Zákon jednoty Kategorie Úrovně, Podkategorie Druhá

Nalezeno 13 výsledků.

Kategorie “Úrovně” má 6 podkategorií. Showing only “Druhá”. Show all questions and answers from “Úrovně”. Ukázat všechny kategorie

Obecné (4)

První (2)

Druhá (13)

Čtvrtá (15)

Pátá (6)

Šestá (5)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Druhá

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

30.6 Tazatel: Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost [významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem.

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.7 Tazatel: Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem nekompatibilní.

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný prostor/čas?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou dvěma mezi mnohými.

30.9 Tazatel: A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.10 Tazatel: Můžete mi říci, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace tělového komplexu?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro nezávislou entitu nedostupné.

30.12 Tazatel: Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli v duchovním růstu entit druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně.

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto stvoření a jaký typ energetického centra má?

Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu.

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic náhodného.

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických látkách v okolí vzniku.

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu.

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.