Zákon jednoty Kategorie Služba ostatním

Nalezeny 3 výsledky.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

42.7 Tazatel: Rád bych se pokusil udělat analogii ve třetí úrovni.

Mnoho zdejších entit cítí velký soucit směrem ke snižování fyzických problémů ostatních-já třetí úrovně tím, že mnohými způsoby poskytují pomoc, přinášením jídla, pokud mají hlad, tak jak tomu je nyní u afrických národů, přinášením medikamentů, pokud věří, že jim potřebují přispět lékařsky, a jsou ve všech těchto službách do velmi velké míry nesobečtí.

To vytváří polarizaci nebo vibraci, jež je v souladu se zeleným paprskem neboli čtvrtou úrovní. Avšak to není vyvážené s chápáním páté úrovně, že tyto entity prožívají katalyzátor a že vyváženější poskytování pomoci pro jejich potřeby by jim bylo poskytnout učení nezbytné pro dosažení stavu povědomí o čtvrté úrovni než poskytovat pomoc týkající se jejich současných fyzických potřeb. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vhodná odezva pro komplex mysli/těla/ducha, který hladoví, je nakrmit tělo. Můžete z toho vyvozovat dále.

Na druhou stranu však máte pravdu ve svém předpokladu, že odezva zeleného paprsku není tak vytříbená jako ta, která je naplněna moudrostí. Tato moudrost umožňuje entitě ocenit své příspěvky k planetárnímu vědomí kvalitou svého bytí bez ohledu na aktivitu nebo chování, jež očekává výsledky ve viditelných rovinách.

42.8 Tazatel: Proč pak nyní máme problém extrémního hladovění, obecně, v oblasti Afriky? Je to, … existuje pro toto nějaký metafyzický důvod nebo je to čistě náhodný výskyt?

Ra: Já jsem Ra. Váš předchozí předpoklad týkající se katalytické činnosti tohoto hladovění a nemoci byl správný. Avšak jedná se o svobodnou vůli entity reagovat na tuto nesnáz ostatních-já a nabízení potřebných potravin a látek je vhodnou reakcí v rámci struktury vašeho nynějšího učení/vyučování, což zahrnuje rostoucí smysl lásky pro službu ostatním.

50.7 Tazatel: Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je během inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se stala polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a proč toto není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce dělat, ale proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou paměť, toho, co chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že jednat bude? Mohl byste to prosím rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty v pokeru. Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to není riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty budou hrány správně, ale bez zájmu.

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. Neexistuje zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být mnohé dosaženo v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá jen malou polaritu.

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové hry, kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, nelibost, omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu distribuovány a znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace můžete začít… a zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. Můžete začít uvnitř sebe sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat svoje potěšení, svoje omezení atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já je pohled do jejich očí.

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si řeknou: „Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce cokoliv, já vás miluji“.

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.