Zákon jednoty Úrovně: Šestá

Hide menu

Nalezeno 7 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Šestá

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

41.5 Tazatel: Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které přijímáte, jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně.

41.6 Tazatel: Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému Stvořiteli?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány.

43.15 Tazatel: Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití moudrosti?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně.

43.24 Tazatel: Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče směru vašeho dotazu.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

64.6 Tazatel: Mohli byste popsat nebo mi říci o rituálech nebo technikách používanými Ra při hledání směru služby?

Ra: Já jsem Ra. Hovořit o tom, na čem společenské paměťové komplexy šesté úrovně pracují, aby pokročily, je při nejlepším pochybením čisté komunikace, neboť se mnoho ztrácí při přenosu konceptu z úrovně do úrovně, a diskuze o šesté úrovni je nevyhnutelně velice zkreslená.*

Pokusíme se však na váš dotaz odpovědět, jelikož je užitečný v tom, že nám opět umožňuje vyjádřit celkovou jednotu stvoření. Hledáme Stvořitele na úrovni sdílené zkušenosti, do níž nejste zasvěceni, a raději než se obklopovat světlem, jsme se jím stali. Naše chápání je takové, že neexistuje jiná hmota než světlo. Naše rituály, jak je můžete nazývat, jsou nekonečně jemným pokračováním vyvažujících procesů, které nyní začínáte prožívat.

Nyní hledáme bez polarity. Proto nevyvoláváme žádnou sílu zvenčí, protože se naše hledání stalo vnitřním, jakmile jsme se stali světlem/láskou a láskou/světlem. Toto jsou vyvážení, která hledáme, vyvážení mezi soucitem a moudrostí, která stále více dovolují, aby naše chápání zkušeností bylo informováno, že jsme se mohli dostat blíže ke sjednocení s jedním Stvořitelem, které tak radostně hledáme.

Vaše rituály na vaší úrovni vývoje obsahují koncept polarizace, a ten je ve vašem konkrétním prostoru/času nejústřednější.

Můžeme odpovědět dále, pokud máte konkrétní dotazy.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy