Zákon jednoty Kontakt s Ra: Údržba

Hide menu

Nalezeno 28 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Kontakt s Ra” má 6 podkategorií.

Údržba

13.26 Tazatel: Toto je vždy přijatelné v jakékoli relaci. Vyslovím svou poslední otázku. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom usnadnili tyto komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Je to dobré. Každý je nanejvýš svědomitý. Pokračujte stejně. Je zde jiná krátká otázka?

21.29 Tazatel: Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně s ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 roků.

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co mohu udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později druhou relaci.

Ra: Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou a kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, kumulativní účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v pořádku mít druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací fyzického komplexu tohoto nástroje.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

24.2 Tazatel: Ona žádá, zda je pro vás možné nechat nosič nástroje zakašlat v intervalech, které by jí pomohly. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz, specifikujte interval.

24.3 Tazatel: Žádá vás o to, abyste způsobili nástroji zakašlání alespoň po každé komunikaci. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. To je možné. [Zakašlání.]

24.5 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

24.7 Tazatel: Mohl byste pro nás zapříčinit další kašel, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

24.15 Tazatel: Poté, co necháte nástroj zakašlat…

Ra: [Zakašlání.]

24.18 Tazatel: Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem právě četl…

Ra: [Zakašlání.]

24.21 Tazatel: OK. Omlouvám se, že vás obtěžuji těmito typy otázek…

Ra: [Zakašlání.]

26.9 Tazatel: Děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.14 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.29 Tazatel: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? A...

Ra: [Zakašlání.]

26.37 Tazatel: Velmi vám děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.]

26.39 Tazatel: Pokud byste nechali nástroj zakašlat, prosím, zeptal bych se na jednu… dvě rychlé věci.

Ra: [Zakašlání.]

28.12 Tazatel: Děkuji. Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat?

Ra: [Zakašlání.]

28.17 Tazatel: Děkuji. Mohli byste prosím nechat nástroj znovu zakašlat?

Ra: [Zakašlání.]

44.1 Tazatel: Tento nástroj měl určité otázky týkající se její vitality. Těžko se nám to odhadovalo. Je pro vás možné to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a shledáváme, že můžeme být k službám bez porušení svobodné vůle díky rozhodnutí tohoto nástroje řídit se spíše nejpečlivějším hodnocením než tím nejvíce touženým.

Byli jsme překvapeni, že jsme byli schopni udržovat pravidelný kontakt během tohoto nejintenzivnějšího období negativního rušení. Přesuny sexuální energie pro určitá sezení daly tomuto nástroji dodatečné životní zdroje, ze kterých bylo možné čerpat. Avšak to není případ tohoto sezení, kde komplex těla je řízen vůlí tohoto nástroje. Tento nástroj nevynáší žádný soud nad touto službou. Schopnost vůle, rozpoznána jako ústřední a nejvíce hodnotná, by mohla v této činnosti způsobit vážné zkreslení v komplexu těla nástroje. Můžeme podotknout, že mučednictví není nezbytně nápomocné. Žádáme tento nástroj, aby vyhodnotil tyto myšlenky, zvážil a rozeznal v nich možnou pravdu, a pokud jsou posouzeny jako pravdivé, doporučujeme tomuto nástroji předat moc úsudku této skupině, jejíž zájmy jsou mnohem vyváženější než ty nástroje. Vyberte rozhodnutí bez očekávání nebo vazby na výsledek. Naše naděje, můžeme říci, pro dlouhodobý kontakt skrze tento nástroj závisí na jeho vyzrálé schopnosti poskytnout službu ostatním já tím, že přijme jejich pomoc, a tím zůstane životaschopným nástrojem.

Rádi bychom poděkovali tazateli, že nám umožňuje hovořit k tomuto bodu, jelikož jsme si byli vědomi zkresleních spočívajících na té, jejíž vůle sloužit není usměrňována vědomostmi o omezeních zkreslení komplexu těla.

44.2 Tazatel: Jelikož si nejsme v tomto čase vědomi vitality nástroje, mohl byste prosím ukončit tento kontakt, jakmile to bude nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Vyjádřeno vaší řečí jsou naše ruce do určité míry svázány. Tento nástroj využil vnitřní rezervy, jež byly draze koupeny. Proto máme čest/povinnost užívat tuto energii, jak nejlépe dovedeme. Když bude její množství nízké, s největší pravděpodobností, jako vždy, vyjádříme potřebu ukončení sezení. Jediný způsob, jak se za každou cenu vyhnout tomuto sdílení služby, je vzdát se této činnosti. Je to dilema.

44.7 Tazatel: Myslím, že by bylo dobré, kdybychom nyní ukončili spojení, abychom před pokračováním nástroji dovolili nabrat více nezbytné energie. To je nyní moje rozhodnutí. Velmi rád bych pokračoval ve spojení, ale zdá se mi, ačkoliv neumím posoudit úroveň energie nástroje, že by nástroj neměl spotřebovat žádnou další energii.

Ra: Já jsem Ra. Odpovídáme na nezodpovězenou otázku. Avšak je to nanejvýš nápadné, a proto vás prosíme o odpuštění za toto porušení. Energie nástroje byla již vynaložena a byla určena pouze k tomuto účelu. Můžete činit, jak si přejete, ale toto je povahou přípravy nástroje pro kontakt a je jediným důvodem, že jej můžeme použít.

44.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda jsem vám zcela rozuměl. Mohl byste to říct trochu odlišným způsobem? Mohl byste to vysvětlit jinak?

Ra: Já jsem Ra. Každý z vás při této činnosti vědomě zasvětil existenci, která je nyní prožívána, službě ostatním. Tento nástroj zjemnil toto odhodlání dlouhou zkušeností s channelingem, jak jej nazýváte, filosofie konfederace, jak můžete říci. Když jsme tudíž prvně tento nástroj kontaktovali, nabídl své bytí nejenom ke službě ostatním já, ale službě komunikace této povahy. Jak se tento kontakt rozvíjel, stalo se odhodlání tohoto bytí docela specifickým. Jakmile je tedy životní energie nástrojem našim komunikacím zasvěcena, dokonce i když sezení nenastane, je tato životní energie ztracena pro každodenní zkušenosti nástroje. Tudíž jsme poukázali na důležitost uvolnění vůle nástroje z procesu stanovování dob sezení, protože když nástroj touží po kontaktu, je energie nashromážděna, a proto ztracena pro běžné nebo normální účely.

44.9 Tazatel: V tom případě, jelikož je energie již ztracena, tak bychom mohli pokračovat v relaci a měli bychom velmi pečlivě monitorovat nástroj a být samosoudci, kdy relace mají nastat. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně. Rozhodnutí tohoto nástroje pokračovat v tomto období v kontaktu již prodloužilo období nízké energie.

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií nástroje.

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně přímým způsobem.

45.1 Tazatel: Mohl byste nám nyní, když je odpočatá, dát odhad fyzického stavu nástroje pro komunikování?

Ra: Já jsem Ra. Stav je vzhledem ke komplexu těla nástroje extrémně špatný. Tento nástroj není odpočatý. Avšak tento nástroj byl dychtivý pro náš kontakt.

45.2 Tazatel: Pomohlo období odpírání kontaktu fyzickému stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pravděpodobnost vývoje toho, co byste nazvali, nemoci nástroje, ať už plicní povahy nebo ledvinové povahy, byla během našich předchozích spojení docela významná. Odvrátili jste možné vážné fyzické selhání komplexu těla tohoto nástroje.

Je třeba poznamenat, že vaše modlitební podpora byla nápomocná, stejně tak jako trvalé rozhodnutí nástroje přijmout to, co bylo nejlepší z dlouhodobého hlediska, a tudíž nástroj udržoval doporučená cvičení bez zbytečné netrpělivosti.

Je třeba dále podotknout, že věci, které nástroji pomáhají, jsou do jisté míry protichůdné a potřebují vyvážení. Tudíž je tomuto nástroji pomoženo odpočíváním, ale také rozptýleními aktivní povahy. Toto ztěžuje pomoc tomuto nástroji. Avšak jakmile je to známo, může být jednodušeji dosaženo vyvážení.

45.12 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři.

46.1 Tazatel: Mohl byste prvně prosím naznačit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současnosti skenován a má extrémně nízkou fyzikální energii a je pod útokem. To bude pokračovat po několik vašich týdnů. Životní energie tohoto nástroje se však postupně navracejí na svou původní úroveň.

46.6 Tazatel: Nyní bych se zeptal, zda bychom měli relaci kvůli nízké vitalitě nástroje ukončit nebo zda je to díky odevzdání se této relaci již irelevantní.

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně. Můžete pokračovat. Budeme monitorovat životní energie tohoto nástroje.

60.1 Tazatel: Mohl byste mi nejdříve naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je to, jak to bylo popsáno minule.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy