Zákon jednoty Meditace

Hide menu

Nalezeno 7 výsledků.

⇐ Category list

17.40 Tazatel: Existuje nejlepší způsob meditace?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

36.11 Tazatel: Tyto kanály by pak byly otevřeny meditací a předpokládám, že intenzivní polarizace by v tomto pomohla. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Intenzivní polarizace nezbytně v komplexu mysli/těla/ducha nevyvine vůli nebo potřebu kontaktovat nadduši. Každá cesta životní zkušenosti je jedinečná. Avšak díky polarizaci je vůle značně zlepšena a obráceně.

43.31 Tazatel: Ve skutečnosti jsem se snažil dobrat toho, zda je velmi důležité zkonstruovat lepší místo pro naše meditace. Máme zde rušení typů, které jsem zmínil, a vím, že je naší svobodnou vůlí, zda to zkonstruujeme nebo ne, ale snažil jsem se jenom dobrat principů. Například Faradayova klec by byla docela velkou konstrukcí a přemýšlel jsem, jestli by to mělo nějaký význam.

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom porušili svobodnou vůli, cítíme, že je možné konstatovat, že Faradayova klec a izolační nádrž jsou jen aparáty.

Obklopením sebe samých v harmonické atmosféře, odděleni od rušení, v místě nepoužívaném pro jiný účel, na kterém se vy a vaši společníci domluvíte distancovat od všech cílů kromě meditativního hledání nekonečného Stvořitele, nejsou, řekněme, aparáty, ale využití stvoření Otce v lásce druhé úrovně a v lásce a podpoře ostatních-já.

Existují nějaké krátké dotazy, než bude toto sezení u konce?

49.7 Tazatel: Doporučíte techniku meditace?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

49.8 Tazatel: Je lepší nebo, řekněme, produkuje užitečnější výsledky v meditaci nechat mysl, řekněme, co možná nejprázdnější; nechat ji utišit, abych tak řekl, nebo je lepší se v meditaci pro koncentraci zaměřit na nějaký objekt nebo věc?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto pracovního období.

Každý z těchto dvou typů meditací je užitečný pro konkrétní účel. Pasivní meditace, jež zahrnuje vyčištění mysli, vyprázdnění mentální směsi, která je charakteristická pro aktivitu komplexu mysli v rámci vašich lidí, je efektivní pro ty, jejichž cílem je dosáhnout vnitřního klidu jako základu, ze kterého je možné naslouchat Stvořiteli. Toto je užitečný a nápomocný nástroj a je obecně nejvíce užitečným typem meditace oproti rozjímání nebo modlitbě.

Typ meditace, který může být nazván vizualizací, má za svůj cíl ne to, co je obsaženo ve vlastní meditaci. Vizualizace je nástrojem adepta. Ti, kteří se učí v mysli držet vizuální obrazy, si vyvíjí vnitřní koncentrační sílu, která může překonat nudu a nepohodlí. Když se tato schopnost stane v adeptovi krystalizovanou, pak adept může bez externí činnosti vykonávat polarizaci vědomí, což může ovlivnit planetární vědomí. Toto je důvod pro existenci takzvaného bílého mága. Pouze ti, kteří si přejí usilovat o vědomé navyšování planetární vibrace, shledají vizualizaci jako zvláště uspokojující typ meditace.

Rozjímání nebo úvahy o inspirujícím obrazu nebo textu nebo jejich zvažování je v rámci meditace také mezi vašimi lidmi extrémně užitečné, a vůle modlit se je také potenciálně nápomocné povahy. Zda se skutečně jedná o nápomocnou aktivitu, záleží téměř zcela na záměrech a objektech toho, kdo se modlí.

Můžeme se zeptat, zda nyní existují krátké dotazy?

50.12 Tazatel: Každý z nás v meditaci cítí energii v hlavě na různých místech. Mohl byste mi říct, o co se jedná a co to naznačuje a co naznačují různá místa, na kterých to cítíme?

Ra: Já jsem Ra. V rámci studování těchto prožitků bude pro vás nápomocné zapomenout na pyramidy. Vstupní proudy energie jsou pociťovány energetickými centry, které to potřebují a jsou připravené na aktivaci. Tudíž ti, kteří cítí stimulaci na úrovni fialového paprsku, právě toto dostávají. Ti, kteří to cítí v rámci čela mezi obočími, prožívají indigový paprsek a tak dále. Ti, kteří prožívají brnění a vizuální obrazy, mají určitá zablokování v energetickém centru, jež je aktivován, a proto elektrické tělo tuto energii rozkládá a její účinek je rozptýlen.

Ti, kteří tuto energii nežádají opravdu upřímně, ji přesto mohou cítit, pokud tyto entity nejsou dobře vycvičeny v psychické obraně. Ti, jež si nepřejí prožívat tyto pocity, aktivace a změny ani na podvědomé úrovni, nebudou nic cítit, díky svým schopnostem obrany a obrnění se proti změně.

50.13 Tazatel: Právě nyní mám dva souběžné pocity. Je normální mít dva najednou?

Ra: Já jsem Ra. Pro adepta je nejnormálnější následující: indigová stimulace aktivující tuto velkou vstupní bránu k léčení, k magické práci, zbožnou pozornost a vyzařování bytí; a stimulace fialového paprsku, což je duchovní dávání a braní od a ke Stvořiteli, od Stvořitele ke Stvořiteli.

Toto je žádoucí konfigurace.

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj?

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy