Zákon jednoty Kontakt s Ra: Metodologie

Hide menu

Nalezeno 11 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Kontakt s Ra” má 6 podkategorií.

Metodologie

1.11 Tazatel: Budete dostupní pro komunikaci? Můžeme vás v budoucnu volat?

Ra: Já jsem Ra. Máme dobrý kontakt s tímto nástrojem díky jejím nedávným zkušenostem s transem. Bude schopná reprodukovat naše myšlenky ve vaší budoucnosti. Nicméně radíme být opatrní s vyrušením kanálu na pár momentů a pak patřičný postup pro pomoc nástroji, jenž má do jisté míry potřebu se vrátit do komplexu mysli/těla/ducha, který si zvolil pro životní zkušenosti v tomto času/prostoru. Rozumíte, jak o tento nástroj pečovat?

1.12 Tazatel: Ne. Můžete to vysvětlit?

Ra: Doporučujeme nejdříve krátkou dobu ticha.

Potom ve vaší úrovni opakování vibračního komplexu zvuku nástroje, které označujete jako jméno. To opakujte, dokud neobdržíte odpověď.

Pak krátké přikládání rukou v oblasti krku, aby si nástroj mohl dobít baterie, které nejsou řekněme v této oblasti plné esence.

A konečně dar vody, která byla nabita láskou všech přítomných. To obnoví tuto entitu, která má zkreslení obsahující velkou citlivost vůči vibracím lásky a nabitá voda způsobí pohodlí. Nyní rozumíte?

1.13 Tazatel: Ne zcela.

Ra: Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. Toto je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. Ostatní by nazvali tuto entitu „Carla”.

Nabití vody se provádí přítomnými, když položí své ruce na sklenici a představí si sílu lásky, jak vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní médium těmito vibracemi.

Nástroj je v tuto chvíli velmi unavený. Nicméně má takové srdce, že pokračuje být nám otevřená a užitečná jako kanál. Z tohoto důvodu jsme strávili čas/prostor vysvětlováním, jak by mohlo zkreslení toho, co nazýváte únavou, být zlepšeno.

Za žádných okolností by nástroj neměl být dotýkán, dokud neodpoví na své jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit.

Zanechávám vás ve slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v síle jednoho Stvořitele. Já jsem Ra.

2.6 Tazatel: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, abychom maximalizovali její dovednosti… k pohodlí, osvěžení a tak dále?

Ra: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné zkreslení těla v oblasti únavy.

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru:

Otázka: „Co je Zákon?“

Odpověď: „Zákon je jednota.“

Otázka: „Proč jsme zde?“

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím myslíme, že zkreslení, které vstupují do jejího komplexu mysli/těla/ducha, pocházejí z jakéhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré provést následující:

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody.

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejčastěji dotýká.

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské kadidelnici.

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na první kapitolu, umístit bílou svíčku.

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být zahalený a ležet a mít zakryté oči.

Cítíme, že ačkoliv se jedná o komplex aktivit/okolností a mohl by vyznít velmi zkresleně od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení, uleví toto rozvinutí techniky transu zkreslením mysli těch okolo nástroje, protože oni uvidí zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před rozsvícením osvětlovacího mechanismu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás opouštíme. Adonai.

3.1 Tazatel: Moje první otázka zní: provedli jsme správně rituál pro zahájení komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Postavení artefaktů navržených k vyvážení nástroje by mělo být u hlavy nástroje kvůli co nejmenšímu efektu zkreslení. Zbytek zahájení tohoto rituálu je docela přijatelný pro ty, kteří chtějí sloužit. Jinak by s tím související vyzdvižení komplexit mysli nemělo patřičný efekt.

Nabádáme vás, abyste se chránili před těmi, kteří si nepřejí především sloužit ostatním, před jejich účastí v zahájení (komunikace), nebo propůjčení jejich zkreslení komplexu mysli/těla/duše v jakékoliv relaci, protože pak bychom nebyli schopní správně spojit svá zkreslení s těmi tohoto nástroje.

3.2 Tazatel: Mám nyní přemístit Bibli, svíčku a kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. To by bylo vhodné.

3.3 Tazatel: [Po přemístění předmětů.] Je to tak správně umístěné?

Ra: Já jsem Ra. Prosím upravte úhel kadidla tak, aby byl kolmý k rovině dvacet stupňů na severovýchod.

3.4 Tazatel: [Po korekci.] Je toto uspokojující?

Ra: Prosím proveďte doladění podle zraku. Vysvětlíme proces, kterým se toto stává významným vyrovnáváním zkreslení.

Kadidlo působí jako budič pro fyzické tělo nástroje, symbolizuje jeho lidskost. Proto je tedy nutné cítit závan kouře relativně pod tím samým úhlem, jako nástroj vnímá otevřenou Bibli, vyváženou zapálenou svící symbolizující lásku/světlo a světlo/lásku, a tudíž dává mentální a emocionální, jak můžeme nazvat, komplexu zkreslení nástroje, smysl ráje a pokoje, který hledá. Takto vybuzený od nejnižšího k nejvyššímu se nástroj stává vyváženým a neunaví se.

Vážíme si vašeho zájmu, neboť to umožňuje našemu vyučování/učení pokračovat snadněji.

3.5 Tazatel: Zdá se vše nyní správně uspořádané?

Ra: Hodnotím, že je to v mezích akceptovatelnosti.

3.18 Tazatel: Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho nabijeme, nebo máme použít jinou sklenici vody?

Ra: Tento a pouze tento kalich je nejprospěšnější, neboť panenský materiál, který žije v kalichu, přijme, udrží a reaguje na vibraci lásky aktivovanou vaším bytím.

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

5.3 Tazatel: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj větší pohodlí? To je vše.

Ra: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy