte potřebnou krátkou otázku předtím, než ukončíme tuto relaci?

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

12.1 Tazatel: Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští měsíc. Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do našeho kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala D’Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v tomto kruhu, pokud se tu objeví.

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli nedávnému nedostatku času/prostoru, který nazýváte zaneprázdněnost. Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním cyklu vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem kontinuu budete žádáni, abyste se zeptali znovu.

Tato skupina je vysoce vyvážená k vibračním zkreslením nástroje, a to za prvé díky každodennímu kontaktu s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s nástrojem skrze období meditace. Za třetí, díky osobnímu zkreslení komplexu mysli/těla/ducha směrem k rozjímání, což v součtu způsobuje, že je tato skupina efektivní.

12.10 Tazatel: Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v Izraeli okolo roku 1972?

Ra: Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je nezbytné, že každá bytost používá svobodné a úplné rozeznání od celistvého já, což je srdcem komplexu mysli/těla/ducha.

12.11 Tazatel: Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které jsem původně byl, v roce 1962?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná skupina byla Konfederace.

12.12 Tazatel: Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma.

12.23 Tazatel: Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve skříni, mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel?

Ra: Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše schopen vnímat konstrukt. Konstrukt může být ponechán na krátkou dobu, ačkoliv mají tyto konstrukty schopnost zmizet. Naprogramování na těchto konstruktech je nicméně ztěžuje vzdáleně ovládat. Nebyl byste schopen se utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte.

12.24 Tazatel: Bylo by to proti Zákonu jednoty a dělal bych chybu chytáním těchto entit?

Ra: Já jsem Ra. Pod Zákonem jednoty nejsou žádné chyby.

12.25 Tazatel: Chci říci, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému nebo směrem k službě ostatním, když bych dělal tento čin zamykání myšlenkové formy nebo konstruktu?

Ra: Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty interpretujeme, ale ne ve smyslu dávání rad.

12.32 Tazatel: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci nebo jimi byli?

Ra: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete.

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16.47 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme někdy našli na našich obličejích nebo jinde?

Ra: Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty.

16.48 Tazatel: Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější.

16.49 Tazatel: Říkáte, že si je vytváříme my sami?

Ra: Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna.

17.3 Tazatel: Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co způsobilo tento kráter?

Ra: Já jsem Ra. Destrukce atomového reaktoru způsobila vznik tohoto kráteru.

17.4 Tazatel: Reaktoru koho?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“, poslaným Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl detonován.

17.5 Tazatel: Jaký byl účel jeho příletu sem?

Ra: Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té době jste začínali pracovat ve více technickém směru. Zajímalo nás určení rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn jednoduchým atomovým reaktorem nebo motorem, jak byste jej nazvali. Nebyl to ten typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl stejný destruktivní účinek na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, když se porouchal, cítili jsme, že by bylo nejlepší raději vybrat místo pro jeho destrukci než se pokusit jej získat zpět, protože módy možnosti/pravděpodobnosti tohoto manévru vypadaly velmi, velmi nepatrné.

17.6 Tazatel: Bylo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci?

Ra: Já jsem Ra. Radiace, jak ji znáte, bylo v tomto konkrétním typu zařízení velice málo. Je radiace, která je lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, že není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních zbraní.

17.7 Tazatel: Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve stromech?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. Nicméně energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila potíže.

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

17.26 Tazatel: Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním samovznícením?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně.

17.27 Tazatel: Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen bleskem. Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné výskyty, které se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém jsme mluvili.

17.28 Tazatel: Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou náhodné entity?

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně.

18.1 Tazatel: Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti na místě Ra, mohl bych kvůli zkreslení Zákona jednoty přidat nějaká chybná data k pravdivým informacím, které jsem předal této skupině. Děláte to?

Ra: Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení se mohou objevit. Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. Není naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné informace, ale vyjádřit, v omezujícím charakteru vašeho jazykového systému, pocit nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a inteligentní jednotě.

18.2 Tazatel: Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? Způsobuje špatný kontakt?

Ra: Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste ji přeformulovat, prosím?

18.3 Tazatel: Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli požití určité chemické látky tímto nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta chemická látka?

Ra: Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním zvukovým komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve spojení s kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že má, řekněme, velmi dramatický pokles efektu. V každém případě začínal tento nástroj relaci se zkreslením směrem k extrémní vitální energii, kterou tato látka produkuje.

Nicméně tento nástroj byl během relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla dostatečnou sílu zvýšit schopnosti entity vyjádřit vitální energii. Tudíž došlo k prvnímu fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak se nástroj znovu spoléhá na své vlastní vibrační komplexy vitální energie, přičemž je vitální energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle přerušit komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak neužitečná.

18.4 Tazatel: Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by nástroj mohl jíst?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální energii.

18.10 Tazatel: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona jednoty. Kde je tato entita nyní?

Ra: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v léčebném procesu.

18.11 Tazatel: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a stala se odcizenou od ostatních-já.

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti.

19.22 Tazatel: Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych se zeptal, jestli jsou nějaké jiné látky, potrava atd., které by neměla jíst nebo pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje mít z jakéhokoli důvodu špatný kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Není žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a která by negativně ovlivňovala její schopnosti. Existuje jedna aktivita, která pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji nazvali.

Jsou užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, kterou si vybral, a to je co byste nazvali marihuana. Toto je způsobeno zkreslením směrem k chemickým pokleskům v rámci komplexu mysli, které způsobují nedostatek synaptické kontinuity. Toto je chemická reakce krátkého trvání. Tento nástroj nicméně nikdy neužil tuto konkrétní látku v době konání služby.

Věříme, že jsme pokryli užití takových chemických prostředků jako LSD, to je do určité míry pozitivní díky stimulaci nebo urychlení vitálních sil. Nicméně tomuto nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere na vitálních energiích, jakmile látka odezní, což je pravda pro jakoukoli urychlovací chemikálii.

21.3 Tazatel: Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst nepublikovaný léčebný materiál?

Ra: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha vhodné vibrační zkreslení.

21.4 Tazatel: Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení.

22.1 Tazatel: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých místech cítí kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které můžete nazvat kosmickými.

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové formy této vůně.

22.2 Tazatel: Za druhé by ráda věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji.

Ra: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu ducha.

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu s ohledem na bolest.

23.11 Tazatel: Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil?

Ra: Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte naši nesnáz.

23.19 Tazatel: Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně.

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

24.18 Tazatel: Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem právě četl…

Ra: [Zakašlání.]

24.19 Tazatel: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Ra: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

24.20 Tazatel: Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích?

Ra: Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto informaci nebudeme sdílet.

25.1 Tazatel: …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin vedl k zánětu průdušek nástroje, jak je to nazýváno?

Ra: Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. Toto bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento nástroj zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit od svého příjemce velké zásoby životní energie.

První nadějí orionské entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se tento nástroj stane méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte pozitivním. Díky vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím této látky jako programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento nástroj tohoto zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by byl pro skupinu Orionu uspokojivý.

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme zatím nemluvili o různých typech energetických zablokováních a přenosů, pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v činnostech vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je však velmi silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální energie lásky zeleného paprsku. Proto se ani tento určitý plán neuskutečnil, jelikož tato entita v tomto kontextu pokračovala odevzdáváním se otevřeným způsobem neboli způsobem zeleného paprsku, spíše než snažením přijímat* nebo manipulovat ostatní-já.

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita má velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas pokoušela překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k této práci. V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, řekněme, zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a nedostatku touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem delší dobu, než bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, což způsobilo neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou nyní zažívá.

25.2 Tazatel: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části dne před odpočinkem.

25.3 Tazatel: Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi Don a Jim mohou pomoci s mou revitalizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme pouze říci, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že kvůli zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času by bylo dobré, měla-li by entita během cvičení společnost.

26.40 Tazatel: Tento nástroj se ptá, jak dlouho potrvají oslabující účinky, které teď pociťuje z požití LSD, a existuje něco, co bychom mohli udělat, aby tento nástroj byl ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři vaše lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární cyklus; druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek.

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste velmi svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující se v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

27.1 Tazatel: Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný důležitý aspekt našeho bytí.

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role?

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky mechanismům krystalu a nabitého léčitele.

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času.

27.2 Tazatel: Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že byly také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které nebyly plně materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu nahoru po svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým chodidlům. Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, inteligentní nekonečno nacházející se ve vstřebávání žití a bytí, jak se kodifikuje do inteligentní energie díky myšlenkovým dojmům těch, kteří pomáhali živému kameni do nového tvaru bytí. Uvolnění a užití inteligentního nekonečna na krátkou dobu začne vstřebávat všechny navazující nebo propletené dimenze, tudíž umožňuje krátké částečné záblesky těch, co promítají do materiálu své myšlenky. Tyto bytosti se tudíž začnou materializovat, ale nezůstanou viditelnými. Tyto bytosti byly manifestacemi myšlenkových forem neboli manifestacemi viditelnými ve třetí úrovni našeho komplexu společenské paměti, když jsme nabídli kontakt z našeho inteligentního nekonečna do inteligentního nekonečna kamene.

29.33 Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za těchto podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o kterém jsme mluvili.

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení.

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme?

30.17 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říci, zda by tento předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která nejsou nezbytná.

32.1 Tazatel: Mám malou otázku od Jima, kterou bych sem teď vložil. Přečtu ji.

„Fyzický komplex nástroje je nyní v procesu zotavování se po užití chemické látky. Nebyla si vědomá otevíráních, která vytvářela. Jak si může být každý z nás tří přítomných více vědom, jak tato otevření mohou být vytvořena v našich činech a myšlenkách? Je možné, že bychom mohli zapříčinit taková otevření neúmyslně, jakmile se během těchto relací ptáme v určitých oblastech? A pak, co můžeme obecně udělat, abychom se chránili před zkreslujícími vlivy? Existuje nějaký rituál nebo meditace, kterou použít?“

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv sympatizujeme s velikou touhou být k službám, ilustrovanou touto otázkou, naše odpověď je omezená zkreslením Cesty Zmatení. Řekneme obecné věci, které mohou v této oblasti posloužit.

Za prvé, když nástroj díky této příhodě zkreslil svůj komplex těla směrem k nízké životní energii, příčinou byla rozpoznatelná látka. Nebyla to, řekněme, přírodní látka a komplex mysli/těla/ducha si nebyl dostatečně vědom jejího zkreslení směrem k fyzické slabosti. Přirozené způsoby, řekněme, každodenní existence, ve kterých [je] entita bez zkreslení způsobených požitím vysoce efektivní chemické látky, mohou být viděny jako vždy vhodné povahy. Neexistují chyby včetně činů tohoto nástroje.

Za druhé, tímto nástrojem byly do velmi vysokého stupně demonstrovány způsoby ochrany proti jakémukoliv negativnímu nebo vysilujícímu vlivu pro ty na pozitivní cestě. Zvažte, chcete-li, potenciály, které tato konkrétní příhoda měla pro vstoupení negativních vlivů do nástroje. Tento nástroj myslel na Stvořitele ve své samotě i ve svých činech s ostatními-já, neustále chválil a dával poděkování Stvořiteli za prožitky, které zažíval.

To na oplátku dovolilo této konkrétní entitě, aby vyzařovala k ostatním-já takové energie, které se staly katalyzátorem pro otevření a zesílení schopnosti ostatních-já jednat v pozitivněji polarizovaném stavu. Vidíme tudíž ochranu jako velmi jednoduchou. Dejte díkůvzdání za každý moment. Dívejte se na sebe a ostatní-já jako na Stvořitele. Otevřete srdce. Vždy poznejte světlo a chvalte to. To je veškerá nezbytná ochrana.

34.1 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni lepší než jedno dlouhé.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění zranitelnosti, které by mohlo být využito.

34.3 Tazatel: Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení svého bytí.

36.19 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s Ra mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

36.20 Tazatel: Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně?

Ra: To je správně.

36.21 Tazatel: Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný počet pro tento typ práce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pro ochranu tohoto nástroje je toto nezbytné jako minimální seskupení a také jako nejefektivnější počet díky mimořádné harmonii v této skupině. V jiných skupinách může tento počet být větší, ale v tomto kontaktu jsme zpozorovali, že nejefektivnější podpora je dávána jednotlivými myslemi/těly/duchy v tomto čase přítomnými.

36.22 Tazatel: Mám trochu nejasno, co se týká vyššího já. Nyní předpokládám, že my všichni máme oddělené nebo odlišné vyšší já šesté pozitivní úrovně. Je to správně? Každý z nás tady v místnosti, to jest [všichni] tři z nás?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Pokusíme se zacílit na záměr vašeho dotazu, jak mu rozumíme. Prosím požádejte o jakékoliv další informace.

Za prvé, je správně, že každý v tomto obydlí má jednu nadduši, jak ji můžete nazvat. Avšak díky opětovným harmonickým interakcím této trojice entit, může být krom interakce tří vyšších já pozorována další harmonická interakce; to jest, každý společenský paměťový komplex má nadduši typu, který je obtížné vám popsat slovy. V této skupině jsou dva takové celky společenských paměťových komplexů, které v této době mísí svá úsilí s vašimi vyššími já.

37.1 Tazatel: Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat publikovat první knihu, kterou jsme udělali?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

37.2 Tazatel: Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu. Je pro vás možné toto okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

37.3 Tazatel: Okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Za prvé, vybírání této skupiny vykonat nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují.

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již překročil číslo jedna.

37.4 Tazatel: Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto k distribuci. Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento problém, který mám?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě jednoduché, jasné prózy.

Nemůžeme říci více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili Způsob zmatení.

37.5 Tazatel: Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak byla Konfederace zapojena více pochopitelnějším způsobem, řekněme, pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by rádi měli Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním problémům.

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé?

38.1 Tazatel: Řeknete nám, existovala by nějaká naděje nebo nějaký účel v tom, kdybychom buď Jim nebo já převzali na začátku relace místo nástroje a pokusili se nahradit nástroj za nástroj tím, že se pokusíme o práci v transu sami?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je na hranici porušení svobodné vůle. Vezmeme však vaši touhu jako povolení mluvit, řekněme, mírně za limity nastavenými pokyny Konfederace.

V tomto bodě prostoru/času není ani ten, který je znám jako Don, ani ten, který je znám jako Jim, dostupný pro tuto práci. Ten známý jako Don by, řekněme, praktikováním mechanismů kontaktu a službou ostatním ve způsobech channelování, jak jej nazýváte, mohl za určitou délku vašeho času být schopný tuto práci dělat. Ten známý jako Jim by také bez větší praxe po delší dobu shledal stát se kanálem tohoto typu jako obtížné. Pak bychom museli experimentovat s harmonickými frekvencemi, které by se touto praxí vyvinuly. To je pravdou v obou případech.

39.1 Tazatel: Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití chemické látky před zhruba šesti týdny?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tento nástroj nyní kvůli efektu zdvojnásobení dvou užití prochází nejintenzivnějším období oslabení/zkreslení fyzického komplexu. Nástroj může očekávat, že tento extrém bude pokračovat v období patnácti nebo dvaceti vašich denních cyklů. Zkreslení slabosti se pak začnou zmenšovat, avšak ne tak rychle, jak jsme mysleli, a to díky pokračujícím zkreslením slabosti nástroje.

Tento nástroj má velké štěstí, že má podpůrnou skupinu, která mu v současnosti vštěpuje nezbytnou opatrnost s ohledem na tyto relace. Tento nástroj je schopný téměř okamžitě vyčistit mentální/emocionální komplex a duchovní komplex k čistotě, kterou tato práce vyžaduje, ale zkreslení nástroje směrem k věrnosti službě nefunguje k nejlepšímu využití jeho úsudku o zkreslení slabosti fyzického komplexu. Vážíme si proto vaší asistence v prostorech/časech, jako je ta ve vašem posledním rozhodnutí nemít sezení. Bylo to vhodné rozhodnutí a pokyny dané tomuto nástroji byly nápomocné.

39.2 Tazatel: Existuje cokoliv, co by mohl nástroj udělat navíc kromě toho, co se už pro rychlejší zlepšení svého stavu pokouší dělat? Vím, že nebyla schopná cvičit kvůli svému problému s chodidlem během dvou posledních dnů… nemohla chodit, ale doufáme, že se k tomu vrátíme. Existuje cokoliv jiného, co by mohla dělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní do uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější fyzická existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak požadavky zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají na tuto aktivitu vliv.

Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem kontinuu třetí úrovně otázka času.

39.3 Tazatel: Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence a jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz hraničí s porušením svobodné vůle. Předané informace celkem dobře stanovují pokyny, které lze následovat. Avšak jsme si vědomi toho, nejen že nikdo z vás nemůže číst auru tohoto nástroje a vidět tak stav jejího fyzického komplexu, ale také toho, že samotný nástroj má značné obtíže kvůli své neustálé závislosti na vůli sloužit proniknout přesným stavem zkreslení svého fyzického komplexu.

Věříme proto, že neporušujeme svobodnou vůli, když jako nejvhodnější navrhneme jedno sezení každý druhý den během ranních hodin, s možností dalšího kratšího sezení během volného rána, pokud to bude vhodné. Je tomu tak nejenom během tohoto období, ale obecně.

42.16 Tazatel: Přibližně před dvaceti lety, o trochu méně, jsem měl během meditace jeden prožitek, o kterém jsem mluvil dříve* a který byl velmi hluboký. Jaké disciplíny by byly nejvhodnější, aby byla tato situace a tento typ prožitku znovu vytvořen?

Ra: Já jsem Ra. Váš prožitek by byl nejlépe dosažen z ceremoniální magické pozice. Avšak Poutník nebo adept bude mít pro tento typ prožitku mnohem větší potenciál, který, jak jste si nepochybně zanalyzoval, je archetypické povahy, ten patřící do kořenů vesmírného vědomí.

42.17 Tazatel: Týkalo se to nějakým způsobem Zlatého úsvitu v obřadní magii?

Ra: Já jsem Ra. Vztahem byla shodnost.

42.18 Tazatel: Měl bych pak v rámci pokusu tuto zkušenost reprodukovat následovat praktiky Řádu Zlatého úsvitu, abych ji zopakoval?

Ra: Já jsem Ra. Pokusit se zreprodukovat zasvěcovací zkušenost je, řekněme, cestou vzad. Avšak praxe tohoto druhu služby ostatním je ve vašem případě vhodná při práci se svými druhy. Pro pozitivně polarizované entity není dobré pracovat jednotlivě. Důvody tohoto jsou zřejmé.

42.19 Tazatel: Byla pak tato zkušenost formou zasvěcení? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

44.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

44.1 Tazatel: Tento nástroj měl určité otázky týkající se její vitality. Těžko se nám to odhadovalo. Je pro vás možné to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a shledáváme, že můžeme být k službám bez porušení svobodné vůle díky rozhodnutí tohoto nástroje řídit se spíše nejpečlivějším hodnocením než tím nejvíce touženým.

Byli jsme překvapeni, že jsme byli schopni udržovat pravidelný kontakt během tohoto nejintenzivnějšího období negativního rušení. Přesuny sexuální energie pro určitá sezení daly tomuto nástroji dodatečné životní zdroje, ze kterých bylo možné čerpat. Avšak to není případ tohoto sezení, kde komplex těla je řízen vůlí tohoto nástroje. Tento nástroj nevynáší žádný soud nad touto službou. Schopnost vůle, rozpoznána jako ústřední a nejvíce hodnotná, by mohla v této činnosti způsobit vážné zkreslení v komplexu těla nástroje. Můžeme podotknout, že mučednictví není nezbytně nápomocné. Žádáme tento nástroj, aby vyhodnotil tyto myšlenky, zvážil a rozeznal v nich možnou pravdu, a pokud jsou posouzeny jako pravdivé, doporučujeme tomuto nástroji předat moc úsudku této skupině, jejíž zájmy jsou mnohem vyváženější než ty nástroje. Vyberte rozhodnutí bez očekávání nebo vazby na výsledek. Naše naděje, můžeme říci, pro dlouhodobý kontakt skrze tento nástroj závisí na jeho vyzrálé schopnosti poskytnout službu ostatním já tím, že přijme jejich pomoc, a tím zůstane životaschopným nástrojem.

Rádi bychom poděkovali tazateli, že nám umožňuje hovořit k tomuto bodu, jelikož jsme si byli vědomi zkresleních spočívajících na té, jejíž vůle sloužit není usměrňována vědomostmi o omezeních zkreslení komplexu těla.

44.2 Tazatel: Jelikož si nejsme v tomto čase vědomi vitality nástroje, mohl byste prosím ukončit tento kontakt, jakmile to bude nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Vyjádřeno vaší řečí jsou naše ruce do určité míry svázány. Tento nástroj využil vnitřní rezervy, jež byly draze koupeny. Proto máme čest/povinnost užívat tuto energii, jak nejlépe dovedeme. Když bude její množství nízké, s největší pravděpodobností, jako vždy, vyjádříme potřebu ukončení sezení. Jediný způsob, jak se za každou cenu vyhnout tomuto sdílení služby, je vzdát se této činnosti. Je to dilema.

44.3 Tazatel: Můžete mi říct, co to bylo za tón, který jsem slyšel ve svém levém uchu, když jste začal komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To byl negativně orientovaný signál.

44.4 Tazatel: Můžete mi říct, jak bych slyšel pozitivně orientovaný signál?

Ra: Já jsem Ra. Jsou dva typy pozitivního signálu. Za prvé, v místě pravého ucha signál naznačuje znamení, že vám je předávána nějaká bezeslovní zpráva říkající: „Poslouchejte. Buďte opatrní.“ Druhým pozitivním znamením je tón nad hlavou, který je vyváženým potvrzením myšlenky.

44.5 Tazatel: Existují nějaké jiné negativně orientované signály, které dostávám?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jste schopen přijímat myšlenkové formy, slovní formy a vize. Avšak zdáte se být schopen je rozeznávat.

44.6 Tazatel: Existuje důvod, že jsem těmto signálům negativní povahy otevřený?

Ra: Já jsem Ra. Nejste snad vším?

44.7 Tazatel: Myslím, že by bylo dobré, kdybychom nyní ukončili spojení, abychom před pokračováním nástroji dovolili nabrat více nezbytné energie. To je nyní moje rozhodnutí. Velmi rád bych pokračoval ve spojení, ale zdá se mi, ačkoliv neumím posoudit úroveň energie nástroje, že by nástroj neměl spotřebovat žádnou další energii.

Ra: Já jsem Ra. Odpovídáme na nezodpovězenou otázku. Avšak je to nanejvýš nápadné, a proto vás prosíme o odpuštění za toto porušení. Energie nástroje byla již vynaložena a byla určena pouze k tomuto účelu. Můžete činit, jak si přejete, ale toto je povahou přípravy nástroje pro kontakt a je jediným důvodem, že jej můžeme použít.

       Následujících 50 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy