Zákon jednoty Objekty

Hide menu

Nalezeno 10 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Objekty” má 3 podkategorie.

Archa úmluvy

60.17 Tazatel: Děkuji. Nevím, jestli tato otázka povede užitečným směrem, ale myslím, že ji musím položit. Co byla Archa úmluvy a jaké bylo její použití?

Ra: Já jsem Ra. Archa úmluvy bylo to místo, kde byly podle chápání toho známého jako Mojžíš umístěny nejposvátnější věci. Předměty, které tam byly umístěny, jsou podle vašich lidí dvě tabulky s Deseti přikázáními. Nebyly to dvě tabulky. Bylo tam jedno psaní na svitku. To tam bylo uloženo spolu s pečlivě napsanými záznamy různých bytostí o jejich názorech o stvoření vytvořené Stvořitelem.

Archa byla navržena jako místo, odkud kněží, jak nazýváte ty se zkreslením sloužit svým bratřím, mohou nabírat svou sílu a cítit přítomnost jednoho Stvořitele. Je ale třeba poznamenat, že celá tato sestava byla navržena ne tím známým Konfederací jako Jahve, ale byla navržena negativními bytostmi, které preferovaly touto metodou vytvořit elitu nazývanou Synové Leviho.

60.18 Tazatel: Bylo to tedy zařízení pro komunikaci? Řekl jste, že z toho dostávali sílu. Jaký typ síly? Jak to fungovalo?

Ra: Já jsem Ra. Nabíjelo se to tak, že materiál, ze kterého to bylo postaveno, dostal elektromagnetické pole. Tím se stal objektem s energií. A pro ty, jejichž víra nebyla poskvrněna nespravedlností nebo oddělením se, se tato síla, navržená pro negativitu, stala pozitivní, a je to tak dodnes pro ty v opravdové harmonii se zkušeností služby.

Proto byly síly negativity částečně úspěšné, ale pozitivně orientovaný Mojžíš, jak byla tato entita nazývána, dal lidem vaší planety možnost zcela pozitivní cesty k jednomu nekonečnému Stvořiteli.

Je to společná vlastnost všech vašich systémů ortodoxního náboženství, všechny mají částečně smíšenou orientaci, ale nabízí čistou cestu k jednomu Stvořiteli, kterou čistý hledající vidí.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

Zpět na začátek

Krystaly

29.23 Tazatel: OK. A nyní, jakmile je stvoření zformováno a jakmile se atomy vytvoří z rotací vibrací, což je světlo, někdy se určitým způsobem slučují. Naleznou vzdálenosti, vzájemné mezi-atomické vzdálenosti přesné délky, a vytvoří mřížkovou strukturu, kterou nazýváme krystalickou.

Hádám, že kvůli vzniku krystalické struktury z inteligentní energie je určitou technikou možné se dotknout inteligentní energie a přinést ji přes práci s krystalickou strukturou do fyzické iluze. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze do té míry, pokud je krystalická fyzická struktura nabita odpovídajícím způsobem krystalizovaným nebo uspořádaným nebo vyváženým komplexem mysli/těla/ducha.

29.30 Tazatel: Můžete mi ale říci přesně, co by entita dělala s krystalem, aby jej použila pro účel hledání inteligentního nekonečna?

Ra: Já jsem Ra. Použití krystalu ve fyzické manifestaci je takové, kdy entita krystalické povahy nabije uspořádaný fyzický krystal tímto hledáním, a tudíž umožňuje, aby harmonicky vibroval a taky [aby] se stal katalyzátorem nebo bránou, kde se inteligentní nekonečno může stát inteligentní energií, přičemž krystal slouží jako analogie fialového paprsku mysli/těla/ducha v relativně nezkreslené formě.

29.31 Tazatel: Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích krystalů?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Existují, uvažujeme, věci, které není účinné vám říci kvůli možnému porušení svobodné vůle. Entity Konfederace v tomto v minulosti chybovaly. Užití krystalu, jak víte, zahrnuje užití pro léčení, sílu a dokonce pro vývoj forem života. Cítíme, že je nemoudré nabídnout instrukce v současné době, jelikož vaši lidé projevili tendenci používání mírumilovných zdrojů síly pro disharmonické účely.

58.18 Tazatel: Pak čistý krystalový tvar, například diamant, o kterém jste řekl, že je zmraženým světlem… zdá se, že tahle fyzická manifestace ve třetí dimenzi je nějakým oknem, nebo zaostřujícím mechanismem Třetího zkreslení všeobecně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně. Ovšem je třeba podotknout, že pouze vůle krystalizované bytosti může způsobit tok mezi-dimenzionálního světla tímto materiálem. Čím více je bytost vyrovnaná a krystal pravidelný, tím hlubší je efekt.

Zpět na začátek

Integrace

14.12 Tazatel: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný „Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby života?

Ra: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel.

14.13 Tazatel: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit?

Ra: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj.

14.14 Tazatel: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, dokončit tento stroj?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy