Zákon jednoty Vyučování/učení

Hide menu

Nalezeny 4 výsledky.

⇐ Category list

1.10 Tazatel: Další otázka. Je možné urychlit chápání [u] ostatních entit [nebo je] všechno úsilí… úsilí jednotlivce vynaložené na urychlení jeho chápání na něm samotném? Jinými slovy, pokud se jednotlivec snaží jednat jako katalyzátor v obecném smyslu, pro urychlení povědomí o planetárním vědomí, nedělá tedy nic jiného, než pracuje na sobě samém, nebo je možné [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na vaši otázku ve dvou částech, které jsou stejně důležité.

Nejprve musíte pochopit, že rozdíl mezi vámi a ostatními pro nás není viditelný. My nepředpokládáme, že existuje rozdíl mezi snahou o pozvednutí vědomí zkreslení, které promítáte jako osobnost, a zkreslení, které promítáte jako jinou osobnost. Takže učit se je stejné jako vyučovat, ledaže neučíte to, co jste se naučili; pak jste pro sebe a ostatní docílili málo nebo žádného dobra. Toto porozumění by mělo být vaším komplexem mysli/těla/ducha zvažováno, neboť je to zkreslení, které hraje roli ve vaší zkušenosti v tomto bodě.

V druhé části naší odpovědi se pokusíme vyjádřit naše chápání, i když limitované. Individualizované skupinové vědomí je takovým stavem sdílení porozumění s ostatními zkresleními komplexů mysli/těla/ducha, která jsou v evidentním dosahu individuálním nebo skupinovém komplexu mysli/těla/ducha. Tedy, my s vámi mluvíme a akceptujeme naše i vaše zkreslení, abychom artikulovali principy stvoření, obzvláště Zákon jednoty.

Nejsme dostupní mnoha vašim lidem, protože toto není jednoduše pochopitelný způsob komunikace nebo typ filosofie. Nicméně naše samotná existence je, jak doufáme, břitkým příkladem jak potřebnosti, tak téměř beznadějným pokusem učit.

Každý v této skupině usiluje použít, strávit a diverzifikovat informace, které posíláme tomuto nástroji prostřednictvím kanálů komplexu mysli/těla/ducha, bez zkreslení. Těch pár, které osvětlíte sdílením svého světla, jsou více než dostatečným důvodem pro nejlepší možnou snahu. Sloužit jednomu znamená sloužit všem.

Proto vám vracíme tuto otázku konstatováním, že je to opravdu jediná aktivita, která stojí za to: učit se/vyučovat a vyučovat/učit se. Není nic jiného, co by bylo nápomocné demonstraci původní myšlenky než vaše bytost a zkreslení, která plynou z nevysvětleného, neartikulovaného nebo záhadou zahaleného bytí. Tedy pokus rozeznat a najít vaši cestu tolika zkresleními mysli/těla/ducha, jak bude během vašeho času vyučování možné, je velmi dobře vynaloženým úsilím. Nemluvě o vaší statečné touze sloužit.

Můžeme mluvit v jakémkoliv jiném pohledu na toto téma?

2.1 Tazatel: Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co říkáte, a kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, jestli byste s tím souhlasili? V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě váš historický původ.

Ra: Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme tuto skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez přílišného zkreslení to, co komunikujeme, přes toto spojení s tímto komplexem mysli/těla/ducha.

Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši komunikaci s ostatními, my máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo velmi nápomocné ke krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních vzorců na úrovních zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden osvětlen, nejsou všichni osvětlení? Proto jsme připraveni odpovědět na cokoliv, co si budete přát. Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom z jeho nejzákladnějším zkreslení.

17.2 Tazatel: Je možné pomoci entitě dosáhnout čtvrté úrovně v těchto posledních dnech?

Ra: Já jsem Ra. Je nemožné pomoci jiné bytosti přímo. Je pouze možné nabídnout katalyzátor dostupný v jakékoli formě, přičemž nejdůležitější je vyzařování uvědomění si jednotnosti se Stvořitelem ze sebe sama, méně důležité pak jsou informace, které s vámi sdílíme.

My osobně necítíme naléhavost pro široké rozšíření těchto informací. Je dostatečné, že jsme ji zpřístupnili třem, čtyřem nebo pěti. To je mimořádně dostatečná odměna, protože pokud jeden z těchto obdrží porozumění čtvrté úrovně díky tomuto katalyzátoru, pak jsme splnili Zákon jednoty ve zkreslení služby.

Jsme rádi za věcný pokus sdílet informace bez obavy o počty nebo rychlý nárůst mezi ostatními. To, že se pokoušíte tyto informace zpřístupnit, je, ve vašem termínu, vaše služba. Tento pokus, pokud dosáhne jednoho, dosáhne všech.

Nemůžeme nabídnout zkratky k osvícení. Osvícení je momentem, je otvíráním do inteligentního nekonečna. Může být pouze dosaženo vlastním já, pro vlastní já. Ostatní já nemůže vyučovat/učit osvícení, ale pouze vyučovat/učit informace, inspiraci nebo sdílení lásky, mystéria, neznáma, což přiměje ostatní-já začít zkoušet a začít proces hledání, který končí v momentě. Ale kdo ví, kdy entita otevře bránu do současnosti?

42.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaký typ činů, co se týká vztahu vyučování/učení mezi rodičem a jeho dítětem, by demonstroval aktivaci každého energetického centra v řadě od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení.

Entita, ať už dítě nebo dospělý, jak ji nazýváte, není nástrojem na hraní. Vhodným způsobem vyučování/učení od rodiče k dítěti je ze srdce otevřené bytí rodiče a naprosté přijetí bytí dítěte. To zahrne jakýkoli materiál, jež entita dítěte přinesla do životní zkušenosti této roviny.

Vedle základního přijetí dítěte rodičem existují v tomto vztahu dvě věci obzvláště důležité. Za prvé zkušenost, bez ohledu na to, jakou formu rodič používá pro uctívání a děkování jednomu nekonečnému Stvořiteli, by tato zkušenost měla být, pokud možno, sdílena s entitou dítěte denně, jak byste řekli.

Za druhé, soucit rodiče k dítěti by měl být přizpůsoben chápáním, že se entita dítěte od rodičovského já naučí sklonům služby ostatním nebo služby sobě. To je důvodem, že v rámci vyučování/učení je vhodná určitá disciplína. To neplatí pro aktivaci jakéhokoli jednotlivého energetického centra, protože každá entita je jedinečná a každý vztah se sebou sama a s druhým já dvojnásobně jedinečný. Z tohoto důvodu jsou předaná vodítka pouze obecná.

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj?

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy