44 ⇒

⇐ 42

Zákon jednoty Relace 43

Hide menu

24. března, 1981

43.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Předtím, než začneme komunikovat, můžeme požádat, aniž by došlo ke kontaktu s fyzickým komplexem těla nástroje, o úpravu předmětu, který tlačí na hlavu nástroje? Způsobuje to určité rušení našeho kontaktu.

43.1 Tazatel: Jedná se o polštář nebo něco jiného? Hovoříte… hovoříte o polštáři pod krkem?

Ra: Já jsem Ra. Je zde čára rušení, která se kříží s korunou hlavy.

43.2 Tazatel: Jedná se o tohle? [Tři palce (7,62 cm) od koruny hlavy nástroje se nachází dvoupalcový (5,08 cm) záhyb prostěradla a leží naplocho na posteli.] Je tohle ono?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zvyšte prosím vzdálenost od koruny hlavy.

43.3 Tazatel: [Zvlnění jsou zarovnána po celé délce prostěradla vedle hlavy nástroje.] Je toto uspokojivé?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

43.4 Tazatel: Omlouvám se, že jsme si toho nevšimli.

Ra: Nyní komunikujeme.

43.5 Tazatel: Nyní se vrátím k poslední otázce, co zbyla z minulé relace. Pokud na ni můžete odpovědět… Nevím, zda je to nějak důležité, ale uvědomil jsem si, že části, které byly během mrzačení dobytka odňaty, jsou pokaždé stejné, a tak hádám, že se to vztahovalo k energetickým centrům a, pokud tomu tak bylo, proč byly důležité.

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně, pokud můžete chápat, že existuje spojení mezi energetickými centry a rozličnými myšlenkovými formami. Proto obavy hromadného vědomí vytváří prostředí pro soustředění nad odstraněním těch částí těla, která symbolizují oblasti znepokojení nebo strachu v hromadném vědomí.

43.6 Tazatel: Říkáte pak, že ty části, které jsou odstraněny se vztahují k hromadnému vědomí lidských forem třetí úrovně na planetě a že tento strach se nějakým způsobem používá entitami druhé úrovně nebo, opravuji, entitami myšlenkové formy, které mrzačení provádějí?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, jak bylo nedávno sděleno. Entity myšlenkové formy se živí strachem; proto jsou schopny činit škody přesně podle systémů symboliky. Jiné typy druhé úrovně, o kterých mluvíte, potřebují to, co nazýváte krví.

43.7 Tazatel: Potřebují tyto jiné typy druhé úrovně krev proto, aby mohly zůstat ve fyzické úrovni? Přicházejí a odcházejí do naší fyzické úrovně z jedné z astrálních rovin?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou, řekněme, tvorové skupiny Orionu. Neexistují v astrálních rovinách, jako myšlenkové formy, ale čekají uvnitř zemského povrchu. Připomínáme vám jako vždy, že podle nás je tento typ informací nedůležitý.

43.8 Tazatel: Souhlasím s vámi z celého srdce, ale někdy jsem před zkoumáním určité oblasti ztracený a nevím, zda to povede k lepšímu porozumění. Toto se zdálo být nějakým způsobem ve vztahu s energetickými centry, o kterých jsme hovořili.

Hodlám uvést názor a nechám vás okomentovat jeho správnost. Ten názor je:

Když je světlo Stvořitele kvůli zkušenostem rozštěpeno nebo rozděleno do barev a energetických center, pak za účelem sjednocení s energií Stvořitele musí být energetická centra vyvážena přesně stejným způsobem, jak bylo rozštěpené světlo vyvážené v okamžiku vzniku Stvořitelem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Bylo by téměř nemožné dát na tento dotaz jednoduchou odpověď.

Zjednodušíme to tím, že se budeme soustředit na to, co považujeme za ústřední myšlenku, o kterou usilujete. Již mnohokrát jsme mluvili o relativní důležitosti vyvážení ve srovnání s relativní nedůležitostí maximální aktivace každého energetického centra*. Důvodem je to, co správně předpokládáte.

Proto se entita zajímá, pokud je na cestě pozitivní sklizně, o upřesňování různých energií zkušeností. Proto může být ta nejkřehčí entita vyváženější než ta s extrémní energií a aktivitou služeb druhým, a to kvůli důslednosti, se kterou je vůle zaměřena na využití zkušeností pro poznání sebe sama. Úrovně, které jsou za vaší vlastní, dávají minimálně vyváženému jedinci mnoho času/prostoru a prostoru/času, kde pokračuje ve zdokonalování těchto vnitřních vyvážení.

43.9 Tazatel: V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování?

Ra: Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze s koncem inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla považována za dost vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí úrovni. Ve čtvrté úrovni jsou používány katalyzátory mentální a duchovní bolesti.

43.10 Tazatel: Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou.

43.11 Tazatel: Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života inkarnace prostoru/času ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas.

43.12 Tazatel: Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více inkarnací se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.13 Tazatel: Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté úrovni?

Ra: Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho nekonečného Stvořitele.

43.14 Tazatel: Pak je tedy mezi třetí a čtvrtou úrovní největším rozdílem v připravenosti pro sklizeň to, že na konci třetí úrovně je jednotlivec sklizen jako funkce svého fialového paprsku, ale ve čtvrté úrovni je pak ekvivalentem fialový paprsek celého společenského paměťového komplexu, který musí být schopný sklizně, aby se posunul do páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv v páté úrovni si entity mohou vybrat učit se jako společenské paměťové komplexy nebo jako komplexy mysli/těla/ducha a mohou za těchto podmínek graduovat do šesté úrovně, jelikož pátá úroveň je velice svobodnou úrovní, kdežto lekce soucitu vedoucí k moudrosti musí nezbytně souviset s ostatními-já.

43.15 Tazatel: Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití moudrosti?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně.

43.16 Tazatel: Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní používáme ve třetí úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je však podobný.

43.17 Tazatel: Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.18 Tazatel: Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a příprava potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou potravinou extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, ale spíše jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami čtvrté úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti.

43.19 Tazatel: Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti?

Ra: Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, aby byly požity potraviny, přináší trpělivost.

43.20 Tazatel: Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která může být připravena myšlenkou.

43.21 Tazatel: Jaký by to byl typ jídla?

Ra: Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií nebo světlým vývarem zlatavě bílého odstínu.

43.22 Tazatel: Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času je navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný.

43.23 Tazatel: Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám příležitosti naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje komplex, ale dává nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to zásobuje komplex, ale učí to něco?

Ra: Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se to v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení.

43.24 Tazatel: Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče směru vašeho dotazu.

43.25 Tazatel: Ve čtvrté úrovni na této planetě poté, co budeme zcela převedeni, a až bude sklizeň dokončena, budou bytosti čtvrté úrovně inkarnovány na povrchu této planety, jak tento konkrétní povrch známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pravděpodobné/možné vortexy naznačují, že toto s největší pravděpodobností nastane.

43.26 Tazatel: Budou pak v tom čase na povrchu planety nějaké bytosti páté a/nebo šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne na dost dlouhou dobu vašeho času, jelikož bytosti čtvrté úrovně potřebují strávit svůj prostor/čas pro učení/vyučování s entitami své vlastní úrovně.

43.27 Tazatel: Pak v podstatě, co říkáte je, že v tom bodě nebude vyučování bytostmi páté nebo šesté úrovně dost dobře chápáno čtvrtou úrovní, novou čtvrtou úrovní.

Ra: Já jsem Ra. Přejete si se nás na tento bod zeptat?

43.28 Tazatel: Myslím, že jsem to nekonstatoval správně. Je pravda, že bytosti čtvrté úrovně, nové čtvrté úrovně, se potřebují vyvinout ve svém myšlení, aby dosáhly bodu, kde lekce páté úrovně budou mít význam?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme směr vašeho dotazu. Ačkoliv je pravda, že jak bytosti čtvrté úrovně postupují, mají více a více potřebu učení ostatních úrovní, a je také pravdou, že jak my k vám hovoříme díky volání, je volaná informace vždy k dispozici. Jedná se jednoduše o to, že bytosti páté úrovně nebudou žít na povrchu planetární sféry, dokud planeta nedosáhne vibračního stupně páté úrovně.

43.29 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby pro předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo volání právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce čtvrté úrovně předány do třetí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté úrovni není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že stejný mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se svobodnou vůlí.

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení.

43.30 Tazatel: Uvedl jste, že koncentrace je klíčová pro posílení vůle. Můžete mi sdělit relativní důležitost následujících pomůcek pro koncentraci? Zaznamenal jsem si: ticho, řízení teploty, pohodlí těla, stínění tak jak by Faradayova klec stínila elektromagnetické záření, stínění viditelného světla a neustálá vůně, jako je použití kadidla pro posílení vaší koncentrace při meditaci.

Jinými slovy izolovaný typ okolností. Zmínil jste, že toto bylo jednou z funkcí pyramid.

Ra: Já jsem Ra. Analogie aktivit komplexu těla do komplexů mysli a ducha byly diskutovány dříve*. Můžete považovat všechny tyto výše uvedené pomůcky jako ty, které jsou nápomocné ke stimulaci toho, co ve skutečnosti koncentraci pomáhá, což je vůle entity. Tato svobodná vůle může být zaměřena na jakýkoliv záměr nebo cíl.

43.31 Tazatel: Ve skutečnosti jsem se snažil dobrat toho, zda je velmi důležité zkonstruovat lepší místo pro naše meditace. Máme zde rušení typů, které jsem zmínil, a vím, že je naší svobodnou vůlí, zda to zkonstruujeme nebo ne, ale snažil jsem se jenom dobrat principů. Například Faradayova klec by byla docela velkou konstrukcí a přemýšlel jsem, jestli by to mělo nějaký význam.

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom porušili svobodnou vůli, cítíme, že je možné konstatovat, že Faradayova klec a izolační nádrž jsou jen aparáty.

Obklopením sebe samých v harmonické atmosféře, odděleni od rušení, v místě nepoužívaném pro jiný účel, na kterém se vy a vaši společníci domluvíte distancovat od všech cílů kromě meditativního hledání nekonečného Stvořitele, nejsou, řekněme, aparáty, ale využití stvoření Otce v lásce druhé úrovně a v lásce a podpoře ostatních-já.

Existují nějaké krátké dotazy, než bude toto sezení u konce?

43.32 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

44 ⇒

⇐ 42

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy