Zákon jednoty Kontakt s Ra: Duševní útoky

Hide menu

Nalezen 1 výsledek.

⇐ Category list

Kategorie “Kontakt s Ra” má 6 podkategorií.

Duševní útoky

25.1 Tazatel: …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin vedl k zánětu průdušek nástroje, jak je to nazýváno?

Ra: Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. Toto bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento nástroj zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit od svého příjemce velké zásoby životní energie.

První nadějí orionské entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se tento nástroj stane méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte pozitivním. Díky vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím této látky jako programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento nástroj tohoto zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by byl pro skupinu Orionu uspokojivý.

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme zatím nemluvili o různých typech energetických zablokováních a přenosů, pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v činnostech vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je však velmi silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální energie lásky zeleného paprsku. Proto se ani tento určitý plán neuskutečnil, jelikož tato entita v tomto kontextu pokračovala odevzdáváním se otevřeným způsobem neboli způsobem zeleného paprsku, spíše než snažením přijímat* nebo manipulovat ostatní-já.

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita má velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas pokoušela překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k této práci. V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, řekněme, zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a nedostatku touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem delší dobu, než bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, což způsobilo neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou nyní zažívá.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy