Zákon jednoty Objekty: Krystaly

Hide menu

Nalezeny 4 výsledky.

⇐ Category list

Kategorie “Objekty” má 3 podkategorie.

Krystaly

29.23 Tazatel: OK. A nyní, jakmile je stvoření zformováno a jakmile se atomy vytvoří z rotací vibrací, což je světlo, někdy se určitým způsobem slučují. Naleznou vzdálenosti, vzájemné mezi-atomické vzdálenosti přesné délky, a vytvoří mřížkovou strukturu, kterou nazýváme krystalickou.

Hádám, že kvůli vzniku krystalické struktury z inteligentní energie je určitou technikou možné se dotknout inteligentní energie a přinést ji přes práci s krystalickou strukturou do fyzické iluze. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze do té míry, pokud je krystalická fyzická struktura nabita odpovídajícím způsobem krystalizovaným nebo uspořádaným nebo vyváženým komplexem mysli/těla/ducha.

29.30 Tazatel: Můžete mi ale říci přesně, co by entita dělala s krystalem, aby jej použila pro účel hledání inteligentního nekonečna?

Ra: Já jsem Ra. Použití krystalu ve fyzické manifestaci je takové, kdy entita krystalické povahy nabije uspořádaný fyzický krystal tímto hledáním, a tudíž umožňuje, aby harmonicky vibroval a taky [aby] se stal katalyzátorem nebo bránou, kde se inteligentní nekonečno může stát inteligentní energií, přičemž krystal slouží jako analogie fialového paprsku mysli/těla/ducha v relativně nezkreslené formě.

29.31 Tazatel: Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích krystalů?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Existují, uvažujeme, věci, které není účinné vám říci kvůli možnému porušení svobodné vůle. Entity Konfederace v tomto v minulosti chybovaly. Užití krystalu, jak víte, zahrnuje užití pro léčení, sílu a dokonce pro vývoj forem života. Cítíme, že je nemoudré nabídnout instrukce v současné době, jelikož vaši lidé projevili tendenci používání mírumilovných zdrojů síly pro disharmonické účely.

58.18 Tazatel: Pak čistý krystalový tvar, například diamant, o kterém jste řekl, že je zmraženým světlem… zdá se, že tahle fyzická manifestace ve třetí dimenzi je nějakým oknem, nebo zaostřujícím mechanismem Třetího zkreslení všeobecně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně. Ovšem je třeba podotknout, že pouze vůle krystalizované bytosti může způsobit tok mezi-dimenzionálního světla tímto materiálem. Čím více je bytost vyrovnaná a krystal pravidelný, tím hlubší je efekt.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy