Zákon jednoty Kategorie Poutníci

Nalezeno 9 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

32.9 Tazatel: Předpokládám z toho, na co jsme se předtím dívali… na Zemi dnes máme a v minulosti jsme měli Poutníky čtvrté, páté a šesté úrovně. Jakmile přicházejí na určitou dobu do inkarnace do fyzické části úrovně jako Poutník, jaké typy polarizací s ohledem na tyto různé paprsky shledávají, že je ovlivňují? Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Věřím, že jsem pochopil směr vašeho dotazu. Zeptejte se prosím dále, pokud nebude tato odpověď dostatečná.

Poutníci čtvrté úrovně, kterých není mnoho, budou mít sklon si vybrat ty entity, které se budou zdát plné lásky nebo lásku potřebují. Existuje veliká možnost/pravděpodobnost, že entity dělají chyby v úsudku díky soucitu, s kterým jsou ostatní-já viděna.

Poutník páté úrovně je ten, který není enormně ovlivněn stimuly různých paprsků ostatních-já a svým vlastním způsobem nabízí sám sebe, když je viděna potřeba. Je nepravděpodobné, že se takové entity budou, řekněme, angažovat ve zvycích vašich lidí nazývaných manželství a velmi pravděpodobně budou pociťovat averzi vůči plození a vychovávání dětí kvůli povědomí o nevhodnosti planetárních vibrací vzhledem k harmonickým vibracím úrovně světla.

[Poutníci] šesté úrovně, jejichž prostředky rozmnožování můžete přirovnat k tomu, co nazýváte fúzí, se pravděpodobně do značné míry zdrží dvou-pohlavního reprodukčního programování komplexu těla a namísto toho budou vyhledávat ty, se kterými je přesun sexuální energie úplné fúzní povahy, pokud je to v manifestaci ve třetí úrovni možné.

32.10 Tazatel: Můžete trochu rozvést, co myslíte „úplnou fúzní povahou“?

Ra: Já jsem Ra. Celé stvoření je jednoho Stvořitele. Tudíž oddělení sexuální aktivity do jednoduše jako komplexu těla je umělé oddělení a z toho vyplývá, že všechny věci - mysl, tělo a duch - jsou viděny jako sexuálně rovnocenné; všechny jsou součástí polarity entity. Tudíž sexuální fúze může být viděna s nebo bez toho, co můžete nazvat sexuálním stykem, jako úplné splynutí mysli, těla a ducha v tom, co je pociťováno jako neustálý orgasmus, řekněme, radosti a rozkoše, které cítí každý v bytí toho druhého.

32.11 Tazatel: Mělo by pak hodně Poutníků vyšších úrovní kvůli této rozdílné orientaci značné problémy s ohledem na inkarnaci ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Možnost/pravděpodobnost takových problémů, jak jste je nazval, kvůli šesté úrovni inkarnující se do třetí je poněkud velká. Není to nezbytně problémem, pokud byste jej takto nazval. Záleží to na unikátní orientaci každého komplexu mysli/těla/ducha, který zažívá tuto situaci nebo umístění vibračních relativit.

36.16 Tazatel: Pak entita šesté úrovně, která dosáhla tohoto bodu v pozitivní orientaci, si může vybrat stát se tím, kterého nazýváme poutníkem, a přesunout se zpět. Přemýšlím, zda se to někdy stává negativně orientované entitě šesté úrovně. Přesouvá se některá zpět jako poutník?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile negativně polarizovaná entita dosáhne určitého bodu v úrovni moudrosti, je extrémně nepravděpodobné, že si vybere riskovat zapomnění, protože tato polarizace není nesobecká ale sobecká a díky moudrosti si uvědomuje nebezpečí takového „putování“. Příležitostně se negativní entita šesté úrovně stává poutníkem ve snaze pokračovat s polarizací negativním směrem. Toto je extrémně neobvyklé.

36.17 Tazatel: Co je pak motivací pro… Ach, nechtě mě prosím prvně dokončit tu otázku.

Jaký je motiv… jaký je mechanismus za tím, že by si tato neobvyklá entita šesté úrovně přála skrze putování získat více negativní polarizace?

Ra: Já jsem Ra. Poutník má potenciál značně zrychlit v úrovni, ze které přichází, ve svém procesu evoluce. Toto nastává díky intenzivním životním zkušenostem a příležitostem třetí úrovně. Tedy si pozitivně orientovaný poutník volí riskovat nebezpečí zapomnění za účelem být k službám ostatním tím, že bude vyzařovat lásku ostatních. Pokud je zapomnění prolomeno, bude množství katalyzátorů ve třetí úrovni poutníka polarizovat s mnohem větší efektivitou, než jaká se očekává ve vyšších a harmoničtějších úrovních.

Podobně se negativně orientovaný poutník odvažuje riskovat zapomnění za účelem toho, že by mohl zrychlit svůj pokrok v evoluci ve vlastní úrovni službou sobě samému ve třetí úrovni tím, že nabídne ostatním-já příležitost slyšet informace týkající se negativní polarizace.

36.18 Tazatel: Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně polarizovaných poutníků šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme to více vysvětlit.

36.24 Tazatel: Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být schopen odpovědět před tou konečnou…

Ta krátká je: můžete mi říct, jaké procento poutníků nyní na Zemi je úspěšných v proniknutí paměťové zábrany a uvědomili si, kdo jsou, a pak nakonec, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme přiblížit procento těch, jež inteligentně pronikli svým statusem. Je to mezi osmi a půl a devíti a tři čtvrtě procenty. Existuje větší procentní skupina těch, kteří docela dobře stanovili, řekněme, skupinu symptomů jim naznačující, že nejsou, řekněme, z tohoto „stavu šílenství“. To činí něco málo nad padesát procent zbytku. Téměř třetina zbytku si jsou vědomi, že je něco na nich odlišného.

Takže vidíte, že existuje mnoho odstupňování probouzení znalosti o tom být poutníkem. Můžeme dodat, že tyto informace budou, řekněme, dávat smysl prostřední a první z těchto skupin.

Tento nástroj je na tom dobře. Odpočívadlo ve svém účinku poněkud zmenšuje pohodlí zádové části fyzického nosiče tohoto nástroje. Zmínili jsme to [již] dříve.

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, vesele s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

45.3 Tazatel: Můžete mi říct, zda je větší procento zdejších Poutníků, kteří jsou od Ra?

Ra: Já jsem Ra. Mohu.

45.4 Tazatel: Je?

Ra: Já jsem Ra. Významná část Poutníků šesté úrovně jsou ti našeho společenského paměťového komplexu. Další velká část se skládá z těch, kteří pomohli těm v Jižní Americe; další část – ti, kteří pomohli Atlantidě. Všichni jsou šesté úrovně a všichni jsou skupinami bratrů a sester díky sjednocenému cítění, a tak jako nám bylo pomoženo tvary jako jsou pyramidy, tak i my jsme mohli pomoci vašim lidem.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.