Zákon jednoty Objekty

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Objekty” má 2 podkategorie.

Krystaly

29.23 Tazatel: OK. A nyní, jakmile je stvoření zformováno a jakmile se atomy vytvoří z rotací vibrací, což je světlo, někdy se určitým způsobem slučují. Naleznou vzdálenosti, vzájemné mezi-atomické vzdálenosti přesné délky, a vytvoří mřížkovou strukturu, kterou nazýváme krystalickou.

Hádám, že kvůli vzniku krystalické struktury z inteligentní energie je určitou technikou možné se dotknout inteligentní energie a přinést ji přes práci s krystalickou strukturou do fyzické iluze. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze do té míry, pokud je krystalická fyzická struktura nabita odpovídajícím způsobem krystalizovaným nebo uspořádaným nebo vyváženým komplexem mysli/těla/ducha.

29.30 Tazatel: Můžete mi ale říci přesně, co by entita dělala s krystalem, aby jej použila pro účel hledání inteligentního nekonečna?

Ra: Já jsem Ra. Použití krystalu ve fyzické manifestaci je takové, kdy entita krystalické povahy nabije uspořádaný fyzický krystal tímto hledáním, a tudíž umožňuje, aby harmonicky vibroval a taky [aby] se stal katalyzátorem nebo bránou, kde se inteligentní nekonečno může stát inteligentní energií, přičemž krystal slouží jako analogie fialového paprsku mysli/těla/ducha v relativně nezkreslené formě.

29.31 Tazatel: Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích krystalů?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Existují, uvažujeme, věci, které není účinné vám říci kvůli možnému porušení svobodné vůle. Entity Konfederace v tomto v minulosti chybovaly. Užití krystalu, jak víte, zahrnuje užití pro léčení, sílu a dokonce pro vývoj forem života. Cítíme, že je nemoudré nabídnout instrukce v současné době, jelikož vaši lidé projevili tendenci používání mírumilovných zdrojů síly pro disharmonické účely.

Zpět na začátek

Integrace

14.12 Tazatel: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný „Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby života?

Ra: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel.

14.13 Tazatel: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit?

Ra: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj.

14.14 Tazatel: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, dokončit tento stroj?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy