Zákon jednoty Výsledky hledání pro ‘Egyptu’

Hide menu

Nalezeno 21 výsledků.

Typ hledání: libovolná shoda / přesná fráze.
Řadit podle: relevance / releací.

1.3 Tazatel: Slyšel jsem jméno “Ra” ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto Ra něco společného?

Ra: Já jsem Ra. Ano, to máme. Můžeme to objasnit?

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

14.4 Tazatel: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit vývoj této třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi lety byl námi popsán dříve.*

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha.

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme mluvili dříve.**

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili.***

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále usilováno.

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta.**** Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň.

14.5 Tazatel: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně chodili po Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili mezi vámi pouze v tuto dobu.

14.26 Tazatel: Když kontaktujete entity v jejich snech a jiným způsobem, předpokládám, že tyto entity musí prvně hledat ve směru Zákona jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Například, entity národa Egypta byly ve stavu panteizmu, jak můžete nazvat zkreslení směrem k oddělenému uctívání různých částí Stvořitele. Byli jsme schopni kontaktovat jednoho, jehož orientace byla směrem k Jednotě.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto byly chrámy spíše chrámy učení než pokusem o úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

23.1 Tazatel: Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, který proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se objevili na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla prvně podána pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a jaká byla vaše, řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste do Egypta přišli poprvé?

Ra: Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali uctívat boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový komplex „Horus“. Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné vibrační zvukové komplexy, přičemž objektem uctívání byl sluneční disk reprezentovaný s jistým zkreslením.

Přitahovalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez narušení. Zjistili jsme, že toho času byl společenský komplex celkem sám sobě protichůdný ve svých takzvaných náboženských vírách, a proto nebylo vhodné volání po naší vibraci. Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně osmnáct tisíc [18 000] vašich roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez jakéhokoliv činu.

23.2 Tazatel: Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

23.6 Tazatel: Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi bratry.

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními.

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli.

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila.

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit.

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků.

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. Toto nemělo dlouhého trvání.

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními směrem k moci.

23.8 Tazatel: Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto stavění?

Ra: Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace.

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této události.

23.13 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v Egyptě v době Achnatona?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí povahy fyzického komplexu.

23.14 Tazatel: Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit.

Ra: Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům.

24.4 Tazatel: Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr.

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi?

Ra: Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v minulosti, jak měříte čas.

Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky.

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro tuto konkrétní planetu vhodné.

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením a především s nejmenší možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace.

24.6 Tazatel: Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, který Konfederace provedla?

Ra: Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v minulosti, jak měříte čas, přišli ti ze skupiny Orionu, jak je nazýváte. Kvůli vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a činnosti byli schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, jak můžete říct, byl takový, že jsou zvláštní a odlišní.

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, ten, kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním tyto konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli jak do okolí Egypta, tak na mnoho, mnoho jiných míst, kvůli rozptýlením poté, co byla potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou půdu, do které zasadila semena negativity a tato semena byla, jako vždy o elitě, o odlišnosti pro ty, kteří manipulují nebo zotročují ostatní.

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve jako o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, co byste nazvali shrnutím svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více výstižně efektivním zvukovým vibračním komplexem.

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající „On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo přibližně, ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři nula nula [3 300] let. Tak se spojila s intenzivní částí toho, co se stalo známé jako Armagedon.

27.1 Tazatel: Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný důležitý aspekt našeho bytí.

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role?

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky mechanismům krystalu a nabitého léčitele.

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času.

51.4 Tazatel: Proč je pro tento přesun potřeba plavidlo? Když jste vy jako Ra přišli dříve do Egypta, použili jste plavidla zvonového tvaru, ale učinili jste to myšlenkou. Můžete mi říct, proč jste použili spíše plavidlo než pouhé materializování těla?

Ra: Já jsem Ra. Nosič nebo plavidlo je tou myšlenkovou formou, na které může naše koncentrace fungovat jako stimul. Pro takovéto práce bychom nevybrali naše vlastní komplexy mysli/těla/ducha jako objekt zaměření.

51.6 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tohle poskytne otázky, které by mohly být užitečné nebo ne, avšak položím tuto otázku, protože se mi zdá, že tu existuje možné spojení.

Na hřbetu knihy Tajemství Velké pyramidy (orig.: Secrets of The Great Pyramid) je několik reprodukcí egyptských kreseb nebo prací, některá ukazují ptáky letící nad horizontálními entitami. Mohl byste mi říci, co to je a zda to má nějakou spojitost s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Tyto kresby, o kterých hovoříte, jsou jedny z mnoha, které zkreslují učení našeho vnímání smrti jako brány do další zkušenosti. Zkreslení se týkají významů specifické povahy, jež jsou procesy takzvaného „mrtvého“ komplexu mysli/těla/ducha. To může být ve vaší filosofii nazváno zkreslením Gnosticismu: tj. přesvědčení, že znalost a správná pozice může být dosažena prostřednictvím pečlivě postřehnutých a zdůrazněných pohybů, konceptů a symbolů.

Ve skutečnosti je proces fyzické smrti, jak jsme dříve popsali, tím kde je k dispozici pomoc a jedinou potřebou v procesu smrti je uvolnění entity z jejího těla těmi, jež jsou okolo ní, a chválení tohoto procesu těmi, jež truchlí. Tím může být mysli/tělu/duchu, jenž zažil fyzickou smrt, pomoženo, nikoli pečlivými a opakovanými rituály.

60.14 Tazatel: Je tedy ta velká podvodní pyramida u pobřeží Floridy jedna z vyrovnávacích pyramid, kterou zkonstruoval Ra nebo nějaký jiný komplex společenské paměti? Pokud ano, tak který?

Ra: Já jsem Ra. Pyramida, o které mluvíte je ta, jejíž konstrukce byla podpořena bytostmi šesté úrovně společenského paměťového komplexu, který pracoval s Atlanťany před naší prací s Egypťany, jak je nazýváte.

60.15 Tazatel: Zmínil jste se o práci s ještě jednou skupinou kromě Egypťanů. Kdo to byli?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti byly z Jižní Ameriky. Rozdělili jsme své síly, abychom mohli pracovat s oběma kulturami.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy