Zákon jednoty Lidé: Adolf Hitler

Hide menu

Nalezeny 3 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Adolf Hitler

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

11.7 Tazatel: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli si byla vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče.

35.4 Tazatel: Rád bych se nyní zeptal na stejný typ informací s ohledem na Adolfa Hitlera. Již jste o tom něco málo zmínil. Není nezbytné znovu pokrýt to, co jste již předal, ale bylo by ku prospěchu, kdybyste mohl tyto informace dokončit.

Ra: Já jsem Ra. S vyprávěním o tom, kterého nazýváte Adolf, máme určité obtíže díky intenzivnímu množství zmatení, jež byla přítomna v životních vzorech entity, a také díky velkému zmatení, které se objevuje v jakékoliv diskuzi o této entitě.

Zde vidíme příklad toho, který se pokoušel o aktivaci nejvyšších paprsků energie, zatímco pozbýval klíč k zelenému paprsku, a který sám sebe zrušil, pokud jde o pozitivní nebo negativní polarizaci. Tato entita byla v základu negativní. Avšak její zmatení bylo takové, že se osobnost rozpoltila, a tudíž zanechala komplex mysli/těla/ducha neschopným sklizně a s velkou potřebou léčení.

Tato entita následovala vzor negativní polarizace, která navrhuje elitu a zotročené, což bylo entitou viděno jako prospěšná podstata pro společenskou strukturu. Avšak sklouzáváním od vědomé polarizace do toho, co můžete nazvat světem soumraku, kde ve vašem kontinuu prostoru/času sny převzaly místo činům, selhala tato entita ve svém pokusu sloužit Stvořiteli ve sklizně-schopném stupni na cestě služby sobě samotné. Tudíž vidíme takzvané šílenství, které může často nastat, když se entita pokouší polarizovat rychleji, než může být zkušenost vstřebána.

V předešlých komunikacích jsme navrhovali a doporučovali opatrnost a trpělivost a činíme tak znovu, přičemž použijeme tuto entitu jako příklad příliš uspěchaného otevírání polarizace bez náležité pozornosti ke sjednocenému a integrovanému komplexu mysli/těla/ducha. Znát sám sebe znamená mít základ na pevné zemi.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy