Zákon jednoty Úrovně: Obecné

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Obecné

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za neviditelné.

28.15 Tazatel: A nyní, když je hlavní galaxie vytvořena, a předpokládám, že všechny její úrovně… Předpokládám, že všechny… Existuje osm vytvořených úrovní, když je tato hlavní galaxie stvořena. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak je dobré vnímat, že osmá úroveň funguje také ve svých pozdějších fázích jako počáteční úroveň nebo první úroveň další oktávy úrovní.

32.12 Tazatel: Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka dostačující.

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se pokusili o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální mysl jednoduše podchytitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že může být viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto kroky mohou být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice existuje nekonečno odstupňování vibrací nebo barev.

Nicméně jakmile se přibližujeme k hranici, musí být vynaložena snaha, abychom tuto hranici překročili. Tyto barvy jsou zjednodušujícím způsobem vyjádření hraničních dělení vaší úrovně. Existuje také časová/prostorová analogie, která může být v upraveném aspektu viděna jako samotná barva.

41.16 Tazatel: A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci*. Abychom snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí úrovni viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně mají schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a aktivovat energetické centrum zeleného paprsku.

Bytost třetí úrovně, jež má potenciál pro úplné sebeuvědomění, má tudíž potenciál pro minimální aktivaci všech energetických center. Čtvrté, páté a šesté úrovně jsou ty, jež kultivují vyšší energetická centra. Sedmá úroveň je úrovní dokončení a kloní se k bezčasovosti neboli věčnosti.

45.11 Tazatel: Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu je evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na porozumění vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ pro společenské komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými paměťovými komplexy. Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi nezbytným. Pátá pozitivní používá společenskou paměť k dosažení moudrosti, ačkoliv je to činěno individuálně. V páté negativní je mnohé prováděno bez pomoci ostatních.

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme?

62.27 Tazatel: Mám otázku, na kterou jsem minulou noc nemohl správně odpovědět. Položil mi ji Morris. Týká se vibrací úrovní. Rozumím tomu, že první úroveň se skládá ze základních atomických vibrací, které jsou v červeném spektru, druhá v oranžovém atd. Mám tomu rozumět tak, že základní vibrace naší planety jsou stále v červeném a že bytosti druhé úrovně jsou nyní v tomto času/prostoru nebo prostoru/času stále v oranžovém? A že každá úroveň, jež nyní na naší planetě existuje má rozdílnou základní vibraci, nebo to není správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy