Zákon jednoty Kategorie Orion

Nalezeno 5 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

7.15 Tazatel: Jaká je úroveň skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových komplexů.

Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které hledají inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny.

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, vytvářejí stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které volají skupinu Orionu, a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří skupinu Orionu.

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných voleb.

Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji.

7.16 Tazatel: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň předtím, než se staly pátou úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizených ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy mysli/těla/ducha pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení.

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

8.14 Tazatel: Co má skupina Orionu za... jaký je cíl skupiny Orionu s ohledem na dobývání?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří v souladu s vibrací Orionu nejsou.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.