Zákon jednoty Úrovně: Pátá

Hide menu

Nalezeno 12 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Pátá

16.41 Tazatel: V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je základem této vibrace.

25.11 Tazatel: Dobře, požádám nejprve o odpověď na závěrečnou otázku, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. Pouze se zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď na otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy.

Ra: Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni vědomí a moudrosti a zastavila svou aktivitu kromě myšlení. Negativní entita páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv jiného.

29.28 Tazatel: Chápu. Když jste pak schopen přečíst fialový paprsek entity, vidět tento paprsek, je pak možné okamžitě určit, zda by entita mohla používat krystaly k dotknutí se inteligentní energie?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné udělat pro toho z páté úrovně nebo vyšší.

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

43.20 Tazatel: Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která může být připravena myšlenkou.

43.21 Tazatel: Jaký by to byl typ jídla?

Ra: Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií nebo světlým vývarem zlatavě bílého odstínu.

43.22 Tazatel: Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času je navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný.

43.23 Tazatel: Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám příležitosti naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje komplex, ale dává nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to zásobuje komplex, ale učí to něco?

Ra: Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se to v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení.

52.4 Tazatel: Pak předpokládám, že v pozitivně orientovaných společenských paměťových komplexech, že daleko větší procento z nich používá pro takové cestování osobnostní disciplíny. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jakmile pozitivní pátá úroveň přechází do šesté, téměř žádné entity už neužívají pro cestování nebo komunikaci vnější technologii.

52.6 Tazatel: Existuje pak nějaký rozdíl, řekněme, blízko ke konci páté úrovně, v disciplínách osobnosti potřebných pro toto cestování, mezi pozitivní a negativní orientací na vyšší páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Existují zjevné rozdíly mezi polaritami, ale vůbec žádný rozdíl v dokončování znalosti sebe sama, jež je nezbytná k dosažení této disciplíny.

53.19 Tazatel: Vypadají někteří z nich právě jako my? Mohli by být pokládáni za pozemšťany?

Ra: Já jsem Ra. Ti této povahy jsou nejčastěji páté úrovně.

53.20 Tazatel: Předpokládám, že by se stejná odpověď týkala skupiny Orionu. Je to správně? Pokud jde o čtvrtou a pátou úroveň?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy