12 ⇒

⇐ 10

Zákon jednoty Relace 11 – 26

Hide menu

11.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

11.1 Tazatel: Měli bychom do knihy, v níž vyústí tyto relace, zahrnout rituál, který jste doporučil, abychom používali pro vaše volání?

Ra: Já jsem Ra. Tato záležitost je malé důležitosti, protože naše doporučení bylo podáno pro účel navázání kontaktu skrze tento nástroj s touto skupinou.

11.2 Tazatel: Je pro nástroj nápomocné mít [jméno] a [jméno] přítomné během těchto relací? Tvoří počet [lidí] ve skupině nějaký rozdíl v těchto relacích?

Ra: Já jsem Ra. Nejdůležitější z entit jsou tazatel a vibrační zvukový komplex Jim. Dvě entity dále napomáhají [většímu] pohodlí nástroje dodáním energie nástroji [a to] jejich schopnostmi sdílet komplex fyzické energie, který je částí vaší vibrace lásky.

11.3 Tazatel: Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by nebyl Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se vyvíjela se službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly by do řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve smyslu služby sobě samému?

Ra: Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by to byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená sklizeň – pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se směrem do čtvrté úrovně ve službě sobě samým, velká většina opakujících třetí úroveň. Toto je přibližné díky faktu, že paralelní vortexy možnosti/pravděpodobnosti ustanou, když čin proběhne, a nové vortexy možnosti/pravděpodobnosti jsou započaty.

11.4 Tazatel: Existuje planeta za naším sluncem, naproti nám v orbitě, o které nevíme?

Ra: Já jsem Ra. Je zde sféra v oblasti naproti vašemu slunci s velmi, velmi studenými podmínkami, ale dostatečně velká ke zkreslení statistických dat. Tato sféra by se správně neměla nazývat planetou, protože je uzamčená v první úrovni.

11.5 Tazatel: Řekl jste, že entity z Maldeku by mohly jít do… některé mohou jít do negativní čtvrté úrovně. Existují lidé, kteří odcházejí z naší současné třetí úrovně do míst ve vesmíru a slouží, které jsou planetami čtvrté úrovně ve službě sobě sama nebo[li] negativní typy planet?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím zopakujte.

11.6 Tazatel: Jakmile náš cyklus skončí a nastane graduace, je pro kohokoli možné přejít z této třetí úrovně na planetu čtvrté úrovně, která je typu služby sobě samé nebo[li] negativního typu?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme specifičnost vaší otázky. V rámci této sklizně naznačuje vortex možnosti/pravděpodobnosti sklizeň, ačkoliv malou, tohoto typu. Toto je správně.

11.7 Tazatel: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli si byla vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče.

11.8 Tazatel: Je zde kdokoliv v historii, kdo je všeobecně známý a přešel na planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samému, nebo[li] planetu negativního typu nebo kdo tam půjde?

Ra: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu.

11.9 Tazatel: Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem?

Ra: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako Čingischán, ten známý jako Rasputin.

11.10 Tazatel: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho dosáhli?

Ra: Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního nekonečna.

11.11 Tazatel: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny ke službě sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept a také se usilovně snažil o následování služby sobě samému.

11.12 Tazatel: Kde jsou tyto tři entity nyní?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné pro přesun těchto znalostí k vám.

11.13 Tazatel: Kdo šel do souhvězdí Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán.

11.14 Tazatel: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co dělá?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem.

11.15 Tazatel: Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu?

Ra: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně využijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny bytosti slouží Stvořiteli.

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, přepravní úředník.

11.16 Tazatel: Co křižáci dělají?

Ra: Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých válečných vozech (kočárech), aby dobyli planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha dříve, než nabydou stádia dosažení společenské paměti.

11.17 Tazatel: V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti?

Ra: Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Skupinová paměť ztracená pro jednotlivce v kořenech stromu mysli se pak společenskému komplexu stane známou, čímž se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody tohoto komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru hledání, protože všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám společnosti.

11.18 Tazatel: Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu za účelem kontroly mysli? Jak toto dělají?

Ra: Jako všichni, následují Zákon jednoty následujíce svobodnou vůli. Je vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Ti pak na planetární sféře jednají, jako jednáte vy, šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí Zákona jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. Skrze ně započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek planetárních entit zotročen svou vlastní svobodnou vůlí.

11.19 Tazatel: Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, některá jména, která mohou být na této planetě známá?

Ra: Já jsem Ra. Přeji si být nenásilným ke zkreslení svobodné vůle. Jmenovat ony dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad plody činů těch entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. Touto cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat v řekněme planetární hře. Není to ústřední pro sklizeň.

11.20 Tazatel: Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dva hlavní způsoby, tak jako jsou zde dva hlavní způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Jsou zde takové komplexy mysli/těla/ducha ve vaší rovině, které provádějí cvičení a disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a moci, které vedou k otevření brány inteligentního nekonečna.

Jsou zde jiní, jejichž vibrační komplex je takový, že tato brána je [jim] otevřená a kontakt, s absolutní službou sobě samému spolu s primárním zkreslením manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou.

11.21 Tazatel: Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona jednoty s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát technickou, tak jako někteří v Konfederaci, v pokusech pomoci této planetě ve službě ostatním, poskytli to, co byste nazvali technickými informacemi. Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě různých způsobů kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě.

11.22 Tazatel: Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním ohlasům potenciální destrukce kvůli dalšímu přijetí jiných vědců negativní orientace/zkreslení.

11.23 Tazatel: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs jak pozitivní, tak negativní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali.

11.24 Tazatel: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

11.26 Tazatel: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké byly její záměry?

Ra: Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v osvětlení a energii.

11.27 Tazatel: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte?

Ra: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu.

11.28 Tazatel: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo [toto osvobození] má nějaký reálný produkt?

Ra: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti.

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi penězi za energii.

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání Zákona jednoty.

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé formě.

11.29 Tazatel: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem plánováno?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace.

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času.

11.30 Tazatel: Dobře, toto byla poslední otázka, takže se zeptám jako obvykle, zda je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Vedete si dobře. Nejdůležitější je opatrně zarovnat symboly. Nastavení udělaná v této konkrétní časové/prostorové současnosti pomohou fyzickému komplexu nástroje ve zkreslení směrem k pohodlí.

Můžeme se zeptat, zda máte nějaké krátké otázky, které můžeme zodpovědět před uzavřením relace?

11.31 Tazatel: Nevím, zda je toto krátká otázka nebo ne, takže ji můžeme ušetřit na příště, ale má jediná otázka je, proč křižáci z Orionu toto dělají. Jaký je jejich konečný cíl? Toto je pravděpodobně příliš dlouhé pro odpověď.

Ra: Já jsem Ra. Toto není příliš dlouhé pro odpověď. Sloužit sobě je sloužit všem. Služba sobě samému, když je nahlížena touto perspektivou, potřebuje neustále se rozšiřující používání energií ostatních pro manipulaci ve prospěch sebe sama ve zkreslení směrem k moci.

Pokud je zde více dotazů úplněji vysvětlit toto téma, budeme opět s vámi.

11.32 Tazatel: Byla zde pouze jedna věc, kterou jsem zapomněl. Je možné dnes později provést další relaci?

Ra: Já jsem Ra. To je v pořádku.

11.33 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

12.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

12.1 Tazatel: Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští měsíc. Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do našeho kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala D’Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v tomto kruhu, pokud se tu objeví.

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli nedávnému nedostatku času/prostoru, který nazýváte zaneprázdněnost. Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním cyklu vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem kontinuu budete žádáni, abyste se zeptali znovu.

Tato skupina je vysoce vyvážená k vibračním zkreslením nástroje, a to za prvé díky každodennímu kontaktu s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s nástrojem skrze období meditace. Za třetí, díky osobnímu zkreslení komplexu mysli/těla/ducha směrem k rozjímání, což v součtu způsobuje, že je tato skupina efektivní.

12.2 Tazatel: Děkuji vám. Navážu na předešlou relaci: zmínil jste, že orionští křižáci sem přišli v kočárech. Mohl byste jej popsat?

Ra: Já jsem Ra. Termín kočár je termín používaný mezi vašimi lidmi ve válečnictví. Toto je jeho význam. Tvar orionského plavidla je jedním z následujících: za prvé, má protáhlý vejcovitý tvar, plavidlo je tmavší než stříbrné, ale má kovový vzhled, pokud je viděno na světle. Za nedostatku světla vypadá v určitém smyslu jako červený nebo ohnivý.

Jiná plavidla jsou objekty ve tvaru malého disku přibližně dvanáct stop [asi 3,65 m] v průměru ve vašem [způsobu] měření, [dále] objekt ve tvaru krabice s přibližně čtyřicet stop [asi 12,19 m] dlouhou stranou ve vašem [způsobu] měření. Jiné plavidlo může nabýt požadovaného tvaru skrze mechanismus myšlenkové kontroly. Jsou zde různé komplexy civilizací, které pracují v rámci této skupiny. Některé jsou schopnější používat inteligentní nekonečno než jiné. Informace je velmi zřídka sdílená; proto se kočáry velmi liší ve tvaru a vzhledu.

12.3 Tazatel: Existuje nějaká snaha Konfederace zastavit sem příchod orionských kočárů?

Ra: Já jsem Ra. Na karanténu této planety je vynaloženo veškeré úsilí. Nicméně síť strážců, tak jako každý jiný vzor hlídky na jakékoli úrovni, nebrání v pronikání karanténou každé entitě, protože pokud je žádost učiněna ve světle/lásce, bude Zákon jednoty splněn s tichým souhlasem. Pokud není kvůli proklouznutí skrze síť učiněna žádost, pak dochází k proniknutí touto sítí.

12.4 Tazatel: Kdo podává tuto žádost?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Prosím přeformulujte.

12.5 Tazatel: Zcela jsem nerozuměl. Jak Konfederace zastavuje orionský kočár, aby neprocházel skrze karanténu? Jaké akce dělá…

Ra: Já jsem Ra. Existuje zde kontakt na úrovni světelné formy nebo bytosti světelného těla v závislosti na vibrační úrovni strážce. Tento rozmach strážců dosahuje na energetická pole Země, aby se pokusili si být vědomi přibližování se jakýchkoli entit. Entita, která se přibližuje, je zavolána ve jménu jednoho Stvořitele. Jakákoli entita takto zavolána je vykoupána v lásce/světlu a bude se ze svobodné vůle řídit karanténou díky síle Zákona jednoty.

12.6 Tazatel: Co by se stalo s entitou, kdyby se neřídila karanténou poté, co je zavolána?

Ra: Já jsem Ra. Neřídit se karanténou poté, co je volána na úrovni, o které mluvíte, by bylo ekvivalentní vašemu nezastavení se během chůze do pevné cihlové zdi.

12.7 Tazatel: Co by se této entitě stalo, kdyby toto udělala? Co by se stalo s jejím kočárem?

Ra: Já jsem Ra. Stvořitel je jedna bytost. Vibrační úroveň těch schopných dosáhnout hranic karantény je taková, že při pohledu na síť lásky/světla je nemožné tento zákon porušit. Tudíž se nestane nic. Žádný pokus není učiněn. Není zde žádná konfrontace. Jediné bytosti, které jsou schopné proniknout karanténou, jsou ty, které objevily okna nebo zkreslení v prostorových/časových kontinuích obklopujících energetická pole vaší planety. Přicházejí skrze tato okna. Tato okna jsou vzácná a nepředpověditelná.

12.8 Tazatel: Týká se to jevu, kterému říkáme „nálety UFO“, kde se zjeví velké množství objektů UFO jako v roce 1973?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.9 Tazatel: Dobře, potom je většina objektů UFO, která jsou viděna na naší obloze, ze skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Mnozí z těch, které vidíte na vaší obloze, jsou ze skupiny Orionu. Posílají zprávy. Některé jsou přijaty těmi, kteří jsou orientovaní směrem ke službě ostatním. Tyto zprávy jsou pak pozměněny, aby byly přijatelné pro tyto entity, zatímco varují před nadcházejícími těžkostmi. Toto je nejvíc, co entity (pozn.: myšleno z Orionu) sloužící sobě samým mohou dělat, když se setkají s těmi (pozn.: ze Země), jejichž přáním je sloužit ostatním. Kontakty, které skupina [Orionu] považuje jako nejvíce nápomocné ve své věci, jsou ty kontakty vytvořené s entitami, které jsou orientované směrem ke službě sobě samým.

Existuje mnoho entit myšlenkové formy na vaší obloze, které jsou pozitivní povahy a jsou projekcemi Konfederace. Jiná pozorování [objektů UFO] jsou způsobena neúmyslnou vizualizací optickými mechanismy vašich lidí z vašich vlastních vládních zbraní.

12.10 Tazatel: Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v Izraeli okolo roku 1972?

Ra: Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je nezbytné, že každá bytost používá svobodné a úplné rozeznání od celistvého já, což je srdcem komplexu mysli/těla/ducha.

12.11 Tazatel: Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které jsem původně byl, v roce 1962?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná skupina byla Konfederace.

12.12 Tazatel: Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma.

12.13 Tazatel: Zmínil jste orionské křižáky, že když se dostanou skrze síť, předávají jak technické, tak netechnické informace. Víme, co myslíte technickými informacemi, ale jaké typy netechnických informací předávají těm, které kontaktují? Předpokládám správně, že je toto vše probíhá skrze telepatickou komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skrze telepatii je propagována filosofie Zákona jednoty se zkreslením služby sobě samým. V pokročilých skupinách se předávají rituály a cvičení a tyto byly poznamenány právě tak, jak entity orientované k službě ostatním poznamenaly propagovanou filosofii svých učitelů. Filosofie se týká služby manipulovat ostatními tak, že mohou prožívat službu směrem k ostatním, a tak se skrze tuto zkušenost stát schopnými ocenit službu sobě samým. Tyto entity se tak stanou orientované směrem ke službě sobě samým a na druhou stranu manipulují ostatními, takže oni pak mohou prožít zkušenost směrem k službě ostatních-já.

12.14 Tazatel: Bylo by toto počátkem toho, čemu říkáme černá magie?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně v jednom smyslu, nesprávně v jiném. Skupina Orionu pomohla takzvaně negativně orientovaným mezi vašimi komplexy mysli/těla/ducha. Tyto stejné entity by sebe spojovaly se službou sobě samým v každém případě a existuje zde mnoho [takových entit] ve vašich takzvaných vnitřních úrovních, které jsou negativně orientované, a proto dostupné jako vnitřní učitelé nebo průvodci a takzvaní držitelé určitých duší, které hledají toto zkreslení služby sobě.

12.15 Tazatel: Je možné pro entitu zde na Zemi, aby byla tak zmatená, že střídavě volá jak Konfederaci, tak skupinu Orionu, jeden po druhém, [neslyšitelné] zpátky k [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela možné pro nenaladěný kanál, jak nazýváte tuto službu, aby přijala jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je entita v základě svého zmatení orientována na službu ostatním, začne entita přijímat zprávy záhuby. Pokud je entita v základě komplexu bytí orientována směrem k službě sobě samé, začnou křižáci, pro které v tomto případě není nezbytné lhát, jednoduše předávat filosofii, kterou zde mají předat.

Mnoho z vašich takzvaných kontaktů mezi vašimi lidmi bylo zmatených a sebe-zničujících, protože kanály byly orientované směrem k službě ostatním, ale s touhou po důkazu byly otevřeny ke lživým informacím křižáků, kteří pak byli schopní neutralizovat efektivitu kanálu.

12.16 Tazatel: Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně.

12.17 Tazatel: Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro nás normálně neviditelní?

Ra: Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte [ji] nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní vůle, viditelná třetí úrovni. Je možné pro čtvrtou úroveň, aby byla viditelná. Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná kvůli nezbytnosti soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je třetí úrovně, jež prožíváte.

12.18 Tazatel: Jsou zde v současnosti nějací jedinci z Konfederace nebo Orionu žijící na Zemi námi viditelní a důležití v naší společnosti? Chodící mezi námi?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou zde žádné entity ani jedné skupiny v současnosti chodící mezi vámi. Nicméně křižáci Orionu používají dva typy entit k dělání svých pobídek, řekněme. První typ je myšlenkové formy, druhý druhem robota.

12.19 Tazatel: Mohl byste popsat robota?

Ra: Já jsem Ra. Robot může vypadat jako jakákoli jiná bytost. Je to konstrukt.

12.20 Tazatel: Je robot to, co je normálně nazýváno „Muži v černém“?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

12.21 Tazatel: Kdo jsou Muži v černém?

Ra: Já jsem Ra. Muži v černém jsou typy entity myšlenkové formy, které mají nějaké bytí k jejich složení (make-upu). Mají určité dané fyzické charakteristiky. Nicméně jejich pravá vibrační povaha je bez vibračních charakteristik třetí úrovně, a proto jsou schopní se materializovat a de-materializovat, kdykoliv je to nutné.

12.22 Tazatel: Jsou tedy všichni z těchto Mužů v černém používáni orionskými křižáky?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.23 Tazatel: Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve skříni, mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel?

Ra: Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše schopen vnímat konstrukt. Konstrukt může být ponechán na krátkou dobu, ačkoliv mají tyto konstrukty schopnost zmizet. Naprogramování na těchto konstruktech je nicméně ztěžuje vzdáleně ovládat. Nebyl byste schopen se utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte.

12.24 Tazatel: Bylo by to proti Zákonu jednoty a dělal bych chybu chytáním těchto entit?

Ra: Já jsem Ra. Pod Zákonem jednoty nejsou žádné chyby.

12.25 Tazatel: Chci říci, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému nebo směrem k službě ostatním, když bych dělal tento čin zamykání myšlenkové formy nebo konstruktu?

Ra: Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty interpretujeme, ale ne ve smyslu dávání rad.

12.26 Tazatel: Děkuji vám. Dobře, mluvil jste o Poutnících. Kdo jsou Poutníci? Odkud pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písky vašich pobřeží. Tak bezpočetné jako zrnka písku jsou zdroje inteligentního nekonečna. Když dosáhne společenský paměťový komplex úplného porozumění svého přání, může dojít k závěru, že jeho přáním je služba ostatním se zkreslením směrem k chycení natažené ruky, obrazně řečeno, každé entity, která volá o pomoc. Tyto entity, které můžete nazývat Bratři a Sestry zármutku, směřují směrem k tomuto volání zármutku. Tyto entity jsou ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou k sobě svázány touhou sloužit v tomto zkreslení.

12.27 Tazatel: Kolik jich je nyní inkarnovaných na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Počet je přibližný díky velkému příchodu těch v této době narozených, a to kvůli intenzivní potřebě rozjasnit planetární vibraci, a tak pomoci při sklizni. Počet se blíží k šedesáti pěti milionům.

12.28 Tazatel: Je většina z nich čtvrté úrovně? Z jaké úrovně pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Několik jich tu je ze čtvrté úrovně. Největší počet Poutníků, jak je nazýváte, je ze šesté úrovně. Touha sloužit musí být zkreslena směrem k velké čistotě mysli a tomu, co můžete nazvat udatností nebo odvahou v závislosti na úsudku vašeho komplexu zkreslení. Výzva/nebezpečí Poutníka spočívá v tom, že zapomene na svou misi, stane se karmicky zapojeným, a tudíž smeten do víru, ze kterého se inkarnoval, a tím pomohl destrukci.*

12.29 Tazatel: Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky zapojenou? Mohl byste nám dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím způsobem při práci s ostatními bytostmi, se může stát karmicky zapojenou.

12.30 Tazatel: Právě mě napadla myšlenka. Mají někteří z těchto Poutníků fyzické indispozice v této situaci na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Díky extrémní různorodosti mezi vibračními zkresleními třetí úrovně a těch z hustších úrovní, chcete-li, je pro Poutníky pravidlem nějaká forma hendikepu, obtíže nebo pocitu odcizení, které je závažné. Nejběžnější z těchto obtíží jsou pocit odcizení, reakce proti planetární vibraci osobními poruchami, jak byste je nazvali, a obtíže tělesného komplexu vykazující problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím jako jsou alergie, jak byste je nazvali.

12.31 Tazatel: Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe sama nebo jejich fyzických obtíží?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru.

Samo léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání, že inteligentního nekonečno spočívá uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem blokováno v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu těla. Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé povědomí duševní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této reality do jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení.

Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte tento komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo energetického centra šišinky (epifýzy). Toto centrum přijímá inteligentní energii ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest zákonných uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud zde není žádné zablokování, jsou tyto energie vlity nebo vtečeny dovnitř komplexu mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla jednotlivce.

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu mysli/těla/ducha směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli nazvat, k všeobecné lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje rezervy ve zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co nazýváte silou nebo energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování indigového paprsku. Jak jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení nástroje zodpovědného za toto zablokování je základní orientace směrem k víře v nehodnotnost. Zkreslení nehodnotnosti blokuje volný tok inteligentní energie.

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o energetický receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. Ostatní energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je řešením pro léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení ve zkreslení pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto zdokonalenou a ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali špatným zdravotním stavem, je jedno nebo více blokovaných energetických center. Inteligence komplexu mysli/těla/ducha potřebuje být tedy upozorněna buď sebou jako léčitelem, nebo katalyzátorem jiného léčitele, jak jsme řekli dříve.

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci?

12.32 Tazatel: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci nebo jimi byli?

Ra: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete.

12.33 Tazatel: Děkuji vám. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Prosíme vás zarovnat objekt, na kterém se symboly nacházejí. Není to významné zkreslení pro jednu relaci, ale shledáte skrze měření celkového shromáždění, že odpočívadlo je jedna celá čtyři stupně [1,4°] od správného zarovnání, odpočívadlo dalšího půl stupně [0,5°] od správné orientace. Nedělejte si s tímto přehnané starosti v současném bodě prostoru/času, ale nedovolte těmto zkreslením, aby zůstala po dlouhou dobu, nebo bude kontakt postupně narušen.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

13.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

13.1 Tazatel: První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé otázky, které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji to, co děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly Zákona jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem přípravy této knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí člověka a evolucí člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] všech dob a vyšetřit, jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si myslím, že... že musím dokončit knihu... nechat materiál, který již máme, dát na konec knihy… [neslyšitelné].

Také bych navrhl titul knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych určil Ra jako autora. Souhlasil byste s tím?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako oddělené otázky každou oblast dohody?

13.2 Tazatel: Za prvé, rád bych začal na počátku stvoření, jak jen dalece zpátky můžeme jít, a pokračovat vývojem člověka až do současnosti. Je toto přijatelné?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela na vašem úsudku/porozumění/rozhodnutí.

13.3 Tazatel: Za druhé bych rád nazval knihu The Law of One (Zákon jednoty), autor Ra. Je toto přijatelné?*

Ra: Já jsem Ra. Titul knihy je přijatelný. Autorství vibračního zvukového komplexu Ra je podle našeho zkreslení porozumění nekompletním. My jsme poslové.

13.4 Tazatel: Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy?

Ra: Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný posel Zákona jednoty“.

13.5 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známé skutečnosti v [procesu] stvoření?

Ra: Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno je stvoření.

13.6 Tazatel: Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako stvoření. Jaký byl další krok dalšího vývoje?

Ra: Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok.

13.7 Tazatel: Co se stalo po tom?

Ra: Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro vaše uši je „Logos“ neboli „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, jako vědomý nebo uvědomělý princip, pro co nejlepší pochopení/učení ve vašem jazyce jej můžeme nazvat jako inteligentní nekonečno.

13.8 Tazatel: Můžete uvést další krok?

Ra: Další krok se stále nachází v tomto prostorovém/časovém bodu ve vaší iluzi a dosahuje svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. Dalším krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující Zákon jednoty v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. Proto je možných mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu.

Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu nahodilé kreativní síly; toto pak vytváří vzory, které vypadají v holografickém stylu jako celkové stvoření, nehledě na to, který směr nebo energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své vlastní lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a vesmíry.

13.9 Tazatel: Můžete mi tedy říct, jak byly galaxie a tento planetární systém zformovány?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba si představit velký myšlenkový skok v této otázce, protože v předchozí otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl zrozen.

Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se individualizace různých energií vyzařujících z tvořících principů inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna je stavebním prvkem toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy.

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce (lentikulární).

13.10 Tazatel: Myslím, že jsem udělal chybu v položení této otázky, kdy jsem se dostal před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal?

Ra: Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný.

13.11 Tazatel: Můžete mi říct... když vezmu otázku předešlou té, v níž jsem se ptal na galaxie a planety: řekl byste mi další krok, který nastal po tom kroku?

Ra: Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou v bodě otázky simultánní a nekonečné.

13.12 Tazatel: Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme... (mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo individualizovaným samo od sebe?

Ra: Já jsem Ra. To je vhodná otázka.

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první a původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno inteligentní nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky nekonečným možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný konec mnohosti. Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve věčné přítomnosti.

13.13 Tazatel: Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou inteligencí, nebo byla stvořena částí individualizované nekonečné inteligence?

Ra: Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního nekonečna vytvořila každá část vesmír a dovolujíc plynout rytmus svobodné volby, hrajíc s nekonečným spektrem možností, každá individualizovaná část usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat inteligentní energií, a tím stvořila takzvané přírodní zákony každého konkrétního vesmíru.

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávaje se spolu-Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další inteligentní energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony objevily ve vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá sluneční soustava má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém iluzorních přírodních zákonů.

Má být pochopeno, že jakákoli část, nezáleží jak malá, jakékoli úrovně nebo iluzorního vzoru, obsahuje, jako v holografickém obraze jednoho Stvořitele, který je nekonečnem. Takže vše začíná a končí tajemstvím.

13.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního nekonečna vytvořila naši galaxii [neslyšitelné], zda stejná část vytvořila náš planetární systém, a pokud ano, jak k tomu došlo?

Ra: Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl byste otázku přepracovat?

13.15 Tazatel: Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se nacházíme, vyvinul... bylo vše vytvořeno naráz, nebo zde bylo napřed vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno.

Ra: Já jsem Ra. Proces je od většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze spirálové energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární spirálové energii, ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, které začínají první úrovní povědomí nebo vědomí planetárních entit.

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za neviditelné.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

13.22 Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

13.23 Tazatel: Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka.

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu stejně, jak tikají hodiny. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. Toto způsobuje planetární sféře, že je schopná být utvářena těmito novými zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, tak společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se stávaly schopnými uchopit střelku, řekněme, a zaměřit kompas jedním směrem.

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývané vašimi lidmi jako vibrace porozumění, není efektivní se současným společenským komplexem. Takže sklizeň by měla být taková, že mnozí budou opakovat cyklus třetí úrovně. Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů jsou nakloněny na zvýšení sklizně. Nicméně je málo těch pro sklizeň.

13.24 Tazatel: Chtěl bych se omluvit, že někdy pokládám chybné nebo nepatřičné otázky. Je občas těžké se ptát přesně a klást správné otázky. Nepřeji si jít přes témata, která jsme již pokryli. Všímám si, že je tato doba [relace] mírně kratší než předchozí doby. Je pro to nějaký důvod?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie tohoto nástroje je poněkud nízká.

13.25 Tazatel: Z toho předpokládám, že by nebylo dobrým nápadem mít dnes další relaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je v pořádku mít další relaci později, pokud bude akceptováno, že budeme monitorovat tento nástroj a přestaneme jej používat, jestliže hladina materiálu, který od něj bereme, bude nízká. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

13.26 Tazatel: Toto je vždy přijatelné v jakékoli relaci. Vyslovím svou poslední otázku. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom usnadnili tyto komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Je to dobré. Každý je nanejvýš svědomitý. Pokračujte stejně. Je zde jiná krátká otázka?

13.27 Tazatel: Tom Flaherty zde bude tento večer a bude pomáhat při večerní relaci. Je to v pořádku?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

14.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

14.1 Tazatel: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe sama neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-uvědoměním. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata (mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v jejich skupinové formě.

14.2 Tazatel: Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé úrovně na této Zemi pozvednuty?

Ra: Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché pozvednutí třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení vzhůru z úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí učiněno inkarnovanými bytostmi třetí úrovně.

14.3 Tazatel: Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se stala člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by v mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší planetární sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z planetární sféry, kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými změnami, a proto zde byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od postupného zvedání dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí úrovně. Toto nemělo nic společného s takzvaným umístěním duše. Bylo to pouze spjato s okolnostmi příchodu těch z jiné kultury.

14.4 Tazatel: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit vývoj této třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi lety byl námi popsán dříve.*

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha.

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme mluvili dříve.**

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili.***

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále usilováno.

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta.**** Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň.

14.5 Tazatel: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně chodili po Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili mezi vámi pouze v tuto dobu.

14.6 Tazatel: Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno?

Ra: Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva [52] jiných postavených pro další léčení a iniciační práci mezi vašimi společenskými komplexy mysli/těla/ducha.

14.7 Tazatel: Co je vyvažovací pyramida?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v jejich geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je nazvali, z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením myšlenkových forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta viděna tak, že má potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální struktury byly nabity krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z energetických polí proudících do rozličných geometrických center elektromagnetické energie, které obklopují a tvarují planetární sféru.

14.8 Tazatel: Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. Všechny z těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu předat lidem Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim dovolit postoupit výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo službou Zemi. Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty svým vlastním způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. Říkám to doposud správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených jazykem.

14.9 Tazatel: Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy?

Ra: Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte.

14.10 Tazatel: Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je zasvěcen v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v její ose v prostoru?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly použity pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo také navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě.

Ostatní pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně jako předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení Zákona jednoty, což je Láska.

14.11 Tazatel: Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího počtu a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a učení/vyučování léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy.

14.12 Tazatel: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný „Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby života?

Ra: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel.

14.13 Tazatel: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit?

Ra: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj.

14.14 Tazatel: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, dokončit tento stroj?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha.

14.15 Tazatel: Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, sklízení nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo období před 50 000 roky. Můžete mi říci, kolik bylo sklizeno z naší planety v té době?

Ra: Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen.

14.16 Tazatel: Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň pak?

Ra: Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly opakovat hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli mohly v jakémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň použitím inteligentního nekonečna.

14.17 Tazatel: Pak sklizeň před 25 000 roky, entity, které mohly být sklizeny do čtvrté úrovně zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly zde sklizně-schopné entity, které si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.

14.18 Tazatel: Pak v posledních 2 300 letech* aktivně pracujete na vytvoření co možná největší možné sklizně na konci 75 000ročního cyklu. Můžete sdělit ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako stanovisko vašich důvodů?

Ra: Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. Naše touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení způsobené těmi neporozuměními naší informace a vedení.

Hlavní důvod služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení Zákona jednoty, což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, pokud přijmete tuto analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v noze? Modřiny na kůži? Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. My, entity zármutku, si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, což nazýváme analogií k bolestem komplexu zkreslení fyzického těla.

14.19 Tazatel: Jaké je Ra úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za přibližně dva a půl milionu vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude přibližovat do našeho kontinua prostoru/času.

14.20 Tazatel: A vy se připravujete na sklizeň skrze nejlepší službu, kterou můžete poskytnout. Je to správně?

Ra: To je správně. Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů, vyrovnávání lásky/světla a světla/lásky.

14.21 Tazatel: Jak je dlouhý jeden váš cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Jeden náš cyklus je vypočítán na sedm pět nula nula nula nula nula nula nula [750 000 000], sedm pět milionu [75 000 000] vašich let.*

14.22 Tazatel: 75 milionů?

Ra: To je správně.

14.23 Tazatel: Ve vaší službě předávání Zákona jednoty, pracujete v současnosti s jinými planetami, než je Země nebo pouze se Zemí?

Ra: Já jsem Ra. V současné době pracujeme pouze s touto planetární sférou.

14.24 Tazatel: Uvedl jste, že jste byl volán 352 000 pozemskými entitami. Znamená to, že toto číslo je počet těch, které chápou a přijímají Zákon jednoty? Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme odhadnout správnost vašeho tvrzení, protože ti, kteří volají, nejsou ve všech případech schopni rozumět odpovědím jejich volání. Navíc ti, kteří dříve nevolali, mohou, s velkým traumatem, nalézt odpovědi k volání téměř zároveň se svým pozdějším voláním. Ve volání není žádný čas/prostor. Proto nedokážeme odhadnout počet vašich komplexů mysli/těla/ducha, které budou ve vašem zkreslení kontinua prostoru/času, slyšet a rozumět.

14.25 Tazatel: Jak provádíte vaši normální službu? Jak jste normálně předávali Zákon jednoty v posledních 2 300 letech?* Jak jste to normálně předávali lidem na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Používáme kanály jako je tento, ale ve většině případů se kanály cítí být inspirovány sny a vizemi, aniž by si byly vědomy, vědomě, naší identity nebo existence. Tato konkrétní skupina byla specificky trénována, aby rozpoznala takový kontakt. To způsobuje, že si je tato skupina schopna uvědomit ohniskový nebo vibrační zdroj informací.

14.26 Tazatel: Když kontaktujete entity v jejich snech a jiným způsobem, předpokládám, že tyto entity musí prvně hledat ve směru Zákona jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Například, entity národa Egypta byly ve stavu panteizmu, jak můžete nazvat zkreslení směrem k oddělenému uctívání různých částí Stvořitele. Byli jsme schopni kontaktovat jednoho, jehož orientace byla směrem k Jednotě.

14.27 Tazatel: Trauma… pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, jakmile cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity začnou hledat nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli traumatu a možná uslyší vaše slova skrze možná telepatii nebo psaný materiál, například až publikujeme tuto knihu.

Ra: Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že nepříjemnosti začaly.

14.28 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl zodpovědný za předávání knihy Oahspe (pozn. Oahspe: Nová bible)?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo předáno jedním ze statusu společenského paměťového komplexu Konfederace, jehož myšlenka, jak byla předložena Radě, byla použít něco ze známé fyzické historie takzvaných náboženství nebo náboženských zkreslení vašeho cyklu, za účelem skrýt a částečně odkrýt aspekty prvotních zkreslení Zákona jednoty. Všechna jména mohou být vzata tak, že byla vytvořena kvůli svým vibračním charakteristikám. Informace skryté uvnitř se týkají hlubšího pochopení lásky a světla a s pokusy nekonečné inteligence přes mnoho poslů vyučovat/učit entity vaší sféry.

14.29 Tazatel: Existují některé další knihy, které můžete jmenovat a které jsou dostupné za tímto účelem a které byly předány Konfederací?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme sdílet tuto informaci, protože by to zkreslilo vaše vzory rozeznání ve vaší budoucnosti. Můžete se zeptat na konkrétní svazek.

14.30 Tazatel: Urantia book (pozn. Kniha Urantie), kterou jsem nečetl. Kdo ji předal?

Ra: Já jsem Ra. Tato byla předána skupinami ne-inkarnovaných entit z vašich vlastních rovin Země, takzvaných vnitřních rovin. Tento materiál neprošel přes Radu.

14.31 Tazatel: Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara Cayceho?

Ra: Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho.

14.32 Tazatel: Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával?

Ra: Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je přivedeno do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy.* Vibrační zvukový komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění současnosti, což není kontinuum, které prožíváte, ale potenciální společenský paměťový komplex této planetární sféry. Termín, který vaši lidé pro to používají je „Ákášické záznamy“ (pozn. „Akashic Record“ v originále) nebo „Hala záznamů“ (pozn. „Hall of Records“ v originále). Toto bude poslední otázka, kterou nyní můžete položit.

14.33 Tazatel: Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci během přenosu?

Ra: Já jsem Ra. Pouze zopakujeme důležitost orientace. Tento nástroj je umístěn nula celá dva stupně [0,2°] od směru odpočinku, které je správně. Toto může být „viděno“, řekněme, zrakem a nástroj upozorněn. Jste svědomití. Máte krátkou otázku, na kterou můžeme odpovědět před uzavřením této relace?

14.34 Tazatel: Můžete mi říct, zda vykonáváme naši snahu celkem dobře?

Ra: Já jsem Ra. Zákon je Jednota. Chyby neexistují.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

15.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

15.1 Tazatel: Chtěl bych se omluvit za své minulé a budoucí hloupé otázky díky faktu, že hledám správný vstup do Zákona jednoty. Budeme z knihy eliminovat hloupé otázky.*

Chtěl bych se zeptat, zda použití nástroje je funkcí času, po který nástroj používáme, nebo funkcí množství informací nebo počtu slov, které nástroj předává? Jinými slovy, musím pospíchat a klást otázky nebo nemusím s kladením otázek pospíchat?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dvě části pro váš dotaz. Za prvé, rezerva vitální energie tohoto nástroje, což je produkt zkreslení těla, mysli a ducha v různých komplexech, je klíčem k délce času, který můžeme vynaložit pro užívání nástroje. Prohledali jsme vaši skupinu, když jsme vás kontaktovali, protože každý ve vaší skupině vlastní značně více vitální energie komplexu těla. Nicméně tento nástroj byl nejvhodněji vyladěn zkresleními komplexu mysli/těla/ducha svého bytí v této iluzi. Proto jsme zůstali u tohoto nástroje.

Za druhé, komunikujeme v nastavené rychlosti, která je závislá na naší opatrné manipulaci tohoto nástroje. Nemůžeme být více, jak jste řekl, rychlí. Proto můžete klást otázky rychle, ale odpovědi, které musíme nabídnout, jsou v rámci daného tempa.

15.2 Tazatel: Toto není přesně to, co jsem myslel. Pokud mi to zabere, řekněme, čtyřicet pět minut klást mé otázky, dodá to nástroji pouze patnáct minut na odpověď spíše než hodinu nebo bychom pokračovali přes hodinu a nástroj by mohl odpovědět na více [otázek]?

Ra: Já jsem Ra. Energie potřebná pro tento kontakt je vložena do tohoto nástroje funkcí času. Proto faktorem je čas, jak rozumíme vaší otázce.

15.3 Tazatel: Pak bych měl pokládat otázky rychle, abych neredukoval čas. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Měl byste konat, jak to považujete za vhodné. Nicméně můžeme doporučit, že k získání odpovědí, které požadujete, může pro vás znamenat investovat něco, co prožíváte jako čas. Ačkoli ztrácíte čas na odpověď, nabíráte tím na specifičnosti odpovědi, jelikož mnohokrát v minulosti jsme potřebovali vyjasnění spěšně kladených otázek.

15.4 Tazatel: Děkuji vám. První otázkou je: Proč se na této planetě objevilo rychlé stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Rychlé stárnutí nastává na této planetě třetí úrovně kvůli trvající nerovnováze komplexu sítě receptorů v éterické části energetického pole této planety. Zkreslení myšlenkových forem vašich lidí způsobila, že energetická proudění vstoupila do planetární magnetické atmosféry, pokud byste takto nazvali tuto síť energetických vzorů, takovým způsobem, že řádná proudění nejsou správně naplněná s vyrovnaným vibračním světlem/láskou, řekněme, z vesmírné úrovně této oktávy existence.

15.5 Tazatel: Předpokládám správně, že jedním z vašich pokusů ve službě této planetě bylo pomoci populaci této planety plněji chápat a praktikovat Zákon jednoty, takže by mohlo být toto stárnutí, rychlé stárnutí, změněno na normální stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáte do velké míry správně.

15.6 Tazatel: Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty orientované skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř počátku té zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to nazvali, vzhled.

15.7 Tazatel: Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě může vykonávat individuálně?

Ra: Já jsem Ra. Je zde ale pouze jedna služba. Zákon je Jedním. Nabídka sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, která hledá jednoho Stvořitele je s nekonečnou inteligencí. Z toho hledání, z této nabídky, se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na zkreslení komplexu mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty nebo energetická centra různých komplexů vaší iluze.

Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak dále.

15.8 Tazatel: Pokud by entita byla na této planetě dokonale vyvážená ve vztahu k Zákonu jednoty, podrobila by se stárnoucímu procesu?

Ra: Já jsem Ra. Dokonale vyvážená entita by se stala spíše unavenou než viditelně starou. Lekce by byly naučeny, entita by odešla. Nicméně toto je přiměřené a je formou stárnutí, kterou vaši lidé neprožívají. Chápání přichází pomalu, rozklad komplexu těla rychleji.

15.9 Tazatel: Můžete mi něco málo říci o definici slova „vyvažování“, jak jej používáme?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, jedno Nekonečno. Nemáte žádnou představu. Tudíž proces začíná. Láska tvoří světlo, stává se láskou/světlem a proudí do planetární sféry v souladu s elektromagnetickou sítí bodů nebo s propojeními vstupu. Tato proudění jsou pak k dispozici pro jednotlivce, který je, stejně jako planeta, sítí elektromagnetických energetických polí s body nebo propojeními vstupu.

Ve vyváženém jedinci je každé energetické centrum vyvážené a funguje jasně a plně. Blokace vaší planetární sféry způsobují určitá zkreslení inteligentní energie. Zablokování komplexu mysli/těla/ducha dále zkreslují nebo porušují rovnováhu této energie. Existuje jedna energie. Může to být chápáno jako láska/světlo nebo světlo/láska nebo inteligentní energie.

15.10 Tazatel: Chápu to správně, když předpokládám, že jedno ze zablokování komplexu mysli/těla/ducha může nastat kvůli nevyváženosti, řekněme, ega, a to může být vyváženo použitím, řekněme, vyvážením hodnosti/nehodnosti?*

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

15.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak vyvažujete ego?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme pracovat s tímto konceptem, jelikož je nesprávně použit a nemůže z něj vzejít porozumění.

15.12 Tazatel: Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je první krok?

Ra: Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce shrnuto následovně.

První vyvážení je vibračním energetickým komplexem Malkuth nebo Země, který je nazývaný komplexem červeného paprsku. Chápání a přijetí této energie je základní.

Další energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo osobní komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama.

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to žlutý paprsek neboli centrum solár plexu. Zablokování v tomto centru se budou často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a jinému společenskému chování týkající se těch blízkých a těch spojených s komplexem mysli/těla/ducha.

Ti se zablokováními v těchto prvních třech energetických centrech, neboli propojeních (uzlech), budou mít přetrvávající obtíže ve schopnosti podporovat své hledání Zákona jednoty.

Centrum srdce, neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit.

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první jak vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít obtíže s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další obtíže ve vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této oblasti mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních komplexů mysli/těla/ducha.

Dalším centrem je šišinkové (epifýzy) neboli centrum indigového paprsku. Ti zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To je to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu mysli/těla/ducha.

Vyvážení indigového paprsku je naprosto ústřední pro typ práce, která se točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok do transformace nebo proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické centrum přijímající nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní energie a mající také potenciál pro klíč k bráně inteligentního nekonečna.

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude „vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už zkreslení může být jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být s ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity.

15.13 Tazatel: Dříve jste nám předal některé informace o tom, co bychom měli dělat při vyvažování.* Existuje nějaká informace, kterou můžeme nyní publikovat o nějakých konkrétních cvičeních nebo metodách vyvažování těchto center?

Ra: Já jsem Ra. Cvičení daná pro publikování, viděno v porovnání s materiálem nyní předaným, jsou celkově dobrým začátkem. Je důležité umožnit každému hledajícímu raději osvítit sebe sama, než pro jakéhokoliv posla se pokusit v jazyce naučit/učit pro entitu a být tak vyučující/učící a učící/vyučující. Toto není v rovnováze s vaší třetí úrovní. Učíme se od vás. Vyučujeme vás. Tudíž vyučujeme/učíme. Pokud bychom se učili pro vás, způsobilo by to nerovnováhu ve směru zkreslení svobodné vůle.

Existují jiné přípustné body informace. Nicméně jste ještě nedosáhli těchto bodů ve vaší sérii otázek a je naším komplexem víry/pocitu, že tazatel by měl směřovat tento materiál takovým způsobem, že vaše komplexy mysli/těla/ducha do nich vstoupí, tudíž odpovídáme na vaše dotazy, jak se objevují ve vašem komplexu mysli.

15.14 Tazatel: Včera jste uvedl: „Sklizeň je nyní. V současnosti zde není jediný důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí čistě v energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého komplexu mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo nejlepší cestu, jak hledat své srdce?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích.* Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je vlastní já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o léčení, jak nazýváte toto zkreslení.[file://localhost/home/tobey/lawofone/translations/czech/15.h tml#_ftn5]** Tuto informaci lze vidět v rámci obecnějšího kontextu jako způsoby pochopení sebe sama.

Pochopení, prožití, akceptování a slučování vlastního já se sebou a s ostatními já, a nakonec se Stvořitelem, je cestou k srdci svého já. V každé infinitezimální (nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své veškeré moci. Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako prostředků subjektivně/objektivně používající nebo kombinující různá chápání ke zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení analytického procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do jednoty mnohá nabytá chápání.

15.15 Tazatel: Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost.

Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná sklizeň na konci posledního 25 000ročního cyklu: „Byly zde sklizně-schopné entity, které si mají vybrat způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak „si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně“?

Ra: Já jsem Ra. Tito pastýři nebo, jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si mají vybrat čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, dokud nejsou jejich ostatní-já také sklizně-schopné.

15.16 Tazatel: Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou sklizně-schopné?

Ra: Já jsem Ra. Ostatní-já, o které si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, kteří nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu.

15.17 Tazatel: Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte.

15.18 Tazatel: Pokládám tuto otázku, protože jsem slyšel o Starší rase dříve v knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Willimsona a přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili* o způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zůstaly zde během zavírání druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu.

Existují určitá zkreslení v popisech toho známého jako Michel**; nicméně tato zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství.

15.19 Tazatel: Proč je nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili, s jejich identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli.

15.20 Tazatel: Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou?

Ra: Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve smyslu, že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně, se raději okamžitě reinkarnovat ve třetí úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To jim způsobilo být Poutníky typu Poutníků, kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše kvůli své svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni.

15.21 Tazatel: Dobře, ve včerejším materiálu jste uvedl: „Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů.“ Také jste dříve zmínil, že prvním paradoxem nebo prvním zkreslením, jsem myslel, bylo zkreslení svobodné vůle. Mohl byste mi říct, zda je zde nějaká posloupnost? Je zde první, druhé, třetí, čtvrté zkreslení Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Pouze do velmi malého bodu. Po tomto bodě jsou mnohosti zkreslení rovny jedno druhému. První zkreslení, zkreslení svobodné vůle, nachází ohnisko. Toto je druhým zkreslením vámi známém jako Logos, Kreativní princip nebo Láska. Tato inteligentní energie tudíž vytváří zkreslení známé jako Světlo.

Z těchto tří zkreslení vychází mnoho, mnoho hierarchií zkreslení, každé mající svoje vlastní paradoxy, které mají být syntetizovány, žádné není důležitější než jiné.

15.22 Tazatel: Také jste řekl, že jste nabídli Zákon jednoty, což je vyvážení lásky/světla a světla/lásky. Je nějaký rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou tohoto času/prostoru. Je zde stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je mezi vyučováním/učením a učením/vyučováním. Láska/světlo je aktivátorem, silou, dárcem energie. Světlo/láska je manifestace, která nastává, když je světlo vyjádřeno s láskou.

15.23 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A můžeme mít dnes další relaci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj potřebuje určité množství manipulace fyzickým nebo tělesným komplexem kvůli ztuhlosti. Kromě uvedeného je vše v pořádku, energie jsou v rovnováze. Je zde malé zkreslení v mentální energii tohoto nástroje kvůli starosti o milovaného, jak to nazýváte. Toto pouze mírně snižuje vitální energie nástroje. Provedením manipulace bude tento nástroj v pořádku pro další práci.

15.24 Tazatel: Manipulací myslíte, že by se měla procházet nebo bychom měli namasírovat její záda?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme to druhé. Musí být dodáno pochopení, že tato manipulace má být dodána tím, [kdo je] v harmonii s entitou. Jsou zde nějaké krátké dotazy, než opustíme tento nástroj?

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

16.1 Tazatel: Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v mezích zkreslení svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha.

16.2 Tazatel: Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti jinému konceptu, který jste právě předal?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou nazýváte třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, řekněme, zcela rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci.

Tudíž byla zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve vibracích, což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu není zastavena, ale je jí dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně bráněno svobodné volbě.

16.3 Tazatel: Mohou tato okna, která se objevují, nechat skupinu Orionu projít skrz jednou za čas? Má toto cokoliv společného s tímto zkreslením svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.4 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak toto funguje?

Ra: Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s určitými limity.

16.5 Tazatel: Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než Strážci?

Ra: Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší otázce. Fenomén oken je fenoménem ostatních-já než Strážců. Operuje z dimenzí za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní energie. Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako údery hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá jako náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto vyvažování. To je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými limity.

16.6 Tazatel: Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky stínění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu.

16.7 Tazatel: Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo službu sám sobě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.8 Tazatel: Věřím, že to je hluboké odhalení v Zákoně svobodné vůle. Děkuji vám.

Toto je dále jednoduchá otázka k utvoření příkladu tohoto principu, pokud by ale Konfederace přistála na Zemi, bylo by na ně nahlíženo jako na bohy, což by porušovalo Zákon svobodné vůle a tudíž by to redukovalo jejich polarizaci směrem ke službě všem. Předpokládám, že stejná věc by se stala, kdyby přistála skupina Orionu. Jak by toto ovlivnilo jejich polarizaci směrem k sobě samým, pokud by byli schopni přistát a stali by se známými jako bohové?

Ra: Já jsem Ra. Při události hromadného přistání skupiny Orionu by byl efekt polarizace silně směrem ke zvětšení službě sobě samým, přesně opačně k předešlé možnosti, kterou jste zmínil.

16.9 Tazatel: Pokud by skupina Orionu byla schopná přistát, zvýšilo by to jejich polarizaci? Čeho se snažím dovtípit je, zda je pro ně lepší pracovat za scénou a získávat rekruty, řekněme, z naší planety, osoba naší planety jdoucí směrem ke službě sobě striktně po svém s použitím své svobodné vůle, nebo je pro skupinu Orionu stejně dobré přistát na naší planetě a demonstrovat pozoruhodnou moc a získat lidi takto?

Ra: Já jsem Ra. První případ je pro skupinu Orionu z dlouhodobého hlediska, podáme to takto, více zdravý v tom, že neporušuje Zákon jednoty přistáním, tudíž dělá svou práci skrze ty z této planety.*

V druhém případě by hromadné přistání vytvořilo ztrátu polarizace kvůli porušení svobodné vůle planety. Nicméně by to bylo hazardem. Pokud by pak planeta byla dobyta a stala by se součástí Impéria, byla by pak svobodná vůle obnovena. Toto je omezeno v účinku díky touze skupiny Orionu pokročit směrem k jednomu Stvořiteli. Tato touha pokročit omezuje skupinu v porušení Zákona zmatení.

16.10 Tazatel: Ve vztahu se skupinou Orionu jste zmínil slovo „Impérium“. Nějakou dobu zvažuji, že film Star Wars (Hvězdné války) byl [tak] nějak částečně alegorií na to, co se vlastně děje. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně stejným způsobem, jako je jednoduchý příběh pro dítě alegorií na zkreslení/chápání fyzického/filozofického/společenského komplexu.

16.11 Tazatel: Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě samým stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté úrovně skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého dalšího hledání jednoho Stvořitele.

16.12 Tazatel: Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na planety nebo místa, kde je služba ostatním a druhá část půjde do míst, kde je služba sobě samým. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.13 Tazatel: Dobře, Konfederace stanovila svou karanténu, rozumím, před sedmdesáti pěti tisíci lety. Pokusila se skupina Orionu nějakou část této planety před tímto? Pokusili se… jak dlouho se pokoušeli o kontaktování této planety?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně před čtyři pět tisíci [45 000] roky byl učiněn pokus. Nebyl úspěšný. Přibližně před dva šest nula nula, dvěma tisíci šesti sty [2 600] roky, poslala skupina entitu společenského paměťového komplexu na tuto planetární sféru. Tato snaha se setkala s určitým úspěchem, ale v kontinuu prostoru/času byla zmenšena v dopadu (následcích). Od doby přibližně před dva tři nula nula, dvěma tisíci třemi sty [2 300] roky ve vašem měření, pracuje tato skupina na sklizni právě tak jako Konfederace.*

16.14 Tazatel: Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před dvaceti šesti stoletími… před dvěma tisíci šesti sty roky?*

Ra: Já jsem Ra. Entita [byla] pojmenována vašimi lidmi jako Jahve.

16.15 Tazatel: Můžete mí říct původ Deseti přikázání?

Ra: Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky.

16.16 Tazatel: Bylo toto uděláno skupinou Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.17 Tazatel: Jaký byl v tomto jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste zmínil, a jiné předané touto entitou.

16.18 Tazatel: Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně orientovaný?

Ra: Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru.

16.19 Tazatel: Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina Orionu schopná ji kontaktovat?

Ra: Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s povahou služby sobě samému.

16.20 Tazatel: Říkat „Nebudeš“ by bylo pro entitu plně si vědomou znalostí Zákona jednoty nepravděpodobné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.21 Tazatel: Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, chcete-li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy nekončí. Je přítomen.

Úrovně, kterými jsme prošli v různých bodech kruhu odpovídají charakteristikám cyklů:

První, cyklus uvědomění.

Druhý, cyklus růstu.

Třetí, cyklus uvědomění si sebe sama.

Čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění.

Pátý, cyklus světla nebo moudrosti.

Šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty.

Sedmý, cyklus brány.

Osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému nerozumíme.

16.22 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou analogií?

Ra: Já jsem Ra. Ve třetí úrovni existuje minulost, současnost a budoucnost. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem.

16.23 Tazatel: Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná.

16.24 Tazatel: Přemýšlel jsem, kolik je obydlených planet v naší galaxii a zda všechny dosahují vyšší úrovně podle Zákona jednoty, nebo existuje-li jiný způsob. Nepřipadá mi, že by zde byl nějaký jiný způsob dosažení vyšší úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte svou otázku.

16.25 Tazatel: Kolik je obydlených planet v naší galaxii?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáme, že ve vaší otázce zamýšlíte všechny úrovně vědomí nebo úrovně povědomí. Přibližně jedna pětina všech planetárních entit obsahuje povědomí jedné nebo více úrovní. Některé planetární sféry jsou příznivé pouze pro určité úrovně. Vaše planetární sféra, například, je v tomto čase příznivá úrovním první, druhé, třetí a čtvrté.

16.26 Tazatel: Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve které se nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula [67 000 000].

16.27 Tazatel: Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté úrovně, atd.? Zhruba, velmi zhruba.

Ra: Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje.

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu promlouvání.

16.28 Tazatel: Dobře, těchto prvních pět úrovní… postoupily všechny ze třetí úrovně znalostmi a aplikací Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.29 Tazatel: Pak jediný způsob pro planetu vyprostit se ze situace, ve které se nacházíme, nebo jediný způsob pro populaci je stát se povědomým a začít praktikovat Zákon jednoty. Je to správně?

Ra: To je správně.

16.30 Tazatel: Můžete mi říct, jaké procento planet třetí, čtvrté a páté úrovně, o kterých jste mluvil, je negativně polarizovaných, polarizovaných k službě sobě?

Ra: Já jsem Ra. Toto není otázka, o které můžeme mluvit vzhledem k Zákonu zmatení. Můžeme pouze říct, že planetárních sfér orientovaných negativně nebo k službě sobě samým je o hodně méně. Předat vám přesná čísla by nebylo vhodné.

16.31 Tazatel: Chtěl bych učinit analogii o tom, proč je zde méně negativně orientovaných a zeptat se vás, zda je ta analogie dobrá.

V pozitivně orientované společnosti se službou ostatním by bylo jednoduché přesunout obrovský balvan tím, že všichni jej pomohou přesunout. Ve společnosti orientované směrem k službě sobě samým by bylo o mnoho obtížnější přimět každého pracovat na balvanu pro dobro všech; proto je mnohem jednodušší dosáhnout cílů, vytvořit princip služby ostatním a růst v pozitivně orientovaných komunitách, než tomu je v negativních. Je to správně? [Neslyšitelné]

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.32 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Můžete mi říct, jak vznikla Konfederace planet a proč?

Ra: Já jsem Ra. Touha sloužit začíná být, v dimenzi lásky a porozumění, ohromným cílem společenského paměťového komplexu. Tudíž ta procenta planetárních entit, plus přibližně čtyři procenta více těch, o jejichž identitě nemůžeme mluvit, se ocitli před dlouhou, dlouhou vaší dobou v hledání stejné věci: služby ostatním.

Vztahem mezi těmito entitami, jakmile vešli v pochopení ostatních bytostí, ostatních planetárních entit a ostatních konceptů služby, bylo sdílet a společně pokračovat v těchto běžně uctívaných cílech služby. Tudíž každá dobrovolně vložila data společenského paměťového komplexu do toho, co můžete považovat jako centrální myšlenkový komplex dostupný všem. Toto pak vytvořilo strukturu, se kterou mohla každá entita pracovat na své vlastní službě, zatímco mohla nahlížet do jakýchkoli ostatních chápáních potřebných k vylepšení služby. To je příčina vzniku a způsob práce Konfederace.

16.33 Tazatel: S takovým velkým počtem planet v galaxii, přemýšlel jsem, zda… říkáte, že je zde přibližně pět set planet Konfederace. To mi připadá jako relativně malé procento celkového počtu planet čtvrté a páté úrovně v okolí. Existuje nějaký důvod pro tak relativně malé procento v této Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Existuje mnoho Konfederací. Tato Konfederace pracuje s planetárními sférami sedmi vašich galaxií, chcete-li, a je odpovědná za volání z úrovní v těchto galaxiích.

16.34 Tazatel: Mohl byste definovat slovo galaxie, jak jste jej právě použil?

Ra: Používáme tento termín ve smyslu, jako byste použili sluneční soustavy.

16.35 Tazatel: Jsem trochu zmatený, pokud jde o, kolika pak celkově planetám, zhruba, Konfederace, ve které se nacházíte, slouží?

Ra: Já jsem Ra. Chápu zmatení. Máme obtíže s vaším jazykem.

Termín galaxie musí být rozdělen. Galaxií nazýváme ten vibrační komplex, který je lokální. Tudíž vaše slunce je to, co bychom nazvali centrem galaxie. Chápeme, že máte jiný význam pro tento termín.

16.36 Tazatel: Ano. V naší vědě se termín galaxie vztahuje na čočkovitý hvězdný systém sestávající z milionu a milionu hvězd, a toto se objevilo v naší komunikaci dříve, toto zmatení. Jsem rád, že se to vyjasnilo.

Nyní, s použitím termínu galaxie ve smyslu, který jsem vám právě řekl, ve smyslu čočkovitého hvězdného systému, který obsahuje miliony hvězd, znáte evoluci v ostatních galaxiích kromě této?

Ra: Já jsem Ra. Jsme si vědomi života v nekonečné kapacitě. Máte pravdu ve svém předpokladu.

16.37 Tazatel: Můžete mi říct, zda vývoj života v ostatních galaxiích je podobný jako vývoj v této?

Ra: Já jsem Ra. Vývoj je poněkud blízký ke stejnému, asymptoticky se přibližující kongruenci skrze nekonečno.* Svobodný výběr toho, čemu říkáte galaktické systémy způsobují rozdíly extrémně malé povahy z jedné z vašich galaxií do druhé.

16.38 Tazatel: A pak je tedy Zákon jednoty skutečně univerzální ve vytváření vývoje směrem k osmé úrovni nebo oktávě ve všech galaxiích. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Existují nekonečné formy, nekonečná chápání, ale vývoj je jeden.

16.39 Tazatel: Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je zcela nezbytné, aby si entita vědomě uvědomila, že nerozumí, aby byla sklizně-schopná. Pochopení (Chápání) není této úrovně.

16.40 Tazatel: Toto je velmi důležitý bod. Použil jsem chybné slovo. Co jsem zamýšlel říci, bylo to, že věřím, že nebylo nezbytné pro entitu, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty pro přechod z třetí do čtvrté úrovně.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.41 Tazatel: V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je základem této vibrace.

16.42 Tazatel: Můžete mi říct trochu více o tomto konceptu cti/odpovědnosti?

Ra: Já jsem Ra. Každá odpovědnost je ctí; každá čest odpovědností.

16.43 Tazatel: Chci položit poněkud spornou otázku. Možná ji nevložím do knihy. Přemýšlel jsem, zda mrzačení dobytka, které nyní zažíváme po celém státu a jinde, by mohlo být vámi vysvětleno.

Ra: Já jsem Ra. Větší část vašeho takzvaného mrzačení se děje podle způsobů vašich bytostí druhé úrovně, které se krmí na mršině. Část těchto takzvaných mrzačení jsou ty, které jsou z toho, co můžete nazvat více-dimenzionálního typu: konstrukt myšlenkové formy používající různé části za účelem mít život a bytí ve třetí úrovni.

16.44 Tazatel: Odkud tyto myšlenkové formy pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. To je velmi mnohoznačná otázka. Nicméně se pokusíme odpovědět. Za prvé, pocházejí od Stvořitele. Za druhé, přišli z toho, co můžete nazvat nižším astrálem, myšlenkami vnitřních rovin. Za třetí, přebývají v komplexu vizualizačního konstruktu v části pod kůrou vaší planety.

16.45 Tazatel: Jsou tito zejména jedné formy?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity mohou na sebe vzít jakoukoliv myšlenkovou formu asociovanou s emocí strachu nebo teroru.

16.46 Tazatel: Jsou tyto myšlenkové formy schopné útočit pouze na dobytek nebo mohou také zaútočit na lidské bytosti?

Ra: Já jsem Ra. Tyto myšlenkové formy nemohou zaútočit na bytosti třetí úrovně.

16.47 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme někdy našli na našich obličejích nebo jinde?

Ra: Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty.

16.48 Tazatel: Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější.

16.49 Tazatel: Říkáte, že si je vytváříme my sami?

Ra: Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna.

16.50 Tazatel: Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek [ve] čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro jednoznačný pozitivní popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není, a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více omezenou, až se nacházíme zcela beze slov.

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii jakýmkoli způsobem způsobit.

Přiblížení pozitivních tvrzení: je to rovina typu dvounohého vozidla, které je mnohem hustší a plnější života. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý myšlenek ostatních-já. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý vibrací ostatních. Je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně. Je to rovina usilující o moudrost nebo světlo. Je to rovina, kde jsou rozdíly jednotlivců zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým souhlasem.

16.51 Tazatel: Mohl byste definovat slovo úroveň, jak jej používáme, abyste nám dal o něco větší představu o konceptu tohoto výrazu, když je vámi použit?

Ra: Já jsem Ra. Pojem úroveň je, co byste nazvali, matematický. Nejbližší analogie je ta hudební, kde po sedmi notách ve vašem západním měřítku, chcete-li, začíná osmá nota novou oktávu. V rámci vaší velké oktávy existence, kterou sdílíme s vámi, existuje sedm oktáv nebo úrovní. V rámci každé úrovně se nachází sedm pod-úrovní. V rámci každé pod-úrovně sedm pod-pod-úrovní, a tak dále donekonečna.

16.52 Tazatel: Všiml jsem si, že čas, který jsme použili, mírně překročil hodinu. Preferoval bych pokračovat, ale chci se teď zeptat na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je vyvážený. Je v pořádku pokračovat, pokud si přejete.

16.53 Tazatel: Dobře. Navázáním na to, o čem jsme právě hovořili, jmenovitě úrovně: pak chápu, že každá úroveň má sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní. Toto expanduje do extrémně velké míry, jak jsou věci navýšeny v mocninách sedmi. Znamená to, že v jakékoli úrovni se stává cokoliv myslitelného? A mnoho věcí, o kterých jste nikdy nepřemýšlel, se dějí… jsou zde… vše se děje… to je matoucí…

Ra: Já jsem Ra. Z vašeho zmatení vybíráme koncept, s nímž zápasíte, což je nekonečná příležitost. Můžete uvažovat jakýkoli komplex možnosti/pravděpodobnosti jako mající existenci.

16.54 Tazatel: Může se to, co děláme, když přemýšlíme o možnostech, které mohou nastat, řekněme denní snění… Stanou se tyto reálné v těchto úrovních?

Ra: Já jsem Ra. To záleží na podstatě denního snu. Toto je obsáhlé téma. Asi nejjednodušší věcí, kterou můžeme říct, je to, že když je denní sen, jak jej nazýváte, tím, co přitahuje k já, ten se pak stane realitou já. Pokud je to kontemplativní obecný denní sen, může vstoupit do nekonečna komplexů možností/pravděpodobností a objevit se jinde, nemajíce konkrétní spojení s energetickými poli tvůrce.

16.55 Tazatel: Aby to bylo trochu zřetelnější, pokud bych silně snil denní sen o postavení lodi, objevila by se v jedné z ostatních úrovní?

Ra: Já jsem Ra. To by se možná stalo, to by se stalo nebo to by se muselo stát.

16.56 Tazatel: A pak pokud, řekněme, sní entita silně denní sen o boji, řekněme, s jinou entitou, stalo by se to?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případě se fantazie entity dotýká sebe a jiného-já; toto připoutává myšlenkovou formu ke komplexu možnosti/pravděpodobnosti spojené s vlastním já, jež je tvůrcem této myšlenkové formy. Toto by pak zvýšilo možnost/pravděpodobnost přivedení daného do výskytu třetí úrovně.

16.57 Tazatel: Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření podmínek navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina Orionu používá denní snění násilných nebo jiných negativních vibračních podstat, aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové formy.

16.58 Tazatel: Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k zesílení takových denních snů?

Ra: Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové formy. Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je to vskutku metodou používanou entitami Orionu.

16.59 Tazatel: Mnoho Poutníků přicházejících na tuto planetu nyní a v nedávné minulosti… jsou předmětem myšlenek Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli dříve, Poutníci se zcela stávají tvory třetí úrovně v komplexu mysli/těla. Existuje právě stejná šance takového vlivu pro entitu Poutníka jako pro komplex mysli/těla/ducha této planetární sféry. Jediná odlišnost se objevuje v komplexu ducha, který, pokud si přeje, vlastní brnění světla, chcete-li, což mu umožňuje jasněji rozeznat to, co není tak, jak by bylo vhodně požadováno komplexem mysli/těla/ducha. Toto není nic víc než tendence a nemůže být nazváno chápáním.

Mimoto je Poutník, ve svém vlastním komplexu mysli/těla/ducha, méně zkreslený směrem, řekněme, ke křivolakosti pozitivních/negativních zmatení třetí úrovně. Tudíž často nerozezná tak jednoduše, jako více negativní jedinec, negativní podstatu myšlenek nebo bytostí.

16.60 Tazatel: Byli by pak Poutníci, jak se zde inkarnují, vysoce prioritními cíli, řekněme, skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.61 Tazatel: A pokud by byl Poutník úspěšně narušen, řekněme, skupinou Orionu, co by se stalo s tímto Poutníkem v době sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Pokud by entita Poutníka demonstrovala skrze činy negativní orientaci směrem k ostatním-já, byla by, jak jsme řekli dříve, zachycena do planetárních vibrací a, když sklízena, by možná znovu opakovala velký cyklus třetí úrovně jako planetární entita. Toto bude poslední úplnou otázkou této relace.

Máte krátkou otázku, jež můžeme zodpovědět před tím, než uzavřeme tuto relaci?

16.62 Tazatel: Pouze vědět, zda může být nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v pohodlí, jak je to jen pro vás možné udělat s ohledem na zkreslení slabosti jeho komplexu těla. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

17.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele.

Předtím, než budeme komunikovat odpovědi, opravíme chybu, kterou jsme objevili v přenosu naší informace k vám. Máme obtíže s vaším časem/prostorem. Opět se mohou objevit chyby tohoto typu. Neváhejte nás upozornit, abychom mohli přepočítat ve vašem měření času/prostoru.

Chyba, kterou jsme odhalili, se týká příchodu jak skupiny Orionu na vaši planetární sféru vlivu, tak odpovídajícímu příchodu vyslanců Konfederace. Předali jsme data dva šest nula nula [2 600] let pro vstup Orionu, dva tři nula nula [2 300] pro vstup Konfederace. To je nesprávně. Přepočet naznačuje čísla tři šest nula nula [3 600] pro vstup Orionu, tři tři nula nula [3 300] pro vstup Konfederace.*

Nyní komunikujeme.

17.1 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych zopakoval, že moje otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona jednoty, abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další zkreslení, která objevujeme.

Právě nyní mě napadly tři otázky při meditaci. Položím je jako první předtím, než budeme pokračovat.

Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně v dalších třiceti letech? Uvidíme více změn v našem prostředí a v našem účinku na naše prostředí?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co bychom nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To způsobí vlastní planetární sféře, že si elektromagneticky přenastaví své vortexy přijímání kosmických sil proudících dovnitř, které se vyjadřují jako vibrační sítě, takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste to mohli nazvat.

To se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli energiím myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelné konstrukty energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což způsobuje zvýšení entropie a nepoužitelné teplo. Toto způsobí vaší planetární sféře výskyt některých trhlin v jejím vnějším plášti, zatímco se bude vhodně magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární přizpůsobení.

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy mysli/těla/ducha, jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro zkreslení čtvrté vibrace. Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové plemeno. To jsou ti, kteří se inkarnují pro práci ve čtvrté úrovni.

Bude zde také v krátké perspektivě prudký nárůst negativně orientovaných nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a společenských komplexů, kvůli polarizujícím podmínkám prudkého vymezení mezi charakteristikami čtvrté úrovně a orientací služby sobě třetí úrovně.

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané pozitivní orientace. Mnozí přijdou odjinud, protože se zdá, že přes veškerou nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, vnitřních civilizací a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podporovat ve službě.

17.2 Tazatel: Je možné pomoci entitě dosáhnout čtvrté úrovně v těchto posledních dnech?

Ra: Já jsem Ra. Je nemožné pomoci jiné bytosti přímo. Je pouze možné nabídnout katalyzátor dostupný v jakékoli formě, přičemž nejdůležitější je vyzařování uvědomění si jednotnosti se Stvořitelem ze sebe sama, méně důležité pak jsou informace, které s vámi sdílíme.

My osobně necítíme naléhavost pro široké rozšíření těchto informací. Je dostatečné, že jsme ji zpřístupnili třem, čtyřem nebo pěti. To je mimořádně dostatečná odměna, protože pokud jeden z těchto obdrží porozumění čtvrté úrovně díky tomuto katalyzátoru, pak jsme splnili Zákon jednoty ve zkreslení služby.

Jsme rádi za věcný pokus sdílet informace bez obavy o počty nebo rychlý nárůst mezi ostatními. To, že se pokoušíte tyto informace zpřístupnit, je, ve vašem termínu, vaše služba. Tento pokus, pokud dosáhne jednoho, dosáhne všech.

Nemůžeme nabídnout zkratky k osvícení. Osvícení je momentem, je otvíráním do inteligentního nekonečna. Může být pouze dosaženo vlastním já, pro vlastní já. Ostatní já nemůže vyučovat/učit osvícení, ale pouze vyučovat/učit informace, inspiraci nebo sdílení lásky, mystéria, neznáma, což přiměje ostatní-já začít zkoušet a začít proces hledání, který končí v momentě. Ale kdo ví, kdy entita otevře bránu do současnosti?

17.3 Tazatel: Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co způsobilo tento kráter?

Ra: Já jsem Ra. Destrukce atomového reaktoru způsobila vznik tohoto kráteru.

17.4 Tazatel: Reaktoru koho?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“, poslaným Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl detonován.

17.5 Tazatel: Jaký byl účel jeho příletu sem?

Ra: Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té době jste začínali pracovat ve více technickém směru. Zajímalo nás určení rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn jednoduchým atomovým reaktorem nebo motorem, jak byste jej nazvali. Nebyl to ten typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl stejný destruktivní účinek na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, když se porouchal, cítili jsme, že by bylo nejlepší raději vybrat místo pro jeho destrukci než se pokusit jej získat zpět, protože módy možnosti/pravděpodobnosti tohoto manévru vypadaly velmi, velmi nepatrné.

17.6 Tazatel: Bylo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci?

Ra: Já jsem Ra. Radiace, jak ji znáte, bylo v tomto konkrétním typu zařízení velice málo. Je radiace, která je lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, že není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních zbraní.

17.7 Tazatel: Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve stromech?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. Nicméně energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila potíže.

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

17.10 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do této úrovně, známým jako Ježíš Nazaretský?

Ra: Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. Můžete najít jinou formu tohoto dotazu?

17.11 Tazatel: Ano. Co jsem měl na mysli říci bylo, můžete mi říci, zda Ježíš Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací zde?

Ra: Já jsem Ra. Ten vám známý jako Ježíš Nazaretský neměl jméno. Tato entita byla členem páté* úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. Tato entita si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem co možná nejčistším způsobem sdílet vibraci lásky. Tudíž tato entita dostala povolení tuto misi vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, původem z Konfederace, páté úrovně, reprezentující chápání vibrací pochopení nebo lásky páté úrovně.

17.12 Tazatel: Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta lásky?

Ra: Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme zamýšleli říci, nejvyšší pod-úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato entita mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí pro tuto konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace lásky. To je čtvrtá úroveň.

17.13 Tazatel: Když s vámi komunikuji jako s Ra, jste v té době individualizovaná entita nebo mluvím s celým komplexem?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte s Ra. Není zde žádné odloučení. Mohl byste to nazvat společenským paměťovým komplexem, tudíž naznačující mnohost. V našem chápání mluvíte s individualizovanou částí vědomí.

17.14 Tazatel: Mluvím vždy ke stejné individualizované části vědomí v každé z relací?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte ke stejné entitě skrze kanál nástroje. Tento nástroj je někdy nižší vitální energie. To někdy překáží našemu řízení. Nicméně tento nástroj má velkou věrnost k úkolu a dává tomuto úkolu cokoliv, co má. Proto můžeme pokračovat i když je vitální energie nízká. To je proč obvykle mluvíme o konci relace díky našemu odhadu úrovně vitální energie nástroje.

17.15 Tazatel: Chtěl bych nyní vyjasnit něco, čímž jsem si teď sám jistý. Lidé této planety, kteří následují nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo nemající žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec něčeho, mohou být přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. Není to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobí ostatním, aby si byli vědomi jejich, co byste mohli nazvat, spirituality, kvality zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla zcela neznáma svým nejbližším známým jako neobvykle zářivá osobnost, ani kdyby tento jedinec nebyl součástí zkreslení vašich takzvaných náboženských systémů.

17.16 Tazatel: Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, pokusila se skupina Orionu jej nějakým způsobem znevěrohodnit?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

17.17 Tazatel: Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila způsobit jeho pád?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena na jiných negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly předány tím, kterého lidé nazývali Jahve. Tyto informace zahrnovaly mnohá omezení chování a slibovaly moc povahy třetí úrovně, typu službě sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli v těchto myšlenkových formách.

To nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. Nakonec to i vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu Jidáš, jak tuto entitu nazýváte, která věřila, že dělá správnou věc, když působila na nebo nutila toho, kterého nazýváte Ježíš, k nezbytnosti přinést zkreslení planetární moci třetí úrovně ve formě vlády nad ostatními.

Entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do kouta, ta pak bude schopna vidět moudrost užití síly inteligentního nekonečna za účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se mýlil ve svém odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo orientováno směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení komplexu těla toho vámi známého jako Ježíš.

17.18 Tazatel: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné?

Ra: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního materiálu.

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie.

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duše integrovaná a syntetizovaná, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s ostatními.

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama vytvářející prostředí, ve kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama vlastním já, vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama.

17.19 Tazatel: Jak se to Ježíš během své inkarnace naučil?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným způsobem rozpomenutí ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita nejprve objevila schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, že se stala zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato entita byla dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna.

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá hrůzný potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii pro dobro, ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a rozvzpomněla si víc než většina Poutníků.

17.20 Tazatel: Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který nazýváte Judaismem, a naučila se dostatečně na to být rabínem, jak nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, ve velmi nízkém věku.

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek své pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných míst, kde hledala více informací. To pokračovalo sporadicky až entita dosáhla věku přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného příbytku a učila se a praktikovala umění svého pozemského otce.

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit to, co cítila jako hodnotné během předešlých let.

Entita byla karmicky osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v poslední části svého života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“. V odpuštění se nachází zastavení kola činu nebo toho, co nazýváte karmou.

17.21 Tazatel: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrací světla.

17.22 Tazatel: V naší kultuře se mnoho říká o tom, že se vrátí. Můžete mi říct, zda je toto naplánováno?

Ra: Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku zodpovědět. Je to složité. Tato entita si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel jednoho Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si byla vědoma, že tento cyklus je ve své poslední části a mluvila o tom, že ti jejího vědomí se vrátí v době sklizně.

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou příležitostného mluvení skrze kanál jako člen Konfederace. Existují však i jiné identické kongruence vědomí, které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu.

17.23 Tazatel: Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku.

Můžete mi říct, proč bude Země čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně negativní poté, co bude cyklus kompletní, poněvadž se zdá že máme větší negativní populaci?

Ra: Já jsem Ra. Země se zdá být negativní. To je kvůli tichému, řekněme, hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo pozitivně orientované entity mají směrem k událostem, které jsou [ve] vaší prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-schopní ve způsobech služby ostatním vysoce početně převažují nad těmi, jejichž orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečnou pro sklizeň (pozn. volnější překlad „has become that of harvestable quality“).

17.24 Tazatel: Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do čtvrté úrovně než těch pozitivních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí úroveň.

17.25 Tazatel: Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před sklizní?

Ra: Já jsem Ra. Je právem/výsadou/povinností těch, co vědomě otevírají bránu inteligentního nekonečna, vybrat si způsob svého opuštění úrovně. Ti negativní orientace, kteří takto dosáhli práva/povinnosti, si nejčastěji vybírají posun dopředu v jejich učení/vyučování služby sobě samým.

17.26 Tazatel: Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním samovznícením?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně.

17.27 Tazatel: Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen bleskem. Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné výskyty, které se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém jsme mluvili.

17.28 Tazatel: Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou náhodné entity?

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně.

17.29 Tazatel: Mám tomu rozumět tak, že sklizeň nastane v roce 2011 nebo bude rozložena?

Ra: Já jsem Ra. Je to odhad. Uvedli jsme, že máme obtíže s vaším časem/prostorem. Je to vhodný pravděpodobný/možný bod času/prostoru pro sklizeň. Ti, kteří nebudou v té době v inkarnaci, budou do sklizně zahrnuti.

17.30 Tazatel: Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být ve službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký způsob stejně dobrý jako jakýkoliv jiný?

Ra: Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně pokryt v předchozím materiálu.* Krátce zopakujeme.

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku Stvořitele, jak je známa vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a schopnost bez váhání otevřít sebe sama ostatním-já. To zahrnuje, řekněme, vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu mysli/těla/ducha.

Co se týče záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí hledat uvnitř sebe, svým vlastním úsudkem, svou inteligenci, jakým způsobem nejlépe sloužit ostatním-já. To bude rozdílné pro každého. Neexistuje žádný nejlepší způsob. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé.

17.31 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření odpovědi. Vypadá to jako [neslyšitelné], co dosahujeme, možná ne.

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z padesáti procent pro ostatní… to jest, jde více jak 50 % službou ostatním, a je méně jak padesát procent služby sobě samé, pak je sklizně-schopný. Je to správné tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtvrtou dimenzionální úroveň.

17.32 Tazatel: Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být sklizena jako negativní?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé musí dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, devadesát pět procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní cesta je celkem obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou oddanost.

17.33 Tazatel: Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení sklizně-schopnosti než pozitivní?

Ra: Já jsem Ra. To je díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci jedné rovné a úzké cesty*, jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta oddanosti pro prospěch ostatních-já je stejně obtížné jako dosažení pěti procent oddanosti pro ostatní-já. Řekněme, že mezi těmito dvěma se nachází propast lhostejnosti.

17.34 Tazatel: Dobře, potom tedy pokud je entita sklizena do čtvrté úrovně se stupněm, řekněme, padesáti jedna procent pro ostatní, čtyřiceti devíti procent pro sebe, do jaké pod-úrovně čtvrté úrovně by přešla? Předpokládám, že existují různé pod-úrovně v rámci čtvrté úrovně.

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Každý vstupuje do pod-úrovně, která vibruje v souladu s chápáním entity.

17.35 Tazatel: Kolik máme pod-úrovní zde ve třetí úrovni v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Třetí úroveň má nekonečné množství pod-úrovní.

17.36 Tazatel: Slyšel jsem, že existuje sedm astrálních a sedm devachanských primárních úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o některých z větších rozlišení v úrovních ve vašich vnitřních rovinách. To je správně.

17.37 Tazatel: Dobře, kdo obývá astrální a kdo obývá devachanské úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Entity obývají různé roviny díky své vibrační povaze. Astrální úroveň se různí od myšlenkových forem v dolních úrovních až po osvícené bytosti, které se odhodlaly vyučovat/učit ve vyšších astrálních úrovních.

V devachanských úrovních, jak je nazýváte, jsou ti, jejichž vibrace jsou ještě bližší k primárním zkreslením lásky/světla.

Za těmito úrovněmi existují jiné.

17.38 Tazatel: Dobře, má každá… má… toto je těžké. Naše fyzická úroveň: máme sedm pod-úrovní toho, čemu říkáme naše zdejší fyzická úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte správně. Je to těžké pochopit. Existuje nekonečné množství úrovní. Ve vašem konkrétním zkreslení kontinua prostoru/času existuje sedm pod-úrovní komplexů mysli/těla/ducha. Vibrační podstatu těchto sedmi úrovní objevíte, jak procházíte vašimi zkušenostními zkresleními, přičemž potkáte ostatní-já různých úrovní, které odpovídají centrům energetického vtoku fyzického těla.

Neviditelné neboli vnitřní roviny třetí úrovně jsou obydlené těmi, kteří nejsou podstaty komplexů těla, jako je vaše; to jest nevytváří si chemické tělo pro své komplexy ducha/mysli. Avšak tyto entity jsou rozděleny do toho, co byste nazvali umělým snem v rámci snu v různých úrovních. Ve vyšších úrovních touha dělit se o znalost zpět dolů na vnější úrovně existence se zmenšuje kvůli intenzivnímu učení/vyučování, které na těchto úrovních nastává.

17.39 Tazatel: Je potom nezbytné proniknout rovinu po rovině, jak se posouváme z toho, co nazýváme fyzickou třetí úrovní, skrze tyto roviny?

Ra: Já jsem Ra. Je naší zkušeností, že někteří proniknou několika rovinami najednou. Jiní jimi pronikají pomalu. Někteří se v dychtivosti pokouší proniknout na vyšší roviny před proniknutím energiemi takzvaných nižších nebo základnějších rovin. To způsobuje nevyváženost energií.

Uvidíte že špatné zdraví, jak nazýváte toto zkreslení, je často výsledkem jemného nesouladu energií, ve kterých jsou některé z vyšších energetických úrovní aktivovány vědomými pokusy entity, zatímco entita nepronikla centry nižšími energiemi nebo pod-úrovněmi této úrovně.

17.40 Tazatel: Existuje nejlepší způsob meditace?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

17.41 Tazatel: V současnosti, blízko konce cyklu, jak jsou reinkarnace do fyzických těl přidělovány, řekněme, na této planetě? V našem vlastním [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Entity, které si přejí získat kriticky potřebnou zkušenost za účelem se stát sklizně-schopnými, jsou inkarnovány přednostně před těmi, které budou, bez příliš velkých pravděpodobných/možných pochyb, potřebovat znovu prožít tuto úroveň.

17.42 Tazatel: Jak dlouho toto probíhá, tento typ přidělování?

Ra: Já jsem Ra. Probíhá to od té doby, kdy se první individuální entita stala vědomou své potřeby učit se lekce této úrovně. To byl počátek toho, co můžete nazvat inkarnace podle stáří vibrace.

17.43 Tazatel: Můžete vysvětlit, co myslíte inkarnací podle stáří vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace práce.

Inkarnace podle stáří vibrace je přednostní zacházení, řekněme, které následuje způsoby Zákona jednoty a které povzbuzuje sklizně-schopné jedince, kde každému jedinci, který se stává vědomým o času sklizně a o potřebě na vlastní úrovni nasměrovat mysl, tělo a ducha směrem k učení/vyučování těchto lekcí, je dána priorita, aby tato entita měla nejlepší možnou šanci, řekněme, k úspěchu tohoto pokusu.

Můžeme se teď zeptat, zda máte nějaké otázky?

17.44 Tazatel: Moje jediná otázka: je něco, co můžeme udělat, aby nástroj [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj nenosí vhodný oděv pro tuto práci. Jak dochází ke vstupům v oblastech toho, co můžete nazvat, sedmou čakrou, jak mluvíte o těchto energetických centrech, filtrující přes šestou a tak dále, ostatní nebo základové čakry entity částečně ztrácí energii. Tudíž by tato entita měla být více opatrná ve svém výběru teplého oděvu pro část komplexu těla, který nazýváte nohy.

Můžeme odpovědět na nějaké jiné krátké otázky?

17.45 Tazatel: Pouze… chceme dát silnější oblečení na nohy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Nyní opustím tento nástroj. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

18.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

18.1 Tazatel: Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti na místě Ra, mohl bych kvůli zkreslení Zákona jednoty přidat nějaká chybná data k pravdivým informacím, které jsem předal této skupině. Děláte to?

Ra: Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení se mohou objevit. Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. Není naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné informace, ale vyjádřit, v omezujícím charakteru vašeho jazykového systému, pocit nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a inteligentní jednotě.

18.2 Tazatel: Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? Způsobuje špatný kontakt?

Ra: Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste ji přeformulovat, prosím?

18.3 Tazatel: Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli požití určité chemické látky tímto nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta chemická látka?

Ra: Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním zvukovým komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve spojení s kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že má, řekněme, velmi dramatický pokles efektu. V každém případě začínal tento nástroj relaci se zkreslením směrem k extrémní vitální energii, kterou tato látka produkuje.

Nicméně tento nástroj byl během relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla dostatečnou sílu zvýšit schopnosti entity vyjádřit vitální energii. Tudíž došlo k prvnímu fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak se nástroj znovu spoléhá na své vlastní vibrační komplexy vitální energie, přičemž je vitální energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle přerušit komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak neužitečná.

18.4 Tazatel: Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by nástroj mohl jíst?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální energii.

18.5 Tazatel: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně:

„Mnoho mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že individuální já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role individuálního já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“

Ra: Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny vytoužené věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a přitom z nich destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by nemělo být překonáno. To, co není potřebné, odpadne.

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s nabytou zkušeností.

Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné povzbuzovat překonávání jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení představovat si raději než provádět ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle.

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin, který tvoří potíže při balancování v rámci kontinua času/prostoru. Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě překonáno.

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a prožíváním, pochopením, přijetím, a následným sdílením s ostatními já, se vhodný popis posouvá pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která mohou být více v souladu se Zákonem jednoty.

Je to, řekněme, zkratka, jen jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli touhu. Ta musí být spíše pochopena a přijata. To chce trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a ostatní-já.

18.6 Tazatel: V základě bych řekl, že porušit svobodnou vůli jiného já nebo jiné entity by bylo základní věcí, kterou pod Zákonem jednoty nikdy nedělat. Můžete uvést jakékoli jiné porušení Zákona jednoty než toto základní pravidlo?

Ra: Já jsem Ra. Jak jeden dále postupuje z primárního zkreslení svobodné vůle, postupuje k porozumění ohniskových bodů inteligentní energie, která vytvořila inteligence nebo způsoby konkrétního komplexu mysli/těla/ducha v jeho, jak byste řekli, přirozeném prostředí tak ve, jak byste řekli, člověkem vytvořeném prostředí.

Proto zkreslení, kterých se vyvarovat, jsou ta, která neberou v potaz zkreslení zaměření energie lásky/světla nebo, řekněme, Logosu této konkrétní sféry nebo úrovně. Tato zkreslení zahrnují nedostatek porozumění potřeb přirozeného prostředí, potřeb komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. Těch je mnoho kvůli různým zkreslením člověkem vytvořených komplexů, ve kterých si inteligence a povědomí entit samotných vybraly způsob použití dostupných energií.

Tedy to, co by bylo nesprávným zkreslením u jedné entity, je správné u jiné. Můžeme doporučit pokusit stát se povědomým o ostatních jako o sobě samém, a tudíž konat ten čin, který je potřebný jinému-já, porozumění pramenící z inteligence a povědomí jiného-já. V mnoha případech to nezahrnuje porušení zkreslení svobodné vůle na zkreslení nebo fragmentaci zvanou zasahování. Nicméně sloužit je delikátní záležitost a soucit, citlivost a schopnost vcítit se jsou nápomocné pro vyhnutí se zkreslením člověkem vytvořené inteligence a povědomí.

Oblast nebo aréna zvaná společenský komplex je arénou, ve které nejsou konkrétní potřeby pro opatrnost, protože je výsadou/ctí/povinností těch v konkrétní planetární sféře konat v souladu se svou svobodnou vůlí při pokusu o pomoc společenskému komplexu.

Máte tedy dvě jednoduché směrnice: povědomí o inteligentní energii vyjádřené v přírodě, povědomí o inteligentní energii vyjádřené ve vlastním já, které má být, pokud je to vhodné, sdíleno entitou se společenským komplexem, a máte jednu nekonečně jemnou a různorodou množinu zkreslení, kterých si můžete být vědomí; to jest zkreslení s ohledem na sebe a ostatní-já nevztahující se na svobodnou vůli, ale vztahující se na harmonické vztahy a službu ostatním tak, aby to ostatním-já co nejvíce posloužilo.

18.7 Tazatel: Jak entita této úrovně vyrůstá z dětství, stává se více vědoma svých odpovědností. Existuje věk, do kterého není entita zodpovědná za své činy nebo je odpovědná od času narození?

Ra: Já jsem Ra. Entita inkarnující se na Zem se stává vědoma sebe sama v různém bodě při svém časo/prostorovém postupu skrze kontinuum. Toto může mít medián, řekněme, v přibližně patnácti vašich měsících. Některé entity se stanou vědomými sebe sama v období blíže k inkarnaci, některé v době vzdálenější od této události. Ve všech případech se odpovědnost stává retro-aktivní od tohoto bodu zpět v kontinuu, takže zkreslení mají být pochopena entitou a vyrovnána, jak se entita učí.

18.8 Tazatel: Pak by entita, řekněme, čtyři roky stará byla zcela odpovědná za jakékoli činy, které by byly proti nebo byly neharmonické se Zákonem jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Může být poznamenáno, že bylo sjednáno vašimi strukturami společenského komplexu, že těmto novějším entitám do inkarnace mají být poskytnuti průvodci fyzického komplexu mysli/těla/ducha, takže jsou schopny se rychle naučit, co je v souhlasu se Zákonem jednoty.

18.9 Tazatel: Kdo jsou tito průvodci?

Ra: Já jsem Ra. Tito průvodci jsou ti, kterým říkáte rodiče, učitelé a přátelé.

18.10 Tazatel: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona jednoty. Kde je tato entita nyní?

Ra: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v léčebném procesu.

18.11 Tazatel: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a stala se odcizenou od ostatních-já.

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti.

18.12 Tazatel: Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by potřebovalo odpuštění nejenom ostatním-já, ale také sobě. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za účelem vyjasnění.

Odpuštění ostatním-já je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto trvá na vědomé úrovni na plném odpuštění sobě samému a ostatním-já, protože jsou jedním. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí sebe sama.

18.13 Tazatel: Děkuji vám. Nejdůležitější bod mého způsobu přemýšlení.

Zmínil jste, že existoval určitý počet Konfederací. Slouží všechny nekonečnému Stvořiteli v základě stejným způsobem nebo se některé specializují v některých určitých typech služeb?

Ra: Já jsem Ra. Všechny slouží jednomu Stvořiteli. Neexistuje nic jiného, čemu sloužit, protože Stvořitel je vším, co je. Je nemožné nesloužit Stvořiteli. Existují pouze různá zkreslení této služby.

Tak jako v Konfederaci, která slouží vašim lidem, je každá Konfederace skupinou specializovaných jednotlivých společenských paměťových komplexů, kdy každá dělá to, že manifestuje to, co vyjadřuje.

18.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka.

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými kanály.

18.15 Tazatel: Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly vyvolány?

Ra: Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě podobné tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle obrazu Jahvových entit. Jiné genetické změny byly kontaktem povahy, kterou znáte jako sexuální, která měnila komplex mysli/těla/ducha přirozenými způsoby podle reprodukčních vzorů navrženými inteligentní energií vašich fyzických komplexů.

18.16 Tazatel: Můžete mi říci konkrétně, co v tomto případě dělali?

Ra: Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte pro další informace.

18.17 Tazatel: Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj těchto změn.

18.18 Tazatel: Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických sexuálních změn?

Ra: Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: vyjádřit v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k dalšímu a rychlejšímu vývoji komplexu ducha.

18.19 Tazatel: Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly citlivost všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu mysli za účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti.

18.20 Tazatel: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit svobodnou vůli Zákona zmatení.

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější.

18.21 Tazatel: Proč chtěli větší a silnější organismy?

Ra: Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty vytvořením komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. Experiment byl shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli faktu, že spíše než vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení považovat takzvaný společenský komplex nebo pod-komplex za elitu nebo za odlišný a lepší než ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě samému.

18.22 Tazatel: Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co nazýváme negativní smysl?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za tuto proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se skupinou Orion.

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na učení/vyučování jednoty.

18.23 Tazatel: Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu pomoci.

18.24 Tazatel: Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si Jahve přál, aby vytvořily. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde byly entity vibrační souhrnné charakteristiky, která přijala jednotu, byly manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle vybraly méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového vibračního komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit vážné zásahy do vědomí planetárního komplexu.

18.25 Tazatel: Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby byly ty nejvíce závažné z těchto zásahů skupinou Orionu učiněny?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka.

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit odlišně od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je zkreslené vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu zformovat koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. To je závažně zkreslené vnímání. Existovalo mnoho takových válek destruktivního charakteru.

18.26 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Věřím, že je to velmi důležitý bod v pochopení celkového fungování Zákona jednoty. Bude to nápomocné. Jak pravděpodobně víte, musím v příštích třech dnech pracovat, takže možná budeme mít další relaci dnes v noci, pokud si myslíte, že je to možné. A další relace by potom nebyla dříve než od teď za čtyři dny. Myslíte, že je dnes v noci možná další relace?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud slabý. To je zkreslení způsobené nedostatkem vitální energie. Tudíž podpora nástroje ve fyzickém vyvážení dovolí další relaci. Rozumíte?

18.27 Tazatel: Ne zcela. Co máme konkrétně udělat pro fyzické vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé: dávejte pozor na potravu. Za druhé: hýbejte s fyzickým komplexem pro zmírnění zkreslení směrem k bolesti fyzického komplexu. Za třetí: podpořte určité množství toho, co byste nazvali vaším cvičením. Poslední rada: dejte obzvlášť pozor na vyrovnání v této druhé relaci, aby entita mohla dostat tolik pomoci z různých symbolů, kolik je to jen možné. Navrhujeme vám zkontrolovat tyto symboly s co největší opatrností. Tato entita je mírně položena mimo správnou konfiguraci. Není to v tuto dobu důležité. Důležitější to bude až bude naplánována druhá relace.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

19.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

19.1 Tazatel: Přemýšlel jsem nad obsahem této knihy a přečtu to, na co jsem myslel. V této komunikaci se zajímáme o vývoj mysli, těla a ducha. Rád bych skrze tázání plně popsal mechanismus evoluce za účelem dovolit těm jedincům, které to zajímá, se účastnit své vlastní evoluce. Zdá se mi, že dobrým místem pro začátek by byl přechod z druhé do třetí úrovně, pak detailně vyšetřit evoluci entit třetí úrovně na Zemi, a přitom dávat zvláštní pozor na mechanismy, které pomáhají nebo brání této evoluci. To je mým záměrem pro směr této probíhající relace. Doufám, že je to správný směr.

Co bych rád věděl jako první je, zda všechny entity přecházejí z druhé do třetí úrovně nebo zda existují entity, které nikdy tímto přechodem neprošly?

Ra: Já jsem Ra. Vaše otázka předpokládá porozumění kontinua prostoru/času inteligentní energie, která oživuje vaši iluzi. V rámci kontextu této iluze můžeme říci, že existují tací, kteří nepřechází z určité úrovně do jiné, protože kontinuum je konečné.

V rámci chápání, které máme o vesmíru nebo o stvoření jako jedné nekonečné bytosti, její srdce bijící jako živé ve své vlastní inteligentní energii, kde je pouze jeden úder srdce této inteligence od stvoření do stvoření. V tomto kontextu jedna každá vědomá entita prožívala/prožívá/bude prožívat jednu každou úroveň.

19.2 Tazatel: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou bychom nazvali zvířetem?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, oduševnělými. První je zvíře. Toto převládá. Druhá je rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energizovaným do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává entitě třetí úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem.

19.3 Tazatel: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou?

Ra: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete nazvat, svého bytí.

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto konkrétní energii, vzhůru směřujícího spirálovitého pohybu buňky nebo atomu nebo vědomí.

Můžete pak chápat, že existuje nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama.

19.4 Tazatel: Pak po přechodu do třetí úrovně, předpokládám správně, že by pak tyto entity v… vezmeme Zemi jako příklad. Vypadaly by pak tyto entity jako my? Měly by lidskou podobu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud bereme vaši planetární sféru jako příklad.

19.5 Tazatel: Když se první entity druhé úrovně na této planetě dostaly na třetí, bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde existovaly entity druhé úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez žádného vnějšího vlivu?

Ra: Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím zkušeností.

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně díky sklizňovým snahám posílání stejné vibrační pomoci, jako vám ji nyní posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše telepatická než telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě bytostí druhé úrovně.

19.6 Tazatel: Kdo poslal pomoc bytostem druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Nazýváme se Konfederací planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. To je zjednodušení za účelem zmenšení obtížnosti pochopení mezi vašimi lidmi. Váháme použít termín, zvukový komplex „pochopení“, ale je to nejblíže našemu významu.

19.7 Tazatel: Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Musíme upřesnit správnost tohoto dotazu. Část Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nabízí svou pomoc jako nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé úrovně – je zodpovědná za pomoc v těchto sklizních.

Konfederace, jak jsme uvedli dříve v těchto relacích, je složena z mnoha těch v jiných úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry a v rámci vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která vyvíjí komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový komplex a pak věnuje tento společenský paměťový komplex k singulární službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace.

19.8 Tazatel: Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí úrovně před 75 000 roky? Přibližně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

19.9 Tazatel: Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí úrovně ke své inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Na zdejší druhé úrovni existovaly formy, které se, když byly vystaveny vibracím třetí úrovně, staly, jak byste nazvali zvukovou vibrací, „lidskými“ entitami třetí úrovně.

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, objevilo se oblečení těla pro jeho ochranu, nastala změna struktury krku, čelisti a čela za účelem dovolit snazší vokalizaci a přišel větší lebeční vývoj, charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna.

19.10 Tazatel: Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být velmi krátké.

Ra: Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, byli schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických elementů jako vhodný pro lekce třetí úrovně.

19.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce třetí úrovně a jaké byly tyto lekce?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato nezbytnost je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby toho byl schopný, musí být tento chemický komplex těla schopen abstraktního myšlení. Tudíž základní nezbytností je kombinace racionálního a intuitivního myšlení. Toto bylo přechodné pro formy druhé úrovně, operujících ve velké míře na bázi intuice, což se v praxi prokázalo že přináší výsledky.

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tak, že může myslet abstraktně a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ způsoby ve smyslu přežití. To je prvotní potřebou.

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského komplexu. Tyto věci jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti ve smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl.

19.12 Tazatel: Vypadá to, že to byla pečlivě naplánovaná nebo navržená fáze vývoje. Můžete mi říct cokoli o počátku tohoto plánu pro vývoj?

Ra: Já jsem Ra. Přecházíme zpět k předchozí informaci.* Zvažte a vzpomeňte si na diskuzi ohledně Logosu. V rámci primárního zkreslení svobodné vůle si každá galaxie vyvinula svůj vlastní Logos. Tento Logos má naprostou svobodnou vůli pro určení cest inteligentní energie, které podporují lekce každé z úrovní za daných podmínek planetárních sfér a slunečních těles.

19.13 Tazatel: Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že toto fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to katalyzátor, který funguje přes to, co nazýváme bolest a emoce.

Je primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a ztráta tělového ochlupení atd., aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím vytvořil evoluční proces?

Ra: Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními našeho chápání.

Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je obtížné se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, zároveň velká přednost i velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl.

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto mohou být započaty lekce, které přibližují znalosti lásky.

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze meditaci. Nejrychlejší cesta učit se je jednat s ostatními-já. To je mnohem větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez ostatních-já je jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Pak já nemůže vidět ovoce svého bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto je také primárním důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte fyzický komplex.

19.14 Tazatel: Pak máme bytosti druhé úrovně, které mají primární motivaci směrem ke službě sobě a možná velmi málo směrem ke službě ostatním s ohledem na své nejbližší rodiny, které kráčejí do třetí úrovně a nesou s sebou tuto tendenci, ale kdy jsou nyní v pozici, kde bude tato tendence pomalu změněna v tu, která je cílena směrem ke společenskému komplexu a pak nakonec směrem k jednotě se vším. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

19.15 Tazatel: Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem ke službě sobě samým. Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o možnosti sloužit ostatním.

Přemýšlím za prvé... o dvou věcech. Přemýšlím o mechanizmu a přemýšlím, jak nastane zlom, kdy entita je schopná pokračovat na cestě směrem ke službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté úrovně.

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy ji nezastaví. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept služby na druhé úrovni zahrnuje sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve druhé úrovni viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je viděno jako já, jelikož v některých formách entit druhé úrovně, pokud je kmen nebo tlupa oslabena, je v kmeni nebo tlupě také oslabena samotná entita.

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, jak byste možná nazvali, ve státě jako sebe. Proto ačkoli toto zkreslení není nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity.

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní-já jako ostatní-já a vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je začátek cesty, o které mluvíte.

19.16 Tazatel: Pak se skrze svobodnou vůli v nějaký čas ve zkušenosti třetí úrovně cesta rozdělí a entita si vědomě... pravděpodobně nevědomě vybere. Vybírá si entita tuto cestu v počátečním bodě rozdělení vědomě?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíme v obecnostech, což je nebezpečné, protože je to vždy nepřesné. Nicméně si uvědomujeme, že hledáte přehled; takže vyřadíme anomálie a budeme mluvit o většině.

Většina bytostí třetí úrovně je mnohem dále na vybrané cestě, než si uvědomí, že si tuto cestu vybrala.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

19.18 Tazatel: Předpokládám, že entita na obou cestách si může vybrat směr cesty v jakémkoli čase a možná se vrátit zpět s tím, že změna cesty je tím obtížnější, čím dále se po ní dojde. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Čím více se entita, jak byste nazvali, polarizovala, tím lehčeji může tato entita změnit polaritu, protože tím více síly a povědomí tato entita nabyla.

Ti skutečně bezmocní jsou ti, kteří si vědomě nevybrali, ale kteří opakují vzorce bez toho, že by si uvědomovali opakování nebo význam vzorců.

19.19 Tazatel: Věřím, že zde máme velmi, velmi důležitou pointu. Vypadá to, že v této polarizaci existuje extrémní potenciál tak, jak tomu je v … abych uvedl analogii s elektřinou: Máme pozitivní a negativní pól. Čím více zvětšíte náboj na kterémkoli z nich, tím větší vznikne rozdíl potenciálů a tím větší schopnost pracovat, jak to nazýváme ve fyzice.

Tak by pro mne vypadala přesná analogie, kterou máme zde ve vědomí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

19.20 Tazatel: Dobře, to by pak vypadalo, že existuje vztah mezi tím, co vnímáme jako fyzikální fenomén, řekněme elektrický fenomén, a fenoménem vědomí a že obě, jak pocházejí od jednoho Stvořitele, jsou prakticky identické, ale mají lehce odlišné účinky, jak je [neslyšitelné]. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Znovu velmi zjednodušujeme, abychom odpověděli na vaši otázku.

Samotný fyzický komplex je tvořen mnoha, mnoha energetickými nebo elektromagnetickými poli která se vzájemně ovlivňují díky inteligentní energii; mentální konfigurace nebo zkreslení každého komplexu dále přidávají pole elektromagnetické energie a zkreslují vzory energie fyzického komplexu. Duchovní aspekt slouží jako další rozměr složitosti polí, který je sám o sobě dokonalý ale který může být realizován mnoha zkreslenými a neintegrovanými způsoby komplexy mysli a těla energetických polí.

Tudíž namísto jednoho, řekněme, magnetu s jednou polaritou máte v komplexu mysli/těla/ducha jednu základní polaritu vyjádřenou v tom, co byste nazvali, energie fialového paprsku (součet energetických polí), který je ale ovlivněn myšlením všeho druhu generovaným komplexem mysli, zkresleními komplexu těla a rozličnými vztahy mezi mikrokosmem (což je entita), a makrokosmem v mnoha formách, které můžete znázornit díváním se na hvězdy, jak je nazýváte, každá s přispívajícím energetickým paprskem, který vstupuje do elektromagnetické sítě entity díky svým individuálním zkreslením.

19.21 Tazatel: Jsou pak toto kořeny toho, co nazýváme astrologií?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Kořeny astrologie, jak jste je nazval, jsou jedním způsobem vnímání primárních zkreslení, které mohou být předpovězeny podél pravděpodobnostních/možných linií za daných, řekněme, kosmických orientací a konfigurací v čase vstupu do fyzikálního/mentálního komplexu ducha a v čase vstupu fyzického/mentálního/duchovního komplexu do iluze.

Toto pak má možnost naznačit základní oblasti zkreslení. Více neexistuje. Úloha, kterou astrologie hraje je přirovnána k jednomu kořeni z mnoha.

19.22 Tazatel: Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych se zeptal, jestli jsou nějaké jiné látky, potrava atd., které by neměla jíst nebo pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje mít z jakéhokoli důvodu špatný kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Není žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a která by negativně ovlivňovala její schopnosti. Existuje jedna aktivita, která pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji nazvali.

Jsou užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, kterou si vybral, a to je co byste nazvali marihuana. Toto je způsobeno zkreslením směrem k chemickým pokleskům v rámci komplexu mysli, které způsobují nedostatek synaptické kontinuity. Toto je chemická reakce krátkého trvání. Tento nástroj nicméně nikdy neužil tuto konkrétní látku v době konání služby.

Věříme, že jsme pokryli užití takových chemických prostředků jako LSD, to je do určité míry pozitivní díky stimulaci nebo urychlení vitálních sil. Nicméně tomuto nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere na vitálních energiích, jakmile látka odezní, což je pravda pro jakoukoli urychlovací chemikálii.

19.23 Tazatel: Jedinou další otázku, kterou mám, existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? A je to… chtěl jsem se zeptat ohledně další relace, ale myslím, že už je dnes příliš pozdě. Neuvědomil jsem si to.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře zarovnán. Jste velmi svědomití. Žádáme vás, abyste byli více opatrní v tom, aby nástroj nosil oblečení na nohy, které byste nazvali zvukovým vibračním komplexem „obuv“.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

20.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

20.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, takže nám budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu mysli/těla/ducha. Pokud se zaseknu na některém místě v jedné z těchto relací jako třeba na tom, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu položit některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme snažit pokračovat v rámci těchto směrů.

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí úrovně. Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně část svého cyklu.

20.2 Tazatel: Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 75 000roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v posledních 75 000 letech?

Ra: Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé.

20.3 Tazatel: Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí úrovně. Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí úrovně, řekněme, v poslední době?

Ra: Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem graduace druhé úrovně během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček.

Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace prudký nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení fyzického komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného vědomí toho druhu, chcete-li.

20.4 Tazatel: Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla těsně předtím entitou druhé úrovně? Jakým typem entity se zde stanou?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí úrovně, je pro začátek tohoto procesu učení opatřena nejnižšími, pokud si přejete tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí úrovně; to jest, opatřena sebe-vědomím.

20.5 Tazatel: To by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku chápání třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.6 Tazatel: Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním změnám.

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.7 Tazatel: Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona správná?

Ra: Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují ale věci, které nejsou v tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této konkrétní entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium vibračních zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, které považujete za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do univerzálnější, řekněme, fyzikální teorie.

20.8 Tazatel: Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své inkarnaci pro použití primárně ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.9 Tazatel: Děkuji vám. Včera jsme hovořili o rozdělení, které nastane ve třetí úrovni, když si entita, ať už vědomě nebo díky návyku, vybrala cestu služby ostatním nebo služby sobě. Vyvstala filosofická otázka, proč takové rozdělení vůbec existuje. Mám dojem, že stejně jako tomu je u elektřiny, pokud v elektřině nemáme žádnou polaritu, nemáme žádnou elektřinu; nemáme žádný účinek, nemáme žádný… Proto předpokládám, že by ve vědomí bez takové polarity nebylo žádné konání nebo zkušenost. Je to správně?

Ra: To je správně. Můžete použít obecný termín „práce“.

20.10 Tazatel: Pak koncept služby sobě nebo služby ostatním je nezbytným, pokud si přejeme mít práci, ať už se jedná o práci ve vědomí nebo práci v mechanickém nebo Newtonovském konceptu ve fyzice. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s jedním dodatkem. Cívka, jak můžete chápat tento termín, je navinuta, má potenciál, je připravena. Věc, která schází bez polarizace, je náboj.

20.11 Tazatel: Pak je náboj poskytnut individualizovaným vědomím. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Náboj je poskytnut individualizovanou entitou použitím vtoků a proudů energie vybíráními svobodné vůle.

20.12 Tazatel: Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a inkarnovali jsme se jako entity třetí úrovně, jaká byla v té době průměrná délka života?

Ra: Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua prostoru/času byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků.

20.13 Tazatel: Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní využití a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně na vaší konkrétní planetární sféře se do druhého hlavního cyklu vyvinuly vibrace, které délku života dramaticky zkrátily.

20.14 Tazatel: Předpokládejme, že hlavní cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá byla délka života na konci prvního hlavního 25 000ročního cyklu?

Ra: Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte hlavním, byla přibližně sedm set vašich roků.

20.15 Tazatel: Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.16 Tazatel: Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života?

Ra: Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto nebylo závažné díky rozptylu lidí, ale [objevily se] rostoucí citové komplexy zkreslení směrem k oddělení se od ostatních-já.*

20.17 Tazatel: Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde mohla být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 tisíc let, anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní polarizaci a zkrácení cyklu příchod entit z Marsu, které již byly polarizované poněkud negativně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde kvůli tomuto příchodu silná negativní polarizace. Zkrácení délky života bylo způsobeno primárně kvůli nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když není žádný pokrok, pak ty podmínky, které zaručují pokrok, se postupně ztrácí. To je jedna z obtíží zůstat nepolarizovaný. Šance, řekněme, pokroku se stávají stále menšími.

20.18 Tazatel: Způsob, jakým tomu rozumím je, že zde na počátku tohoto 75 000ročního cyklu máme směs entit… těch, které postoupily z druhé úrovně na Zemi, aby se staly entitami třetí úrovně, a skupinu entit přenesených z planety Mars, aby se zde inkarnovaly do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.19 Tazatel: Co… Pokračujte.

Ra: Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než počátkem.

20.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… které byly ve třetí úrovni toho času z Marsu a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entitami z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci třetí úrovně.

20.21 Tazatel: Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři tyto typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe rozdělené do skupin nebo společností?

Ra: Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené.

20.22 Tazatel: Přispělo pak tedy toto nemíchání k možnosti oddělení skupin nebo možnosti válečných vztahů mezi skupinami?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.23 Tazatel: Napomohlo pak toto k redukci délky života?

Ra: Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte.

20.24 Tazatel: Můžete mi říct, proč je devět set let optimální délkou života?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha třetí úrovně má asi stokrát intenzivnější program katalytické činnosti, ze které může destilovat zkreslení a učení/vyučování než jakákoliv jiná úroveň. Proto jsou učení/vyučování pro komplex mysli/těla/ducha, který je, řekněme, zaplaven oceánem zkušeností, nejvíce matoucí.

Během prvních, řekněme, asi 150 až 200 vašich roků, jak měříte čas, prochází komplex mysli/těla/ducha procesem duchovního dětství, mysl a tělo je v nedostatečně disciplinované konfiguraci, aby dávalo jasnost duchovním vtokům. Zbývající délka života je tudíž dána na optimalizaci chápání, která vyplývají ze samotné zkušenosti.

20.25 Tazatel: Pak by to v současnosti vypadalo, že je naše délka života příliš krátká pro ty, kteří jsou noví pro lekce třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ty entity, které se určitým způsobem naučily/učily vhodná zkreslení pro rapidní růst, mohou nyní pracovat mezi hranicemi kratší délky života. Nicméně větší převaha vašich entit se nachází v tom, co může být považováno za věčné dětství.

20.26 Tazatel: Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000ročního úseku, nebo hlavního cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které se nacházely v tomto 25 000ročním období, aby mohly mít příležitost k růstu?

Ra: Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval s těmi z Marsu v provádění přechodu.

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého vlastního myšlení.

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje takovým způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo pomoc ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity schopné samy na sobě pracovat směrem k vhodným polarizacím a cílům učení/vyučování třetí úrovně.

20.27 Tazatel: Uvedu tedy tento předpoklad: pokud by bylo v tomto 25 000ročním období dosaženo maximální efektivity, entity by se pak polarizovaly buď směrem ke službě sobě nebo ke službě ostatním, k jednomu nebo druhému. To by je pak na konci tohoto 25 000ročního období učinilo sklizně-schopnými do čtvrté úrovně buď typu služby sobě, nebo služby ostatním, přičemž by se musely přesunout na jinou planetu, protože tato by byla ve třetí úrovni po dobu dalších padesáti tisíc let. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Nechte nás rozplést váš předpoklad, který je složitý a z části správný.

Původní touhou je, že entity hledají a stanou se jedním. Pokud by toho byly entity schopné v okamžiku, mohly by jít kupředu v okamžiku, a tudíž pokud by toto nastalo v hlavním cyklu, pak by vskutku planeta třetí úrovně byla vyklizena na konci tohoto cyklu.

Je to nicméně více směrem k mediánu nebo průměru, řekněme, vývojů třetí úrovně napříč jedním nekonečným vesmírem, že po prvním cyklu nastává malá sklizeň; zbytek se značně polarizoval, druhý cyklus má pak mnohem větší sklizeň; zbytek se ještě více značně polarizoval, třetí cyklus pak proces završuje a sklizeň je dokončena.

20.28 Tazatel: Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000ročního období, ve kterém nějaké procento bude sklizně-schopné do pozitivní čtvrté úrovně a nějaké procento sklizně-schopné do negativní čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává jaro. Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak zahradník musí na zahradě pracovat.

20.29 Tazatel: Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, učinili během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí úrovně. Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl zájem jít k polaritě touto cestou.

20.30 Tazatel: Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto informací?

Ra: Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu: první, myšlenkový přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“.

Druhá, uspořádání určitých kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu moci, toto jsou ty sochy a kamenné formace ve vašich oblastech Tichého oceánu, jak je nyní nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední Ameriky, jak je nyní chápete.

20.31 Tazatel: Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.32 Tazatel: Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si vybral cestu služby sobě samým?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, že jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako milosrdenství sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá entita, jako je socha nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než mocí, je možné pro svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní strukturu nebo formaci, připsat této síle moc nad těmi věcmi, které nemohou být ovládány. Toto pak má potenciál dalšího zkreslení k moci nad ostatními-já.

20.33 Tazatel: Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování hluboké mysli, kmenu stromu mysli, přičemž byly pozorovány obrazy, které by s největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně.

20.34 Tazatel: Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály fyzicky nebo to provedly z mentálních rovin nebo pro zkonstruování těchto formací myšlenkou využili jednu z inkarnovaných entit?

Ra: Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské roviny/úrovně.

20.35 Tazatel: Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního hlavního cyklu.

20.36 Tazatel: Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a porozumění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali v sebe nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno.

20.37 Tazatel: A teď, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně zkonstruování těchto hlav?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] vašich roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua.

20.38 Tazatel: Které struktury byly postavené v Jižní Americe?

Ra: Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé charakteristické sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a některé formace zahrnující kámen a zeminu.

20.39 Tazatel: Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.40 Tazatel: Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo prospěchu?

Ra: Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií moci.

20.41 Tazatel: Jsem trochu zmatený. Obrazce v Nazce jsou pro entitu kráčející na povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než narušení povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete vidět vzory. Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po povrchu?

Ra: Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 000] roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených kopců.

20.42 Tazatel: Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto obrazce?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla na mnoha místech postavena v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a počasím, jak byste řekli, a do značné míry erodovalo jak celkem ohromné struktury ze zeminy navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny.

20.43 Tazatel: Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze slabými stopami toho, co tam bývalo?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.44 Tazatel: Děkuji vám. Potřebujeme vědět, zda je nebo není možné pokračovat dnes později s další relací a zda je zde cokoli, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Žádáme, abyste opatrně sledovali zarovnání nástroje. Jinak jste svědomití.

Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

20.45 Tazatel: Zamýšlím se v příští relaci zaměřit na vývoj pozitivně orientovaných entit v prvních 25 000 letech. Vím, že nemůžete činit návrhy. Ale toto mi připadá být… Doufám, že jdu správnou cestou ve vyšetřování celého vývoje a všech vlivů v historii naší třetí úrovně. Můžete mi k tomu věnovat vůbec nějaký komentář?

Ra: Já jsem Ra. Volby jsou vaše podle vašeho úsudku.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

21.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

21.1 Tazatel: Mám několik otázek, které nechci zapomenout v této době položit. Uvedu je jako první.

První otázkou je: Byl by budoucí obsah této knihy jakýmkoli způsobem ovlivněn, pokud by nástroj četl materiál, který jsme již nashromáždili?

Ra: Já jsem Ra. Budoucí komunikace, jak měříte v času/prostoru, které nabízíme skrze tento nástroj, nemají žádné spojení s nástrojovým komplexem mysli. To je způsobeno dvěma věcmi: za prvé, kvůli věrnosti nástroje v zasvěcení své vůle ke službě nekonečnému Stvořiteli.

Za druhé, kvůli zkreslení/chápání našeho společenského paměťového komplexu, že nejefektivnější způsob, jak předat materiál s co možná nejmenším zkreslením, s ohledem na nutnost použití zvukových vibračních komplexů, je vyjmout komplex vědomé mysli z komplexu ducha/mysli/těla tak, abychom mohli komunikovat bez odkazu na jakoukoli orientaci nástroje.

21.2 Tazatel: Malý dovětek k tomuto. Když s námi komunikujete, používáte váš slovník nebo slovník nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Používáme slovník jazyka, se kterým jste obeznámeni. Toto není slovník nástroje. Nicméně tento konkrétní komplex mysli/těla/ducha si udržuje použití dostatečně velkého množství zvukových vibračních komplexů, takže rozdíl je často nedůležitý.

21.3 Tazatel: Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst nepublikovaný léčebný materiál?

Ra: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha vhodné vibrační zkreslení.

21.4 Tazatel: Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení.

21.5 Tazatel: To je to, co jsem si myslel, že řeknete.

Dobře, nyní se vrátíme zpět k následné záležitosti – tvoření knihy. Chci, jak pokrýváme tuto počáteční část 75 000ročního cyklu, rád bych… Rád bych se vrátil trochu zpátky, možná o nějakou dobu předtím, než 75 000roční cyklus nastal, a pro vyjasnění tohoto bodu se ještě jednou podíval na přechod entit z Maldeku. Rád bych zkontroloval období, které jste nám předal, protože jsme v těchto počátečních částech měli některá zkreslení v číslech a bojím se, že by to mohlo být zkresleno. Před kolika lety byly tyto entity z Maldeku přemístěny?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o kterých mluvíte, podstoupily několik přechodů, první se objevil pět nula nula tisíc [500 000] vašich roků, přibližně, ve vaší minulosti, jak měříte čas. V této době byly entity transformovány do uzlu. Toto pokračovalo po dobu, kterou byste nazvali vašimi dlouhými věky. Ti, kteří jim pomáhali, nebyli opakovaně schopní k nim dosáhnout.

V období přibližně dva nula nula tisíc [200 000] roků ve vaší minulosti, jak měříte čas, byla entita Konfederace schopna začít uvolňovat tento uzel, ze kterého nikdo neunikl během zničení planety. Tyto entity pak byly transformovány do vnitřních dimenzí nebo dimenzí času/prostoru a podstoupily dlouhý proces léčení. Když toto bylo završeno, byly tyto entity schopny určit vhodný krok, řekněme, za účelem nastavení podmínek pro zmírnění následků svých činů.

V čase čtyři šest nula nula nula, čtyřicet šest tisíc [46 000] vašich let ve vaší minulosti, jak měříte čas, toto je přibližné, si tyto entity vybraly inkarnaci v rámci planetární sféry.*

21.6 Tazatel: Chápu. Pak se [tedy] neobjevila žádná inkarnace před tímto základním 75 000ročním cyklem entit z Maldeku. Správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně ve smyslu inkarnace v času/prostoru třetí úrovně.*

21.7 Tazatel: Byly některé z těchto entit pak inkarnované v druhé úrovni před 75 000ročním cyklem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Tyto konkrétní entity byly inkarnované v času/prostoru třetí úrovně, to jest do takzvaných vnitřních rovin, kde podstupovaly proces léčení a přibližovaly se tak k uvědomění si svého konání.

21.8 Tazatel: Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde některé body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím položit otázku jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám.

Takže na počátku tohoto 75 000ročního cyklu víme, že byla zřízena karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení svobodné vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto tak učinili. Toto… Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: těmto entitám, jejichž životní zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé planetě byla předčasně dovedena k završení, bylo pomoženo geneticky během jejich přesunu do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo provedeno v touze pomoci, bylo viděno jako porušení svobodné vůle. Lehká karanténa, která se skládá ze Strážců nebo zahradníků, jak byste je mohli nazvat, která již byla funkční, tak byla zesílena.

21.9 Tazatel: Nyní, když 75 000roční cyklus započal, byla délka života přibližně devět set let, v průměru. Jaký byl proces a plánování… mechanismu, řekněme, reinkarnace v té době a jak byl čas mezi inkarnacemi do fyzické třetí úrovně vynaložen k růstu komplexu mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je komplexnější než většina. Začneme. Vzor inkarnace počátečního komplexu mysli/těla/ducha třetí úrovně začíná v temnotě, protože můžete uvažovat nebo považovat vaši úroveň jako tu, jak můžete říci, o spánku a zapomnění. Tato je jedinou úrovní zapomnění. Pro entitu třetí úrovně je nezbytné zapomenout, takže mechanismy zmatení nebo svobodné vůle mohou působit na nově individualizovaný komplex vědomí.

Tudíž začínající entita je tou, ve veškeré nevinnosti, orientovanou směrem ke zvířecímu chování, které používá ostatní-já pouze jako rozšíření sebe sama pro zachování celého-já. Entita se stává pomalu vědomá toho, že má potřeby, řekněme, které nejsou zvířecí; to jest, které jsou nepotřebné pro přežití. Tyto potřeby zahrnují: potřebu společnosti druhých, potřebu smíchu, potřebu krásy, potřebu znát vesmír ve svém okolí. Toto jsou počáteční potřeby.

Jak se inkarnace začínají hromadit, jsou objeveny další potřeby: potřeba obchodovat, potřeba milovat, potřeba být milován, potřeba povýšit zvířecí chování do univerzálnější perspektivy.

Během první části cyklů třetí úrovně jsou inkarnace automatické a objevují se rychle po skončení komplexu energie fyzického nosiče. Je malá potřeba zhodnotit nebo vyléčit zkušenosti inkarnace. Jakmile se ty, co byste nazvali energetickými centry, začnou aktivovat ve větší míře, tím se více obsahu zkušeností během inkarnace týká lekcí lásky.

Proto je čas, jak byste tomu mohli rozumět, mezi inkarnacemi prodloužen, aby byla dána vhodná pozornost ke zhodnocení a léčení zkušeností předchozí inkarnace. V určitém okamžiku se ve třetí úrovni aktivuje energetické centrum zeleného paprsku a od tohoto bodu přestává být inkarnace automatickou.

21.10 Tazatel: Když přestává být inkarnace automatickou, předpokládám, že entita se může rozhodnout, kdy se potřebuje reinkarnovat ve prospěch svého vlastního učení. Vybírá si také své rodiče?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.11 Tazatel: V tomto čase našeho cyklu, blízko konce, jaké přibližně procento inkarnovaných entit si samo vybírá?

Ra: Já jsem Ra. Přibližné procento je pět čtyři, padesát čtyři [54] procent.

21.12 Tazatel: Děkuji vám. Během prvního 25 000ročního cyklu, byl zde vůbec nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období dostupné nějaké stroje?

Ra: Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu připsal, je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje ze dřeva a kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při použití v agresi.

21.13 Tazatel: Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000ročního cyklu nějaká fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 75 000ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle inteligentní energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, přizpůsobila fyzické komplexy svému prostředí, to jest barva kůže kvůli oblasti sféry, na které entity žily; a postupný růst lidí díky zlepšenému příjmu potravy.

21.14 Tazatel: Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000ročního cyklu, řekl bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak stalo? Jaké opatření bylo přijato atd.?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě povědomí o možnosti volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami této úrovně. Konfederace se stará o zachování podmínek vedoucích k učení. To se z větší části točí okolo primárního zkreslení svobodné vůle.

21.15 Tazatel: Pak zahradníci Konfederace, předpokládám, neudělali nic, dokud některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, nezavolaly o pomoc. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.16 Tazatel: Kdy se objevilo první volání a jak se objevilo?

Ra: První volání bylo přibližně před čtyři šest tisíci, čtyřiceti šesti tisíci [46 000] vašimi roky. Toto volání bylo od těch z Maldeku. Tyto entity si byly vědomé své potřeby korekce následků svých činů a v inkarnovaném stavu byly, pokud jde o okolnosti své inkarnace, v jistém zmatení; podvědomě si byly vědomé, vědomě byly docela zmatené. Toto vytvořilo volání. Konfederace poslala těmto entitám lásku a světlo.

21.17 Tazatel: Jak poslala Konfederace tuto lásku a světlo? Co přesně udělali?

Ra: Já jsem Ra. V Konfederaci přebývají takové planetární entity, které ze svých planetárních sfér nedělají nic jiného, než že posílají lásku a světlo jako ryzí proudění těm, kdo volají. Toto není myšleno v pojmové formě, ale ve formě čisté nepodmínečné lásky.

21.18 Tazatel: Požadovalo pak první zkreslení Zákona jednoty, aby byl ten stejný čas, řekněme, poskytnutý skupině orientované na službu sobě?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případě to nebylo nezbytné po určitou dobu vašeho času díky orientaci entit.

21.19 Tazatel: Jaká byla jejich orientace?

Ra: Orientace těchto entit byla taková, že pomoc Konfederace nebyla vnímána.

21.20 Tazatel: Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. Tam kde je ignorance, není příležitost. Pokud existuje potenciál, pak by měla být každá příležitost vyvážena, toto vyvažování zapříčiněné nejen pozitivními a negativními orientacemi těch, kteří nabízejí pomoc, ale také orientací těch, kteří požadují pomoc.

21.21 Tazatel: Chápu. Chci zde pak vyjasnit jeden bod. Kdy nastal první kontakt skupiny Orion? V rocích?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, skupina Orionu se pokusila o kontakt přibližně před šest nula tisíci [60 000] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.22 Tazatel: Omlouvám se, myslel jsem první pokus v druhém hlavním cyklu. Nyní pracuji v druhém 25 000ročním cyklu. Před kolika lety nastal pokus skupiny Orionu v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu se dále pokusila o kontakt na více úrodném území přibližně před tři šest nula nula [3 600] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.23 Tazatel: Jinými slovy zde nebyl žádný pokus před 46 000 roky skupinou Orionu o kontakt. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.24 Tazatel: Jak postupujeme do druhého 25 000ročního cyklu, byla… V této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který již neexistuje. Byli také ti, kteří pracovali v oblasti, kterou byste nazvali Ruskem… [páska končí]

21.25 Tazatel: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla Lemurie svou katastrofu?

Ra: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi roky. Zkáza byla dokončena v tom posledním malém cyklu tohoto velkého cyklu.

21.26 Tazatel: Myslel jste říci velký nebo hlavní cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus.

21.27 Tazatel: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na konci tohoto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje souběh energií. Toto povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší planetární sféry.

21.28 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve tvoření těchto otázek, ale tohle mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji vám.

Vyvinula se pak v druhém 25 000ročním hlavním cyklu nějaká veliká civilizace?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během tohoto cyklu veliké společnosti. Existoval určitý pokrok mezi těmi z Denebu, kteří si vybrali inkarnovat se jako společenstvo v tom, co byste nazvali Čínou.

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující Ameriky, kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte Austrálií a to, co znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy.

Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských komplexů a v případě Atlantidy, velmi vysokých technologických znalostí.

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, započalo velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly sklizně-schopné na konci druhého hlavního cyklu bez toho, aby vůbec vytvořily silné společenské nebo technologické komplexy.

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Máte dotaz, na který můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento nástroj poněkud vyčerpán?

21.29 Tazatel: Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně s ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 roků.

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co mohu udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později druhou relaci.

Ra: Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou a kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, kumulativní účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v pořádku mít druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací fyzického komplexu tohoto nástroje.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

22.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

22.1 Tazatel: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých místech cítí kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které můžete nazvat kosmickými.

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové formy této vůně.

22.2 Tazatel: Za druhé by ráda věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji.

Ra: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu ducha.

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu s ohledem na bolest.

22.3 Tazatel: Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce druhého cyklu…druhého hlavního cyklu. A poté budeme pokračovat do třetího a posledního z hlavních cyklů.

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Na konci druhého hlavního cyklu byla délka života, jak ji znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v harmonii s inteligentní energií a s méně násilím.

22.4 Tazatel: Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku života v letech na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí strávili přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s možností délky, která nebyla považována za abnormální, blížící se jednomu stu vašich roků.

22.5 Tazatel: Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento drastický pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v průběhu druhého 25 000ročního období, nastal kvůli zintenzivnění…bylo způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochopit lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni.

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více malých způsobů, jak ukázat buď službu ostatním, nebo službu sobě se zkreslením k manipulování ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, tyto lekce sdílení, dávání, přijímání s čistou vděčností… každá lekce mohla být v praxi odmítnuta.

Bez demonstrování plodů těchto učení/vyučování se délka života velice zkrátila, protože odpovědnost cti/povinnosti nebyla přijata.

22.6 Tazatel: Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli způsobem v tom, že by měla více času mezi inkarnacemi revidovat svoje chyby nebo by jí tato zkrácená délka života překážela?

Ra: Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení Zákona jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve větší intenzitě, než může unést. To pouze platí na individuální úrovni, ale není to platné pro planetární nebo společenské komplexy.

Proto je zkrácená délka života nutná kvůli nezbytnosti odstranění entity z intenzity zkušenosti, která následuje, když se odmítnutá moudrost a láska odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako součást sebe sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a mnohého hodnocení inkarnace.

Nesprávnost spočívá v tom, že za předpokladu vhodných okolností je mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času velmi prospěšná pro pokračování této intenzivní práce, až po dosažení závěrů skrze katalytický proces.

22.7 Tazatel: Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-schopná na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života na konci druhého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té devět set roční [900 let] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň.

22.8 Tazatel: Pak předpokládám, že planetární působení, které nyní prožíváme a které zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebylo toho času dostatečně silné, aby je ovlivnilo a navzdory zkrátilo délku jejich života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě prostoru/času byla možná velká izolace.

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

22.11 Tazatel: Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak tyto entity, aby pracovaly na planetě?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat za účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně.

22.12 Tazatel: Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila?

Ra: Já jsem Ra. Objevila se světelná bytost nesoucí to, co může být nazváno štítem světla. Hovořila o jednotě a nekonečnu celého stvoření a o věcech, které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo zlatými slovy krásy lásky, která je žita. Pak dovolilo telepatické spojení, aby postupně ukázalo těm, kteří se zajímali, tíživou situaci třetí úrovně z pohledu planetárního komplexu. Pak zmizela.

22.13 Tazatel: A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci během příštího 25 000ročního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu.

22.14 Tazatel: Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Entity opakující hlavní cyklus třetí úrovně byly v několika málo případech schopny odejít. Tyto entity se rozhodly přidat se ke svým bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity.

22.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší historické minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež najdeme v naší historii?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý Augustýn je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto povahy. Ten známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. Tyto entity, které jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly inkarnaci ve stejném typu prostředí vhodnou pro další učení.

22.16 Tazatel: Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla reakce Konfederace na nedostatek sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy.

22.17 Tazatel: Byl vykonán nějaký čin okamžitě nebo jste čekali na zavolání?

Ra: Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na třetí úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne Poutníkům, ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto bylo provedeno náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, protože ještě nenastalo volání.

22.18 Tazatel: Byl další čin vykonán Konfederací, když se objevilo volání?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

22.19 Tazatel: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna Konfederací?

Ra: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření jsou ta, kterých jste nyní součástí: předávání informací skrze kanály, jak byste je nazvali.

22.20 Tazatel: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala technologicky vyspělou?

Ra: Já jsem Ra. To je v základu správně.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto byly chrámy spíše chrámy učení než pokusem o úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

22.23 Tazatel: Byli pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali kněžími?

Ra: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení.

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali vládní strukturou.

22.24 Tazatel: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, řekněme, v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času.

22.25 Tazatel: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly… chci říct, jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily?

Ra: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým požadavkem byla relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že přímé předání informací by bylo nezbytně tak nápomocné těm z Atlantidy, jako bylo dříve pro entitu Konfederace.

22.26 Tazatel: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude nastolena rovnováha.

22.27 Tazatel: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy my můžete sdělit, zda to myslím správně.

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně?

Ra: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, některé z těchto zkreslení jsou primární a jejich pochopení je pro pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, aby každý takzvaný zákon, který také nazýváme „cestou“, byl pochopen spíše jako zkreslení než zákon. Neexistuje násobnost Zákona jednoty.

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní.

22.28 Tazatel: Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která mě napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života populace Atlantidy?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. Atlanťané byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života od sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, to je samozřejmě přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života rapidně snížila v pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány léčebné a omlazující informace.

Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme?

22.29 Tazatel: Existuje nějaký způsob, kterým můžeme nástroji přinést více pohodlí, nebo cokoliv, co pro ni můžeme udělat?

Ra: Já jsem Ra. Nástroji je dobře. Je poněkud méně snadné udržovat jasný kontakt během doby, kdy některé nebo jedna z entit v kruhu práce není plně při vědomí. Žádáme, aby si entity v kruhu byly vědomy toho, že jejich energie je nápomocná pro zvýšení vitality tohoto kontaktu. Děkujeme vám, že jste v tázání svědomití.*

Já jsem Ra. Je nám velkým potěšením vás zanechat v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

23.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

23.1 Tazatel: Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, který proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se objevili na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla prvně podána pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a jaká byla vaše, řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste do Egypta přišli poprvé?

Ra: Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali uctívat boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový komplex „Horus“. Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné vibrační zvukové komplexy, přičemž objektem uctívání byl sluneční disk reprezentovaný s jistým zkreslením.

Přitahovalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez narušení. Zjistili jsme, že toho času byl společenský komplex celkem sám sobě protichůdný ve svých takzvaných náboženských vírách, a proto nebylo vhodné volání po naší vibraci. Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně osmnáct tisíc [18 000] vašich roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez jakéhokoliv činu.

23.2 Tazatel: Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

23.3 Tazatel: Co viděli a jak jim to změnilo jejich postoje?

Ra: Já jsem Ra. Viděli to, o čem byste mluvili jako o plavidle ve tvaru zvonu poháněné krystalem.

Toto je nijak neovlivnilo díky jejich pevnému přesvědčení, že se dělo mnoho podivuhodných věcí jako normální část světa, jak byste to nazvali, ve kterém mnoho, mnoho bohů mělo moc nad nadpřirozenými událostmi.

23.4 Tazatel: Měli jste nějaký důvod být viditelnými spíše než neviditelnými?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

23.5 Tazatel: Můžete mi sdělit váš důvod pro to, že jste pro ně byli viditelnými?

Ra: Já jsem Ra. Zvolili jsme viditelnost, protože to nečinilo žádný rozdíl.

23.6 Tazatel: Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi bratry.

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními.

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli.

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila.

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit.

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků.

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. Toto nemělo dlouhého trvání.

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními směrem k moci.

23.7 Tazatel: Když jste mluvil o pyramidovém léčení, předpokládám, že primární léčení bylo pro mysl. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Léčení, pokud má být uskutečňováno, musí být jako vstupní proudění trychtýřovitým zúžením, bez významného zkreslení, skrze duchovní komplex do stromu mysli. Existují části této mysli, které blokují energie proudící do komplexu těla. V každém případě, v každé entitě, se tato zablokování mohou velmi lišit.

Nejdříve je nicméně nutné aktivovat smysl duchovního kanálu nebo nosiče. Pak, ať už je zablokování z duchovního do mentálního nebo z mentálního do fyzického, nebo pokud se jednoduše jedná o náhodné a čistě fyzické trauma, může být léčení provedeno.

23.8 Tazatel: Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto stavění?

Ra: Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace.

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této události.

23.9 Tazatel: Jaké jméno dali tomuto bohu?

Ra: Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“.

23.10 Tazatel: Děkuji vám. Pak jako celkový úspěch, co mi můžete říct o vůbec jakémkoli relativním úspěchu pyramidy? Rozumím, že to bylo… pyramidy byly pro svůj účel v zásadě neúspěšné v tom, že nevedly k vzestupu vědomí, ve který jste doufali, ale nějaký úspěch zde musel být. Můžete mi o tom říci?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás mít na paměti, že my jsme Bratři a Sestry zármutku. Pokud byl jeden zachráněn z tohoto zármutku k představě jednoho Stvořitele, pak neexistuje koncept selhání.

Naše obtíž spočívala ve cti/odpovědnosti napravování zkreslení Zákona jednoty, které nastalo během našich pokusů pomoci těmto entitám. Zkreslení jsou vnímána jako zodpovědnosti spíše než selhání; to málo těch, kteří byli inspirováni hledat, bylo jediným naším důvodem pro tento pokus.

Proto bychom snad byli v pozici paradoxu, ve kterém, kde někteří uviděli osvícení, jsme byli těmi, co nazýváte, úspěšnými, a kde se jiní stali více zarmoucenými a zmatenými, byli jsme neúspěšní. Toto jsou vaše termíny. My přetrváváme v hledání sloužit.

23.11 Tazatel: Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil?

Ra: Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte naši nesnáz.

23.12 Tazatel: Předtím, než jsem se na otázku zeptal, jsem předpokládal, že toto bude odpověď. Zeptal jsem se na to pouze v jeho prospěch, protože by si přál, abych to udělal.

Můžete mi říct, co se stalo Achnatonovi po jeho fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita pak byla provedena sériemi léčení a hodnocením zkušeností inkarnace, což je odpovídající pro zkušenost třetí úrovně. Tato entita, jež byla předtím poněkud ve zkresleních moci, se zlepšila velkou oddaností k Zákonu jednoty. Tato entita se tudíž rozhodla vstoupit do řady inkarnací, ve kterých neměla žádná zkreslení směrem k moci.

23.13 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v Egyptě v době Achnatona?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí povahy fyzického komplexu.

23.14 Tazatel: Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit.

Ra: Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům.

23.15 Tazatel: Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni nebo myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi krátce sdělit, zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce myšlení po delší dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona jednoty vytvořila podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí mohlo vyvinout? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte pronikat vnějšími učeními.

Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyly tak moc násilné činy, ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše formování peněžního systému a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí směrem k chamtivosti a moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a nepochopení Stvořitele uvnitř každé entity.

23.16 Tazatel: Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl také učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná otázka, kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… o kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní Americe kontaktováni?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány podobnou touhou na straně tamních entit pochopit manifestace slunce. Uctívaly tento zdroj světla a života.

Tak byly tyto entity navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. Byly předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než ty naše. Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst včetně pyramidových struktur.

Tyto pyramidy se poněkud rozcházely s návrhem, který jsme přinesli my. Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo záměru vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, pro cítění přítomnosti jednoho Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, nejen pro zasvěcené a ty na vyléčení.

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně v pohybu a byly také zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc pěti set [3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha aspektech, ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu.

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila entita, která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických cest, které nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý pokus osobní opravy zkreslení, která se objevila v jejich plánu. To bylo povoleno a tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a entita, která byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi napravit chyby.

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu.

Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, v pozdější době z větší části velice a silně překroucena až k provádění skutečných lidských obětí místo léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému komplexu dána čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení anulována z komplexů zkreslení vašich lidí.

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než skončíme?

23.17 Tazatel: Jedinou otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A protože jste uvedl, že vypadá, že má málo energie, je vůbec možné mít dnes později další relaci?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, co se zarovnání týká. Avšak tomuto nástroji by prospělo si od stavu transu po tuto denní dobu odpočinout.

23.18 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Máte nějakou další krátkou otázku?

23.19 Tazatel: Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně.

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

24.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

24.1 Tazatel: Jsme trochu znepokojeni fyzickým stavem nástroje. Má menší zahlenění. Pokud mi něco můžete říct o vhodnosti této relace, ocenil bych to.

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie fyzického komplexu tohoto nástroje jsou nízké. Relace bude vhodně zkrácena.

24.2 Tazatel: Ona žádá, zda je pro vás možné nechat nosič nástroje zakašlat v intervalech, které by jí pomohly. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz, specifikujte interval.

24.3 Tazatel: Žádá vás o to, abyste způsobili nástroji zakašlání alespoň po každé komunikaci. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. To je možné. [Zakašlání.]

24.4 Tazatel: Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr.

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi?

Ra: Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v minulosti, jak měříte čas.

Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky.

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro tuto konkrétní planetu vhodné.

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením a především s nejmenší možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace.

24.5 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

24.6 Tazatel: Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, který Konfederace provedla?

Ra: Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v minulosti, jak měříte čas, přišli ti ze skupiny Orionu, jak je nazýváte. Kvůli vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a činnosti byli schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, jak můžete říct, byl takový, že jsou zvláštní a odlišní.

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, ten, kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním tyto konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli jak do okolí Egypta, tak na mnoho, mnoho jiných míst, kvůli rozptýlením poté, co byla potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou půdu, do které zasadila semena negativity a tato semena byla, jako vždy o elitě, o odlišnosti pro ty, kteří manipulují nebo zotročují ostatní.

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve jako o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, co byste nazvali shrnutím svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více výstižně efektivním zvukovým vibračním komplexem.

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající „On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo přibližně, ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři nula nula [3 300] let. Tak se spojila s intenzivní částí toho, co se stalo známé jako Armagedon.

24.7 Tazatel: Mohl byste pro nás zapříčinit další kašel, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

24.8 Tazatel: Děkuji vám. Mám otázku o tom, jak se sem skupina Orionu dostala před 3 600 roky. Jak se dostali skrz karanténu? Byl to efekt náhodných oken?

Ra: Já jsem Ra. V té době tomu tak zcela nebylo, jelikož zde bylo správné volání pro tuto informaci. Když probíhá smíšené volání, je okenní efekt mnohem více uveden do pohybu přes způsoby úrovní.

V tomto případě nebyla karanténa, řekněme, střežena tak dobře, kvůli nedostatku silné polarity. Okna tedy mohla být za účelem proniknutí velmi slabá. Jak se vaše sklizeň blíží, pracují tyto síly toho, co byste nazvali světlem, podle svého volání. Ti z Orionu mají svou činnost pouze v souladu se svým voláním. Toto volání není ve skutečnosti zdaleka tak velké.

Tudíž kvůli způsobu zesílení nebo umocnění existuje velký odpor k průniku. Přesto musí být udržována svobodná vůle a těm toužícím po negativně orientovaných informacích, jak byste je nazvali, musí být vyhověno těmi přicházejícím skrz pomocí okenního efektu. [Zakašlání.]

24.9 Tazatel: Pak Jahve, v pokusu opravit to, co viděl jako to, co bych nazval chybou (vím, že to takto nechcete nazývat), začal před 3 300 roky s pozitivní filosofií. Byly obě filosofie jak Orionu, tak od Jahve předány telepaticky nebo byly použity jiné techniky?

Ra: Já jsem Ra. Byly použity dvě jiné techniky: jedna entitou již déle nenazývanou Jahve, která stále cítila, že pokud by mohla vytvořit entity, které byly nadřazené negativním silám, pak by tyto entity mohly šířit Zákon jednoty. Tudíž tato entita, „Yod Heh Shin Vau Heh“, přišla mezi vaše lidi ve formě odpovídající inkarnované bytosti a spářila se normálním rozmnožovacím způsobem vašich fyzických komplexů, a tudíž porodila generaci mnohem větších bytostí, těch bytostí nazývaných „Anak“*.

Jiná metoda použitá s větším účinkem později ve scénáři byla, jak byste to nazvali, myšlenková forma, jakou často používáme mezi vašimi lidmi pro naznačení neznáma nebo něčeho vznešeného. Některá z těchto zjevení vám mohou být známá.

24.10 Tazatel: Mohl byste některá z nich uvést poté, co necháte nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Toto je informace, kterou můžete vypátrat. Nicméně stručně vás nasměrujeme naznačením takzvaného kola uprostřed kola a cherubů s bezesným okem.

24.11 Tazatel: Velmi dobře. Používala skupina Orionu podobné metody pro svoje předávání před 3 600 roky?

Ra: Já jsem Ra. Skupina nebo impérium mělo toho času emisara na vaší obloze.

24.12 Tazatel: Můžete tohoto emisara popsat?

Ra: Tento emisar byl vaší ohnivé povahy, což bylo přes den ukryto v mraku. To bylo učiněno k rozptýlení otázek těch, co takové plavidlo vidí, a aby to souhlasilo s konceptem Stvořitele těchto entit.

24.13 Tazatel: A jak byl pak dojem nebo informace přeneseny na entity poté, co uviděly tento ohnivý mrak?

Ra: Já jsem Ra. Myšlenkovým přenosem a způsobením ohnivých fenoménů a jiných událostí, které se zdály být jako zázračné, skrze použití myšlenkových forem.

24.14 Tazatel: Byli pak nějací proroci, které máme dnes zaznamenané, kteří se zrodili z této éry nebo krátce poté?

Ra: Já jsem Ra. Ti z impéria nebyli úspěšní v udržování své přítomnosti moc dlouho po datu přibližně tři nula nula nula [3 000] ve vaší historii a nezbylo jim nic jiného než fyzicky opustit vaši oblohu. Takzvaným prorokům byly často předány smíšené informace, ale nejhorší, co skupina Orionu mohla udělat, bylo přimět tyto proroky hovořit o zkáze, protože proroctví v těch dnech bylo povoláním těch, kteří milují své blízké bytosti a přejí si pouze být jim a Stvořiteli k službám.

24.15 Tazatel: Poté, co necháte nástroj zakašlat…

Ra: [Zakašlání.]

24.16 Tazatel: …mohl byste mi říct, zda říkáte, že skupina Orionu byla úspěšná ve znečištění, řekněme, některých pozitivně orientovaných proroků zprávami o zkáze?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Váš další dotaz bude posledním úplným dotazem této relace.

24.17 Tazatel: Mohl byste mi říct, proč musela skupina Orionu odejít poté, pokud se nemýlím, vychází to na dobu šesti set let, proč museli odejít?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoli dojem, který předali těm, kteří je volali, byl té povahy, že tyto entity byly elitní skupinou, došlo k tomu, co znáte jako „Diaspora“, co způsobilo velkou disperzi těchto lidí, takže se stali skromnějším a čestnějším plemenem, méně násilným a více si vědomým milující dobroty jednoho Stvořitele.

Stvoření okolo nich mělo sklon být poněkud agresivní, poněkud orientované směrem k zotročení ostatních, ale oni sami, cíl skupiny Orionu prostřednictvím jejich genetické nadřazenosti/slabosti, se stali těmi, které můžete nazvat méněcennými, a tudíž pocit vděčnosti za své sousedy, svou rodinu a svého jednoho Stvořitele začal léčit pocity elitářství, které vedly ke zkreslení moci nad ostatními a které způsobily jejich vlastní agresivní sklony.

Nyní mohou být dány jakékoli krátké dotazy.

24.18 Tazatel: Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem právě četl…

Ra: [Zakašlání.]

24.19 Tazatel: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Ra: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

24.20 Tazatel: Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích?

Ra: Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto informaci nebudeme sdílet.

24.21 Tazatel: OK. Omlouvám se, že vás obtěžuji těmito typy otázek…

Ra: [Zakašlání.]

24.22 Tazatel: …ale ty mě právě znepokojovaly. V naší další relaci budeme pokračovat se Zákonem jednoty a držet jej na nejvyšším místě v rámci knihy a budeme se snažit zajít hlouběji do filosofie, při budování referenčního rámce pro tuto filosofii. Děkuji vám mnohokrát.

Ra: Já…

24.23 Tazatel: Ach, prosím, jsem téměř hotov. Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Buďte pouze opatrní při přizpůsobení horních končetin nástroje, pokud je jeho horní polovina těla vyvýšena.

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Je naším potěšením s vámi hovořit. Odcházíme v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

25.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

25.1 Tazatel: …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin vedl k zánětu průdušek nástroje, jak je to nazýváno?

Ra: Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. Toto bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento nástroj zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit od svého příjemce velké zásoby životní energie.

První nadějí orionské entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se tento nástroj stane méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte pozitivním. Díky vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím této látky jako programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento nástroj tohoto zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by byl pro skupinu Orionu uspokojivý.

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme zatím nemluvili o různých typech energetických zablokováních a přenosů, pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v činnostech vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je však velmi silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální energie lásky zeleného paprsku. Proto se ani tento určitý plán neuskutečnil, jelikož tato entita v tomto kontextu pokračovala odevzdáváním se otevřeným způsobem neboli způsobem zeleného paprsku, spíše než snažením přijímat* nebo manipulovat ostatní-já.

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita má velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas pokoušela překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k této práci. V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, řekněme, zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a nedostatku touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem delší dobu, než bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, což způsobilo neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou nyní zažívá.

25.2 Tazatel: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části dne před odpočinkem.

25.3 Tazatel: Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi Don a Jim mohou pomoci s mou revitalizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme pouze říci, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že kvůli zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času by bylo dobré, měla-li by entita během cvičení společnost.

25.4 Tazatel: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co skupina Orionu odešla?

Ra: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují.

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés.

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí.

25.5 Tazatel: Hovořil jste o Konfederaci Orionu a bitvě odehrávající se mezi Konfederací a Konfederací Orionu. Je možné sdělit nějaký koncept toho, jak tato bitva vypadá?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, svou mysl. Představte si ji v úplné jednotě se všemi ostatními myslemi vaší společnosti. Pak jste jednomyslní a to, co je slabým elektrickým nábojem na vaší fyzické úrovni, je nyní enormně silným strojem, přes který myšlenky mohou být promítnuty jako věci.

V této snaze skupina Orionu vyráží vpřed nebo útočí světlem na části Konfederace. Výsledkem, mrtvým bodem, jak byste to nazvali, je to, že obě energie jsou tím poněkud vyčerpané a potřebují se znovu přeskupit; negativní je vyčerpaná skrze selhání manipulovat, pozitivní je vyčerpaná skrze selhání přijmout to, co je dáno.

25.6 Tazatel: Můžete rozvést význam toho, co jste řekl o „selhání přijmout to, co je dáno“?

Ra: Já jsem Ra. Na úrovni času/prostoru, na kterém se tohle odehrává formou toho, co můžete nazvat myšlenkovou válkou, by nejvíce přijímající a milující energií bylo tak milovat ty, kteří si přejí manipulovat, že by tyto entity byly obklopeny, pohlceny a transformovány pozitivními energiemi.

Toto je však bitvou rovných, Konfederace si je vědoma, že si nemůže za rovnocenných podmínek dovolit, aby byla manipulována za účelem zůstat čistě pozitivní, protože pak ačkoliv čistí, nemělo by to žádný význam, kdyby byli umístěni takzvanými silami temnot pod kontrolu, jak byste mohli říci.

Je to tudíž tak, že ti, kteří se potýkají s touto myšlenkovou válkou, musí být spíše defenzivní než přijímající, aby se zachovala jejich užitečnost ve službě ostatním. Tak nemohou plně přijmout to, co si Konfederace Orionu přeje dát, což je zotročení. A tím pádem je nějaká polarita ztracena kvůli tomuto tření a obě strany se pak, chcete-li, musí znovu seskupit.

Nebylo to užitečné pro žádnou stranu. Jediným důsledkem, který byl nápomocným, je vyvažování energií dostupných pro tuto planetu tak, že je méně nezbytné vyvážit tyto energie v prostoru/času, což zmenšuje rizika planetárního zničení.

25.7 Tazatel: Velmi důležitý bod, věřím. Je pak jen část Konfederace zapojena do této myšlenkové bitvy? Jaké procento je zapojeno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nejobtížnější prací Konfederace. Pouze čtyři planetární entity jsou v jakékoliv jednotlivé době žádány, aby se na tomto konfliktu podílely.

25.8 Tazatel: Jaké úrovně jsou tyto planetární entity?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou úrovně lásky, číselně čtyři.

25.9 Tazatel: Pak předpokládám, že je to nejefektivnější úroveň pro tuto práci. Byla by tato úroveň... entita této úrovně... pro tento typ práce efektivnější než entita úrovně pět nebo šest?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je jedinou úrovní kromě té vaší která, bez moudrosti vyhnout se bitvě, vidí nutnost bitvy. Tudíž je nezbytné, aby byl použit společenský paměťový komplex čtvrté úrovně.

25.10 Tazatel: Chápu to pak správně, když předpokládám, že v této bitvě jsou na obou stranách čtvrté úrovně jak ze strany Orionu, tak Konfederace, a že úrovně pátá a šestá nejsou na straně Orionu v tomto zapojeny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou, jelikož energie této entity jsou nízké.

To je částečně správně. Entity páté a šesté pozitivní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Entity páté negativní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Proto do tohoto konfliktu vstupují čtvrté úrovně obou orientací.

Můžeme požádat o několik krátkých otázek předtím, než skončíme?

25.11 Tazatel: Dobře, požádám nejprve o odpověď na závěrečnou otázku, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. Pouze se zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď na otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy.

Ra: Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni vědomí a moudrosti a zastavila svou aktivitu kromě myšlení. Negativní entita páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv jiného.

25.12 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřejeme si vyčerpat tento nástroj, takže je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jste velmi svědomití. Jak jsme žádali minule, bylo by dobré pozorovat úhly vzniklé vzpřímenějším držením těla entity. Způsobuje to určité nervová zablokování v části komplexu těla nazývané lokty.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

26.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

26.1 Tazatel: První otázka je, zdali bude komunikace nástroje jakýmkoli způsobem ovlivněna změnou toho, co jsme tu pro nástroj udělali? Uspořádali jsme to tu správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

26.2 Tazatel: A tím myslíte, že všechno je přijatelné pro pokračování komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme, že změny ovlivňují tuto komunikaci.

26.3 Tazatel: Měli bychom kvůli těmto změnám ukončit tuto komunikaci nebo bychom měli pokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžete konat, jak si přejete. Ale bez těchto změn bychom v tomto bodu propojení prostoru/času nemohli nástroj použít.

26.4 Tazatel: Za předpokladu, že je vše pro pokračování v pořádku, zbývá nám posledních 3 000 let tohoto současného cyklu, a říkal jsem si, jestli byl Zákon jednoty v těchto posledních 3 000 letech dán k dispozici v nějaké kompletní podobě, buď psané nebo mluvené, tak jak to právě děláme my? Je dostupný z jakéhokoli jiného zdroje?

Ra: Já jsem Ra. Na této úrovni není žádná možnost kompletního zdroje informací o Zákonu jednoty. Ale některá z vašich psaných děl podaná vám jako takzvaná svatá díla obsahují části tohoto principu.

26.5 Tazatel: Obsahuje Bible, tak jak ji známe, části tohoto principu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, zda Starý zákon obsahuje něco ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

26.7 Tazatel: Který obsahuje více Zákona jednoty, Starý zákon nebo Nový zákon?

Ra: Já jsem Ra. Kdybychom vyjmuli z každé z těchto kolekcí, o kterých mluvíte, části týkající se Zákona jednoty, byl by objem přibližně stejný. Ale takzvaný Starý zákon obsahuje větší množství negativně ovlivněného materiálu, jak byste to nazvali.

26.8 Tazatel: Mohl byste mi říct, jaké procento v obou Starém a Novém zákoně je ovlivněno Orionem?

Ra: Preferujeme, aby to bylo ponecháno úsudku těch, kteří hledají Zákon jednoty. Nemluvíme, abychom soudili. Takováto sdělení by mohla být vyložena některými, co si mohou přečíst tento materiál, jako odsuzující. My můžeme pouze navrhnout opatrné čtení a vnitřní vstřebání těchto obsahů. Porozumění budou zřejmá.

26.9 Tazatel: Děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.10 Tazatel: Děkuji. Komunikovali jste v poslední době s některým naším obyvatelstvem inkarnovaným ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte, upřesňujíce „v poslední době” a zájmeno „vy”.

26.11 Tazatel: Komunikoval Ra s některým naším obyvatelstvem v posledním století, řekněme v posledních osmdesáti letech?

Ra: Já jsem Ra. Nekomunikovali.

26.12 Tazatel: Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti letech některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu?

Ra: Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak měříte čas.

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke sklizni do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a porozumění. Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka porozumění, jestliže omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje další takovou komunikaci.

26.13 Tazatel: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod?

Ra: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace.

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání.

26.14 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.15 Tazatel: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?

Ra: Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem Poutníků.

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”.

26.16 Tazatel: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin?

Ra: To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně.

26.17 Tazatel: Děkuji. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která použila tělo Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace.

26.18 Tazatel: Předpokládám pozitivní?

Ra: To je správně.

26.19 Tazatel: Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo nějakou jinou negativní silou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

26.20 Tazatel: Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až čtyřiceti let se fenomén UFO stal známým naší populaci. Jaký byl původní důvod pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč dějinami, ale jaký byl původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme aktivitami UFO, řekněme v posledních čtyřiceti letech?

Ra: Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje ničení, čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek.

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola [Tesla] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš takzvaný Filadelfský experiment.

Proto jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v jakémkoli směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem vyrovnání těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární sféře.

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

26.26 Tazatel: Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme zabity v Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav?

Ra: Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali hojivý proces. Je jim pomáháno, jak je to jen možné.

26.27 Tazatel: Až bude tento hojivý proces s těmito entitami dokončen, způsobí tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v jejich stoupání ke čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude potřebovat léčení.

26.28 Tazatel: Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo možné, aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude za tento čin procházet léčením, nedochází k žádnému rozlišení mezi obětí a agresorem, to kvůli škodě způsobené celé planetě.

26.29 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? A...

Ra: [Zakašlání.]

26.30 Tazatel: A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení?

Ra: Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, restituce. Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho vašich lidí, kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou ve fyzickém stavu.

26.31 Tazatel: Jak se tito lidé pokoušejí o restituci ve fyzickém stavu?

Ra: Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a utěšení a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů.

26.32 Tazatel: Tedy potom, co se fenomén UFO stal pro mnohé z populace zřejmým, hlásilo mnoho skupin lidí kontakt; mnoho skupin lidí hlásilo telepatickou komunikaci s entitami UFO a mnozí zaznamenali výsledky toho, co považovali za telepatickou komunikaci. Byla Konfederace, řekněme, orientována ke vštípení dojmu telepatické komunikace skupinám, které se začaly zajímat o UFO?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně, ačkoli někteří z našich členů se odloučili z časového/prostorového používání projekcí myšlenkových forem do vašeho prostoru/času a zvolili si, čas od času, s dovolením Rady, se objevit na vaší obloze bez přistání.

26.33 Tazatel: Tedy jsou všechna přistání, která proběhla, kromě toho přistání, kdy byl kontaktován Eisenhower… jsou všechna tato přistání skupiny Orion nebo podobného typu skupin?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně kromě izolovaných případů těch, řekněme, bez příslušnosti.

26.34 Tazatel: Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v jednom z těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto entity přijdou do kontaktu se skupinou Orion, přestože ji nevolají?

Ra: Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní čtvrté úrovně. To je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně prostorového/časového kontinua skrze vaše takzvaná okna, tak můžou tito křižáci pustošit dle své vůle, přičemž výsledky jsou plně funkcí polarity těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí.

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení tomuto učení je zamýšleno tak, aby vedlo k realizaci sklizně do čtvrté úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha.*

26.35 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.36 Tazatel: Potom předpokládám, že všechny skupiny UFO, které získávaly telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysoce prioritními cíli pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké procento z nich mělo tedy své informace, řekněme, znečištěny. Můžete mi říct, zda máte nějakou představu, kolik procent těchto skupin bylo těžce znečištěno informacemi Orionu a zdali někteří z nich byli schopni zůstat čistě kanálem Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné vůle nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme jen žádat každou skupinu, aby zvážila relativní účinek filosofie a vaši takzvanou specifickou informaci. Není to specifičnost informace, co přitahuje negativní vlivy. Je to důležitost, která jí je přikládána.

To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou informaci, že bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, zatímco láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do nekonečných domén stvoření navěky a navždy, tvoří a vytváří se ve věčnosti.

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? To je zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co kvete a umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec.

26.37 Tazatel: Velmi vám děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.38 Tazatel: Jak jste zmínil dříve, je to rovná a úzká cesta. Je na ní mnoho vyrušení.

Plánuji vytvořit úvod, řekněme, k Zákonu jednoty tak, že budu postupovat skrz a pokrývat styčné body tohoto 75 000letého cyklu, možná pár otázek do obecné budoucnosti. Po tomto úvodu k Zákonu jednoty, jak jej nazývám, bych se chtěl dostat přímo k hlavní práci, kterou je vytvoření pochopení, jež může být rozšířeno těm, kteří by o ně požádali, a jenom těm, kteří by o ně požádali. O pochopení, které by jim umožnilo velmi urychlit jejich evoluci. Velmi si cením a cítím jako velkou poctu a privilegium to, že mohu dělat tuto práci, a doufám, že budeme moci tuto další fázi uskutečnit.

Mám otázku, kterou položil tento nástroj a kterou bych za ni rád tlumočil. Ptá se: Mluvíte o různých typech zablokování a přesunů energie, pozitivních a negativních, které mohou probíhat díky účasti v našem komplexu sexuálně reprodukčních činů. Uvádí: Prosím vysvětlete tato zablokování a přesuny energie s důrazem na to, co by osoba hledající bytí v souladu se Zákonem jednoty mohla v této oblasti pozitivně dělat. Je pro vás možné odpovědět na tuto otázku?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné, dáno základem, který jsme položili. Toto je správně pokročilejší otázka. Díky její specificitě můžeme dát obecnou odpověď.

První přesun energie je červený paprsek. Toto je náhodný přesun, který souvisí jen s vaším reprodukčním systémem.

Pokusy o sexuální styk v oranžovém a žlutém paprsku vytvářejí nejprve zablokování, pokud pouze jedna entita vibruje v této oblasti, a tak přivádí entitu, která sexuálně vibruje v této oblasti, k tomu, aby měla nikdy nekončící touhu po této aktivitě. To, co tyto vibrační úrovně hledají, je aktivita v zeleném paprsku. Existuje možnost přesunu energie v oranžovém nebo žlutém paprsku; toto je polarizující k negativnímu: jeden je viděn jako objekt spíše než jako druhé já; ten druhý sám sebe vidí jako plenitele nebo pána situace.

Ve třetím* paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn.

Ta jiná možnost v zeleném paprsku je, že jedna entita nabízí energii zeleného paprsku, ta druhá nenabízí energii univerzální lásky, toto má za výsledek zablokování energie toho, který není v zeleném paprsku, tedy zvyšuje jeho frustraci nebo touhu; ten, co je v zeleném paprsku, je polarizován lehce k službě ostatním.

Přesun energie v modrém paprsku je v tomto čase mezi vašimi lidmi poněkud vzácný, ale je velmi nápomocný v přesunech energie týkajících se schopnosti vyjadřovat se bez rezervace nebo strachu.

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli tomu, že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není viditelná a žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je to jako by byl odstraněn rozdělovač z výkonného motoru.

Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky tomu, že efektivně kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku.**

Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme?

26.39 Tazatel: Pokud byste nechali nástroj zakašlat, prosím, zeptal bych se na jednu… dvě rychlé věci.

Ra: [Zakašlání.]

26.40 Tazatel: Tento nástroj se ptá, jak dlouho potrvají oslabující účinky, které teď pociťuje z požití LSD, a existuje něco, co bychom mohli udělat, aby tento nástroj byl ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři vaše lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární cyklus; druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek.

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste velmi svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující se v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

12 ⇒

⇐ 10

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy