Zákon jednoty UFO

Hide menu

Nalezeno 55 výsledků.

⇐ Category list

6.23 Tazatel: Fotografie plavidel ve tvaru zvonu a hlášení o kontaktu z Venuše existují z doby méně než před třiceti lety. Máte nějaké znalosti těchto hlášení?

Ra: Já jsem Ra. Máme znalosti o Jednotě s těmito průniky do vašeho současného času/prostoru. My již nejsme z Venuše. Nicméně zde existují myšlenkové formy, které byly vytvořené mezi vašimi lidmi v době našeho pobytu mezi vámi. Paměť a myšlenkové formy tam vytvořené jsou součástí vašeho společensko-paměťového komplexu. Toto hromadné vědomí, jak byste ho mohli nazvat, opětovně vytváří zkušenost pro ty, kdo takovou zkušenost vyžadují. Současná populace Venuše již není šesté úrovně.

6.24 Tazatel: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti?

Ra: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona jednoty.

6.25 Tazatel: Přiletěli sem v současné době někteří z nich ve vesmírných plavidlech? V minulosti, řekněme, třiceti let?

Ra: Já jsem Ra. Musíme konstatovat, že tato informace není důležitá. Pokud to chápete, myslíme že tato informace může být přijatelně nabídnuta. My chceme vyjádřit Zákon jednoty. Nicméně promluvíme na toto téma.

Každá planetární entita, která si přeje se objevit ve vašem prostorovém/časovém zkreslení třetí dimenze, si vyžádá svolení na proniknutí karantény, jak byste ji mohli nazvat, a zjevení se vašim lidem. Důvod a účel tohoto zjevení se je pochopen a buď přijat, nebo zamítnut. Až patnáct entit z Konfederace bylo na vaší obloze v jednom období, ostatní vám jsou přístupní skrze myšlenku.

V současnosti existuje sedm entit, které operují s plavidly ve vaší úrovni. Jejich cíle jsou velmi jednoduché: dovolit entitám vaší planety uvědomit si nekonečno, což je nejlépe vyjádřeno neinformovaným jako něco záhadného nebo neznámého.

7.12 Tazatel: Zajímá mě aplikování Zákona jednoty týkající se svobodné vůle a toho, co bych nazval upoutávkou vytvářenou kontaktem UFO s planetou. Tedy, že Rada dovolila mnohokrát zvednout karanténu v posledních třiceti letech. To mi připadá jako forma upoutávky toho, co nyní právě děláme, takže více lidí bude probuzeno. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Bude to stát určité množství rozplétání konceptualizace formulace vašeho mentálního komplexu, aby bylo možné přeformulovat dotaz do patřičné odpovědi. Prosíme o strpení.

Rada Saturnu nepovolila porušit karanténu v časovém/prostorovém kontinuu, které jste zmínil. Je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.

Za druhé, je dáno povolení, ne aby se porušovala karanténa žitím mezi vámi, ale objevením se v myšlenkové formě pro ty, kdo mají oči k vidění.

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární zařízení, pro členy Konfederace, aby pomohli vašim lidem takovým způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte upoutávkou a co je správně.

Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno nabídnout, mají záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné možnosti. Až vaši lidé pochopí nekonečnost, pak a jedině pak může být brána k Zákonu jednoty otevřena.

7.13 Tazatel: Zmínil jste jak naše lidi, tak ty z Orionu, kteří sem přicházejí. Můžete to rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Vaše myšlenkové komplexy neodpovídaly vašim vibračním zvukovým komplexům. Nejsme schopni odpovědět. Prosím přeformulujte otázku.

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

8.2 Tazatel: Včera zde bylo určité množství materiálu, který přečtu a kde říkáte: „je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.“ Moje první otázka je, co jste myslel tím „přistání jsou vašich lidí“?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé dosáhli v přítomnosti tohoto času/prostoru technologického pokroku, pokud byste to tak nazvali, být schopni sestrojit a létat plavidly tvaru a typu vám známém jako neidentifikované létající objekty. Bohužel pro vibrační frekvenci společenského paměťového komplexu vašich lidí nejsou tato zařízení určena jako služba lidstvu, ale pro potenciální destruktivní účely. To dále zamotává vibrační propojení vašeho společenského paměťového komplexu způsobující situaci, kde ani ti orientovaní směrem ke službě ostatním, ani ti orientovaní službě sobě samému nemohou získat energii/moc, která otevírá pro společenský paměťový komplex bránu do inteligentního nekonečna. Toto pak způsobuje malou sklizeň.

8.3 Tazatel: Jsou toto plavidla našich lidí z úrovní, jak říkáme, kteří nejsou v tuto dobu inkarnovaní? Kde mají základnu?

Ra: Já jsem Ra. Ti, o kterých mluvíme, jsou třetí úrovně a jsou součástí takzvaného vojenského komplexu z různých společenských skupin a struktur vašich lidí.

Základny se liší. Jsou zde základny, jak byste je nazvali, podmořské ve vašich jižních vodách poblíž Baham, a také ve vašich mořích Tichého oceánu na různých místech v blízkosti chilských mořských hranic. Existují základny na vašem Měsíci, jak tento satelit nazýváte, jež jsou v současné době přepracovávány. Jsou základny, které se pohybují na vaší pevnině. Jsou základny, pokud byste je tak nazvali, na vaší obloze. Toto jsou základny vašich lidí, jsou velmi početné a, jak jsme řekli, potenciálně destruktivní.

8.4 Tazatel: Odkud lidé, kteří obsluhují tato plavidla, pocházejí? Jsou spojení s nějakým národem na Zemi? Odkud pocházejí?

Ra: Tito lidé pocházejí ze stejného místa jako vy nebo já. Pocházejí od Stvořitele.

Jelikož jste zamýšlel otázku v jejím povrchním aspektu, tito lidé jsou ti z vašich vlád a vlád ostatních, kteří jsou zodpovědní za, jak byste řekli, národní bezpečnost.

8.5 Tazatel: Mám tomu pak rozumět tak, že Spojené státy mají tato plavidla v podmořských základnách?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

8.6 Tazatel: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto pozemních [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie.

V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich lidí je stále větší.

8.7 Tazatel: Jsem zmatený těmi plavidly, pro která máme podmořské základny. Jsou [neslyšitelné]. Je tato technologie dostatečná k zastínění všech ostatních druhů zbraní? Máme pouze schopnost létat v těchto plavidlech, nebo jsou jiné zbraně jako jsou… Byly nám poskytnuty [neslyšitelné] nebo to jsou jen plavidla pro transport? Jaký je základní mechanismus jejich [neslyšitelné]? Je opravdu těžké tomu uvěřit.

Ra: Já jsem Ra. V některých případech je možná nesprávné použít pojmenování „plavidla“. Bylo by vhodnější je považovat za výzbroj. Použitá energie je ta z pole elektromagnetické energie, která polarizuje zemskou sféru. Zbraně jsou dvojího základního druhu: ty, které jsou nazývány vašimi lidmi jako psychotronické, a ty, které jsou nazývané vašimi lidmi jako částicový paprsek. Množství destrukce, které je obsažené v této technologii, je značné a zbraně byly použity v mnoha případech ke změně počasí a k posílení vibračních změn, které v současné době obklopují vaši planetu.

8.8 Tazatel: Jak byli schopní toto udržet v tajnosti? Proč nejsou tato plavidla užívaná k transportu?

Ra: Vlády každé iluze vašeho společenského rozdělení si přejí zdržet se publicity, aby mohlo být zachováno překvapení v případě nepřátelské akce od, jak je vaši lidé nazývají, nepřátel.

8.9 Tazatel: Kolik těchto plavidel mají Spojené státy?

Ra: Já jsem Ra. Spojené státy jich mají v tomto okamžiku pět set sedm tři, pět sedm tři [573]. Jsou v procesu navyšování tohoto počtu.

8.10 Tazatel: Jaká je maximální rychlost jednoho z těchto plavidel?

Ra: Já jsem Ra. Maximální rychlost těchto plavidel je rovna energii Země na druhou. Toto pole se mění. Limit je přibližně polovina rychlosti světla, jak byste to nazvali. Toto je kvůli nedokonalostem v návrhu.

8.11 Tazatel: Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí přepravovat [neslyšitelné]… přepravovat [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii způsobují, že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti se zkreslením se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci.

8.12 Tazatel: Ve stejnou chvíli, kdy jste se zmínil, že některá z přistání byla našich lidí, jste se také zmínil, že některá patřila skupině Orionu. Bavili jsme se trochu o skupině Orionu, ale proč zde tato skupina přistává? Jaký je jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Jejich účelem je dobýt. Na rozdíl od těch z Konfederace, kteří čekají na volání, volá takzvaná skupina Orionu za účelem dobývání sama sebe.

8.13 Tazatel: Co přesně dělají, když přistanou?

Ra: Existují dva typy přistání. V prvním jsou entity z vašich lidí vzaty do jejich plavidla a naprogramovány pro budoucí použití. Existují dvě nebo tři úrovně programování. Za prvé úroveň, která bude objevena těmi, kdo provádějí výzkum. Za druhé spouštěcí program. Za třetí je to druhý a nejhlubší spouštěcí program krystalizující entitu, čímž způsobí, že vypadá jako bez života a je užitečnou jako druh majáku. To je typ přistání.

Druhým typem je přistání pod zemskou kůru, kam je vstoupeno z vody. Znovu se jedná o oblasti vaší Jižní Ameriky a oblasti Karibiku a v blízkosti takzvaného severního pólu. Základny těchto lidí jsou podzemní.

8.15 Tazatel: Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson byl vzat na palubu, tímto typem přistání?

Ra: Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali anomálií. Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové podobě, ale spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze karanténu ve vší nevinnosti a v náhodném přistání.

8.16 Tazatel: Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu?

Ra: Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu mysli/těla/ducha a koncentrovali se na existenci komplexů toho, co nazýváte válka.

8.17 Tazatel: Jak jich využili?

Ra: Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje film. Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny.

8.18 Tazatel: Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské paměti, jako ti, kdo jej naložili?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla žádné spojení s těmi, kteří ji použili.

8.19 Tazatel: Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.20 Tazatel: Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká je normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé.

Ra: Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi vašimi lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom přicestovali v naší vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo.

8.21 Tazatel: Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho Hicksona? Jaká byla jejich úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi třetí úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že tyto entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby nebylo odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací.

8.22 Tazatel: Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly?

Ra: Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius.

8.23 Tazatel: Nejpřekvapivější informace, kterou jste mi dal a které, což musím připustit, mám potíže uvěřit, je, že Spojené státy mají 573 plavidel, jak jste popsal. Kolik lidí v naší vládě si je vědomo, že máme tyto… kolik lidí celkem ze Spojených států si je toho vědomo, včetně těch, kteří spravují plavidla?

Ra: Já jsem Ra. Počet vašich lidí se různí, protože jsou v tomto konkrétním bodě času/prostoru potřeby ke komunikaci, takže se počet v tomto okamžiku zvyšuje. Přibližný počet je jedna pět nula nula [1 500]. Je to pouze přibližně, protože jak se vaše iluzorní časové/prostorové kontinuum posouvá ze současnosti do současnosti tohoto bodu, mnozí se učí.

8.24 Tazatel: Kde jsou ta plavidla konstruována?

Ra: Tato plavidla jsou konstruována jedno po druhém na dvou místech: v poušti nebo v suchých oblastech vašeho takzvaného Nového Mexika a v poušti nebo suchých oblastech vašeho takzvaného Mexika, [přičemž] obě instalace jsou pod zemí.

8.25 Tazatel: Říkáte, že Spojené státy skutečně mají výrobní továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Tak jsem to řekl. Smím v tuto chvíli zopakovat, že tento typ informace je velmi povrchní a nemá žádnou důležitost v porovnáním se studiem Zákona jednoty. Nicméně bedlivě sledujeme tento vývoj v naději, že vaši lidé budou sklizeni v míru.

8.26 Tazatel: Jsem si plně vědom, že tato série otázek je zcela bez důležitosti, ale tato konkrétní informace je pro mě tak překvapující, že mě nutí zpochybňovat v této věci vaši věrohodnost. Až do tohoto bodu jsem souhlasil se vším. Toto je velmi překvapující a nepřipadá mi možné, že by se toto tajemství uchovalo v tajnosti dvacet sedm let a že my ovládáme tato plavidla. Omlouvám se za svůj postoj, ale řekl jsem si, že budu v tomto velmi upřímný. Je pro mě neuvěřitelné, že bychom provozovali továrnu v Mexiku, mimo Spojené státy, k výrobě těchto plavidel. Možná se mýlím. Tato plavidla jsou fyzická plavidla vyrobená našimi fyzickými lidmi? Mohl bych jít dovnitř jednoho a řídit jej? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nemohl byste jej řídit. Spojené státy, jak nazýváte váš společenský divizní komplex, je vyrábí jako typy zbraní.

8.27 Tazatel: Není tam tedy žádná posádka? Žádný pilot, jak bych řekl?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.28 Tazatel: Jak jsou řízena?

Ra: Já jsem Ra. Jsou řízena počítačem ze vzdáleného datového zdroje.

8.29 Tazatel: Proč máme továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Nezbytné to je jak kvůli suchosti půdy, tak kvůli téměř úplné absenci populace. Proto vaše takzvaná vláda a takzvaná vláda vaší sousedící geografické oblasti zřídily podzemní instalaci. Vládní úředníci, kteří souhlasili, neznali užití, ke kterému bylo jejich území vybráno, ale považovali to za vládní výzkumnou instalaci pro užití v tom, co byste nazvali bakteriologická válka.

8.30 Tazatel: Je toto typ plavidla, kterým byl transportován Dan Fry?

Ra: Já jsem Ra. Ten, který je známý jako Daniel, byl v myšlenkové formě transportován myšlenkovou formou iluze vozidla Konfederace za účelem předání dat tohoto komplexu mysli/těla/ducha tak, abychom mohli vidět, jak by takový typ kontaktu mohl pomoci vašim lidem v odhalování inteligentního nekonečna za iluzí limitů.

8.32 Tazatel: Důvodem, proč jsem se tolik dotazoval na plavidla, o kterých jste řekl, že je Spojené státy řídí, je to, že pokud toto zahrneme do knihy, způsobí to mnoho problémů. Je to něco, co uvažuji zcela z knihy vyjmout, nebo se vás na to musím vyptat se značnými detaily. Je obtížné se vůbec ptát v této oblasti, ale chtěl bych o tom možná položit ještě několik dalších otázek s možností to pak vynechat z knihy. Jaké jsou průměry těchto plavidel, která Spojené státy [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Navrhuji, aby toto byla poslední otázka této relace. Budeme hovořit v příští relaci, jak uznáte za vhodné, a žádáme, abyste byli řízeni pouze vlastním úsudkem.

Přibližný průměr, vzhledem k několika modelovým změnám, je dvacet tři vašich stop, jak měříte.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda máte potřebnou krátkou otázku předtím, než ukončíme tuto relaci?

12.8 Tazatel: Týká se to jevu, kterému říkáme „nálety UFO“, kde se zjeví velké množství objektů UFO jako v roce 1973?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.9 Tazatel: Dobře, potom je většina objektů UFO, která jsou viděna na naší obloze, ze skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Mnozí z těch, které vidíte na vaší obloze, jsou ze skupiny Orionu. Posílají zprávy. Některé jsou přijaty těmi, kteří jsou orientovaní směrem ke službě ostatním. Tyto zprávy jsou pak pozměněny, aby byly přijatelné pro tyto entity, zatímco varují před nadcházejícími těžkostmi. Toto je nejvíc, co entity (pozn.: myšleno z Orionu) sloužící sobě samým mohou dělat, když se setkají s těmi (pozn.: ze Země), jejichž přáním je sloužit ostatním. Kontakty, které skupina [Orionu] považuje jako nejvíce nápomocné ve své věci, jsou ty kontakty vytvořené s entitami, které jsou orientované směrem ke službě sobě samým.

Existuje mnoho entit myšlenkové formy na vaší obloze, které jsou pozitivní povahy a jsou projekcemi Konfederace. Jiná pozorování [objektů UFO] jsou způsobena neúmyslnou vizualizací optickými mechanismy vašich lidí z vašich vlastních vládních zbraní.

12.10 Tazatel: Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v Izraeli okolo roku 1972?

Ra: Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je nezbytné, že každá bytost používá svobodné a úplné rozeznání od celistvého já, což je srdcem komplexu mysli/těla/ducha.

12.11 Tazatel: Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které jsem původně byl, v roce 1962?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná skupina byla Konfederace.

12.12 Tazatel: Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma.

24.20 Tazatel: Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích?

Ra: Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto informaci nebudeme sdílet.

26.32 Tazatel: Tedy potom, co se fenomén UFO stal pro mnohé z populace zřejmým, hlásilo mnoho skupin lidí kontakt; mnoho skupin lidí hlásilo telepatickou komunikaci s entitami UFO a mnozí zaznamenali výsledky toho, co považovali za telepatickou komunikaci. Byla Konfederace, řekněme, orientována ke vštípení dojmu telepatické komunikace skupinám, které se začaly zajímat o UFO?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně, ačkoli někteří z našich členů se odloučili z časového/prostorového používání projekcí myšlenkových forem do vašeho prostoru/času a zvolili si, čas od času, s dovolením Rady, se objevit na vaší obloze bez přistání.

26.33 Tazatel: Tedy jsou všechna přistání, která proběhla, kromě toho přistání, kdy byl kontaktován Eisenhower… jsou všechna tato přistání skupiny Orion nebo podobného typu skupin?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně kromě izolovaných případů těch, řekněme, bez příslušnosti.

26.35 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

38.7 Tazatel: Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety třetí úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě sobě samým, na tomto stupni… dosažených podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale docela vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k tomuto planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a je částí společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo poukazováno v dřívějším materiálu.* Společenský paměťový komplex je správně fenoménem čtvrté úrovně.

38.8 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů?

Ra: Já jsem Ra. Toto se blíží ke správnosti. Tyto formy vegetace druhé úrovně, které na této planetě nesoucí jméno Dog [Pes] graduovaly do třetí úrovně, byly blízko stromům, jak je znáte.

38.11 Tazatel: Věřím, že to je pro nás důležitý bod v pochopení vyvažovacího aspektu meditace, protože zde máme antitezi v podobě jiného typu evoluce. Tyto entity se pohybují, jak nám řekl Charlie Hickson, aniž by pohybovaly svýma nohama. Oni… Předpokládám, že při pohybu svých fyzických nosičů využívají principu, který je poněkud podobný principu pohybu vašich krystalových zvonů. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně.

38.12 Tazatel: Ale jenom předpokládám, že… jejich metoda pohybu není funkcí mechanického působení, jako je naše, ale přímou funkcí mysli nějakým způsobem spojenou s magnetickou činností planety. Je to správné?

Ra: Já jsem Ra. To je do značné míry správně. Je to elektromagnetický jev, který je řízen myšlenkovými impulsy slabé elektrické povahy.

38.13 Tazatel: Bylo jejich plavidlo viditelné pro… Bylo by viditelné komukoliv naší úrovně na naší planetě, kdo by ho mohl zahlédnout nebo by mohl být v té oblasti toho času? Jedná se o materiál třetí úrovně, stejný jako tato židle nebo cokoliv, co zde máme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zeptejte se prosím na ještě jednu plnou otázku předtím, než skončíme, jelikož tento nástroj má v tomto prostoru/času málo životní energie.

51.2 Tazatel: Děkuji vám. Cítím, že ta další otázka je pomíjivého typu; avšak byla mi položena tím, se kterým komunikuji a kdo byl a je intenzivně spojený s částí fenoménu UFO. Pokud ji považujete za příliš pomíjivou nebo nedůležitou, přeskočíme ji. Byl jsem však dotázán, jak je pro plavidlo, řekněme čtvrté úrovně, možné se sem dopravit kvůli tomu, že jakmile se blížíte k rychlosti světla, blíží se hmotnost nekonečnu. Hovořili jsme o zvyšování duchovní hmoty a prostě se objevila otázka, jak je tento přechod z velmi vzdálených planet v plavidle prováděn, a moje otázka by byla, proč by plavidlo bylo vůbec potřeba? Není to důležitá otázka.

Ra: Já jsem Ra. Položil jste několik otázek. Odpovíme na ně.

Za prvé, souhlasíme, že tento materiál je pomíjivý.

Za druhé, ti, kteří z větší části přicházejí ze vzdálených cílů, jak je nazýváte, nepotřebují plavidla, jak je znáte. Samotný dotaz vyžaduje chápání, které nemáte. Pokusíme se uvést to, co může být uvedeno.

Za prvé, existuje několik málo entit třetí úrovně, které se naučily, jak užívat plavidla k cestování mezi hvězdnými systémy, zatímco prožívají omezení, jak je chápete. Avšak tyto entity se naučily používat vodík způsobem odlišným od vašeho nynějšího chápání. Tyto entity stále potřebují k transportu mnoho času, jak jej měříte. Ale tyto entity jsou schopné využít podchlazení, aby zpomalily procesy fyzického a mentálního komplexu, aby ustáli trvání letu. Ti ze Síria jsou tohoto typu. Existují další dva typy.

Jeden je typ, jež pochází ze čtvrté, páté a šesté úrovně vaší vlastní galaxie a jež má přístup k typu energetického systému, který používá rychlost světla jako prak, a proto dorazí tam, kam si přeje, aniž by z vašeho pohledu uplynul nějaký postřehnutelný čas.

Dalším typem zkušenosti je ten, že čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, se naučily nezbytné disciplíny osobnosti, aby viděly vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, a materializovat nezbytné plavidlo, chcete-li, aby obklopilo světelné tělo entity.

51.3 Tazatel: Předpokládám, že poslední typ je typ, se kterým se setkáváme ve většině našich přistání od skupiny Orionu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Orion je směsicí předposlední a poslední skupiny.

51.4 Tazatel: Proč je pro tento přesun potřeba plavidlo? Když jste vy jako Ra přišli dříve do Egypta, použili jste plavidla zvonového tvaru, ale učinili jste to myšlenkou. Můžete mi říct, proč jste použili spíše plavidlo než pouhé materializování těla?

Ra: Já jsem Ra. Nosič nebo plavidlo je tou myšlenkovou formou, na které může naše koncentrace fungovat jako stimul. Pro takovéto práce bychom nevybrali naše vlastní komplexy mysli/těla/ducha jako objekt zaměření.

52.10 Tazatel: Děkuji vám. Je tu něco, na co jsem zvědavý se zeptat, není to tak důležité, ale rád bych uvedl tvrzení, které intuitivně vidím, i když může být špatné.

Hovořil jste o prakovém efektu a tento termín mě mate.

Jedinou věc, kterou vidím je, že musíte vložit energii do plavidla, dokud se nepřiblíží k rychlosti světla, což samozřejmě potřebuje více a více a více energie. Objevuje se časová dilatace a mně se zdá, že by bylo možné pohybem v úhlu 90°ke směru cesty nějakým způsobem změnit tuto uloženou energii v její aplikaci směru nebo významu, takže se pohnete ven z prostoru/času do času/prostoru s 90° odchylkou. Pak by byla energie využita v čase/prostoru a vy byste na konci použití této energie znovu vstoupil do prostoru/času. Chápu to nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Chápete to velmi správně v limitech daným vaším jazykem, a díky vašemu vzdělání jste lépe schopný než my tento koncept vyjádřit. Jediná naše korekce, chcete-li, by bylo navrhnout, že úhel 90°, o kterém mluvíte, je úhlem, který může být nejlépe chápán jako část teseraktu.*

53.15 Tazatel: Pak probíhají jak kontakty Konfederace, tak Orionu a „blízká setkání“ jsou dvojí povahy, jak tomu rozumím. Mohou být typem kontaktu buď od Konfederace nebo Orionu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv většina kontaktů pochází od Orionu.

53.17 Tazatel: Pak obecně mohu říci, že pokud má jednotlivec „blízké setkání“ s UFO nebo nějaký jiný typ zkušenosti, jež se zdá být spojený s UFO, musí se podívat na podstatu setkání a na účinek na něho samotného, aby určil, zda se jednalo o kontakt Orionu nebo Konfederace. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokud je tam strach a zkáza, je kontakt docela pravděpodobně negativní povahy. Pokud je výsledkem naděje, přátelský pocit a probuzení pozitivního pocitu smysluplné služby ostatním, jedná se o evidentní známky kontaktu Konfederace.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy