Zákon jednoty Úrovně: Druhá

Hide menu

Nalezeno 21 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Druhá

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

14.1 Tazatel: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe sama neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-uvědoměním. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata (mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v jejich skupinové formě.

14.2 Tazatel: Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé úrovně na této Zemi pozvednuty?

Ra: Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché pozvednutí třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení vzhůru z úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí učiněno inkarnovanými bytostmi třetí úrovně.

14.3 Tazatel: Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se stala člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by v mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší planetární sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z planetární sféry, kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými změnami, a proto zde byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od postupného zvedání dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí úrovně. Toto nemělo nic společného s takzvaným umístěním duše. Bylo to pouze spjato s okolnostmi příchodu těch z jiné kultury.

19.2 Tazatel: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou bychom nazvali zvířetem?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, oduševnělými. První je zvíře. Toto převládá. Druhá je rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energizovaným do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává entitě třetí úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem.

19.3 Tazatel: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou?

Ra: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete nazvat, svého bytí.

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto konkrétní energii, vzhůru směřujícího spirálovitého pohybu buňky nebo atomu nebo vědomí.

Můžete pak chápat, že existuje nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama.

30.6 Tazatel: Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost [významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem.

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.7 Tazatel: Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem nekompatibilní.

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný prostor/čas?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou dvěma mezi mnohými.

30.9 Tazatel: A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.10 Tazatel: Můžete mi říci, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace tělového komplexu?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro nezávislou entitu nedostupné.

30.12 Tazatel: Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli v duchovním růstu entit druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně.

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto stvoření a jaký typ energetického centra má?

Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu.

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic náhodného.

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických látkách v okolí vzniku.

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu.

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy